Anda di halaman 1dari 4

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DONOR DARAH

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM) FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA

Prakata
Laporan ini disusun sebagai pertangungjawaban atas terlaksananya program kerja Donor Darah , dengan keterangan sebagai berikut : Kegiatan Donor Darah ini diadakan pada : hari tanggal waktu tempat : Jumat : 3 Mei 2013 : 09.00 12.00 WIB : Lantai 1 depan Lab Farmakologi Kampus 2 FK UKRIDA

I.Susunan Panitia
Pelindung : Dr.dr. Mardi Santoso, DTM&H, Sp.PD-KEMD Pamela Hendra Heng Lukas,M.P.H,M.A.,Ph.D Penanggungjawab Ketua Sekretaris Bendahara Registrasi Perlengkapan : Fenshiro Lessnusa : Kevin Rianto Putra : Devi Melissa : Giovanni W. Putra : Roykedona Lisa T Rachel Novianna T : Christian Hasiholan Gabriel Rienaldi Jemie Rudyan Friedi K Carlos Flavianus Reolelang Wayan Humas dan Dokumentasi Konsumsi Keamanan : Eifraimdio P Michaella Tan : Kevin Rianto Andreas Esa : Giovanni Reynaldo Agung Ganjar Stiven Satrio Adiras Putra

II. Acara Agenda Acara pada kegiatan Donor Darah : 09.00 : PMI tiba di Kampus 2 FK UKRIDA

09.00 09.20 : Persiapan alat oleh PMI 09.20 12.00 : Acara Donor Darah berlangsung 12.00 : Acara selesai

III. Hasil Kegiatan


Donor Darah terlaksana dengan baik.
JENIS KTG SINGLE DOUBLE K DOUBLE B TRIPLE QUADRUPLE JUMLAH DONOR YANG DIAMBIL A 4 6 10 B 4 12 16 3 3 AB O 2 18 20 JML 10 39 49 DONOR YANG DITOLAK HB< BB TD< > < > CM LAIN2 9 1 TOTAL 10

Calon pendonor : 59 orang Pendonor : 49 orang

IV. Laporan Anggaran Pemasukan : Pemasukan Dana Danus TOTAL Pengeluaran : Pengeluaran Konsumsi PMI Aqua TOTAL Jumlah Rp 100.000 Rp 20.000 Rp 120.000 Keterangan 8 x @Rp 12.500 8 x @Rp. 2.500 Jumlah Rp 120.000 Rp 120.000 Keterangan

V. Penutup
Demikian laporan ini kami pertangungjawabkan. Terima Kasih. Mengetahui, Ketua BEM FK UKRIDA

Fenshiro Lessnusa Hormat Kami, Ketua Pelaksana Bendahara Sekretaris

Hendra Sucipta

Giovanni W. Putra

Devi Melissa