Anda di halaman 1dari 16

Reka Bentuk Grafik

Komunikasi Visual
Informasi Penerima mesej

Penyampai

Teks / gambar

Reka bentuk yang baik bermula dari langkah susun atur. Jadi reka letak adalah penting dalam sesuatu reka bentuk grafik. Melakarkan pelan terlebih dahulu dengan mengambil kira aspek reka letak yang baik.

Elemen dalam reka letak berasakan 6 prinsip yang asas.

Elemen Asas Reka Letak Grafik


Titik Bentuk
Titik
Penggerak utama bentuk, penanda kedudukan ruang, pusat unsur. Tiada ukuran panjang atau lebar, statik (tiada arah), secara relatif bebas.

Garisan Ruang

Rupa

Permukaan Warna

Garisan
Percantuman dua titik yang mempunyai jarak tertentu. Kombinasi garisan membentuk imej 2D dan 3D. Berukuran panjang, tiada lebar dan tinggi. Rupa

Pertemuan titik hujung dan titik mula garisan hasilkan rupa.


Rupa geometri : rupa yang bersempadan tetap. Rupa organik : rupa bebas, tidak bersudut, tiada sempadan yang tetap.

Rupa Rupa 3D berukuran panjang, lebar dan tinggi. Kesan 3D pada objek 2D (+ kesan bayang, ton warna, olahan garisan). Permukaan Beberapa garisan pada sesuatu kedudukan (menegak / mendatar). Contoh: permukaan di atas (bumbung). Bentuk Berukuran luas, tinggi, jisim dan lebih daripada 1 permukaan.

Ruang
Kawasan kosong di sekeliling objek, jarak antara dua objek, rongga dalam benda. Ruang nyata : ruang pada bentuk konkrit, 3D (arca, seni bina). Ruang tampak : ruang ilusi, 2D (gambar, catan). Kesan 3D pada permukaan 2D (garisan perspektif). Kedudukan garisan perspektif bergantung pada paras

pandangan mata seseorang.


Semua garisan perspektif bertemu pada 1 pusat (titik lenyap).

Warna
Pembalikan cahaya daripada sesuatu objek atau permukaan. (cahaya mempunyai spektrum warna : Suhu warna : dan ) .

Kanak-kanak gemar warna merah, jingga dan kuning. Warna tua warna muda (cairkan kepekatan warna) Warna asas : merah, kuning, biru (warna sekunder, tertier) Beri kesan atau pengaruh tertentu, wujud perasaan harmoni.

Prinsip Reka Letak Grafik


CASPER Prinsip pertama : CASPER

C A S P E R

Contrast Alignment Simplicity Proximity Emphasis Repetition

( kontras )
( seimbang ) ( simplisiti ) ( kumpulan item berkaitan bersama jarak ) ( focus kepada item utama ) ( berulangan grafik )