JADUAL SPESIFIKASI ITEM ( JSI ) DAN BORANG ANALISIS ITEM UPTP 1 TAHUN 2012 BAHASA MELAYU PEMAHAMAN NAMA

SEKOLAH : SK KUALA MUDA 13110 PENAGA NO SOALAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 KEMAHIRAN BAHASA
Kata Ganti Nama Diri Kata Ganti Nama Diri Kata Kerja Kata Kerja Kata Adjektif Kata Sendi Kata Sendi Kata Bantu Kata Hubung Kata Hubung Penjodoh Bilangan Kata Ganda Kata Majmuk Kata Penguat Imbuhan Imbuhan Pinjaman Kata Tugas Kata Tepat Perkataan Seerti Perkataan Berlawan Polisemi Polisemi Membina Jawaban Membina Soalan Ayat Sama Maksud Ayat Sama Maksud Pilih Ayat Yang Betul Pilih Ayat Yang Betul Simpulan Bahasa Perumpamaan KEMAHIRAN PEMAHAMAN

TABURAN SOALAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1

ARAS 1 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 2 3

PILIHAN JAWABAN D D B A D A B C C B A D B D B D C B C A C A A D C B A C C A

JUMLAH
BETUL SALAH

CATATAN
Kamus Dewan (Ed4)

25 42 42 45 35 41 28 39 52 45 31 45 44 23 31 25 48 45 36 27 6 24 50 43 35 46 28 27 32 40

27 9 10 7 17 11 24 13 0 7 15 7 8 29 21 27 4 7 16 25 46 28 2 9 17 6 14 25 20 12 m/s 1748 m/s 903 m/s 1046

BT / T4 m/s 81 m/s 1754 m/s 114 m/s 1226 m/s 1616 m/s 1322 m/s 300 m/s 903 m/s 1005 m/s 264

1
1

1 1 1 1 1 1 1 1
1

1
1

1 1
KONSTRUK

D/Peribahasa T4 D/Peribahasa T4

31 32 33 34 35 36 37 38 39

/ / Cerita / / / / Dialog / / /

A D A D C D B C B

32 41 36 33 27 44 29 34 31

20 11 16 19 25 8 23 18 21

m/s 891

Dialog 40 JUMLAH : 40 / 20 12 8 B 35 17 m/s 1395 Nota : Sila emelkan kembali borang yang telah lengkap kepada 1) zulkafly@jpnpp.my dan 2) kamarozaman@jpnpp.my .edu.edu.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.