Anda di halaman 1dari 2

ISI KANDUNGAN

BIL TAJUK / ISI MUKA SURAT 1. 2. 3. 4. BORANG REKOD KOLABORASI KERJA KURSUS BIODATA PENGHARGAAN 1.0 SOALAN 1 MENYEDIAKAN NOTA DAN RUMUSAN TENTANG PERBEZAAN ANTARA KONSEP- KONSEP PENGUJIAN, PENILAIAN DAN PENGUKURAN DALAM BENTUK RAJAH PENGURUSAN GRAFIK. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 1.1 PENTAKSIRAN 1.1.1 KONSEP PENTAKSIRAN 1.1.2 CIRI-CIRI PENTAKSIRAN YANG BAIK 1.2 PENGUJIAN 1.3 PENILAIAN 1.4 KEPENTINGAN PENILAIAN UJIAN DI BILIK DARJAH 1.5 TAKSONOMI DAN DOMAIN KRATHWOHL 1.6 TAKSONOMI BLOOM 1.7 DOMAIN KOGNITIF 1.8 DOMAIN PSIKOMOTOR 1.9 DOMAIN DAVID KRATHWOHL 2.0 SOALAN 2 MENYEDIAKAN NOTA BERKAITAN UJIAN FORMATIF DAN UJIAN SUMATIF DALAM BENTUK RAJAH PENGURUSAN GRAFIK. 17. 18. 19. 2.1 PENILAIAN BAHASA 2.2 CONTOH SOALAN OBJEKTIF 2.2.1 JENIS ANEKA PILIHAN 19-22 23 24-25 3 4 5-8 9 10 11 12 13 14-15 16 17 18 i ii iii 1

20. 21. 22. 23. 24. 25.

2.2.2 BENTUK NEGATIF 2.2.3 SUAI-PADAN 2.2.4 SALAH BETUL 2.2.5 TEKNIK KLOZ 2.2.6 ATURAN TERBAIK 3.0 SOALAN 3 MENJELASKAN MAKSUD PENILAIAN BAHASA MELALUI PEMERHATIAN. CADANGKAN DAN HURAIKAN BAGAIMANA BENTUK PERANCANGAN YANG PERLU ANDA SEDIAKAN SEBELUM SESUATU PEMERHATIAN DILAKSANAKAN. SERTAKAN JUGA TENTANG KELEBIHAN DAN KELEMAHAN KAEDAH PENILAIAN MELALUI PEMERHATIAN.

26 27-28 29 30 31-32

26. 27.

3.1 MAKSUD PENILAIAN MELALUI PEMERHATIAN 3.2 BENTUK PERANCANGAN SEBELUM SESUATU PEMERHATIAN DILAKSANAKAN

34-37 38-41

28.

3.3 KEBAIKAN DAN KEBURUKAN KAEDAH PENILAIAN MELELUI PEMERHATIAN

42

29. BIBLIOGRAFI 30. REFLEKSI

iv-v vi-vii