Anda di halaman 1dari 6

Borang Offline Pemantauan SISC

1.0

Kemaskini Maklumat Asas (Literasi/Numerasi)

Tahun Peperiksaan Tahun/Tingkatan Literasi/Numerasi Bilangan Murid Tidak Menguasai

: :

2012/2013 Tahun 4/Tahun 5/Tahun 6/Tingkatan 4/Tingkatan 5 LITERASI/NUMERASI

: Orang

Punca

2.0

Kemaskini Maklumat Asas (Markah/Gred)

Tahun/Tingkatan Tahun Peperiksaan Ujian 1

: : :

Tahun 4/Tahun 5/Tahun 6/Tingkatan 4/Tingkatan 5 2012/2013 Purata Markah Gred Purata Markah : : : : : : : : : :

Ujian 2

Purata Markah Gred Purata Markah

Ujian 3

Purata Markah Gred Purata Markah

Peperiksaan Pertengahan Tahun

Purata Markah Gred Purata Markah

Peperiksaan Percubaan *Bagi Kelas Peperiksaan Sahaja

Purata Markah Gred Purata Markah

Borang Offline Pemantauan SISC

3.0

Kemaskini Maklumat Asas (KPI)

Objektif

Petunjuk Utama Prestasi

4.0

Kemaskini Sasaran Prestasi

Sasaran Prestasi

5.0

Kemaskini Isu

Isu 1 Pemerhatian :

Cadangan Intervensi

Hasil

Borang Offline Pemantauan SISC

Isu 2 Pemerhatian :

Cadangan Intervensi

Hasil

Isu 3 Pemerhatian :

Cadangan Intervensi

Hasil

Borang Offline Pemantauan SISC

6.0

Kemaskini Elemen Pengajaran Yang Baik

ePelaporan - SISC : Elemen Pengajaran Yang Baik | MENU PELAPORAN | Aktiviti Pemerhatian Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3

Perancangan Objektif Pengajaran

Guru menyatakan satu topik Guru mengenal pasti dan Pengajaran guru mencapai Tahap umum bagi pengajaran atau membincangkan objektif 2 dan objektif pengajaran menulis satu topik umum pengajaran dengan jelas dan dibincangkan bersama-sama diatas papan hitam tanpa spesifik murid serta dirujuki di sepanjang membincangkannya pengajaran dilaksanakan

Rancangan Pengajaran

Pengajaran diasaskan Pengajaran guru mencapai Pengajaran guru mencapai Tahap sebahagiannya pada Tahap 1 dengan mematuhi 2 dengan mematuhi semua isi Rancangan Pengajaran struktur dan isi penting RPH penting RPH secara tekal Harian (RPH) yang dikaitkan secara keseluruhannya dengan Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT)

Pengajaran Berasaskan Aktiviti

Pelajaran mengandungi Pengajaran guru mencapai Pengajaran guru mencapai Tahap aktiviti bersifat arahan yang Tahap 1 dengan aktiviti yang 2 dengan sekurang-kurangnya 2 dilakukan oleh murid serta melibatkan kreativiti, aktiviti yang berbeza dan dikaitkan dengan perbincangan dua hala, melibatkankreativiti, pembelajaran murid aplikasi praktikal atau perbincangan dua hala, aplikasi penggunaan kemahiran praktikal atau penggunaan berfikir aras tinggi kemahiran berfikir aras tinggi

Penyampaian Komunikasi Guru bercakap dengan jelas Pengajaran guru mencapai Pengajaran guru mencapai Tahap dan dapat didengari serta Tahap 1 dan tidak hanya 2 dan menggunakan pelbagai menggunakan bahasa yang membaca secara terus variasi tekanan, nada dan mudah difahami murid daripada buku teks ketinggian suara yang berkesan untuk menarik tumpuan murid Tumpuan Perhatian Murid & Murid kebanyakannya Semua murid memberi Pengajaran guru mencapai Tahap memberikan perhatian perhatian dan maklum balas 2 dan murid secara proaktif walaupun pasif kepada soalan apabila bertanyakan soalan serta ditanya berbincang lanjut dengan guru dan sesama mereka

Pengurusan Bilik Darjah

Guru menangani murid yang Kebanyakan murid Kebanyakan murid berrkelakuan berkelakuan buruk tetapi berkelakuan baik dan guru baik dan guru menangani murid pada masa yang sama berupaya menangani murid yang berkelakuan buruk tanpa terpaksa menggangu yang berkelakuan buruk gangguan (cth: dengan pelajaran dengan hanya sedikit mengangkat tangan untuk gangguan (cth: menyuruh senyap) murid keluar kelas)

Borang Offline Pemantauan SISC Aktiviti Pemerhatian Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3

Bahan Bantu Mengajar Guru menggunakan papan Pengajaran guru mencapai Pengajaran guru mencapai Tahap putih dan/atau projektor Tahap 1 dan menggunakan 2 dan sekurang-kurangnya satu untuk menjelaskan konsep bahan bantu mengajar BBM melibatkan interaksi murid atau idea yang relevan dan tambahan yang relevan, jelas (cth: menulis di atas kertas, perkataan/ lukisan yang serta menarik perhatian membuat eksperimen) digunakan adalah jelas Pengetahuan Kandungan Guru menepati topik secara Guru menepati topik Pengajaran guru mencapai Tahap umumnya, tetapi membuat pengajaran; tidak membuat 2 dan menggunakan kesilapan isi kandungan atau kesilapan kandungan; dan pengetahuan kandungannya memperlihatkan keraguan mempunyai semua melangkaui sukatan pelajaran yang jelas dalam isi pengetahuan kandungan yang membantu murid mencapai kandungan yang diperlukan oleh sukatan objektif pengajaran pelajaran untuk mengajar dengan berkesan Penilaian Penilaian secara lisan

Guru menyoal murid dengan Pengajaran guru mencapai Pengajaran guru mencapai Tahap soalan yang relevan selari Tahap 1 dan guru 2 dan guru menyeimbangkan dengan keperluan objektif menggunakan soalan soalan dengan tahap keupayaan pembelajaran serta berupaya terbuka; berupaya memberi murid yang pelbagai mengenal pasti jawapan penjelasan kepada jawapan yang betul dan salah salah; dan memberi pengukuhan positif untuk jawapan yang betul

Penilaian secara bertulis

Guru menetapkan kerja kelas Pengajaran guru mencapai Pengajaran guru mencapai Tahap atau kerja rumah secara Tahap 1 dan guru berupaya 2 dan mengkhususkan tugasan bertulis untuk menguji memberi penyelesaian dengan keupayaan murid yang pencapaian objektif kepada jawapan salah; dan pelbagai pembelajaran dan berjaya memberi pengukuhan positif mengenal pasti jawapan kepada jawapan betul dalam yang betul dan salah oleh kebanyakan tugasan murid kebanyakan murid

Semakan

Kesimpulan Pengajaran

Guru mengakhiri pengajaran Pengajaran guru tetapi tidak mencapai tahap mencapai Tahap 1 dan 2 berupaya memberikan kesimpulan termasuk hasil pembelajaran dan menjelaskan 3-5 isi utama yang telah dipelajari

Pengajaran guru mencapai Tahap 2 dan guru menerangkan sebab pelajaran yang berkenaan penting serta hubung kaitnya dengan pelajaran yang lain

Refleksi

Refleksi Guru dapat membuat Guru mengenal pasti Pengajaran guru mencapai Tahap pemerhatian secara umum sekurang-kurangnya satu 2 dan guru berupaya untuk mengenai pengajaran tetapi kekuatan dan satu keperluan mencadangkan tindakan tidak mencapai Tahap 2 penambahbaikan penambahbaikan

Borang Offline Pemantauan SISC

7.0 Kemaskini Penggunaan Masa Pembelajaran Berkualiti

8.0 Kemaskini Elemen Penambahbaikan

Elemen

Tahap Semasa

Matlamat saya adalah untuk

Untuk mencapai matlamat ini saya akan

Tercapai

Elemen Penambahbaikan 1

0 1 2 3

Elemen Penambahbaikan 2

0 1 2 3

Elemen Penambahbaikan 3

0 1 2 3