KANDUNGAN MUKA SURAT Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Panduan Pelajar Pengenalan Tajuk 1 Penyelesaian Masalah

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 Apakah Penyelesaian Masalah? Model Penyelesaian Masalah Apa itu Pendekatan Heuristik? Apakah Masalah Yang Baik? Strategi Penyelesaian Masalah Penilaian Dan Kewajaran Jawapan Masalah Kehidupan Sebenar Kaedah Pensil – Kertas Mengajar Operasi Tambah dan Tolak Mengajar Operasi Darab dan Bahagi Kalkulator dan Komputer Pengiraan Mental dan Penganggaran Penggunaan Bahan Manipulatif Idea Intuitif Konsep Matematik Tentang Ukuran Pengetahuan Kandungan Pedagogi Ukuran Panjang, Jisim dan Isipadu Cecair 3.3 Tajuk 4 Ruang 4.1 Pepejal Tiga Matra dan Bentuk Dua Matra 62 Aktiviti Berkaitan Ukuran 55 51 2 3 5 5 7 20 26 30 30 35 37 43 46

i ii iii

Tajuk 2 Operasi Dan Pengiraan

Tajuk 3 Pengukuran 50

2 5.2 Membina Bentuk Dua Matra dan Pepejal Tiga Matra Konsep Ruang dan Hubungannya Dengan Aktiviti 68 70 Tajuk 5 Analisis dan Interpretasi Data 5. Carta Atau Graf 5.4. Menganalisis Dan Mentafsir Data Bernombor Meneroka Peristiwa Berkaitan Peluang Panel Penulis Modul 85 95 77 ii .1 4.1 Membaca dan Menginterpretasi Maklumat Data Kuantitatif Yang Telah Diwakilkan Dalam Bentuk Jadual.3 Ikon Modul Mengumpul.