Anda di halaman 1dari 2

CONTOH 2 RUBRIK PEMARKAHAN HOLISTIK UNTUK PENULISAN ESEI

SKALA Amat Cemerlang 90 -100 WAJARAN (40%) Liputan dan Kandungan 36-40% Liputan kandungan tepat, relevan dan terperinci Skop literatur luas dan komprehensif dipilih dan sesuai. Hubung kait idea jelas ditunjukkan Kualiti Reviu Reviu kritikal yang sangat baik Analisis idea dan isu tepat, komprehensif dan lengkap. Organisasi Susun atur terbaik, logikal dan koheren. Idea dikembangkan secara menyeluruh dan jelas dengan contoh-contoh sesuai, penerangan dan huraian tambahan . Kualiti Sumber Kemahiran membuat rujukan dan bibliografi sangat baik Mempunyai pelbagai sumber utama dan sekunder Cemerlang 80 - 89 32-35% Liputan & Kandungan Liputan kandungan relevan dan sangat cukup Skop literatur yang luas dipilih dan digunakan dengan sesuai . Perhubungan idea yang jelas . Kualiti Reviu Reviu kritikal yang baik Analisis idea tepat dan padat Organisasi Susun atur baik dengan kesilapan yang sedikit/minimum Idea dikembangkan dengan baiknya dan mengandungi fakta atau contoh yang cukup untuk menyokong hujah Kualiti Sumber Kemahiran membuat rujukan dan bibliografi sangat baik dengan sedikit kesilapan . Mempunyai bahan sumber utama dan sekunder yang lebih daripada cukup Liputan & Kandungan Liputan kandungan relevan dan baik Jumlah tinjauan literatur relevan memuaskan. Perhubungan idea agak jelas . Kualiti Reviu Reviu kritikal agak baik : Analisis idea agak tepat dan mendalam . Organisasi KRITERIA

Kepujian 65-79 26%-31%

SKALA

WAJARAN (40%)

KRITERIA Susun atur agak baik dengan beberapa kesilapan Idea dikembangkan dengan agaknya baik dan mengandungi fakta/contoh sokongan yang agak cukup Kualiti Sumber Kemahiran membuat rujukan dan bibliografi baik Mengandungi jumlah bahan sumber utama dan sekunder yang mencukupi

Lulus 50 - 64 20-25%

Liputan & Kandungan Liputan kandungan cukup dan relevan Hanya bilangan kecil literatur dipilih dan digunakan. Sebahagian perhubungan idea jelas. Kualiti Reviu Reviu kritikal cukup Analisis idea cukup Organisasi Susun atur memuaskan dengan beberapa kesilapan signifikan Beberapa idea dikembangkan dengan sokongan fakta/ contohcontoh Kualiti Sumber Kemahiran membuat rujukan dan bibliografi agak baik dengan beberapa kesilapan Mempunyai bilangan bahan sumber yang tidak cukup

Gagal <20% 0-49

Liputan & Kandungan Liputan kandungan tidak cukup dan tidak relevan Perhubungan idea tidak jelas . Kualiti Reviu Sedikit atau tiada reviu kritikal Analisis idea tidak logikal dan tidak meyakinkan Organisasi Susun atur lemah dengan kesilapan yang nyata Idea dikembangkan secara lemah dengan sedikit atau tiada huraian tambahan Kualiti Sumber Kemahiran membuat rujukan dan bibliografi lemah. Kekurangan bahan sumber utama dan sekunder