Anda di halaman 1dari 25

BMM3103

PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH


PEMBENTANG: Nursyakila binti rosli Shahrul nizar bin reduan Siti asmah binti mahmud

AMALI
Membina soalan bahasa melayu mengikut aras Taksonomi Bloom dan Domain. Pelajar memberikan contoh soalan mengikut Taksonomi dan Domain dalam bentuk PPT.

Soalan 1 hingga Soalan 6


Isi tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah dengan jawapan yang paling sesuai.

1. __________lah riwayat hidup Sultan Mahmud Shah yang mangkat dijulang, kata Hasrul. A. Itu B. Ini C. Begitu D. Begini
Domain kognitif: Pengetahuan

Soalan 2 berdasarkan gambar di bawah.

2. Nenek _________ tangan adik yang terseliuh. A. memicit-micit B. menekan-nekan C. mengetuk-ngetuk D. menarik-narik
Domain kognitif: Pemahaman

3. Puan Hasnah _________ pakaian yang telah dibasuhnya itu di ampaian. A. jemur B. dijemur C. menjemur D. jemuran
Domain kognitif: Pengetahuan

4. Rani dan Malar _________ menjaga ibu mereka yang sakit di hospital. A. bersaing-saing B. bergilir-gilir C. berselang-seli D. berturut-turut
Domain kognitif: Pengetahuan

Soalan 5 berdasarkan gambar di bawah.

5. Gajah sedang mengangkat _________ kayu balak menggunakan belalainya. A. sebutir B. sebuah C. seketul D. Sebatang
Domain kognitif: Pemahaman

Soalan 6 berdasarkan gambar di bawah.

6. Hobi Ah Leong membaca buku. Oleh itu, dia digelar ________ . A. ringan tulang B. ulat buku C. otak cair D. buta huruf
Domain kognitif: Pengetahuan

Pilih perkataan berlawan bagi perkataan yang bergaris.


1. Murid-murid bersenam pada waktu pagi. A. senja B. malam C. petang D. subuh
Domain kognitif: Analisis

Pilih perkataan seerti bagi perkataan yang bergaris.


1. Selepas bersara, Encik Yaakob berasa bosan berehat di rumah sahaja. A. rimas B. malas C. bingung D. Jemu
Domain kognitif: Analisis

Pilih ayat tanya yang betul bagi jawapan yang diberikan.


1. Datuk Azhar Mansor mengambil masa selama 190 hari untuk mengelilingi dunia. A. Bilakah Datuk Azhar Mansor mengelilingi dunia? B. Bagaimanakah Datuk Azhar Mansur mengelilingi dunia? C. Berapa lamakah masa yang diambil oleh Datuk Azhar Mansur untuk mengelilingi dunia? D. Benarkah Datuk Azhar Mansur mengelilingi dunia selama 190 hari?

Domain kognitif: Sintesis

Pilih ayat yang betul.


I. II. III. IV. Ah Meng berbasikal ke sekolah. Mereka membimbing orang buta itu melintas jalan. Sungai itu telah tercemar sepuluh tahun yang lalu. Mukanya perang kerana kekurangan darah. A. I dan II sahaja B. I dan III sahaja C. II, III dan IV sahaja D. I, II, III dan IV
Domain kognitif: Sintesis

Soalan 1 hingga Soalan 5


Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan berikut.

1. Berapakah luas kawasan yang dilitupi oleh Koridor Raya Multimedia? A. 75 km persegi B. 750 km persegi C. 7500 km persegi D. 705 km persegi

2. Mengapakah projek MSC dikatakan projek gergasi kerajaan? A. Projek ini merangkumi kawasan seluas kira-kira 750 kilometer persegi B. Projek ini akan merealisasikan wawasan 2020 C. Memudahkan kerja menghantar dan menerima maklumat D. Projek ini akan memajukan bidang teknologi maklumat dan telekomunikasi negara

3. Rangkaian kata-kata tanpa perlu bertemu muka bermaksud A. tidak perlu berbincang B. tidak perlu berjumpa C. tidak perlu bergesel muka D. tidak perlu berselisih di jalan
Domain kognitif:

4. Pilih pernyataan yang tidak benar tentang petikan tersebut. A. Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur terletak di Sepang B. Pengguna dapat membayar bil telefon secara elektronik melalui projek MSC ini C. Dengan internet kita dapat berhubung antara satu dengan yang lain dengan cara yang canggih D. MSC meliputi dua kawasan utama di Kuala Lumpur

Domain kognitif: Penilaian

5. Berikut merupakan manfaat yang boleh dinikmati daripada kemudahan MSC yang disediakan oleh projek ini kecuali A. Membayar bil B. Menyebarkan maklumat C. Menyediakan kemudahan awam D. Menjimatkan masa dan tenaga orang ramai
Domain kognitif: Aplikasi

Saranan Jawapan
1. C 2. A 3. C 4. B 5. D 6. B 7. C 8. D 9. C 10. B 11. B 12. D 13. A 14. D 15. C

SEKIAN
Yang sedia berkhidmat dan berbakti untuk IPG pengajian PSV: ..Kielot..Arul..Semah..