Anda di halaman 1dari 8

Enam Domain EQ yang dikategorikan Mayer & Solovey

Mayer & Solovey (1997) menghuraikan 6 domain yang utama dalam meperihalkan tentang kecerdasan emosi, iaitu:

1.Kesedaran kendiri (self-awareness)


tahap kebolehen seseorang itu mengenal pasti dirinya sendiri, ini termasuklah kemampuan akalnya, kebolehan dirinya, perasaan dan emosinya

2.Mengendalikan emosi
Kemampuan seorang yang mengawal emosinya, bukan sebaliknya dikawal oleh emosi.

3.Empati/Timbang rasa
kebolehan memahami masalah dan emosi orang lain, membolehkannya meletakkan dirinya di tempat orang lain.

4. Perhubungan
Kebolehan menjalin hubungan silaturahim yang sihat mempunyai kesan positif kepada semua yang terlibat. Sedar tentang jenis perasaan yang cuba dikomunikasikan pada orang lain

5.Kerjasama
Kebolehan meletakkan diri dan tahu bila hendak menjadi ketua atau pemimpin dan bila pula menjadi pengikut adalah amat penting dalam kerjasama.

6. Menyelesaikan konflik
Dalam mana-mana perhubungan, pastinya ada masalah dan konflik. Mereka yang memiliki kecerdasan emosi mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan masalah dan konflik.

Sekian,terima kasih

Anda mungkin juga menyukai