SEPATAH DUA KATA PENGARAH BAHAGIAN SUKAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Salam Sejahtera dan Salam 1 Malaysia. Buku Panduan Pengurusan MSSM Tahun 2011 ini disediakan khas sebagai buku rujukan untuk Unit Sukan, Jabatan Pelajaran Negeri dan semua Pengerusi Teknik dan Pembangunan Sukan (PTPS). Saya difahamkan bahawa buku ini juga telah dicetak semula oleh JPN sebagai rujukan di peringkat daerah dan sekolah. Pada zahirnya buku ini adalah komunikasi dua hala antara pihak MSSM dengan MSSN/MSSD/MSS dalam memberi maklumat yang berkaitan dengan aspek pengurusan kejohanan MSSM. Saya merakamkan setinggi penghargaan terima kasih kepada semua Ketua Unit Sukan, Jabatan Pelajaran Negeri dan PTPS atas daya usaha penambahbaikan buku ini melalui mesyuarat/bengkel bagi mempastikan agar pengelolaan kejohanan MSSM berjalan dengan baik. Usaha mentafsir masalah, menganalisis faktor, mengumpulkan maklumat, menyelesaikan masalah dan membuat penyelesaian alternatif adalah satu langkah positif untuk penambahbaikan mutu penganjuran kejohanan MSSM yang diadakan setiap tahun. Saya penuh yakin dengan komitmen yang ditunjukkan oleh semua pegawai dan guru dalam menjayakan kejohanan MSSM. Marilah kita bersama-sama berganding bahu dalam memperkasakan pencapaian sukan di semua peringkat dalam sistem pendidikan negara. Sekian terima kasih.

EE HONG

1

ISI KANDUNGAN BIL. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 PERKARA Kata Alu-Aluan YAB Menteri Pelajaran Malaysia Kata Alu-Aluan Ketua Setiausaha Kata Alu-Aluan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Jawatankuasa Eksekutif Majlis Sukan Sekolah Malaysia Jawatankuasa Pengurusan Majlis Sukan Sekolah Malaysia Jawatankuasa Kewangan Majlis Sukan Sekolah Malaysia Jawatankuasa Teknikal Majlis Sukan Sekolah Malaysia Penyelaras Sukan MSSM Setiausaha Agung Majlis Sukan Sekolah Negeri Pengerusi Teknik dan Pembangunan Sukan (PTPS) MSSM Takwim Pengelolaan Kejohanan Majlis Sukan Sekolah Malaysia Lampiran A : Pecahan Bilangan Pegawai dan Atlet Kontinjen Rekod Pengelolaan Kejohanan Majlis Sukan Sekolah Malaysia Peraturan Am Majlis Sukan Sekolah Malaysia 2011 Lampiran B : Dokumen Sokongan Pendaftaran Atlet Borang R01 dan R02 Borang M01 dan M02 Garis Panduan Pengelolaan Pertandingan Kebangsaan dan Antarabangsa Tugas dan Tanggungjawab PTPS MSSM Maklumat Medal MSSM HALAMAN 3 4 5 6 8 10 11 14 16 19 23 28 29 32 44 46 48 50 55 59

2

MENTERI PELAJARAN MALAYSIA

KATA ALU-ALUAN
Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera
Tahun 2011 adalah tahun cabaran bagi Kementerian Pelajaran Malaysia melalui Majlis Sukan Sekolah Malaysia dalam mempertahankan dua kejuaraan peringkat antarabangsa iaitu ASEAN Schools Games (ASG) bawah 18 tahun dan ASEAN Primary Schools Sports Olympiad (APSSO) bawah 12 tahun. Kita telah membuktikan bahawa pada tahun lepas murid, guru, sistem kita adalah diantara yang terbaik di peringkat sekolah-sekolah ASEAN. Dua kejohanan ini amat memberi impak kepada kecemerlangan mutu sukan di peringkat sekolah dan menjadi kebanggaan ibubapa serta warga pendidik. Dasar 1 Murid 1 Sukan (1M1S) telah diperkenalkan pada tahun ini. Dasar ini mewajibkan setiap murid yang sihat mengikuti sekurang-kurangnya satu aktiviti sukan di sekolah. Pendekatan akan menjadi pemangkin ke arah kejayaan yang lebih cemerlang. Dasar ini diwujudkan agar dapat mengembalikan kemeriahan sukan di sekolah dan merapatkan silaturahim warga sekolah dan masyarakat setempat di dalam menjayakan sesuatu program sukan. Bidang sukan merupakan antara platform terbaik untuk meningkatkan imej sekolah supaya lebih dikenali. Semua pemimpin di sekolah dan guru jurulatih sukan, seharusnya memberikan penekanan tentang budaya bersukan kepada murid sekolah. Akhir kata, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada MSSM yang mencapai usia 53 tahun pada tahun ini di atas usaha gigih mencungkil bakat-bakat baru dalam bidang sukan selama ini. Terima kasih juga kepada warga pendidik di seluruh negeri yang bersamasama menjayakan pelbagai kejohanan. Nilai titik peluh anda semua adalah untuk kejayaan murid kita di masa hadapan. Saya berdoa agar segala usaha dan strategi yang dirancang oleh MSSM mampu mengembalikan kemeriahan dan kegemilangan sukan di semua peringkat pertandingan. “MAJULAH SUKAN UNTUK NEGARA”

TAN SRI DATO’ HAJI MUHYIDDIN HAJI MOHD YASSIN

3

Terlebih dahulu. ROSLI BIN MOHAMED 4 . Pada tahun ini juga dua buah Sekolah Sukan Malaysia (SSM) dijangka siap iaitu di SSM Pahang dan SSM Sabah. pembinaan gelanggang serbaguna terbuka berbumbung. saya amat berharap agar Kejohanan MSSM 2011. Akhir kata. terima kasih. KPM percaya dengan pembinaan prasarana ini sudah pasti akan terus melonjakkan kecemerlangan sukan yang telah sedia ada. KPM telah membelanjakan sebanyak RM80 juta bagi tujuan pelaksanaan projek pembangunan prasarana sukan seperti pembinaan trek sintetik dan astaka. DATO’ DR.KETUA SETIAUSAHA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KATA ALU-ALUAN Terima kasih kerana memberi kesempatan untuk saya merakamkan sepatah dua kata dalam buku cenderamata sempena Kejohanan MSSM bagi tahun 2011. Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) amat menitikberatkan tentang program sukan di sekolah. ucapan tahniah daripada saya kepada Jawatankuasa Pengelola Kejohanan MSSM kerana berusaha bersungguh-sungguh untuk menguruskan kejohanan-kejohanan tahunan. dapat berlangsung dengan jayanya sekaligus mencapai matlamat untuk melahirkan atlet-atlet dan pasukan yang mantap bagi mewakili negara di persada antarabangsa. Dalam tempoh Rancangan Malaysia Kesembilan. Sekian. padang hoki dan peralatan sukan di sekolah. Dalam Rancangan Malaysia Kesepuluh pula sebuah lagi SSM akan di bina di Perlis.

dipikul oleh KPM sahaja. dia memiliki semuanya”. Peningkatan ilmu kejurulatihan dan pengurusan sukan yang baik boleh mengekalkan prestasi sukan berterusan. Persatuan Sukan Kebangsaan. GHAFAR BIN MAHMUD Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia 5 . Maka dengan itu. Latihan berterusan dan kesungguhan bekerja guru jurulatih sukan amat penting agar pencapaian atet dapat ditingkatkan. DATO’ ABD. Sistem monitor dan aplikasi sains sukan telah dapat mempertingkatkan keupayaan dan prestasi atlet murid. memiliki Saya berharap usaha untuk harapan dan sesiapa memiliki harapan. Sekian. terima kasih. merealisasi hasrat ini akan mendapat kerjasama bersepadu daripada semua pihak dan tidak hanya Saya ingin mengucapkan syabas serta tahniah kepada seluruh Ahli Jawatankuasa Pengelola Kejohanan MSSM. Sudah pasti bakat-bakat baru ini pada masa hadapan adalah lahir daripada dasar baru KPM iaitu 1Murid 1Sukan yang memberikan ruang kepada semua murid untuk aktif bersukan. yang berjaya menempa dua kejayaan besar iaitu ASEAN Schools Games dan ASEAN Primary Schools Sports Olympiad pada tahun lepas. Usaha gigih dan kerjasama semua pihak dan sokongan masyarakat telah mengharumkan nama negara di persada antarabangsa. saya merasakan bahawa Kejohanan MSSM merupakan platform yang terbaik dalam usaha mencungkil bakat-bakat baru. Rakan Penaja MSSM dan semua murid serta ibubapa atau orang perseorangan yang terlibat dalam merealisasikan tanggungjawab bagi memastikan kejohanan berjalan dengan lancar agar sukan di negara kita akan terus maju. Menggapai kejayaan dan mengekalkan kejuaraan adalah dua perkara yang berbeza. Bak kata peribahasa Arab “Sesiapa yang berbadan sihat.Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia KATA ALU-ALUAN Sekalung tahniah kepada Majlis Sukan Sekolah Malaysia (MSSM).

Rosli bin Mohamed Ketua Setiausaha Y. Dato' Abd.Bhg. Dr. Wee Ka Siong Timbalan Menteri Pelajaran Malaysia Timbalan Menteri Pelajaran Malaysia Y. Puad bin Zarkashi Naib Yang DiPertua Y.A. Dato' Dr. Datuk Ir. Ghafar bin Mahmud Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Setiausaha Agung Puan Ee Hong Pengarah Bahagian Sukan Penolong Setiausaha Agung Timbalan Pengarah Bahagian Sukan Bendahari Kehormat Tuan Haji Jamaludin bin Yahaya Setiausaha Bahagian Bahagian Kewangan 6 .B.JAWATANKUASA EKSEKUTIF MAJLIS SUKAN SEKOLAH MALAYSIA Yang DiPertua Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pelajaran Malaysia Y. Dr.B.Bhg.B Tan Sri Dato’ Muhyiddin bin Haji Mohd Yassin Timbalan Yang DiPertua Y.

Datuk Badaruddin bin Yusof Timbalan Ketua Setiausaha (Pembangunan) Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Sektor Operasi Pendidikan Y. Bhg. Dato’ Zolkeples bin Embong Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara Urus Setia Puan Hajah Latifah binti Mahamud Encik Mohd Zarrawi Ravi bin Abdullah Encik Chong Choong Seong Encik Anuar bin Idris Sektor Pendidikan Sukan Bahagian Sukan 7 . Bhg. Dr.Bhg. Khair bin Mohamad Yusof Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Sektor Dasar dan Pembangunan Pendidikan Y.Bhg.Ahli Jawatankuasa Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan) Y.Bhg. Dr. Zahri bin Aziz Y. Dato’ Haji Fathul Razi bin Haji Bakri Ketua Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negara Kementerian Belia dan Sukan Y. Dato’ Asariah binti Mior Shaharuddin Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Sektor Pembangunan Profesionalisme Keguruan Ex-Officio Y.Bhg.

Ghafar bin Mahmud Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Timbalan Pengerusi 1 Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Sektor Operasi Pendidikan Y.Bhg. Bhg. Dato’ Abd. Zahri bin Aziz Timbalan Pengerusi 2 Puan Ee Hong Pengarah Bahagian Sukan Naib Pengerusi 1 Timbalan Pengarah Bahagian Sukan Naib Pengerusi 2 Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor Pendidikan Sukan. Bahagian Sukan Penolong Bendahari Penolong Pengarah Sektor Khidmat Pengurusan. Bahagian Sukan Bendahari Tuan Syed Al-Adros bin Tuan Muning Ketua Penolong Pengarah Sektor Khidmat Pengurusan.JAWATANKUASA PENGURUSAN MAJLIS SUKAN SEKOLAH MALAYSIA Pengerusi Y. Bahagian Sukan Puan Hajah Latifah binti Mahmud Setiausaha Encik Mohd Zarrawi Ravi bin Abdullah Ketua Unit Pengurusan MSSM Sektor Pendidikan Sukan. Bahagian Sukan Cik Siti Zahara binti Abu Bakar 8 . Dr.

Bahagian Sukan 9 . Datuk Dr.Bhg. Haji Muhiddin @ Mohd Anas bin Yusin Pengarah Pelajaran Jabatan Pelajaran Negeri Sabah Y.Ahli Jawatankuasa Tuan Haji Markom bin Giran Pengarah Pelajaran Jabatan Pelajaran Negeri Johor Encik Sulaiman bin Wak Pengarah Pelajaran Jabatan Pelajaran Negeri Selangor Encik Mohd Rauhi bin Mohd Isa Pengarah Pelajaran Jabatan Pelajaran Negeri Perak Encik Abbillah bin Adam Pengarah Pelajaran Jabatan Pelajaran Negeri Sarawak Tuan Haji Hussain bin Awang Pengarah Pelajaran Jabatan Pelajaran Negeri Kelantan Encik Razali bin Daud Pengarah Pelajaran Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu Y. Hormat Dato’ Haji Mazlan bin Mohamad Pengarah Pelajaran Jabatan Pelajaran Negeri Pahang Tuan Haji Abdullah bin Saad Pengarah Pelajaran Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Encik Abdul Halim bin Abdul Razak Pengarah Pelajaran Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan Puan Hajah Juliah binti Haji Leman Pengarah Pelajaran Jabatan Pelajaran Negeri Melaka Tuan Haji Ibrahim bin Mohamad Pengarah Pelajaran Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang Tuan Haji Mohd Adenan bin Deraman Pengarah Pelajaran Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan Encik Mansor bin Lat Pengarah Pelajaran Jabatan Pelajaran Negeri Perlis Encik Mohamad Zaki bin Mohd. Yusof Timbalan Pengarah Jabtan Pelajaran Wilayah Persekutuan Labuan Puan Chin Leng Sim @ Marina Chin Pengetua Sekolah Sukan Malaysia Bukit Jalil Encik Wan Ibrahim bin Wan Chik Pengetua Sekolah Sukan Malaysia Bandar Penawar Urus Setia Encik Chong Choong Seong Encik Anuar bin Idris Unit Pengurusan MSSM Sektor Pendidikan Sukan.

Bahagian Sukan 10 . Bahagian Sukan Jawatankuasa Tuan Haji Markom bin Giran Pengarah Pelajaran Jabatan Pelajaran Negeri Johor Encik Sulaiman bin Wak Pengarah Pelajaran Jabatan Pelajaran Negeri Selangor Encik Mohd Rauhi bin Mohd Isa Pengarah Pelajaran Jabatan Pelajaran Negeri Perak Encik Abbillah bin Adam Pengarah Pelajaran Jabatan Pelajaran Negeri Sarawak Y.JAWATANKUASA KEWANGAN MAJLIS SUKAN SEKOLAH MALAYSIA Pengerusi Y. Haji Muhiddin @ Mohd Anas bin Yusin Pengarah Pelajaran Jabatan Pelajaran Negeri Sabah Tuan Haji Abdullah bin Saad Pengarah Pelajaran Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Tuan Haji Ibrahim bin Mohamad Pengarah Pelajaran Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang Ketua Unit Pengurusan MSSM Sektor Pendidikan Sukan Puan Hajah Latifah binti Mahamud Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor Pendidikan Sukan Encik Mohd Zarrawi Ravi bin Abdullah Urus Setia Cik Siti Zahara binti Abu Bakar Cik Rahimah binti Sanin Sektor Khidmat Pengurusan.Bhg.Bhg. Dato' Dr. Datuk Dr. Rosli bin Mohamed Ketua Setiausaha Timbalan Pengerusi Puan Ee Hong Pengarah Bahagian Sukan Setiausaha Tuan Haji Jamaludin bin Yahaya Setiausaha Bahagian Bahagian Kewangan Penolong Setiausaha Tuan Syed Al-Adros bin Tuan Muning Ketua Penolong Pengarah Sektor Khidmat Pengurusan.

JAWATANKUASA TEKNIKAL MAJLIS SUKAN SEKOLAH MALAYSIA

Pengerusi
Puan Ee Hong
Pengarah Bahagian Sukan

Timbalan Pengerusi
Timbalan Pengarah Bahagian Sukan

Naib Pengerusi 1
Puan Hajah Latifah binti Mahamud
Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor Pendidikan Sukan Bahagian Sukan

Naib Pengerusi 2
Ketua Penolong Pengarah Sektor Pendidikan Sukan Bahagian Sukan

Setiausaha
Encik Mohd Zarrawi Ravi bin Abdullah
Ketua Unit Pengurusan MSSM Sektor Pendidikan Sukan Bahagian Sukan

Penolong Setiausaha
Encik Chong Choong Seong
Penolong Pengarah Unit Pengurusan MSSM Sektor Pendidikan Sukan Bahagian Sukan

Ex-Officio
Puan Chin Leng Sim @ Marina Chin
Pengetua Sekolah Sukan Bukit Jalil

Encik Wan Ibrahim bin Wan Chik
Pengetua Sekolah Sukan Bandar Penawar

11

Ahli Jawatankuasa
Penyelaras Sukan MSSM Encik Mohd Zarrawi Ravi bin Abdullah Encik Anuar bin Idris Encik Norhanim bin Mohd Akhir Puan Norhamimi binti Othman Encik Izham bin Md. Isa Encik Jasri bin Md. Isa Encik Vasudevan a/l Kandelan Puan Yasmin binti Othman Encik Tajuddin bin Abdullah Encik Isamuddin bin Mohd Hussein Encik Effindi Tan bin Abdullah Encik Muraleedharan a/l Vasudevan Puan Hasfezahan binti Hassan Encik Chong Choong Seong Encik Zaid bin Zakaria Encik Halim bin Saad Encik Mohd Hanafiah bin Abd Wahid Encik Mohamad Nizam bin Ismail Encik Zul Hisham bin Razali Encik Mohd. Isa bin Jantan Cik R. Vimala Davy Puan Salina binti Shaari Encik Razale bin Abdul Rahman Encik Sahrul bin Tahiri Encik Mohamad Karim bin Haji Abd. Lah Encik Mohd. Nasir bin Darman

Setiausaha Agung Majlis Sukan Sekolah Negeri Encik Ja’far bin Bohari Setiausaha Agung MSS Johor Encik Ghazali bin Kasim Setiausaha Agung MSS Perak Tuan Haji Razuki bin A. Rahim Setiausaha Agung MSS Kelantan Encik Roslan bin Md. Idris Setiausaha Agung MSS Sabah Tuan Syed Noor Affendi bin Syed Darus Setiausaha Agung MSS Kedah Puan Zainah binti Hassan Setiausaha Agung MSS Melaka Encik Nordin bin Mohd. Noor Setiausaha Agung MSS Wilayah Persekutuan Encik Hasbollah bin Amit Setiausaha Agung MSS WP Labuan Encik Noor Azli bin Abdul Rahman Setiausaha Agung MSS Selangor Encik Ellen @ Manium ak Engang Setiausaha Agung MSS Sarawak Encik Nordin bin Mohamed Setiausaha Agung MSS Terengganu Encik Jalaluddin bin Ismail Setiausaha Agung MSS Pahang Encik Muzir bin Ab Manan Setiausaha Agung MSS Negeri Sembilan Encik Lee Swee Seng Setiausaha Agung MSS Pulau Pinang Encik Rosli bin Osman Setiausaha Agung MSS Negeri Perlis

12

PENGERUSI TEKNIK DAN PEMBANGUNAN SUKAN (PTPS) MAJLIS SUKAN SEKOLAH MALAYSIA

Encik Mazlan bin Abdullah
PTPS MSSM Akuatik

Encik Na’aman bin Mohd. Shah
PTPS MSSM Balapan dan Padang

Encik Koh Teck Seng
PTPS MSSM Badminton

Encik Lawrence Yeow Eng Leong
PTPS MSSM Perahu Layar

Tuan Haji Kamaruzzaman bin Haji Mohamed
PTPS MSSM Bola Baling

Tengku Muhamad Khairul Anuar bin Tengku Zulkornain
PTPS MSSM Memanah

Puan Chum binti Mat
PTPS MSSM Bola Jaring

Encik Cheng Hoo Siang
PTPS MSSM Ping Pong

Encik Jailani bin Abdul
PTPS MSSM Bola Sepak

YM Raja Idris bin Raja Ali
PTPS MSSM Ragbi

Encik Lee You Meng

PTPS MSSM Bola Tampar

Tn. Syed Husain bin Syed Abu Bakar Aledros
PTPS Sepak Takraw

Encik Sue Teck Hua

PTPS MSSM Bola Keranjang

Encik Kamal Hisham bin Haji Ibrahim
PTPS MSSM Skuasy

Encik Ismail bin Idris
PTPS MSSM Golf

Encik Rosman bin Sulong
PTPS MSSM Sofbol PTPS MSSM Tenis

Encik Teh Kin Kin

PTPS MSSM Gimnastik

En. Mohd Azmi bin Awang Encik Yeshodh a/l Parameswaran
PTPS MSSM Kriket

Cik Petrina Low Lai Hun
PTPS MSSM Gimrama

Encik Tan Hock Seng
PTPS MSSM Hoki

Encik Nazri bin Abd. Hamid
PTPS MSSM Ekuin

En. Ahmad Haridan bin Haji Mohammed
PTPS MSSM Boling Tenpin

Encik Mohd Aminuddin bin Haji Abdul Malek
PTPS MSSM Catur

13

Kriket 1. Mohd Hanafiah bin Abd. Bola Keranjang 1.com 03-88841011 012-9042940 norhanim@gmail. Norhamimi binti Othman En.my 03-88841012 012-2402960 halim. Ekuin 2.com 03-88841024 013-3333348 izhammdisa@yahoo.my 03-88841028 019-6241078 jasriMdIsa@moe. Isamuddin bin Mohd Hussein En.saad@moe.PENYELARAS SUKAN MAJLIS SUKAN SEKOLAH MALAYSIA BIL NAMA PEGAWAI 1 2 3 4 En.my 03-88841172 019-2194642 vimala_davy@yahoo.my 03-88841029 019-3382433 MIJ2960jpjs. Bola Sepak 2. Razale Bin Abdul Rahman En.com 03-88841358 016-2324588 v. Akuatik 2. Bola Tampar 5 6 7 8 9 10 En.gov.com 03-88841177 013-9832323 anuar.gov.sg 03-88841035 012-2791614 norhamimi@moe. Muraleedharan 11 12 13 14 15 16 En.com. Hoki 1. Tenis 2. Jasri bin Md.arahman@moe. Perahu Layar 1.gov. Norhanim bin Mohd Akhir En.gov.gov. Wahid En.gov. Badminton 1. Ping Pong 2. Isa En. Ping Pong 1. Isa Pn.my SEKTOR Pendidikan Sukan Pendidikan Sukan Pembangunan Sukan Pendidikan Sukan Pembangunan Sukan Pendidikan Sukan Pendidikan Sukan Pembangunan Sukan Pembangunan Sukan Pembangunan Sukan Pembangunan Sukan Pembangunan Sukan Pembangunan Sukan Pembangunan Sukan Pendidikan Sukan Pembangunan Sukan SUKAN/ PERMAINAN 1. Hoki 2. Mohd Zarrawi Ravi bin Abdullah En. Vimala Davy En. Balapan dan Padang 1. Berirama 2. Golf 2.my 03-88841047 012-7610673 pya_han@yahoo.my 03-88841030 012-2041165 isamudinbssk@yahoo. Golf 1.my 03-88841022 012-3487945 EFFINDI@moe. Gimnastik Artistik 2. Ragbi 2.com 03-88841010 016-2771366 CHONG@moe. Bola Tampar 2. Izham bin Md. Wushu 2. Anuar bin Idris TALIAN PERHUBUNGAN 03-8884 1087 019-2349687 zarrawi@gmail. Gimnastik Berirama 1. Catur 2.idris@moe. Lah Cik R. Sepak Takraw 1.my 03-88841174 012-4595060 MohamadKarim@moe. Ragbi 1. Gim.moe. Sepak Takraw 2. Effindi Tan Bin Abdullah En. Bola Baling 1.gov.muralee@moe. Tenpin Boling 2. Mohamad Karim bin Haji Abd. Skuasy 1. Gim. Merentas Desa 2. Chong Choong Seong En. Artistik 1. Halim bin Saad En.gov.gov. Memanah 1.my 012-5691478 Razale. Mohd Isa bin Jantan 14 . V.gov.

Muhamad Nasir 03-88841017 Bin Darman 013-7733924 nasir.com En.gov. Ekuin 1. Catur 1. Bola Jaring 1.17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 En. Bola Sepak 1. Wushu 1. Tajudin bin 03-88841023 Abdullah 017-6798307 Tajudin.gov. Tenpin Boling 1.my Pembangunan Sukan Pendidikan Sukan Perancangan dan Penyelarasan Perancangan dan Penyelarasan Pendidikan Sukan Pendidikan Sukan Pembangunan Sukan Pendidikan Sukan Pendidikan Sukan Perancangan dan Penyelarasan 1. Merentas Desa 15 .my Pn. Tenis 1. Bola Keranjang 2.gov.gov. Bola Baling 2. Sofbol 1. Kriket 2. Sofbol 2. Hasfazehan 03-88841375 Binti Hassan 012-9276689 zehan.hisham@jpjs.darman@moe. Zaid Bin Zakaria 03-88841036 012-3717726 ZAIDZ@moe. Balapan dan Padang 2. Badminton 2. Mohamad 03-88841175 Nizam bin Ismail 013-3879467 Mohamad. Skuasy 2.tahiri@moe.my Pn Salina binti 03-88841100 Shaari 017-2008700 SALINAS@moe. Memanah 2.my En. Yasmin binti 03-88841357 Othman 012-4749464 Yasmin.gov. Bola Jaring 2.moe.my En. K Vasudevan 03-88841173 019-3734550 k_vashan@hotmail.gov.gov.my En.gov. Zul Hisham bin 03-88841355 Razali 019-5754676 Zul.my En.my Pn.gov.my En. Akuatik 1. Perahu Layar 2.abdullah@moe.hassan@moe. Sahrul Bin 03-88841086 Tahiri 013-3977509 sahrul.othman@moe.nizam@moe.

P: 016-4522476 Email: lsseng@tm.my Pusat Kecemerlangan Sukan Jabatan Pelajaran Negeri Perak Jalan Temenggong Off Jalan Pasir Putih 301650 Ipoh Perak Darul Ridzuan. Tel: 04-2285831 Faks: 04-2286248 H.gov.gov. Tel: 04-9737777 Faks: 04-9777335 H.P: 013-32277135 Email: ku_sukan@wp.P: 017-5888401 Email : syedsukan@gmail. Tel: 03-92001260 Faks: 03-92833017 H. Wisma Persekutuan Alor Setar Jalan Kampung Baru 05000 Alor Setar Kedah Darul Aman.P: 012-5236014 Email: roslign@yahoo.com Pusat Kecemerlangan Sukan Cochrane Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.moe.P: 012-5219870 Email: ghaz260@hotmail.com.my nordinoor@yahoo.net.com 16 Encik Rosli bin Osman Setiausaha Agung MSS Perlis Ketua Unit Sukan 2 KEDAH Tuan Haji Syed Nor Affendi bin Syed Darus Setiausaha Agung MSS Kedah Ketua Unit Sukan 3 PULAU PINANG Encik Lee Swee Seng Setiausaha Agung MSS Pulau Pinang Ketua Unit Sukan 4 PERAK Encik Ghazali bin Kasim Setiausaha Agung MSS Perak Ketua Unit Sukan 5 WILAYAH PERSEKUTUAN Encik Nordin bin Mohd Noor Setiausaha Agung MSS WP Ketua Unit Sukan .my Unit Sukan Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Tingkat 5.my rosli@moe.com Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang Pusat Kecemerlangan Westlands Jalan Padang Victoria 10400 Pulau Pinang. Tel: 05-2423727 Faks: 03-2539809 H.SETIAUSAHA AGUNG / KETUA UNIT SUKAN MAJLIS SUKAN SEKOLAH NEGERI / JABATAN PELAJARAN NEGERI BIL 1 PERLIS NEGERI/NAMA ALAMAT Jabatan Pelajaran Negeri Perlis Jalan Tun Abdul Razak 01900 Kangar Perlis Indera Kayangan. Tel: 04-7745101/7745180 Faks: 04-7328659/7745206 H. Jalan Cochrane 55100 Kuala Lumpur.

Tel: 06-232 6496 Faks: 06-2312845 H. Tel.P: 019-2321522 Email : Pejabat Pentadbiran Unit Sukan Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan Jalan Dato’ Abdul Malek 70000 Seremban Negeri Sembilan Darul Khusus.2366166 H. Lorong Limau. 07 .6 SELANGOR Encik Noor Azli bin Abdul Rahman Setiausaha Agung MSS Selangor Ketua Unit Sukan 7 NEGERI SEMBILAN Encik Muzir bin Ab Manan Setiausaha Agung MSS N.com Unit Sukan Jabatan Pelajaran Negeri Johor Jalan Tun Abdul Razak 80604 Johor Bahru Johor Darul Takzim.com Unit Sukan Jabatan Pelajaran Negeri Melaka Bukit Baru 75150 Melaka.P: 017-6711434 Email: zaisportsunit_mlk@yahoo. 07-2377160 (AM) Faks: 07 . Tel: 09-5513719 Faks: 09-5513722 H.com Unit Sukan Sektor Pembangunan Kemanusiaan Jabatan Pelajaran Negeri Pahang Bandar Indera Mahkota 25604 Kuantan Pahang.P: 019-7571466 Email: jaybee_jbb@yahoo. Tel: 03-55108210 Faks: 03-55107250 H.com spsppdktrg@gmail.2377164 (DL).P: 013-9326871 Email: jalaluddin1166@yahoo.com Unit Sukan Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 362.Sembilan Ketua Unit Sukan 8 MELAKA Puan Zainah binti Hassan Setiausaha Agung MSS Melaka Ketua Unit Sukan 9 JOHOR Encik Ja’far bin Bohari Setiausaha Agung MSS Johor Ketua Unit Sukan Jabatan Pelajaran Negeri Selangor Jalan Jambu Bol 4/3E.P: 019-9771956 Email : mssmtjpnt@yahoo.P: 019-3258826 Email: muzir_usjpns@yahoo. Chabang 3 21000 Kuala Terengganu Terengganu. Seksyen 4 40604 Shah Alam Selangor Darul Ehsan.com 17 10 PAHANG Encik Jalaluddin bin Ismail Setiausaha Agung MSS Pahang Ketua Unit Sukan 11 TERENGGANU Encik Nordin bin Mohamed Setiausaha Agung MSS Terengganu Ketua Unit Sukan . Tel: 09-6203444 Faks: 09-6231779 H. Tel: 06-7653251 Faks: 06-7646055 H.

09-7448551 Faks: 09-7435973.P. Kompleks Ujana Kewangan WP Labuan Peti Surat 81097 87020 Wilayah Persekutuan Labuan Tel : 087-583351. Sabah.my H. 09-7441599 H.P: 012-9615454 Email: razukie@hotmail. Tel: 09-7478922. 087-583353 Faks : 087-583352 H. Tel: 082-276217 Faks: 082-241087 H.com Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan Jabatan Pelajaran Negeri Sarawak Bangunan Tun Datuk Patinggi Tuanku Haji Bujang. Jalan Simpang 3.P: 013-8184268 Email: ellen.moe.com En.enggang@sar. Tel: 088-249930 / 236475 Faks: 088-247530 / 231561 H.P: 019-4393513 Email: paullawnk66@yahoo. : 013-8016971 Email : unitsukanlabuan@gmail.com razukie61@gmail. Blok 4.12 KELANTAN Tuan Haji Razuki bin A. Rahim Setiausaha Agung MSS Kelantan Ketua Unit Sukan 13 SARAWAK Encik Ellen@ Manium ak Engang Setiausaha Agung MSS Sarawak Ketua Sektor Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusian Jabatan Pelajaran Negeri Kelantan Wisma Sukan Jalan Telipot 15150 Kota Bharu.8335277 Email: marzro@gmail.com Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan Labuan Tingkat 10. Roslan bin Md Idris Setiausaha Agung MSS Sabah Ketua Unit Sukan 15 LABUAN En. Bangunan KWSP 88604 Kota Kinabalu.gov. 93604 Kuching Sarawak.com 18 . Blok B.P: 012 . Kelantan. Paul Law Nai Kung Penolong Setiausaha Agung MSS Sarawak Ketua Unit Sukan 14 SABAH En. Hasbollah bin Amit Setiausaha Agung MSS WP Labuan Ketua Unit Sukan Unit Sukan Sektor Pengurusan Kemanusiaan Jabatan Pelajaran Negeri Sabah Tingkat 1.

3301383 Faks : 03-87242569 Email : sueteckhua@yahoo. Ujung Batu 01000 Kangar. Lee You Meng (571216-01-5199) 2006 7 Bola Keranjang En. Selangor Tel : Tel : 03-51612093 H. 42920 Klang.K.E.P.P. : 012-6602064 Faks : Email : jailaniptpmsss@yahoo.A. Keb. Tel : 09-785 7785 H.com.P. Tel : 03-87238285 H.PENGERUSI TEKNIK DAN PEMBANGUNAN SUKAN MAJLIS SUKAN SEKOLAH MALAYSIA BIL 1 JENIS SUKAN Akuatik NAMA En. Chum binti Mat (550206-09-5030) 2003 5 Bola Sepak Encik Jailani bin Abdul 641128-04-5305 2011 6 Bola Tampar En. Perlis I. : 012-5041 324 Faks : 04-7305 300 Email : mazlan_abdullah2000@yahoo. Mazlan bin Abdullah (580426-02-5357) 1998 ALAMAT Kolej Sultan Abdul Hamid 05460 Alor Setar.N.5149796 H. Sue Teck Hua (541226-03-5073) 2006 .com SMK Tanah Putih 25100 Kuantan Pahang Tel : 09 – 5131182 Faks : 09 .com SK Batu Berendam 75350 Batu Berendam.com 19 2 Badminton En.P. Wakaf Raja 16800 Pasir Puteh.P. Pasir Puteh Kelantan D. Melaka Tel : 06 – 3841366 Faks : 06 – 384 4009 HP : 013 – 6871020 Email : leeyoumeng@gmail. : 019-4340 667 Faks : 04 – 977 2608 Email : n. Koh Teck Seng (570911-01-6551) 2009 3 Bola Baling Tuan Haji Kamarazuraman bin Haji Mohamed (560415-03-5025) 2000 4 Bola Jaring Pn. Tel : 04-9772 608 (sek) Tel : 04-9764 367 (rum) H. Kedah D.695 6490 Email : kamoh56@yahoo. : 017.P. SMK Pulau Indah.a.com SMK Engku Husain 43500 SEMENYIH Selangor D. : 019-982 7580 Faks : 09. 013 – 9289393 Sek. Tel : 04-7332 300 H.my Sek Keb.

com SMJK Yoke Kuan 45400 Sekinchan Selangor Tel : 03-3241 0558 (sek). 763 664 HP : 017 . 91007 Tawau Sabah Tel : 089 – 762 282 Fax : 089 – 764 664.2023528 Faks : 03 – 3241 0558 Email : kin6261@gmail. Tan Hock Seng (570825-05-5087) 2007 12 Kriket En.com ttengkumkanuar@yahoo. Yeshodh a/l Parameswaran (671202-05-5331) 2005 13 Memanah Tengku Muhamad Khaizul Anuar bin Tengku Zulkornain (630807-06-5347) 2007 . Convent 1 Bukit Nanas.com Sek.P. : 012 – 8886217 Faks : 082-441606 Email : ismail6217@yahoo. : 019 .8 Golf En.P. Jalan Bukit Nenas 50250 Kuala Lumpur Tel : 03-2072 5264 H. Teh Kin Kin (550526-10-6261) 2007 10 Gimrama Cik Petrina Low Lai Hun (560310-10-5672) 1999 11 Hoki En.com SM Tuanku Muhammad 72000 Kuala Pilah Negeri Sembilan Tel : 06 – 481 1030 Faks : 06 – 4819043) HP : 016 – 307 0580 Email : yeshodhtms@yahoo.com SK Wan Ibrahim 27200 Kuala Lipis Pahang Tel : 09-3121459 Faks : 09-3121073 HP : 019-9495997 / 017 – 941 5994 Email : tengkumkanuar@yahoo. Ismail bin Idris (571102-13-5369) 2009 SK (A) Datuk Haji Abdul Kadir Hassan Jalan Sultan Tengah 93050 Kuching Sarawak Tel : 082-443660 H. 03-3241 0802 (rum) H.com 20 9 Gimnastik En. : 012-3295 999 Faks : 03-2026 7510 / 03 – 5636 7134 Email : lowlilypetrina@gmail.8110179 Email: gerard_ths@yahoo.com Pejabat Pelajaran Daerah Tawau Peti Surat 499.P. Keb.

D. Pahang.14 Balapan & Padang En. : 019-2732 872 Faks : 03-9130 0346 Email : n. Tel: 07-2377160 (AM) Faks: 07 .com SM Teknik Port Dickson Km 5.4211211 (sek) Faks : 09 – 4211212 013-936 8490 .P. : 019-6614 806 Faks : 06-6510 554 Faks : 06 – 6474446 (rum) Email : lyeowel@yahoo.S.2366166 H.P : 013-4033451 Faks : 04-7305300 Email : syhusain59@yahoo.com 15 Perahu Layar En.com SMK Chan Wa 70200 Seremban Negeri Sembilan Tel : 06 – 7620144 Faks : 06 – 7648185 H. Tel : 09.com SM Sains Selangor Jalan Yaacob Latif 56000 Bandar Tun Razak Kuala Lumpur.P. N. Lawrence Yeow Eng Leong (550107-05-5287) 2000 16 Ping Pong En. Kedah Tel : 04-7332300 H. Na’aman bin Mohd Shah (560911-01-5963) 2009 Unit Sukan Jabatan Pelajaran Negeri Johor Jalan Tun Abdul Razak 80604 Johor Bahru Johor Darul Takzim.P.P.a Kolej Sultan Abdul Hamid 05460 Jalan Langgar. 012-9500666 Email : hiszal05@yahoo. : 019 – 7941616 Email : naamanms@yahoo. Kamal Hisham bin Haji Ibrahim (711217-06-5325) 2004 SK Indera Shahbandar. Jalan Seremban 71000 Port Dickson. Tel : 06-6512 266 H. : 012 – 2245180 Email : chenghoosiang@yahoo. Tel : 03-9131 6093 H. 26660 Pekan.K.com 21 . Alor Setar. Cheng Hoo Siang (540601-08-5781) 2009 17 Ragbi YM Raja Idris bin Raja Ali (600130-10-5409) 1999 18 Sepak Takraw Tn. Syed Husain bin Syed Abu Bakar Aledros (590215-09-5127) 2011 19 Skuasy En.

my 21 Tenis En.5253) 2006 SMK Melor 16400 Kota Bharu.20 Sofbol En. Ahmad Haridan bin Haji Mohammed (671220-08-6043) 2003 23 Ekuin En.P : 012-489 5731 Email : nahblues@yahoo.P : 017-9378918 Faks : 09-7195689 Email : gmiee@yahoo.P.my Jabatan Pelajaran WP Labuan Aras 10. : 012-5062351 Email : ridanzareff@yahoo. 31650 Ipoh. Perak Tel : 05-322 5150 Faks : 05 – 322 1615 H. : 012-8282707 Email : maamsss@yahoo. Mohd. Nazri bin Abdul Hamid (600703-02-5757) 2003 24 Catur En.com Sek. Mohd Azmi bin Awang (620709-03-5153) 2011 22 Tenpin Bowling En. Keb.a SMK Chabang Empat.com. Pasir Putih. 16210 Tumpat.P.P.com. Bukit Gelugor Jalan Yap Chor Ee 11700 Gelugor Pulau Pinang Tel : 04-6583423 Faks : 04-6583423 H. Kelantan Tel : 09-7963667 H. Rosman bin Sulong (650424– 03 .com SMK Kg. Tel : 09-7835320 H. Blok 4 Kompleks Ujana Kewangan Peti Surat 81097 87020 WP Labuan Tel : 087-583354 Fax : 087-418463 H. Kelantan. Aminuddin bin Haji Abdul Malek (600819-08-5065) 2004 22 . : 019-9825356 Faks : 09-7835906 Email : n.

B12/15/18 ) 18-Apr BIL 11 SUKAN Lapor Diri Balapan Dan Padang ( L&P-B12/15/18 ) 18 Mei TARIKH Penyesuaian / Klinik Pengadil 19 Mei Kejohanan 20-24 Mei (5 hari) PENGELOLA 2011 Perak PENGELOLA 2012 Perlis 23 . Kelantan dan Terengganu (11 hingga 19 Mac 2011) Lain-Lain (12 hingga 20 Mac 2011) BIL SUKAN Lapor Diri TARIKH Penyesuaian / Klinik Pengadil 5-Mac Kejohanan PENGELOLA 2011 Sarawak PENGELOLA 2012 Kedah 1 Merentas Desa (L&P .B12/18) Ping Pong (L&P .B12 /15/18) Skuasy (L&P .B12/15/18 ) Akuatik (L&P .B12/18) Perahu Layar (L&P .B12/15/18 ) Kriket (L .B15/18 ) 4-Mac 6 Mac (1 hari) BIL 2 3 4 5 6 7 8 9 SUKAN Lapor Diri Gimnastik (L&P .B12/15/18) 13 Mac 14 Mac 13 Mac 13 Mac 12 Mac 13 Mac 12 Mac 13 Mac TARIKH Penyesuaian / Klinik Pengadil 14 Mac 15 Mac 14 Mac 14 Mac 13 Mac 14 Mac 13 Mac 14 Mac Kejohanan 15-19 Mac (5 hari) 16-19 Mac (4 hari) 15-17 Mac (3 hari) 15-19 Mac (5 hari) 14-19 Mac (6 hari) 15-19 Mac (5 hari) 14-19 Mac (6 hari) 15-19 Mac (5 hari) PENGELOLA 2011 Johor Kedah Selangor Melaka NS Selangor NS Kedah PENGELOLA 2012 Pahang Melaka Perak Sabah Johor Labuan Pulau Pinang Pahang BIL SUKAN Lapor Diri TARIKH Penyesuaian / Klinik Pengadil 19-Apr Kejohanan 20-24 April (5 Hari) PENGELOLA 2011 Melaka PENGELOLA 2012 Pulau Pinang 10 Boling Tenpin ( L&P .B12/15/18) Gimrama (P .TAKWIM PENGELOLAAN KEJOHANAN SUKAN MAJLIS SUKAN SEKOLAH MALAYSIA CUTI PENGGAL PERTAMA Kedah.B12/15/18) Golf ( L&P .

CUTI PERTENGAHAN TAHUN Kedah.Pinang Terengganu Sabah Pahang Pahang NS Selangor Sarawak Melaka WP Terengganu Selangor Kelantan Perak WP NS Kelantan Nota Bagi Tahun 2012 : Catur diadakan dalam bulan Mac manakala Gimnastik dan Kriket pada bulan Jun 24 . Kelantan dan Terengganu (27 Mei hingga 11 Jun 2011) Lain-Lain (28 Mei hingga 12 Jun 2011) BIL SUKAN Lapor Diri TARIKH Penyesuaian / Klinik Pengadil 31 Mei 1-Jun 30 Mei 31 Mei 31 Mei 30 Mei 31 Mei 30 Mei 31 Mei 31 Mei 31 Mei 2 Jun 31 Mei Kejohanan PENGELOLA 2011 PENGELOLA 2012 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Badminton ( L&P .Pinang WP Johor Perlis P.B12/15/18 ) Bola Jaring (P – B12/15/18) Bola Keranjang (L&P – B12/18) Bola Tampar (L&P – B12/18) Sepak Takraw ( L – B12/15/18 ) Bola Sepak (L – B12/15/18 ) Tenis (L&P – B12/15/18) Hoki (L&P – B12/18) Bola Baling (L&P – B12/18) Catur ( LP – B12/15/18 ) Memanah ( L&P – B12/15/18 ) Ragbi (L – B12/18) Sofbol (L&P – B12/18) 30 Mei 31 Mei 29 Mei 30 Mei 30 Mei 29 Mei 30 Mei 29 Mei 30 Mei 30 Mei 30 Mei 1 Jun 30 Mei 1-5 Jun (5 hari) 2-5 Jun (4 hari) 31 Mei-5 Jun (6 hari) 1-6 Jun (6 hari) 1-5 Jun (5 hari) 31 Mei-5 Jun (6 hari) 1-5 Jun (5 hari) 31Mei-5 Jun (6 hari) 1-6 Jun (6 hari) 1 -5 Jun (5 hari) 1-5 Jun (5 hari) 3-8 Jun (6 hari) 1-5 Jun (5 hari) WP Pahang Kelantan Kelantan Terengganu P.

Pertengahan Bulan September Oktober Oktober November MSN Melaka TBC TBC KL TBC BS Selangor Johor MCF-KPM BS BS Sarawak Johor Sarawak Pahang PAHANG Perak TBC TBC TBC BS Melaka Selangor MCF-KPM BS BS NS Terengganu Sarawak 25 .TAKWIM PENGELOLAAN KEJOHANAN SUKAN LUAR KALENDAR MSSM / KPM BIL SUKAN Lapor Diri TARIKH Penyesuaian / Klinik Pengadil Kejohanan PENGELOLA 2011 PENGELOLA 2012 1 Kejohanan Sukan Institusi Pendidikan Malaysia (SIPMA) ke-4 Sukan Malaysia Kejohanan Ragbi 10 Sepasukan MSSM-MILO Bawah 15 tahun Kejohanan Ragbi Cobra 10 Bawah 16 tahun Kejohanan Wushu MSSM-MILO Sepak takraw (MSSM Sports Excel) Ekuin (MSSM .RISP) Sukan 1Malaysia Karnival Sekolah Sukan Negeri Karnival Sukan Murid Asli Catur Masterskills-MCF-KPM Kejohanan Bola Sepak Juara Sekolah 100 Plus Bawah 17 tahun Liga Bola Sepak KPM Sukan Sekolah Premier Kem Bakat Peringkat Kebangsaan Karnival Sukan Murid Penan Karnival SPTS 2 – 12 Jun KPT - 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2 – 12 Jun 19-20 Nov Mei TBC September Oktober Oktober – Perak November – PP TBC November November TBC Julai Mac – Sept.

1 ASIAN SCHOOLS CROSS-COUNTRY Tarikh : Jun Tempat : Mongolia 2. ASEAN SCHOOLS SPORTS COUNCIL (ASSC) 3rd ASEAN SCHOOLS GAMES (ASG) 2011 Tarikh Tempat : : 30 Jun hingga 8 Julai 2011 Singapura Kategori Lelaki dan Perempuan Lelaki dan Perempuan Lelaki Lelaki dan Perempuan Lelaki dan Perempuan Lelaki dan Perempuan Lelaki dan Perempuan Lelaki dan Perempuan Lelaki dan Perempuan Perempuan Perempuan Lelaki Bilangan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sukan Yang Ditawarkan Balapan dan Padang Golf Sepak Takraw Gimnastik (AG dan RG) Badminton Renang Bola Keranjang Ping Pong Tenis Hoki Bola Jaring Polo Air 2.PENYERTAAN MSSM DI KEJOHANAN ANTARABANGSA 1.4 ASIAN SCHOOLS HOCKEY CHAMPIONSHIP (BOYS) Tarikh : Dimaklumkan kemudian Tempat : India 3.2 ASIAN SCHOOLS VOLLEYBALL CHAMPIONSHIP (GIRLS) Tarikh : Ogos Tempat : Vietnam 2. ASIAN SCHOOLS FOOTBALL FEDERATION (ASFF) 3. ASIAN SCHOOLS SPORTS FEDERATION (ASSF) 2.3 ASIAN SCHOOLS VOLLEYBALL CHAMPIONSHIP (BOYS) Tarikh : September Tempat : Iran 2.1 ASIAN SCHOOLS FOOTBALL CHAMPIONSHIP (U18) Tarikh : Ogos Tempat : Thailand 26 .

SUKAN-SUKAN ANTARABANGSA YANG LAIN 4.2 19th LITTLE ATHLETICS (WALAA/SSSC/MSSM) Tarikh : 26-27 Julai 2011 Tempat : Kuala Lumpur 4.2 ASIAN SCHOOLS FOOTBALL CHAMPIONSHIP (U15) Tarikh : Dimaklumkan kemudian Tempat : 4.1 ASIAN SCHOOLS TENPIN BOWLING CHAMPIONSHIP Tarikh : 9 – 16 Mei 2011 Tempat : Thailand 4.3 KEJOHANAN 4th COMMONWEALTH YOUTH GAMES Tarikh : 7 – 13 September 2011 Tempat : Isle of Man 4.4 KEJOHANAN BOLA SEPAK (B12) ASEAN KE-2 Tarikh : September 2011 Tempat : Thailand 4.5 ASEAN PRIMARY SCHOOL SPORTS OLYMPIAD (APSSO) Tarikh : November 2011 Tempat : Indonesia 27 .3.

LAMPIRAN A PECAHAN BILANGAN PEGAWAI KONTINJEN MAJLIS SUKAN SEKOLAH NEGERI KE KEJOHANAN MSSM PENGERUSI TEKNIK PENGURUS KETUA KONTINJEN PENGADIL PASUKAN BIL. HARI JUMLAH ATLET JURULATIH L P JUMLAH PEGAWAI BIL SUKAN L PASUKAN MENGIKUT JANTINA P FISIO TERAPIS PENYERTAAN L12 P12 L15 P15 L18 P18 JUMLAH KONTINJEN Akuatik 1 Renang Terjun Polo Air 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Badminton Bola Baling Bola Jaring Bola Keranjang Bola Sepak Bola Tampar Gimnastik Gimrama Golf Hoki Kriket Memanah Balapan dan Padang Perahu Layar Ping Pong Ragbi Sepak Takraw Skuasy Sofbol Tenis Boling Tenpin Merentas Desa Catur JUMLAH 3 1 1 3 3 0 2 3 2 3 0 3 2 2 3 3 1 2 2 3 3 3 3 3 2 3 59 3 1 0 3 3 3 2 0 2 3 3 3 2 0 3 3 1 2 0 0 3 3 3 3 2 3 54 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 2 1 1 3 4 3 4 3 4 2 1 1 4 2 2 3 1 3 2 3 3 4 3 2 2 1 64 4 3 3 3 91 4 4 3 4 8 2 3 1 1 38 0 1 4 2 3 10 3 1 0 0 1 3 1 2 4 2 0 4 6 4 6 4 1 4 0 3 2 1 1 0 2 2 3 2 0 4 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 0 0 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 16 2 1 1 2 4 3 4 3 4 4 2 1 4 2 3 2 2 2 3 3 3 6 3 2 0 2 68 11 4 4 14 15 12 17 15 19 15 10 6 20 8 13 20 8 12 12 12 13 22 14 12 8 9 325 7 7 7 7 8 6 8 8 8 7 6 5 8 8 7 7 8 7 8 7 7 7 7 7 3 7 5 12 12 4 15 5 4 0 6 197 6 2 0 6 12 0 12 18 12 6 0 3 18 15 4 15 5 5 0 0 4 15 5 4 0 6 156 0 0 12 4 0 5 4 8 6 104 6 2 0 6 12 12 12 0 12 6 9 3 18 0 4 15 6 2 0 6 0 0 0 18 0 6 0 3 0 0 4 15 5 0 0 0 4 0 5 4 8 6 90 5 25 12 4 15 5 4 8 6 227 6 2 0 6 0 12 0 0 0 6 9 3 0 0 4 15 6 2 12 6 12 0 12 18 12 6 0 3 18 15 4 15 2 5 0 0 4 15 5 4 8 6 164 6 2 0 6 12 12 12 0 12 6 9 3 18 0 4 15 36 12 12 36 48 36 48 54 48 36 27 18 72 30 24 90 12 20 37 36 24 60 30 24 32 36 938 47 16 16 50 63 48 65 69 67 51 37 24 92 38 37 110 20 32 49 48 37 82 44 36 40 45 1263 28 .

S PLS JOH PAH NSN JOH PRK KED TER SAR KEL JOH PAH PLS C/P KED M/D PRK KEL TER PLS SEL JOH PAH NSN MEL KED KUL SAB PAH PRK K’EL MEL KED TER PLS NSN SEL PAH JOH PEN TER SAR MSSM MSSM MSSM MSSM MSSM MSSM NSN PLS KED PAH PRK JOH SAB MEL 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 985 986 1987 1988 1989 KEL PLS SEL NSN TER KEL PEN KED PLS NSN SAR PLS P/N/M A/J A/P C/B/N P/B MEL NSN A.L PAH SEL KED JOH NSN KUL NSN PEN JOH PRK MEL KUL KEL JOH SEL PAH PLS KEL PAH PEN PRK KED PAH SEL MELA JOH NSN PAH KEL KUL BJ PP TN BN BOLA JARING PING PONG TENIS BADMINTON BT BS ST KK BOLA TAMPAR BOLA SEPAK SEPAK TAKRAW KRIKET SB BK AG RG SOFBOL BOLA KERANJANG ARTISTIK GIMNASTIK GIMNASTIK IRAMA CT RB AK HK CATUR RAGBI AKUATIK HOKI BP BB MM PL BALAPAN & PADANG BOLA BALING MEMANAH PERAHU LAYAR SK TB GF SKUASY TENPIN BOLING GOLF 29 .BB MM PL SK TB GF 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 NSN MEL PAH KED TER PLS NSN TER NSN PEN PRK KEL NSN PAH MEL PEN T’ER PLS NSN SEL T/N PEN K/M PEN SEL PRK PAH KEL TER PEL TER JOH KEL PEN KED N/D J/P KEL PEN KED JOH PLS PRK TER PLS PRK TER KED N.D TER KUL KEL JOH MSSM MSSM MSSM MSSM KU.REKOD PENGELOLAAN KEJOHANAN MAJLIS SUKAN SEKOLAH MALAYSIA TAHUN BJ PP TN BN BT BS ST KK SB BK AG RG CT RB AK HK BP .S PAH SEL JOH TER PEN TER PLS KEL MEL PRK SEL SEL MEL PRK MEL PRK SEL JOH PEN KED PRK PAH KEL JOH SEL JOH KEL N/J SEL SEL PEN SEL SEL SEL T’ER PEN SEL KUL PEN PRK KUL NSN PEN KUL PLS SEL SEL SEL PEN SEL SEL SEL TER PEN SEL KUL PEN PRK KUL NSN PEN KUL PLS SEL PEN PEN SEL PEN NSN MEL PEN SEL KEL NSN KED PRK PAH JOH KEL SAR NSN KED SEL PRK JOH PRK SEL NSN A/K MSSM PEN PEN SEL PRK SEL PRK MEL SEL PEN MEL PRK PEN KUL MEL PEN KUL PRK KUL MEL PEN TER NSN JOH SEL MEL PAH PRK SEL NSN JOH NSN TER SEL MEL PRK KEL PAH PLS KUL SEL PRK JOH PAH KED PEN PRK SEL JOH TER PAH PRK PEN KED SEL TER JOH KEL PAH KUL PRK PEN KED TER SEL KEL PAH MEL PRK PLS KED TER PEN JOH SEL KEL MEL PAH SEL PRK NSN MEL JOH B/N M/T C/B/N K’EL N.

L JOH PAH JOH SAR BS TER PRK KEL SAR SEL JOH PAH MEL KED PLS NSN TER SAR PRK SAB KEL TER PAH ST KED KEL SAB SEL SAR PEN TER JOH KUL MEL PAH SSBP NSN PLS TER KED PRK PEN KK MEL SAB PRK PEN PAH KED NSN SEL JOH KUL MEL PAH KED KEL KUL NSN KED PRK PLS PAH KEL SEL PRK TER PAH MEL SB PEN PRK PLS JOH MEL KED SEL PRK BK KEL PAH PEN PRK KED MEL SAR SEL NSN KUL SAB MEL KEL JOH PAH PRK KEL SEL AG KUL MSS RG KUL MSS CT SAB TER N.L NSN SAB .REKOD PENGELOLAAN KEJOHANAN MAJLIS SUKAN SEKOLAH MALAYSIA TAHUN 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 BJ KUL NSN MEL PAH SAB PRK SEL TER KEL NSN SAR PLS SSBP PEN KEL JOH KUL KED PP PLS SAR KED TER MEL SAB PLS NSN PEN KED KEL KUL PRK SAR PAH LAB PLS TER TN PRK JOH KUL KEL TER PLS PRK PEN MEL KEL JOH SAR TER KED PLS NSN MEL PRK BN NSN SEL PAH MEL PLS KUL SAB KEL SAR PEN TER NSN SEL KEL KED PLS LAB TER BT MEL PEN NSN KED KUL PAH KEL SAB SEL SAR SSBJ KEL PRK K.S SEL PRK PLS KEL KUL RB PEN PLS SAR NSN KUL TER KED KEL SAB PAH PLS KED JOH LAB LAB JOH TER SAR TER SAR PEN PLS AK SAR MEL SEL SAB JOH PEN MEL SAR PAH JOH KUL PRK PEN SEL PLS PRK SAB KED HK SEL TER MEL KUL KEL NSN PEN PAH TER PRK SEL SAB MEL PAH K.BB JOH KED TER KEL PRK SEL NSN KUL KED JOH PLS PAH PEN PRK KED PLS SEL SAB KUL PAH MEL KED NSN SEL PRK PEN NSN PAH MEL SEL NSN PEN KEL SSBJ PEN KUL SEL SAB PRK KEL PEN KUL SAB NSN PRK SEL PAH JOH KED PRK NSN MEL SAR JOH T’ER SAR PAH MEL JOH PRK NSN MEL SAR PLS LAB SELR JOH KED SAB NSN MM PL SK TB GF MD LB PRK PAH PEN KEL KUL MSS PRK PAH PEN KEL KUL MSS MEL SEL SSBP PAH KUL SAB PEN MEL K’TA MEL SEL SSBP PAH KUL SAB PEN MEL KEL SEL SEL BJ PP TN BN BOLA JARING PING PONG TENIS BADMINTON BT BS ST KK BOLA TAMPAR BOLA SEPAK SEPAK TAKRAW KRIKET SB BK AG RG SOFBOL BOLA KERANJANG ARTISTIK GIMNASTIK GIMNASTIK IRAMA CT RB AK HK CATUR RAGBI AKUATIK HOKI BP BB MM PL BALAPAN & PADANG BOLA BALING MEMANAH PERAHU LAYAR SK TB GF MD LB SKUASY TENPIN BOLING GOLF MERENTAS DESA LARI BERGANTI-GANTI 30 .L KL S’GOR NSN BP PAH KUL PEN MSSM NSN SAR JOH PLS PRK SAB KED SEL PAH MEL NSN PEN PEN KUL KEL JOH PLS TER PEN K.

REKOD PENGELOLAAN KEJOHANAN MAJLIS SUKAN SEKOLAH MALAYSIA TAHUN 2008 KARNIVAL B18 2008 2009 2010 2011 2012 BJ PUT PP TN BN SEL BT BS KUL ST PUT KK SB BK AG RG CT RB AK HK KUL BP .BB MM PL SK SEL TB SEL GF MD LB SAR MEL PUT PAH NSN PAH SAB TER SEL LAB PEN SAR PLS WP PLS JOH PLS PRK WP PAH PRK KEL KED KEL SAR KED KEL TER PEN PLS LAB NSN KEL TER MEL SAB PEN PEN NSN JOH KEL JOH KED PAH KEL PAH JOH PAH KEL SEL JOH PAH MEL JOH PAH PLS PAH PEN KED MEL MEL SEL PLS PEN PRK KEL MEL KEL SAB NSN NSN SEL SEL MEL SAB PEN PRK KUL JOH SEL SEL KUL JOH PRK TER MEL KED PHG PLS KEL TER NSN NSN TER WP KED LAB PAH NSN PEN NSN TER PRK KED PAH PRK KED MEL MEL PEN SAR PUT NSN SEL PRK PUT PEN SEL SAR KED BJ PP TN BN BOLA JARING PING PONG TENIS BADMINTON BT BS ST KK BOLA TAMPAR BOLA SEPAK SEPAK TAKRAW KRIKET SB BK AG RG SOFBOL BOLA KERANJANG ARTISTIK GIMNASTIK GIMNASTIK IRAMA CT RB AK HK CATUR RAGBI AKUATIK HOKI BP BB MM PL BALAPAN & PADANG BOLA BALING MEMANAH PERAHU LAYAR SK TB GF MD SKUASY TENPIN BOLING GOLF MERENTAS DESA 31 .

Kuala Lumpur 13 – 15 Disember 2006 Mesyuarat Pengurusan Sukan Bersama JPJS-KS-KU JPN Di Hotel Cititel. Kuala Lumpur 1 – 3 November 2010 Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan MSSM Di Holiday Villa Hotels and Suites. Johor 16 – 18 November 2006 Mesyuarat Pengurusan Sukan Bersama Pengerusi-Pengerusi Teknik dan Pembangunan Sukan MSSM 1/2006 Di Quality Hotel City Centre. Pulau Pinang 11 – 13 Februari 2007 Mesyuarat Jawatankuasa Teknik dan Pembangunan Sukan MSSM Bil. Subang 13 – 15 Disember 2010 Semakan kedua : Semakan ketiga : Semakan keempat : Semakan kelima : Semakan keenam : Semakan ketujuh : 32 . Jawatankuasa Teknik dan Pembangunan Sukan MSSM. Pulau Pangkor 28 – 30 Ogos 2006 Mesyuarat Pengurusan Sukan Bersama Ketua Unit Sukan JPN 3/2006 Di Hotel Prime City. 2/2010 Di Olympic Sport Hotel.PERATURAN AM MAJLIS SUKAN SEKOLAH MALAYSIA Semakan pertama : Urus Setia. Kluang. Jabatan Pendidikan Jasmani dan Sukan Julai 2006 Mesyuarat Pemurnian Tugas dan Tanggungjawab PTPS MSSM Di Telok Dalam Resort.

1 Peserta 3.1 Murid yang bersekolah sepenuh masa di sekolah rendah dan menengah serta sekolah swasta dan sekolah agensi kerajaan lain adalah layak menyertai pertandingan permainan MSSM.1. 3.3 Kejohanan peringkat MSSM hanya untuk warganegara Malaysia.1.1. 33 . 3. daerah dan negeri sahaja.1.1. 3.2 Penyertaan murid adalah tertakluk kepada had umur peserta (Peraturan 4). 3.1.PERATURAN AM MAJLIS SUKAN SEKOLAH MALAYSIA Peraturan 1 : PENGELOLAAN Seluruh pengelolaan Pertandingan Permainan MSSM diserahkan kepada Majlis Sukan Sekolah Malaysia yang boleh juga menyerahkan kuasa pengelolaan pertandingan kepada mana-mana Majlis Sukan Sekolah Negeri atau satu Jawatankuasa Khas MSSM yang dipilih oleh Jawatankuasa Kerja MSSM.1 Kelayakan Am.1.1.1.5 Kelayakan mewakili negeri adalah mengikut daftar sekolah terkini seseorang murid melainkan pelajar sekolah sukan dan akademi permainan kebangsaan yang diiktiraf oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Peraturan 2 : UNDANG-UNDANG PERMAINAN Undang-undang permainan antarabangsa yang berkuatkuasa semasa akan menjadi undang-undang rasmi pertandingan bagi peringkat umur 18 tahun dan ke bawah kecuali ada undang-undang khas yang yang menguasai pertandingan permainan MSSM.6 Murid-murid yang sedang menunggu keputusan peperiksaan SPM Kementerian Pelajaran Malaysia tidak layak menyertai semua pertandingan MSSM. Peraturan 3 3.1. daerah. Murid yang BUKAN warganegara Malaysia digalakkan mengambil bahagian di peringkat sekolah.1. 3.1. Manakala bagi peringkat umur 12 tahun dan ke bawah undang-undang permainan yang dicadangkan oleh Jawatankuasa Teknik dan Pembangunan Sukan serta diluluskan oleh Jawatankuasa Kerja MSSM akan menjadi undang-undang rasmi pertandingan.4 Murid yang berumur lebih daripada 18 tahun tetapi kurang daripada 21 tahun boleh mengambil bahagian di peringkat sekolah. dan negeri sahaja.1. : KELAYAKAN 3.

3 Murid yang hendak menyertai kejohanan MSSM hendaklah didaftarkan di Institusi Pendidikan swasta selama 3 bulan sebelum tarikh kejohanan dan hadir sekurangkurangnya 75% hari persekolahan.3.2. 3.3. 3.2 Murid sekolah swasta perlu menunjukkan bukti ia sedang belajar sepenuh masa di sekolah berkenaan supaya layak bertanding dalam kejohanan MSSM.1.4 Murid yang memasuki semula sekolah harian dari Sekolah Sukan Malaysia dan Akademi Permainan Kebangsaan hendaklah mewakil negeri di mana sekolah terkini murid berkenaan sedang belajar.1.1 Murid yang sedang belajar di Sekolah Sukan Malaysia dan di Akademi Permainan Kebangsaan hendaklah mewakili negeri asal tempat ia bersekolah (sekolah terakhir) di dalam pertandingan MSSM.2. 3. 3.1 Sekolah swasta / Sekolah Agensi Kerajaan lain yang dibenarkan bermaksud sekolah yang diluluskan pendaftarannya oleh Kementerian Pelajaran Malaysia dan bergabung serta membayar sumbangan penuh (mengikut enrolmen sekolah) dengan MSSN.1.1.1.1.1. Kementerian Pelajaran Malaysia dan menjadi tanggungjwab pegawai MSSN mengambil dan menghantar balik serta mengutamakan keselamatan dan kebajikan peserta. 3.1.3 Murid Sekolah Sukan Malaysia dan Akademi Permainan Kebangsaan. 3.3. Adalah menjadi tanggungjawab setiap Setiausaha Agung MSSN untuk membekalkan satu senarai sekolah swasta yang bergabung dengan MSSN masing-masing kepada Urus Setia MSSM pada atau sebelum 15 Februari setiap tahun pertandingan dan senarai tersebut perlu dikemaskinikan dari semasa ke semasa.4. 3.1.1.4.1.1.2 Murid tersebut boleh dipertimbangkan jika layak untuk mewakili MSSM dalam Kejohanan peringkat sekolah-Sekolah Asean.1. (Rujuk Peraturan 3.2.5) 3.1 Murid Pra Universiti di Sekolah Sukan Malaysia tidak boleh mewakili MSSN dalam Kejohanan MSSM.3 Pemain yang mewakili MSSN lain tanpa mendapat kebenaran daripada MSSN asalnya tidak dibenarkan bertanding di Kejohanan MSSM dan tindakan disiplin hendaklah diambil terhadap MSSN yang bersalah oleh Urus Setia MSSM.2 Jika khidmat murid berkenaan tidak diperlukan oleh negeri asalnya maka ia dibenarkan mewakili negeri lain dengan syarat MSSN berkenaan mendapatkan kebenaran bertulis daripada MSSN asal pemain.5 Murid yang berdaftar dengan sekolah swasta selepas mendapat keputusan peperiksaan SPM Kementerian Pelajaran Malaysia layak menyertai pertandingan permainan MSSM dengan syarat murid ini berdaftar untuk Tingkatan 6 dan hanya menjadi murid Tingkatan 6 Bawah mengikut tarikh pendaftaran untuk murid Tingkatan 6 Bawah di sekolah Kerajaan. 3.2 Murid Sekolah Swasta/Sekolah Agensi Kerajaan Lain 3.1.3.3.1.1. 3.1. 3.3.4 Murid-murid sekolah swasta lepasan Tingkatan Lima yang menyambung pelajaran di Tingkatan Enam Rendah atau setara (seperti Senior Middle Three) layak menyertai pertandingan permainan MSSM dengan syarat murid ini berdaftar untuk Tingkatan 6 dan hanya menjadi murid Tingkatan 6 Bawah mengikut tarikh pendaftaran untuk murid Tingkatan 6 Bawah di sekolah Kerajaan.5 Pelepasan murid Sekolah Sukan Malaysia mestilah mengikut prosedur yang telah ditetapkan oleh Bahagian Sukan.2.2. 34 . 3. Asia dan Antarabangsa yang disertai oleh MSSM.4 Murid Pra Universiti di Sekolah Sukan Malaysia 3.

Semua peserta hendaklah melengkapkan Borang Pendaftaran Individu (Borang R 01 / M 01) secara individu berserta gambar ukuran pasport dengan menyertakan salinan kad pengenalan / sijil kelahiran yang disahkan oleh Pengetua / Guru Besar / Penolong Kanan Sekolah peserta berkenaan dengan pengesahan terakhir oleh Pengurus Pasukan serta Setiausaha Agung MSSN masing-masing. Semua peserta peringkat umur 12 tahun dan ke bawah hendaklah bersedia menunjukkan salinan sijil kelahiran yang disahkan oleh Pengetua / Guru Besar / Penolong Kanan sekolah peserta berkenaan. : PENDAFTARAN 4. Bagi peserta yang terbukti lewat pendaftaran kelahiran pada peringkat umur yang disertainya tidak layak menyertai pertandingan permainan MSSM.1. Sebarang pindaan diborang pendaftaran tersebut hendaklah ditandatangani oleh Yang DiPertua / Setiausaha Agung MSSN dengan cop rasmi.2 Majlis Sukan Sekolah Negeri (MSSN) MSSN adalah layak mengambil bahagian dalam pertandingan permainan MSSM.1 5.1 : HAD UMUR PESERTA Had umur peserta-peserta bagi pertandingan permainan MSSM adalah seperti berikut: 4. 5. M 01) serta dokumen sokongan tertentu yang lengkap (Lampiran B). Setiap negeri hanya berhak menghantar satu pasukan sahaja mengikut kumpulan umur dalam sesuatu pertandingan permainan melainkan ada sesuatu ketetapan khas.2 4. Seseorang peserta yang hilang kad pengenalan mesti mempunyai dokumen pendaftaran KPPK 1/9 atau KPPK 1/11 dari Jabatan Pendaftaran Negara. Seseorang peserta dibenarkan menyertai pertandingan dalam satu kumpulan umur sahaja bagi satu jenis pertandingan dalam masa yang sama.3 4. Jawatankuasa Pengelola akan menyemak dan mengesahkan kelayakan peserta semasa Mesyuarat Pengurus Pasukan berdasarkan butiran dalam Borang Pendaftaran Individu (R 01.3. Semua peserta kecuali peringkat umur 12 tahun dan ke bawah hendaklah bersedia menunjukkan kad pengenalan asal kepada pengelola.1.4 35 . MSSM juga boleh mengelola pertandingan mengikut kriteria lain untuk sesuatu kejohanan .2 5.4 18 tahun dan ke bawah 15 tahun dan ke bawah 12 tahun dan ke bawah Penyesuaian kepada kumpulan umur yang lain dibenarkan jika permainan itu perlu mengikut Peraturan Pertandingan yang dikeluarkan oleh Persatuan Sukan Antarabangsa.3 Setiap MSSN hanya dibenarkan menghantar bilangan pegawai dan peserta sebagaimana yang telah ditetapkan ( Rujuk Lampiran A ) Pasukan yang mempunyai peserta perempuan hendaklah diiringi oleh seorang atau lebih pegawai wanita.1.4 4. Peraturan 4 4.7 Peraturan 5 5.1 4.6 4.5 4.2 4. Pendaftaran pegawai dan peserta dalam borang pendaftaran yang tertentu hendaklah disampaikan kepada pihak Jawatankuasa Pengelola sekurang-kurangnya 14 hari sebelum tarikh pertandingan dimulakan.1.3 4. Kiraan umur adalah pada 1 Januari tahun semasa pertandingan.

Pengurus Pasukan dan Penolong.Peraturan 6 6. Surat lantikan pengadil akan dikeluarkan oleh Urus Setia MSSM manakala tuntutan perjalanan dan makan pengadil/hakim ke tempat pertandingan akan ditanggung oleh MSSN. berimej bersih dan menunjukkan tindaktanduk serta tauladan yang baik semasa menjalankan tugas. Sebolehnya kejohanan hendaklah diadakan semasa cuti penggal persekolahan. Semua pegawai pasukan (Ketua Kontinjen.1. (Rujuk Lampiran A) 6. : PEGAWAI PASUKAN 7. Pegawai tersebut hanya bertaraf penonton atau pemerhati sahaja.2 Menentukan tempat.3 8. taklimat kejohanan. kebenaran bertulis hendaklah diperolehi terlebih dahulu daripada Urus Setia MSSM . tarikh dan masa kejohanan setelah berbincang dengan Setiausaha Agung MSSM.1 Semua MSSN dikehendaki menghantar Pengerusi Teknik dan Pembangunan Sukan MSSN / Wakil masing-masing ke Mesyuarat Pengerusi Teknik Permainan berkenaan yang diadakan sebelum Kejohanan Permainan MSSM walaupun tidak menyertai kejohanan tersebut. Jika sekiranya sesuatu pasukan menggunakan khidmat pegawai yang bukan daripada pegawai perkhidmatan pelajaran khasnya jurulatih (pegawai luar).1 : PENGADIL / HAKIM Setiap MSSN dikehendaki menghantar pengadil / hakim bertauliah yang terdiri daripada Pegawai Perkhidmatan Pelajaran sepertimana bilangan yang ditetapkan.2 6.2 8. Pengurus / Pegawai Pasukan MSSN adalah bertanggungjawab dengan tidak meninggalkan kejohanan sebelum tamat dan mengaturkan perjalanan pasukan pada waktu siang sahaja serta menjaga keselamatan harta benda serta kerosakan semasa menginap di tempat penginapan.4 Peraturan 9 Selain daripada kerja-kerja tertentu mengikut Perlembagaan Majlis.1 Sekirannya MSSN yang mengelolakan pertandingan MSSM memerlukan khidmat Pengadil / Hakim selain daripada Pegawai Perkhidmatan Pelajaran.1 9.2 Peraturan 8 8. jamuan rasmi. Jawatankuasa Pengelola Pertandingan MSSM hendaklah menyediakan tempat mesyuarat dan keperluan mesyuarat.1 Pegawai Pasukan hendaklah terdiri daripada pegawai-pegawai Perkhidmatan Pelajaran. tugas-tugas Jawatankuasa Pengelola adalah seperti berikut : 9. mesyuarat-mesyuarat dan majlis penyampaian hadiah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Jawatankuasa Pengelola. : TUGAS-TUGAS JAWATANKUASA PENGELOLA 8. Melantik pegawai-pegawai bertauliah yang diperlukan. mereka boleh mengikuti pasukan itu tetapi tidak boleh disenaraikan dalam borang pendaftaran pasukan. 36 .3 Jawatankuasa Pengelola Pertandingan akan menyediakan elaun bertugas dan kemudahan yang bersesuaian kepada Pengadil/Hakim semasa berada di sebarang kejohanan kelolaan MSSM. Segala tunjuk ajar hendaklah dibuat di luar permainan. : PENGERUSI TEKNIK PERMAINAN MSSN Peraturan 7 7. Semua Pengurus / Pegawai Pasukan MSSN hendaklah hadir dan memberikan kerjasama kepada Jawatankuasa Pengelola terutama dalam majlis rasmi kejohanan seperti pembukaan rasmi. Jurulatih dan pegawaipegawai lain) hendaklah sentiasa memelihara dan mematuhi etika sebagai seorang pegawai perkhidmatan pelajaran bersesuaian dengan penjawat awam. 6.

Johan. Laporan Pengelolaan beserta dengan akaun perbelanjaan hendaklah dihantar secara rasmi menggunakan format tertentu dalam masa 1 bulan selepas tamat sesuatu kejohanan. : SISTEM PERTANDINGAN 9. Pertandingan akan dijalankan secara liga.3 Menyediakan peralatan dan persediaan yang diperlukan seperti padang.1 9.6 9.7.1. Tempat Ketiga dan Keempat dalam pertandingan tahun lalu akan ditempatkan dalam kumpulan seperti berikut : Johan Naib Johan Ketiga Keempat Kumpulan A Kumpulan B Kumpulan C Kumpulan D 37 10.6 Setiausaha Agung MSSM Setiausaha Agung MSSN Yang DiPertua MSSN Pengerusi Jawatankuasa Teknik MSSM Penyelaras Permainan MSSM berkenaan Pengerusi Teknik Permainan berkenaan ( 3 salinan ) ( 3 salinan ) ( 1 salinan ) ( 1 salinan ) ( 1 salinan ) ( 1 salinan ) 9.8.1.8. gelanggang.4 9.4 9.8 Mengedarkan segala surat pekeliling dan keputusan rasmi kepada :9. Jawatankuasa Pengelola tidak mengenakan sebarang deposit bayaran penginapan dan segala kerosakan akan dituntut oleh Jawatankuasa Pengelola kepada negeri yang disahkan atau terbukti melakukan kerosakan tersebut. C dan D. kenderaan dalam bandar.7. B.1 Pusingan Pertama 10.7 9.7.2 . B. Pengerusi Teknik Permainan MSSM yang berkenaan.7. Menjemput semua Setiausaha Agung / wakil MSSN hadir untuk menyaksikan cabutan undi.1.8.2 9.8.1.8. makanan dan lain-lain yang berkaitan dan memberitahu kepada semua negeri nama dan jenis alatan sekurang-kurangnya sebulan sebelum pertandingan dimulakan.1 Cara Liga Empat Kumpulan ( A.5 9.5 9.1.1 9. Menjemput Ketua Unit MSSM atau Penyelaras Permainan MSSM dan Pengerusi Teknik dan Pembangunan Sukan MSSM hadir dalam mesyuarat Jawatankuasa Pengelolaan dan Teknikal serta mengendalikan proses cabutan undi.9. 9.3 9.1 Sekiranya 12 atau lebih pasukan mengambil bahagian.9 Segala Keputusan Rasmi kejohanan hendaklah dimaklumkan kepada urus setia MSSM secara bertulis atau lisan melalui Penyelaras Permainan sebaik kejohanan tamat atau sehari selepas kejohanan untuk makluman urusetia MSSM.2 9. Mengedarkan notis mesyuarat Jawatankuasa Pengelola dan salinan minit mesyuarat kepada :9. C dan D ) 10. tempat penginapan.3 9.10 Peraturan 10 Sistem pertandingan dijalankan secara liga dan/atau cara kalah mati seperti berikut:10.8. Naib Johan. mereka hendaklah dibahagikan kepada 4 kumpulan iaitu A.4 Setiausaha Agung MSSM Pengerusi Jawatankuasa Teknik dan Pembangunan MSSM Penyelaras Permainan MSSM yang berkenaan.

B dan C. 10.3. 10. maka pasukan terbaik berikutnya hendaklah dipertimbangkan kedudukannya.2.1.2.1 Sekiranya 9 hingga 11 pasukan mengambil bahagian.3. Undian bagi 2 pasukan Pemenang Kedua Kumpulan untuk ditempatkan di Kedudukan 2 atau 4.2.1 Pemenang 1 dan Pemenang 2 dalam setiap kumpulan akan masuk ke pusingan suku akhir dan pertandingan akan dijalankan secara kalah mati.2.5 dan 7. Cara Liga Tiga Kumpulan 10.1.1. 38 10. Undian bagi 4 pasukan Pemenang Pertama Kumpulan akan didahulukan untuk ditempatkan di Kedudukan 1. 1 2 3 4 5 6 7 8 10. sementara pasukan-pasukan yang kalah akan bermain untuk menentukan tempat ketiga dan keempat.2.2.2. 10.2.1. Pertandingan akan dijalankan secara liga. Pasukan-pasukan yang menang pada perlawanan separuh akhir akan memasuki Perlawanan Akhir bagi menentukan Johan dan Naib Johan. Pusingan Pertama 10.2 .3 Sekiranya pasukan yang diutamakan (seeded) tidak mengambil bahagian.1. jika Pasukan Pemenang Pertama Kumpulannya telah diundi dan ditempatkan di kedudukan 5 atau 7.2.1. 10.Pasukan-pasukan lain akan ditempatkan dalam empat kumpulan tersebut dengan cabutan undi mengikut undang-undang permainan berkenaan. maka mereka hendaklah dibahagikan kepada tiga kumpulan iaitu A.1.2.2.1.1. Manakala 2 Pasukan Pemenang Kedua yang lain akan diundi juga untuk ditempatkan di kedudukan 6 atau 8. Perlawanan adalah ditetapkan sebagaimana berikut : 10.2.1.1.2 Pusingan Kedua (Suku Akhir) 10.

2.3.2.4.3. Naib Johan Kumpulan X akan melawan Naib Johan kumpulan Y untuk menentukan tempat ketiga dan keempat.2.2.1. Johan dan Tempat Keempat dalam pertandingan tahun lalu akan ditempatkan dalam Kumpulan A dan Naib Johan serta tempat ketiga ditempatkan dalam kumpulan B 10.3. Naib Johan dan Tempat Ketiga dalam pertandingan tahun lalu akan ditempatkan dalam kumpulan seperti berikut: Kumpulan A Kumpulan B Kumpulan C Johan tahun lalu Naib Johan tahun lalu Tempat Ketiga tahun lalu Pasukan-pasukan lain akan ditempatkan dalam tiga kumpulan tersebut melalui undian.10.4.2.3. 10.2.1.2.2 Johan.2. Dari 3 Johan. Pasukan-pasukan lain akan ditempatkan dalam 2 kumpulan dengan cabutan undi.2.2. 10. Pusingan kedua 10.2. 10. 10.2. Johan dan Naib Johan dalam setiap kumpulan akan ditempatkan ke dalam kumpulan X dan Y dengan mengadakan undian. Johan kumpulan X akan melawan Johan kumpulan Y untuk menentukan Johan dan Naib Johan.2. Undian akan dibuat selepas sahaja tamat pusingan pertama. 10.2. 10.2.1.2.1.2. pasukan hendaklah dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu A dan B.1 Pusingan Pertama 10.2. Cara Liga 2 kumpulan.3 Sekiranya pasukan yang diutamakan (seeded) tidak mengambil bahagian maka pasukan terbaik berikutnya hendaklah dipertimbangkan kedudukannya.3.2. 10. 39 . 10. Naib Johan setiap kumpulan akan ditempatkan di kumpulan lain dari Johan kumpulannya.3.3. Pertandingan akan dijalankan secara kalah mati.3. Pusingan Kedua (Separuh Akhir) 10.1.3. Sekiranya pasukan diutamakan (seeded) tidak mengambil bahagian maka pasukan terbaik berikutnya hendaklah dipertimbangkan kedudukannya. Johan Kumpulan A akan melawan Naib Johan Kumpulan B dan Johan Kumpulan B akan melawan Naib Johan Kumpulan A. 10. 10.3.2.1.1.1.3 Pusingan Akhir 10. 10. 10.1 Sekiranya 6 hingga 8 pasukan mengambil bahagian.3. satu akan ditempatkan ke kumpulan X dan 2 ditempatkan ke kumpulan Y.3.2.2.1. 10.3.

00 (Ringgit : Dua Ratus sahaja) dan acara berpasukan RM300. Surat tunjuk sebab akan dikeluarkan kepada pasukan tersebut sekiranya melanggar peraturan ini.3.10. : BANTAHAN 11.2. maka peserta/pasukan tersebut boleh mengambil bahagian di bawah bantahan (under protest) dan perkara tersebut hendaklah diselesaikan 1 jam selepas menerima bantahan rasmi.3. 10. 10. Pasukan tersebut tidak dibenarkan menyertai perlawanan seterusnya dan tindakan tatatertib akan diambil ke atas pasukan yang berkenaan.00 (Ringgit : Tiga Ratus sahaja).1.4.1. 12. Wang pertaruhan tidak akan dikembalikan sekiranya bantahan tidak berasas.2 Sekiranya terdapat tiga atau kurang pasukan yang mengambil bahagian pertandingan tidak akan dilangsungkan. Keputusan Jawatankuasa Bantahan akan dibuat secara bertulis serta dimaklumkan kepada yang berkenaan dan keputusannya adalah muktamad.4. Cara Liga Satu Kumpulan 10.2. 12. : MENARIK DIRI DAN MENYERAH KALAH Pasukan/Peserta yang telah mengesahkan persetujuan mengambil bahagian dalam sesuatu kejohanan tidak dibenarkan menarik diri.2. Walau bagaimanapun tempoh penyerahan dan penyelesaian tertakluk kepada peraturan dan undangundang permainan berkenaan.3.3. Pusingan Akhr 10. Pasukan kalah didalam kedua-dua perlawanan di atas akan menentukan tempat ketiga dan keempat.3. 12.3.5 40 .3. semua keputusan pertandingan yang dimainkan oleh pasukan/peserta itu akan dibatalkan.4.3. Sekiranya ada pasukan/peserta menarik diri atau menyerah kalah dengan sengaja daripada pertandingan. Pasukan yang mendapat mata tertinggi akan diisytiharkan sebagai JOHAN. Peraturan 12 12. Johan Kumpulan A atau Naib Johan kumpulan B akan melawan Johan Kumpulan B atau Naib Johan Kumpulan A untuk menentukan Johan dan Naib Johan 10.1. Segala masalah berkaitan dengan kelayakan (status) seseorang peserta atau sesuatu perlawanan yang tidak dapat diselesaikan dengan memuaskan sebelum pertandingan bermula.2 Tiga puluh (30) minit setelah keputusan rasmi diumumkan bagi acara peringkat akhir. Segala bantahan hendaklah dibuat secara bertulis. 12. pertandingan akan dijalankan secara liga satu pusingan. Peraturan 11 11.4.1 Sekiranya empat hingga lima pasukan mengambil bahagian.3.1 Lima belas (15) minit setelah keputusan rasmi diumumkan bagi acara pusingan awal 12. Semua bantahan acara individu hendaklah disertakan dengan wang pertaruhan bagi acara individu sebanyak RM200. Bantahan berhubung dengan permainan dalam acara-acara yang sedang dijalankan hendaklah dilakukan dengan serta merta dan tidak lewat daripada : 12.

pegawai atau peserta yang digantung oleh sekolah.6. 13.2.3 Keputusan Juri Rayuan akan dibuat secara bertulis serta dimaklumkan kepada yang berkenaan termasuk Lembaga Tatatertib dan keputusannya adalah muktamad.5 Memberi amaran Menggantung penyertaan bagi jangka masa tertentu Menyingkirkan daripada keseluruhan kejohanan Mengarahkan pemain dihantar pulang Menghantar laporan kepada MSSN berkenaan supaya mengambil tindakan tatatertib sejajar dengan tindakan disiplin mengikut hukuman yang digunapakai oleh Persatuan Sukan Kebangsaan.3 12.6.2. Lembaga ini terdiri daripada 14.3 13.2 Juri Rayuan bertanggungjawab untuk 13. 13. : LEMBAGA TATATERTIB Peraturan 14 14.1.6.1 Mengambil tindakan mengenai disiplin pelajar.2 12. guru dan pegawai kejohanan yang berkenaan bagi semua perkara kejohanan dijalankan seperti berikut: 13.2.1.4 12.1.2. 13.1.2. 13.6.2. MSSN atau MSSM kerana dikenakan tindakan tatatertib hendaklah dilaporkan kepada Persatuan Permainan yang berkenaan.1. : JURI RAYUAN Peraturan 13 13.2.1.2.1. Yang DiPertua MSSN Pengelola atau wakilnya.3 14. MSSD.1.1.4 13.1. Juri Rayuan hendaklah terdiri daripada 5 orang (minimum) atau 7 orang (maksimum) melainkan bagi Balapan dan Padang (Olahraga) dan Akuatik. Pengerusi Jawatankuasa Pengelola / wakilnya 13.5 Setiausaha J/K Pengelola Kejohanan .2 Bertanggungjawab membuat pelaporan mengenai peristiwa yang telah berlaku kepada urusetia MSSM secara lisan seberapa segera yang boleh dan secara bertulis selewatlewatnya 14 hari selepas tamat kejohanan dengan membuat cadangan yang wajar untuk tindakan selanjutnya.1.1.1.12.2.1 14.Ex-Officio 13. Setiausaha Jawatan Kuasa Pengelola – Ex-Officio.5 Setiausaha Agung MSSN Pengelola Pengerusi Jawatankuasa Pertandingan Pengerusi Teknik dan Pembangunan Sukan MSSM Pengerusi Teknik dan Pembangunan Sukan MSSN Pengelola 3 orang Pengurus Pasukan MSSN yang berdaftar dan tidak terlibat dengan bantahan/kes tersebut.2 13. 5 orang Pengurus Pasukan MSSN yang berdaftar yang tidak terlibat dalam Jawatankuasa Bantahan 13.4 Pengarah BS (Setiausaha Agung MSSM) atau wakilnya Pengerusi Jawatankuasa Teknik & Pembangunan MSSM atau wakilnya.3 Pasukan.6.1 13. Penyelaras Permainan MSSM 13.1.1.2 14. 41 .6 Keanggotaan Jawatankuasa Bantahan yang akan bersidang terdiri daripada: 12.1 12.1. 3 orang Setiausaha Agung MSSN yang tidak terlibat dengan kes tersebut.4.

16.1.1. Pengelola hendaklah memaklumkan kepada urus setia MSSM serta Pengarah Pelajaran Negeri berkenaan supaya tindakan diambil terhadap pengurusan pasukan. Majlis Pembukaan Rasmi Jamuan Rasmi Taklimat dan mesyuarat Majlis Penutupan Rasmi dan Penyampaian hadiah.3.14.1 Penggunaan dadah yang tidak dibenarkan seperti penyalahgunaan dadah merbahaya adalah diharamkan.1. : KENYATAAN AKHBAR Peraturan 18 18. 16. 16. kecacatan anggota.3. Sebarang tindakan mahkamah tidak boleh diambil ke atas Jawatankuasa Pengelola Pertandingan MSSM berhubung dengan kejohanan yang diadakan.2. Jawatankuasa Pengelola sentiasa memberikan segala penerangan dan akan mengambil langkahlangkah keselamatan dan pengawasan yang diperlukan sepanjang masa kejohanan tesebut.1. kehilangan anggota badan/harta benda atau sebarang kecederaan lain berlaku. Kenyataan akhbar yang dibuat oleh peserta hendaklah diiringi oleh pegawai pasukan. 15. kematian.1.2. Semasa perjalanan pergi dan balik Semasa kejohanan dijalankan Di dalam dan di luar kawasan venue Di tempat-tempat penginapan Walaubagaimanapun pihak pengelola kejohanan akan berusaha untuk mengambil langkah-langkah bagi memastikan keselamatan dan kesejahteraan peserta dan pegawai terjamin setakat mana yang munasabah.1 18.2 : KESELAMATAN Semua pegawai dan peserta MSSN yang menyertai kejohanan MSSM hendaklah dilindungi insurans. Semua pegawai dan peserta pasukan MSSN yang menyertai pertandingan permainan MSSM hendaklah menentukan semua pesertanya menghadiri 15.1.2 Lembaga ini bertanggungjawab untuk mengambil maklum keputusan Juri Rayuan dan membuat keputusan untuk mengenakan tindakan selanjutnya.1. 16.1. 15. 15.2. Jawatankuasa Pengelola tidak bertanggungjawab di atas kemalangan.4.1.1. 42 . 16. tindakan tatatertib boleh diambil.1. Jika terdapat MSSN yang tidak mematuhi peraturan ini tanpa sebab munasabah.1.4.3 15. Peraturan 16 16. 16. : MAJLIS RASMI SEMPENA KEJOHANAN Peraturan 15 15. 16. jika perlu. : PENYALAHGUNAAN DADAH Peraturan 17 17.1.2 Semua pegawai atau peserta yang menyertai Kejohanan MSSM dilarang membuat sebarang kenyataan akhbar / media elektronik.2. cetak kecuali dengan kebenaran.

2. Subang Jaya 43 .4). 19. Rujuk lampiran berkenaan Borang Pendaftaran Individu Borang Pendaftaran Pasukan Borang R 01 & M01 : Borang R 02 & M02 : Pengesahan dan Penerimaan di Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan MSSM pada 13 – 15 Disember 2010 Di Hotel Holiday Villa. Lampiran Bersama Peraturan Am MSSM Lampiran A: Lampiran B: Pecahan Bilangan Pegawai Kontinjen MSS Negeri (Bilangan pengadil untuk Acara Merentas Desa Rujuk lampiran berkenaan Dokumen Sokongan Yang Perlu Diserah Bersama Borang R 01 & M 01 ( Perkara 1. Jika ada dinyatakan perkara-perkara lain dalam undang-undang permainan tersebut hendaklah juga dipatuhi.Peraturan 19 19. : PINDAAN DAN HAK JAWATANKUASA PENGELOLA Semua peraturan yang dinyatakan di atas mesti dipatuhi dan dibaca secara bersama. Semua perkara yang tidak dinyatakan dalam Peraturan Am ini dan Peraturan Permainan berkenaan akan diputuskan oleh Jawatankuasa Pengelola Kejohanan yang berkenaan dan keputusannya adalah muktamad.1.

atau Dokumen KPPK 1/9 atau KPPK 1/11 asal dari Jabatan Pendaftaran Negara 1.2 Murid Sekolah Menengah (Pemain berumur 15 tahun dan ke bawah) 1.3 2.3 Salinan surat gabungan dengan MSSN berkenaan DAN Kad pengenalan asal.3.1 1.1.3 Murid Sekolah Menengah (Pemain berumur 18 tahun dan ke bawah) 1.2 1.Lampiran B DOKUMEN SOKONGAN PENDAFTARAN ATLET YANG PERLU DISERAH BERSAMA BORANG R 01 DAN M 01 (Peserta tidak layak mengambil bahagian dalam Kejohanan MSSM sekiranya Borang R 01 / M 01 tidak lengkap maklumatnya selepas tamatnya Mesyuarat Pengurus Pasukan ) 1.1 Murid Sekolah Rendah (Pemain berumur 12 tahun dan ke bawah) 2.2 Kad pengenalan asal.1 2.1 Salinan sijil kelahiran yang telah disahkan oleh Guru Besar atau Penolong Kanan sekolah berkenaan 1.2.2 Salinan surat gabungan dengan MSSN berkenaan DAN Salinan sijil kelahiran yang telah disahkan oleh Pengetua/Guru Besar atau Penolong Kanan sekolah berkenaan Murid Sekolah Menengah (Pemain berumur 15 tahun dan ke bawah) 2.2.3.1 1.3 1.2. SEKOLAH SWASTA / AGENSI KERAJAAN LAIN 2.1 2.3.2 2.3 Murid Sekolah Menengah (Pemain berumur 18 tahun dan ke bawah) 2.3.3. SEKOLAH HARIAN 1.2 2.2.3.4 Salinan surat gabungan dengan MSSN berkenaan DAN Kad pengenalan asal. DAN Salinan surat tawaran kemasukan ke Tingkatan Enam Bawah yang telah disahkan oleh Pengetua/Penolong Kanan sekolah berkenaan Salinan surat tawaran kemasukan ke Tingkatan Enam Bawah serta salinan keputusan peperiksaan akhir tahun Tingkatan Enam Bawah (sekiranya murid Tingkatan Enam Atas masih layak) yang telah disahkan oleh Pengetua/Penolong Kanan sekolah berkenaan 2.1 Murid Sekolah Rendah (Pemain berumur 12 tahun dan ke bawah) 1.1. 2. atau Dokumen KPPK 1/9 atau KPPK 1/11 asal dari Jabatan Pendaftaran Negara.2 2.4 Kad pengenalan asal.1.1 2.3. atau Dokumen KPPK 1/9 atau KPPK 1/11 asal dari Jabatan Pendaftaran Negara. atau Dokumen KPPK 1/9 atau KPPK 1/11 asal dari Jabatan Pendaftaran Negara DAN Salinan surat pendaftaran kemasukan ke Tingkatan Enam Bawah yang telah disahkan oleh Pengetua/Penolong Kanan sekolah berkenaan Salinan surat tawaran kemasukan ke Tingkatan Enam Bawah serta salinan keputusan peperiksaan akhir tahun Tingkatan Enam Bawah (sekiranya murid Tingkatan Enam Atas masih layak) yang telah disahkan oleh Pengetua/Penolong Kanan sekolah berkenaan 44 .2.3.

2 Kad pengenalan asal.3.1 3. 3.3.2.3 Murid Sekolah Menengah (Pemain berumur 18 tahun dan ke bawah) 3. 3.1 Murid Sekolah Rendah (Pemain berumur 12 tahun dan ke bawah) 3.2 Kad pengenalan asal.1 3. atau Dokumen KPPK 1/9 atau KPPK 1/11 asal dari Jabatan Pendaftaran Negara Jawatankuasa Teknik dan Pembangunan Sukan Majlis Sukan Sekolah Malaysia Lampiran B: Peraturan Am MSSM 45 . atau Dokumen KPPK 1/9 atau KPPK 1/11 asal dari Jabatan Pendaftaran Negara. SEKOLAH SUKAN MALAYSIA / AKADEMI PERMAINAN KEBANGSAAN Surat pengesahan pelepasan daripada Sekolah Sukan Malaysia / Akademi Permainan Kebangsaan untuk pelajar mewakili MSSN.2 Salinan sijil kelahiran yang telah disahkan oleh Guru Besar atau Penolong Kanan sekolah berkenaan Murid Sekolah Menengah (Pemain berumur 15 tahun dan ke bawah) 3.2.3.1 3.1.

Kad Pengenalan Tingkatan / Tahun No. Surat Beranak / : No. peraturan-peraturan. KP : Saya bapa / penjaga kepada pelajar di atas mengesahkan segala keterangan di atas adalah benar dan gambar terbaru adalah betul. KP : Jawatan: Tarikh : Setiausaha Agung MSSN / Ketua Unit Sukan JPN Cop Rasmi Tarikh : 46 . KP : : Tarikh AKUAN PENGURUS PASUKAN DAN SETIAUSAHA AGUNG MSSN / KETUA UNIT SUKAN JPN Diakui penama di atas adalah ahli pasukan ini yang menyertai Kejohanan Majlis Sukan Sekolah Malaysia dan sepanjang pengetahuan saya semua maklumat yang diberi adalah benar. Daftar Pelajar : : No. Telefon Sekolah : Saya mengesahkan segala keterangan di atas adalah betul dan gambar di atas adalah terbaru dan benar (Tandatangan dan Cop Rasmi) Nama No. Telefon (Pejabat) : No. Saya juga membenarkan anak / jagaan saya didaftarkan sebagai pemain untuk pasukan dan bersetuju mematuhi Perlembagaan. Telefon bimbit : No. Saya juga faham bahawa pihak tuan sentiasa memberikan segala penerangan dan akan mengambil langkah-langkah keselamatan dan pengawasan yang diperlukan sepanjang masa kejohanan tersebut. Pengurus Pasukan Nama : No. undang-undang. pekeliling-pekeliling dan syarat-syarat mengenai pertandingan ini.BORANG PENDAFTARAN INDIVIDU SUKAN NEGERI JANTINA : : : KUMPULAN UMUR: R01 Nama Pemain Alamat Pemain (Alamat Rumah) : : No. Tandatangan : Tarikh : AKUAN GURU BESAR / GURU PENOLONG KANAN Nama Guru Besar / Guru Penolong Kanan : Alamat Sekolah : No. Telefon (Rumah) : Tarikh Daftar / Daftar semula ke sekolah : Angka Giliran UPSR : ____________________________________________ AKUAN KEBENARAN IBUBAPA / PENJAGA Nama IbuBapa / Penjaga : No.

KP Pengurus Pasukan : : : Setiausaha Agung MSSN / Ketua Unit Sukan JPN Cop Rasmi: Tarikh No.BORANG PENDAFTARAN PASUKAN MSSM SUKAN NEGERI JANTINA : : : KUMPULAN UMUR: R02 Jawatan Sekolah Bil 1 2 3 4 5 6 Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Nama Pegawai Nama Pemain No. Tel. Bimbit : : Tarikh : No. Tel. _______________________________________ Nama No. Bimbit 47 . Surat Beranak Sekolah Mengesahkan bahawa segala maklumat yang dinyatakan di atas adalah benar seperti dalam borang R01.

Kad Pengenalan : Tingkatan / Tahun No. Daftar Pelajar : : No. KP : Jawatan: Tarikh : Setiausaha Agung MSSN / Ketua Unit Sukan JPN Cop Rasmi : Tarikh : 48 . Telefon bimbit : No. undang-undang. Telefon (Rumah): Tarikh Daftar / Daftar semula ke sekolah : Angka Giliran SPM : ____________________________________ AKUAN KEBENARAN IBUBAPA / PENJAGA Nama IbuBapa / Penjaga : No. Saya juga membenarkan anak / jagaan saya didaftarkan sebagai pemain untuk pasukan dan bersetuju mematuhi Perlembagaan. pekeliling-pekeliling dan syarat-syarat mengenai pertandingan ini. KP : : Tarikh AKUAN PENGURUS PASUKAN DAN SETIAUSAHA AGUNG MSSN / KETUA UNIT SUKAN JPN Diakui penama di atas adalah ahli pasukan ini yang menyertai Kejohanan Majlis Sukan Sekolah Malaysia dan sepanjang pengetahuan saya semua maklumat yang diberi adalah benar. Telefon Sekolah : Saya mengesahkan segala keterangan di atas adalah betul dan gambar di atas adalah terbaru dan benar (Tandatangan dan Cop Rasmi) Nama No. Telefon (Pejabat) : No. peraturan-peraturan. Tandatangan : Tarikh : AKUAN PENGETUA / GURU PENOLONG KANAN Nama Pengetua / Guru Penolong Kanan : Alamat Sekolah : No. Saya juga faham bahawa pihak tuan sentiasa memberikan segala penerangan dan akan mengambil langkah-langkah keselamatan dan pengawasan yang diperlukan sepanjang masa kejohanan tersebut. KP : Saya bapa / penjaga kepada pelajar di atas mengesahkan segala keterangan di atas adalah benar dan gambar terbaru adalah betul. Pengurus Pasukan Nama : No.BORANG PENDAFTARAN INDIVIDU SUKAN NEGERI JANTINA : : : KUMPULAN UMUR: M01 : : Nama Pemain Alamat Pemain (Alamat Rumah) No.

BORANG PENDAFTARAN PASUKAN MSSM SUKAN NEGERI JANTINA : : : KUMPULAN UMUR: M02 Bil 1 2 3 4 5 6 Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Nama Pegawai Jawatan Sekolah Nama Pemain No. Bimbit : : : 49 . KP : Tarikh : No. Tel. Tel. KP Sekolah Mengesahkan bahawa segala maklumat yang dinyatakan di atas adalah benar seperti dalam borang R01 _____________________________________ Pengurus Pasukan Nama : No. Bimbit : Setiausaha Agung MSSN / Ketua Unit Sukan JPN Cop Rasmi Tarikh No.

13. 50 .2 handbook kejohanan. Berkomunikasi dengan Sub-Unit Luar Negara. Memohon peruntukan kewangan untuk pengelolaan yang diturunkan kepada MSSN. 5. Memastikan Pegawai Seranta (L.3 kalungan bunga untuk Ketua Kontinjen. Menguruskan permohonan pakej penginapan dan seterusnya kelulusan pakej bagi kontinjen dan pegawai-pegawai kejohanan. jika perlu. 11. 4. 7. Menerima surat pelantikan sebagai pengelola. 2. 13. 13.GARIS PANDUAN PENGELOLAAN PERTANDINGAN KEBANGSAAN DAN ANTARABANGSA ________________________________________________________ Tugas Negeri Pengelola 1. 10. 9. 8. Menyediakan draf kata alu-aluan VIP (Negeri Pengelola) untuk Buku Program Kejohanan. Mengadakan Mesyuarat JK Kecil dan disusuli dengan Mesyuarat JK Pengelola. Unit Pengurusan MSSM / Penyelaras Permainan berkenaan untuk mendapatkan pengesahan penyertaan dari negara-negara yang dijemput dan yang akan menyertai kejohanan. 3. 13.O. 12. Menyediakan teks ucapan VIP (Negeri Pengelola) untuk Majlis Rasmi Pembukaan/Penutup/Makan Malam. Mendapatkan senarai nama-nama pegawai dan peserta kontinjen dari MSSM.5 semasa di dalam bas sewaktu dalam pergerakan ke hotel/tempat penginapan. Mengenalpasti dan membuat tempahan awal gelanggang dan tempat penginapan termasuk menguruskan sebut harga.) menyambut peserta-peserta di lapangan terbang dengan: 13. 13. Menghasilkan Kertas Konsep Pengelolaan termasuk pelantikan AJK. Mengadakan Mesyuarat JK Pengelolaan Kejohanan.4 memberi taklimat ringkas (berpandu kepada handbook) kepada kontinjen. 6.1 plakad negara yang disambut. Menjemput wakil dari MSSM dan PTPS MSSM permainan berkenaan untuk mesyuarat yang diadakan berkaitan kejohanan.

1 menyambut ketibaan kontinjen di hotel/tempat penginapan. 14. Laporan Kewangan Kejohanan dipanjangkan kepada Unit Pengurusan MSSM dalam tempoh tiga puluh (30) hari selepas tamat kejohanan untuk dipanjangkan kepada Bahagian Kewangan KPM. 16. 21.1 rakaman CD atau dokumentasi lain mengenai aktiviti sepanjang tempoh kejohanan. 14. 17.14. Unit Pengurusan MSSM dalam tempoh dua puluh satu (21) hari selepas tamat kejohanan. Laporan Pengelolaan Kejohanan dipanjangkan kepada Sub-Unit Luar Negara. Mengadakan mesyuarat post mortem untuk mengkaji kelemahan yang timbul semasa pengelolaan kejohanan. 19. 20.2 menguruskan check-in kontinjen semasa ketibaan. Memastikan Urus Setia penginapan untuk: 14. 17. kelemahan- 15. 18. 51 . Mengedar bahan-bahan / maklumat kejohanan kepada kontinjen pada atau sebelum Majlis Penutupan Rasmi.2 lain-lain perkara yang berkenaan. Menguruskan segala acara/aktiviti dari mula ketibaan kontingen sehingga kontinjen berlepas ke lapangan terbang selepas tamat kejohanan. Menjemput wakil MSSM untuk menghadiri mesyuarat post mortem.4 menguruskan check-out kontinjen selepas tamat kejohanan.3 menguruskan keselesaan kontinjen ketika kejohanan. 14. Keputusan rasmi: 17.

Menyerahkan butiran negara peserta kepada negeri pengelola.2 dari MoU bersama MSSM atas usaha negeri pengelola.Tugas Majlis Sukan Sekolah Malaysia (MSSM) 1. 4. 5. Menguruskan permohonan dan penurunan peruntukan kewangan untuk pengelolaan. 12. Menghantar surat jemputan kepada semua negara yang menjadi ahli dalam ASSC/ASSF/ASFF. Mencatat aspek yang boleh diperbaiki untuk pengelolaan di masa hadapan. 6. Menghadiri dan menyelia di sepanjang tempoh kejohanan. Menghadiri mesyuarat-mesyuarat JK Pengeloaan dan memberi input bagi memantapkan lagi pengelolaan. Menyiapkan laporan pengelolaan untuk tujuan laporan Mesyuarat Agung MSSM. 3. Memantau aspek penajaan syarikat-syarikat penaja mengenai bekalan penajaan serta papan iklan: 10. 10. Memastian hadiah dan medal telah dihantar ke negeri pengelola oleh pembekal dan penaja dalam kuantiti yang mencukupi. Mengeluarkan surat pelantikan pengadil / hakim (tempatan) untuk kejohanan. Mewakili KPM/BS/MSSM di dalam semua majlis/mesyuarat rasmi. Memperingatkan negeri pengelola mengenai ketepatan menghantar laporan pengelolaan dan laporan kewangan. 8.1 Memastikan JK Pengelola sedar dan mengetahui mengenai sumbangan oleh Rakan Penaja agar tidak berlaku konflik tajaan. Mendapatkan pengesahan berikut : 2. 10. 2. Menjemput PTPS MSSM sukan berkenaan untuk hadir bersama dalam mesyuarat-mesyuarat pengelolaan. 52 . 13.1 Pengesahan penyertaan. 9. 11. 14. Menguruskan sijil penyertaan/penghargaan/sijil-sijil lain yang berkenaan.2 Butiran pegawai dan atlet kontinjen. 15. Menyiapkan draf ucapan VIP KPM untuk Majlis Pembukaan Rasmi/Penutupan Rasmi dan Jamuan Makan Malam Rasmi. 2. Menyiapkan kata alu-aluan dari VIP KPM untuk Buku Program Kejohanan. Memaklumkan kepada pihak pengurusan MSSM tentang VIP yang dijemput oleh negeri pengelola ke majlis rasmi kejohanan. Memantau perkembangan urusan permohonan pakej penginapan untuk kontinjen (untuk sukan berkenaan sahaja) dan pengadil kejohanan yang telah dihantar oleh negeri pengelola ke Bahagian Kewangan KPM. 17. 18. 16. 7.3 Butiran penerbangan. 19. waktu dalam 2.

Menghadiri aktiviti/mesyuarat rasmi yang dikelolakan oleh negara pengelola. Menguruskan sesi perlawanan persahabatan untuk kontinjen.GARIS PANDUAN PENYERTAAN PERTANDINGAN KEBANGSAAN DAN ANTARABANGSA Tugas Negeri Pembawa Pasukan 1. Membantu menguruskan tempat untuk latihan pusat. 5. Laporan penyertaan kejohanan dan laporan kewangan perlu dipanjangkan kepada MSSM dalam tempoh dua puluh satu (21) hari dari tamat kejohanan. Menguruskan perlindungan insuran kontinjen semasa latihan dan penyertaan. 53 . 11. Menguruskan pergerakan atlet semasa sesi latihan dan pergi-balik ke lapangan terbang KLIA. 6. Menguruskan kebajikan atlet semasa latihan pusat. 10. 9. 4. Menerima surat pelantikan dari MSSM (Ketua Kontinjen dan atau Pengurus Pasukan). 8. Menguruskan kewangan kontinjen untuk sesi latihan pusat dan penyertaan kejohanan yang diturunkan oleh Bahagian Kewangan KPM. 2. Menguruskan mesyuarat review untuk penambahbaikan. 3. 7. Menguruskan pakej penginapan atlet semasa latihan pusat.

9. 54 . 2. 3. Menguruskan penurunan peruntukan kewangan untuk sesi latihan dan penyertaan kepada negeri pembawa kontinjen. Memberi pengesahan penyertaan kepada negara pengelola. Menguruskan tiket penerbangan kontinjen. Menguruskan pakaian dan peralatan pegawai dan atlet kontinjen. Menghantar butiran penerbangan kontinjen kepada negara pengelola. Menghadiri semua aktiviti/mesyuarat rasmi yang diaturkan oleh Negara pengelola. 4.Tugas Majlis Sukan Sekolah Malaysia (MSSM) 1. Memaklumkan kepada kedutaan Malaysia di negara pengelola tentang kehadiran kontinjen Malaysia atas urusan penyertaan kejohanan. 10. Sentiasa berurusan dengan negara pengelola mengenai pergerakan kontinjen. 12. Menguruskan surat-menyurat bagi pegawai dan atlet untuk hadir sesi latihan pusat. Menghantar senarai nama pegawai dan atlet kontinjen serta gambar kepada negara pengelola. 13. 8. 7. 11. Menguruskan dokumen perjalanan kontinjen termasuk paspot antarabangsa dan surat pelepasan serta surat kebenaran keluar negara. Membantu menguruskan pergerakan kontinjen semasa latihan dan penyertaan. 6. Menguruskan jemputan VIP dan Majlis Penyerahan Bendera Jalur Gemilang. 5. Majlis Penyerahan Bendera Jalur Gemilang.

pengalaman dan pengetahuannya yang luas dalam bidang kepegawaian.4 2. Galakkan perbelanjaan berhemah.TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENYELARAS MSSM 1.0 Skop Tugas (Bersama Negeri Pengelola) 2. Penyelaras MSSM perlu mempunyai hubungan dua hala bersama Unit MSSM.3 1. KPM merangkap Setiausaha Agung MSSM yang dicadangkan oleh Unit MSSM.4 2. Membantu negeri pengelola dari segi pengelolaan kejohanan dan protokol terutamanya majlis rasmi seperti pembukaan. Pelantikan adalah berdasarkan kepada kepakaran.2 2. 2. Galakkan konsep kemeriahan bersukan dan melibatkan komuniti luar serta mendapat liputan media. 1. Menghadiri semua Mesyuarat Pengelolaan MSSM mewakili BS/MSSM sekiranya dijemput oleh JPN/MSSN.2 1.1 Membantu Unit MSSM mendapatkan maklumat berkenaan sukan Penyelaras MSSM dari semasa ke semasa terutamanya sebelum kejohanan berlangsung.0 Pengenalan 1. Pelantikan adalah untuk tempoh setahun dan diperbaharui lantikannya setiap tahun.5 2.3 2. penutupan dan jamuan rasmi. teknikal dan kejurulatihan sukan serta mampu bekerjasama dalam satu pasukan. Memberi nasihat mengenai tatacara pengurusan kewangan dan mempastikan negeri mendapat peruntukan awal sebelum kejohanan. Menyemak kertas konsep pengelolaan dan melihat susun atur pelantikan JK Pengelola. Tugasnya meliputi semua peringkat yang melibatkan pengurusan MSSM dan sukan KPM. sekiranya prestasi Penyelaras adalah baik dan dipersetujui oleh Sektor berkenaan.6 55 . KU Unit Sukan JPN/SUA MSSN dan Pengerusi Teknik dan Pembangunan Sukan Malaysia untuk pengurusan sukan yang berkesan. Menyemak dan proof reading buku program kejohanan agar kualiti buku program lebih baik.1 Penyelaras MSSM adalah dilantik oleh Pengarah Bahagian Sukan. Pastikan JK dan pembantu tidak terlalu ramai yang boleh menyebabkan bajet tidak mencukupi.

Mengetuai/Mempengerusikan Mesyuarat PTPS MSSM dan menjemput Persatuan Sukan Kebangsaan dan Ketua Unit Sukan negeri pengelola untuk mendapat input terkini.9 2. (Berdasarkan permainan tertentu) Memberi nasihat yang betul sekiranya terdapat masalah teknikal dan dapatkan pandangan daripada PTPS MSSM dan JK Pengelola dalam menyelesaikan masalah sekiranya timbul. Mempastikan peralatan dan pakaian penajaan sampai sebelum kejohanan. Mendapatkan maklumat Dream Team MSSM/KPM untuk Kejohanan Asean Schools Games (ASG) 18 Tahun Kebawah dan ASEAN School Sport Olympiad (APSSO) 12 Tahun Kebawah serta untuk kejohanankejohanan lain. 2.15 2. Mengedarkan Buku Panduan Pengurusan MSSM tahun semasa kepada PTPS MSSN. Menguruskan pencalonan dan pelantikan pengadil untuk Kejohanan MSSM dan jemputan VVIP sekiranya tetamu daripada KPM. Mempunyai senarai PTPS MSSN supaya mudah mendapatkan maklumat negeri sekiranya diperlukan.7 Membuat lawatan venue pertandingan dan cadangkan penambahbaikan sebelum mesyuarat pengelolaan dan dapatkan khidmat nasihat dari PTPS MSSM dan MSSN.14 2. Menghadiri mesyuarat post-mortem kejohanan untuk penambahbaikan di kejohanan akan datang. Mempastikan semua PTPS memahami Peraturan Am MSSM dan Undang-Undang Teknikal semasa supaya kejohanan berlangsung dengan lancar.2. Sediakan satu slot lawatan venue gelanggang kepada PTPS MSSN agar MSSN boleh bersedia lebih awal berkenaan logistik dan pergerakan pasukan masing-masing.12 2.4 3. Menghadiri semua taklimat kejohanan iaitu taklimat pengurus pasukan dan taklimat pengadil kejohanan dan mesyuarat PTPS sekiranya dibuat semasa kejohanan. Rekod penerimaan dan pengagihan penajaan dibuat dengan baik serta bawa satu salinan untuk diserahkan kepada Unit MSSM. Mendapatkan bahan-bahan maklumat dari pengelola dan menyerahkan dua set untuk dokumentasi MSSM dan website MSSM. Keselarasan perlu bersama negeri pengelola.10 2.16 3 Skop Tugas (Bersama Pengerusi Teknik dan Pembangunan Sukan) 3.8 2.11 2. Bertindak sebagai salah seorang JK Rayuan sekiranya terdapat bantahan rasmi daripada MSSN. 56 3. Menyediakan laporan kejohanan berdasarkan format laporan MSSM dan hantar ke Unit MSSM dalam masa satu minggu selepas kejohanan.2 3.5 .3 3.13 2.1 Mengurus pakej Mesyuarat PTPS sebelum Kejohanan MSSM di negeri pengelola.

Dokumen tersebut perlu diserahkan kepada Unit MSSM untuk tujuan dokumentasi. Menghadiri Mesyuarat Pengundian Pasukan dan tanda tangani dokumen pengundian sebelum diedarkan kepada negeri-negeri. Meyediakan senarai peserta untuk kepegawaian dan kejurulatihan sekiranya diperlukan. pemain harapan dan sebagainya.6 Mengatur dan mengetuai perjumpaan/perbincangan PTPS dari semasa ke semasa semasa kejohanan MSSM berlangsung untuk kelancaran kejohanan.3.8 3. Mengetuai JK pemilihan Dream Team MSSM dan menubuhkan panel pemilihan tersebut bersama PTPS. Mendapatkan borang asal pendaftaran individu M01.11 3. Mengetuai JK pemilihan atas nasihat PTPS MSSM untuk anugerahanugerah contohnya pemain/peserta terbaik kejohanan.12 3.10 3. M02. pemain terbaik final. penjaring terbanyak. R01 dan R02.13 3.14 3.15 57 .9 3. Berhubung baik dengan Persatuan Sukan Kebangsaan dan Majlis Sukan Negara demi pembangunan sukan berkenaan. Mendapatkan pelan tahunan sukan jangka panjang dan pendek untuk program pembangunan sukan MSSM. Mendapatkan laporan teknikal daripada PTPS MSSM untuk tindakan selanjutnya diperingkat MSSM. 3.7 3. Mengalakkan in-house training kepegawaian dan teknikal sebelum kejohanan berlangsung.

Pelantikan adalah berdasarkan kepada kepakaran. teknikal dan kejurulatihan sukan serta mampu bekerjasama dalam satu pasukan.1. Mesyuarat bersama PTPS MSSN dan Penyelaras 3 kali setahun.TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PTPS MSSM 3.4 3.2 2.1 Lantikan baru : 2.1. pengalaman dan pengetahuannya yang luas dalam bidang kepegawaian.2 Menerima surat pelantikan Penyelaras akan memberi taklimat tugas Menerima fail meja.1. Mempengerusikan mesyuarat JK Teknik dan Pembangunan Sukan berkenaan.3 3.0 Pelantikan 2.2 Menerima surat pelantikan Kemaskini fail meja 3. 3.1 2.1 2.2.3 3.4 4. Menghadiri mesyuarat JK Teknik dan Pembangunan Sukan MSSM.5 58 . 3.2 3.2 3. Lantikan semula : 2.0 Pengenalan 3.1 PTPS MSSM adalah dilantik oleh MSSM atas cadangan Setiausaha Agung MSSN / Penyelaras Sukan dan sokongan Jawatankuasa Teknik dan Pembangunan MSSM.2.1 Kemaskini senarai daftar maklumat PTPS MSSN. PTPS MSSM perlu mempunyai hubungan dua hala bersama Penyelaras Sukan untuk pengurusan sukan yang berkesan.0 Skop Tugas 3. sekiranya prestasi PTPS adalah baik. Menyediakan agenda mesyuarat.3 2. atlet di peringkat MSSM (dari peringkat suku akhir) dan pegawai-pegawai teknikal. Pelantikan adalah untuk tempoh setahun dan diperbaharui lantikannya setiap tahun.

Mengenal pasti kelemahan yang ada untuk penambahbaikan. Menghadiri taklimat teknikal. 5.3 4. Menghadiri taklimat pengurus pasukan. Menghadiri taklimat pengadil. 4. Menyediakan satu senarai semak keperluan pembantu teknikal untuk kejohanan MSSM. borang-borang teknikal dan kronologi aktiviti untuk kejohanan MSSM.5 6. Pemantauan persediaan/kesesuaian gelanggang. Menyediakan satu senarai semak keperluan pegawai teknikal untuk kejohanan MSSM.4 4.2 5. 6.0 Persediaan sebelum kejohanan MSSM 4.5 5. Menyimpan rekod/data/keputusan kejohanan MSSM yang lepas dan senarai ranking/seeding pemain terkini.3 6. Edaran senarai semak/maklumat perihal teknikal.0 Semasa Kejohanan MSSM 6. Kriteria pemilihan perlu dimaklumkan kepada semua PTPS MSSN dan diumumkan semasa taklimat Pengurus Pasukan.6 6. Mengetahui tentang ABM pengelolaan dari aspek perbelanjaan teknikal.7 6.2 4. menyimpan dan mengemaskinikan maklumat/rekod jurulatih serta pegawai sukan untuk makluman semua.6 5. Membantu dan menyelaras dengan PTPS MSSN penganjur dalam hal-hal teknikal. 59 6.1 6.4. Membantu PTPS MSSN pengelola.10 . Menyediakan satu senarai semak keperluan peralatan.1 Mengumpul.2 6.0 Mesyuarat JK Pengelolaan Kejohanan MSSM. pemain cemerlang untuk anugerah pemain terbaik/penjaring terbanyak dsb.5 5.7 Menghadiri mesyuarat JK Pengelolaan di negeri pengelola.1 5.4 6.4 5. Menubuhkan panel pemilihan di kalangan PTPS MSSM Negeri.9 6. Menghadiri Mesyuarat Pengundian. Memberi nasihat dalam persiapan teknikal. Mempengerusikan panel pemilih untuk skuad MSSM.3 5. Menghadiri taklimat ketua kontingen.8 Membantu pengelolaan kejohanan MSSM dalam aspek teknikal dan pertandingan.

dsb.2 60 .3 Semua pelantikan mesti mendapat persetujuan dari BS. Menyediakan laporan kejohanan dari aspek teknikal. menyimpan dan mengemaskinikan maklumat/rekod pemain-pemain yang dipilih serta pemenang-pemenang anugerah individu di kejohanan MSSM (contohnya Most Valuable Player.7. PTPS menjadi pegawai perantaraan antara MSSM dengan Persatuan Sukan Kebangsaan atau MSN jika dikehendaki.1 Memaklumkan kepada MSSM mengenai apa jua perubahan dalam undang-undang sukan antarabangsa untuk penyebaran kepada semua MSSN dan PTPS negeri/daerah. Mengumpul.0 Nasihat teknikal 11. Memberi nasihat dalam hal-hal teknikal berkaitan dengan bidang sukannya kepada MSSM atau MSSN pada bila-bila masa diperlukan. Sekiranya menjadi ahli Persatuan Sukan Kebangsaan. menyimpan dan mengemaskinikan maklumat/rekod kontingen MSSM dalam semua aktiviti penyertaan (kejohanan antarabangsa/attachment.2 Mengumpul. dsb). Penjaring terbaik. 11. 8.1 Membantu Bahagian Sukan dan negeri pengelola dalam pengelolaan kejohanan peringkat antarabangsa sebagai Pengurus Kejohanan.1 10. Mengumpul. 8. bilangan penyertaan peserta dan pegawai. 11.1 7.0 Selepas Kejohanan MSSM 7. menyimpan dan mengemaskinikan maklumat/rekod jurulatih serta pegawai sukan untuk makluman semua. dsb).2 Mengumpul dan menyimpan maklumat kejohanan seperti keputusan rasmi kejohanan. 10. PTPS MSSM tidak boleh membuat sebarang keputusan yang berkaitan dengan dasar kerajaan.0 Pengelolaan Kejohanan Peringkat Antarabangsa 9.3 9.2 10.0 Membina Pangkalan Data 8.1 8.0 Wakil Persatuan Sukan Kebangsaan 10.

5 61 .0 Pembangunan 12.3 12. Menyediakan pelan tahunan sukan masing-masing. Merancang dan melaksana 2 jenis kursus (kepegawaian dan kejurulatihan).1 Memastikan peraturan permainan sentiasa mengikut perubahan dan keperluan semasa.0 Pelantikan sebagai Ketua Jurulatih Pasukan MSSM : 13. Kem pembangunan (kem bakat) untuk atlet.12. Membantu perancangan jangka pendek dan jangka panjang strategi/program pembangunan sukan sekolah (MSSM) dalam sukan berkenaan.2 13.2 12. Program attachment dengan Persatuan sukan.5 12.4 13.1 Sebagai Ketua Jurulatih untuk Pasukan MSSM dalam kejohanan antarabangsa SEKIRANYA dilantik oleh MSSM Bertanggungjawab penuh dalam menentukan pasukan MSSM Menyediakan program latihan Menghadiri mesyuarat Pengurus Pasukan di kejohanan antarabangsa Menyediakan laporan kejohanan dari aspek teknikal.3 13.4 12. 13.6 13. 12.

Senam Lantai Individu Lelaki.Palang Sejajar Individu Lelaki.Palang Tunggal Individu Lelaki.gelang Individu Keseluruhan Lelaki EMAS 6 1 1 1 1 1 1 1 13 PERAK 6 1 1 1 1 1 1 1 13 GANGSA 6 1 1 1 1 1 1 1 13 KE-4 6 1 1 1 1 1 1 1 13 KE-5 6 1 1 1 1 1 1 1 13 JUMLAH 30 5 5 5 5 5 5 5 65 KATEGORI : LELAKI BAWAH 15 TAHUN BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 ACARA Berpasukan Lelaki Individu Lelaki.Melombol Individu Lelaki.Palang Tunggal Individu Lelaki.Kekuda Berpelana Individu Lelaki.Kekuda Berpelana Individu Lelaki.gelang Individu Keseluruhan Lelaki EMAS 6 1 1 1 1 1 1 1 13 PERAK 6 1 1 1 1 1 1 1 13 GANGSA 6 1 1 1 1 1 1 1 13 KE-4 6 1 1 1 1 1 1 1 13 KE-5 6 1 1 1 1 1 1 1 13 JUMLAH 30 5 5 5 5 5 5 5 65 62 .Palang Tunggal Individu Lelaki.gelang Individu Keseluruhan Lelaki EMAS 6 1 1 1 1 1 1 1 13 PERAK 6 1 1 1 1 1 1 1 13 GANGSA 6 1 1 1 1 1 1 1 13 KE-4 6 1 1 1 1 1 1 1 13 KE-5 6 1 1 1 1 1 1 1 13 JUMLAH 30 5 5 5 5 5 5 5 65 KATEGORI : LELAKI BAWAH 18 TAHUN BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 ACARA Berpasukan Lelaki Individu Lelaki.Melombol Individu Lelaki.Melombol Individu Lelaki.Senam Lantai Individu Lelaki.Kekuda Berpelana Individu Lelaki.Palang Sejajar Individu Lelaki.Palang Sejajar Individu Lelaki.Senam Lantai Individu Lelaki. MEDAL SUKAN GIMNASTIK ARTISTIK KATEGORI : LELAKI BAWAH 12 TAHUN BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 ACARA Berpasukan Lelaki Individu Lelaki.MEDAL MAJLIS SUKAN SEKOLAH MALAYSIA 1.

Palang Bertingkat Individu Keseluruhan Perempuan EMAS 6 1 1 1 1 1 11 PERAK 6 1 1 1 1 1 11 GANGSA 6 1 1 1 1 1 11 KE-4 6 1 1 1 1 1 11 KE-5 6 1 1 1 1 1 11 JUMLAH 30 5 5 5 5 5 55 JUARA KESELURUHAN BIL 1 ACARA Juara Keseluruhan Kejohanan Gimnastik Artistik MSSM 2011 (Crystal Trophy) MEDAL KOSONG BIL 1 ACARA Medal/Hadiah Kosong EMAS 15 PERAK 15 GANGSA 15 KE-4 KE-5 JUMLAH 45 JUMLAH 1 63 .Batang Titian Individu Lelaki.Senam Lantai Individu Perempuan.KATEGORI : PEREMPUAN BAWAH 12 TAHUN BIL 1 2 3 4 5 6 ACARA Berpasukan Perempuan Individu .Senam Lantai Individu Perempuan.Palang Bertingkat Individu Keseluruhan Perempuan EMAS 6 1 1 1 1 1 11 PERAK 6 1 1 1 1 1 11 GANGSA 6 1 1 1 1 1 11 KE-4 6 1 1 1 1 1 11 KE-5 6 1 1 1 1 1 11 JUMLAH 30 5 5 5 5 5 55 KATEGORI : PEREMPUAN BAWAH 15 TAHUN BIL 1 2 3 4 5 6 ACARA Berpasukan Perempuan Individu .Melombol Individu Perempuan.Melombol Individu Perempuan.Palang Bertingkat Individu Keseluruhan Perempuan EMAS 6 1 1 1 1 1 11 PERAK 6 1 1 1 1 1 11 GANGSA 6 1 1 1 1 1 11 KE-4 6 1 1 1 1 1 11 KE-5 6 1 1 1 1 1 11 JUMLAH 30 5 5 5 5 5 55 KATEGORI : PEREMPUAN BAWAH 18 TAHUN BIL 1 2 3 4 5 6 ACARA Berpasukan Perempuan Individu .Melombol Individu Perempuan.Senam Lantai Individu Perempuan.Batang Titian Individu Lelaki.Batang Titian Individu Lelaki.

Bola Individu .Belantan Individu Keseluruhan Latihan Berkumpulan Gelung (Pre-Junior) Pre-Junior Terbuka 8.Belantan Individu . MEDAL SUKAN GIMNASTIK BERIRAMA KATEGORI : PEREMPUAN 18 TAHUN DAN KE BAWAH (SENIOR) BIL 1 2 3 4 5 6 7 ACARA Acara Berpasukan Individu .2.Latihan Tanpa Alat Individu .Gelung Individu .Bola Individu .1 Riben JUMLAH 1 16 1 16 1 16 1 15 1 15 5 78 EMAS 4 1 1 1 1 1 6 PERAK 4 1 1 1 1 1 6 GANGSA 4 1 1 1 1 1 6 6 6 KE-4 4 1 1 1 1 KE-5 4 1 1 1 1 JUMLAH 20 5 5 5 5 3 30 LAIN-LAIN HADIAH / ANUGERAH BIL 1 2 NAMA HADIAH / ANUGERAH KATEGORI JUMLAH 1 1 JUMLAH 2 Most Promising Gymnast Piala Iringan Juara Keseluruhan 64 .Riben Individu Keseluruhan Latihan Berkumpulan Bola (Senior) JUMLAH EMAS 4 1 1 1 1 1 6 15 PERAK 4 1 1 1 1 1 6 15 GANGSA 4 1 1 1 1 1 6 15 6 14 6 14 KE-4 4 1 1 1 1 KE-5 4 1 1 1 1 JUMLAH 20 5 5 5 5 3 30 73 KATEGORI : PEREMPUAN 15 TAHUN DAN KE BAWAH (JUNIOR) BIL 1 2 3 4 5 6 7 ACARA Acara Berpasukan Individu .Gelung Individu .Riben Individu Keseluruhan Latihan Berkumpulan Tali (Junior) JUMLAH EMAS 4 1 1 1 1 1 6 15 PERAK 4 1 1 1 1 1 6 15 GANGSA 4 1 1 1 1 1 6 15 6 14 6 14 KE 4 4 1 1 1 1 KE 5 4 1 1 1 1 JUMLAH 20 5 5 5 5 3 30 73 KATEGORI : PEREMPUAN 12 TAHUN DAN KE BAWAH (PRE-JUNIOR) BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 ACARA Acara Berpasukan Individu .Tali Individu .Belantan Individu .Bola Individu .

MEDAL SUKAN GOLF KATEGORI : LELAKI BAWAH 18 TAHUN BIL 1 ACARA Individu EMAS 1 KE-5 1 2 Berpasukan JUMLAH 5 PERAK 1 KE-6 1 5 GANGSA 1 KE-7 1 5 KE-4 1 KE-8 1 5 8 20 28 JUMLAH KATEGORI : PEREMPUAN BAWAH 18 TAHUN BIL 1 ACARA Individu EMAS 1 KE-5 1 2 Berpasukan JUMLAH 4 PERAK 1 KE-6 1 4 GANGSA 1 KE-7 1 4 KE-4 1 KE-8 1 4 8 16 24 JUMLAH KATEGORI : LELAKI BAWAH 15 TAHUN BIL 1 ACARA Individu EMAS 1 KE-5 1 2 Berpasukan JUMLAH 5 PERAK 1 KE-6 1 5 GANGSA 1 KE-7 1 5 KE-4 1 KE-8 1 5 8 20 28 JUMLAH KATEGORI : PEREMPUAN BAWAH 15 TAHUN BIL 1 ACARA Individu EMAS 1 KE-5 1 2 Berpasukan JUMLAH 4 PERAK 1 KE-6 1 4 GANGSA 1 KE-7 1 4 KE-4 1 KE-8 1 4 8 16 24 JUMLAH 65 .3.

KATEGORI : LELAKI BAWAH 12 TAHUN BIL 1 ACARA Individu EMAS 1 KE-5 1 PERAK 1 KE-6 1 GANGSA 1 KE-7 1 KE-4 1 KE-8 1 8 JUMLAH 2 Berpasukan JUMLAH 5 5 5 5 20 28 KATEGORI : PEREMPUAN BAWAH 12 TAHUN BIL 1 ACARA Individu EMAS 1 KE-5 1 2 Berpasukan JUMLAH 4 PERAK 1 KE-6 1 4 GANGSA 1 KE-7 1 4 KE-4 1 KE-8 1 4 8 16 24 JUMLAH LAIN-LAIN HADIAH / ANUGERAH BIL 1 2 ACARA LELAKI 3 3 PEREMPUAN 3 3 JUMLAH JUMLAH 6 6 12 Longest Drive Near To Pin 66 .

4 JUMLAH 3 3 3 3 67 . MEDAL SUKAN AKUATIK KATEGORI : LELAKI 18 TAHUN KE BAWAH BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 50 M Gaya Bebas 100 M Gaya Bebas 200 M Gaya Bebas 400 M Gaya Bebas (Terbuka) 800 M Gaya Bebas (Terbuka) 1500 M Gaya Bebas (Terbuka) 50 M Gaya Lentang 100 M Gaya Lentang 200 M Gaya Lentang 50 M Gaya Dada 100 M Gaya Dada 200 M Gaya Dada 50 M Gaya Kupu-Kupu 100 M Gaya Kupu-Kupu 200 M Gaya Kupu-Kupu 200 M Campuran 400 M Campuran (Terbuka) 4 X 50 M Campuran Berganti-Ganti 4 X 100 M Campuran Berganti-Ganti 4 X 50 M Bebas Berganti-Ganti 4 X 100 M Bebas Berganti-Ganti Terbaik Individu JUMLAH 5 1 26 26 26 5 5 15 1 79 5 5 5 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ACARA EMAS 1 1 1 1 PERAK 1 1 1 1 GANGSA 1 1 1 1 KE .4.

KATEGORI : PEREMPUAN 18 TAHUN KE BAWAH BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 50 M Gaya Bebas 100 M Gaya Bebas 200 M Gaya Bebas 400 M Gaya Bebas (Terbuka) 800 M Gaya Bebas (Terbuka) 1500 M Gaya Bebas (Terbuka) 50 M Gaya Lentang 100 M Gaya Lentang 200 M Gaya Lentang 50 M Gaya Dada 100 M Gaya Dada 200 M Gaya Dada 50 M Gaya Kupu-Kupu 100 M Gaya Kupu-Kupu 200 M Gaya Kupu-Kupu 200 M Campuran 400 M Campuran (Terbuka) 4 X 50 M Campuran Berganti-Ganti 4 X 100 M Campuran Berganti-Ganti 4 X 50 M Bebas Berganti-Ganti 4 X 100 M Bebas Berganti-Ganti Terbaik Individu JUMLAH 5 1 26 26 26 5 5 15 1 79 5 5 5 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ACARA EMAS 1 1 1 1 1 PERAK 1 1 1 1 1 GANGSA 1 1 1 1 1 KE .4 JUMLAH 3 3 3 3 3 68 .

4 JUMLAH 3 3 3 400 M Gaya Bebas (Terbuka) 800 M Gaya Bebas (Terbuka) 1500 M Gaya Bebas (Terbuka) 50 M Gaya Lentang 100 M Gaya Lentang 200 M Gaya Lentang 50 M Gaya Dada 100 M Gaya Dada 200 M Gaya Dada 50 M Gaya Kupu-Kupu 100 M Gaya Kupu-Kupu 200 M Gaya Kupu-Kupu 200 M Campuran 400 M Campuran (Terbuka) 4 X 50 M Campuran Berganti-Ganti 4 X 100 M Campuran Berganti-Ganti 4 X 50 M Bebas Berganti-Ganti 4 X 100 M Bebas Berganti-Ganti Terbaik Individu JUMLAH 5 1 23 23 23 5 5 15 1 70 5 5 5 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 69 .KATEGORI : LELAKI 15 TAHUN KE BAWAH BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 50 M Gaya Bebas 100 M Gaya Bebas 200 M Gaya Bebas ACARA EMAS 1 1 1 PERAK 1 1 1 GANGSA 1 1 1 KE .

4 JUMLAH 3 3 3 70 .KATEGORI : PEREMPUAN 15 TAHUN KE BAWAH BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 50 M Gaya Bebas 100 M Gaya Bebas 200 M Gaya Bebas 400 M Gaya Bebas (Terbuka) 800 M Gaya Bebas (Terbuka) 1500 M Gaya Bebas (Terbuka) 50 M Gaya Lentang 100 M Gaya Lentang 200 M Gaya Lentang 50 M Gaya Dada 100 M Gaya Dada 200 M Gaya Dada 50 M Gaya Kupu-Kupu 100 M Gaya Kupu-Kupu 200 M Gaya Kupu-Kupu 200 M Campuran 400 M Campuran (Terbuka) 4 X 50 M Campuran Berganti-Ganti 4 X 100 M Campuran Berganti-Ganti 4 X 50 M Bebas Berganti-Ganti 4 X 100 M Bebas Berganti-Ganti Terbaik Individu JUMLAH 5 1 23 23 23 5 5 15 1 70 5 5 5 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ACARA EMAS 1 1 1 PERAK 1 1 1 GANGSA 1 1 1 KE .

4 JUMLAH 3 3 3 0 0 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 0 15 0 15 0 1 61 71 .KATEGORI : LELAKI 12 TAHUN KE BAWAH BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 50 M Gaya Bebas 100 M Gaya Bebas 200 M Gaya Bebas 400 M Gaya Bebas (Terbuka) 800 M Gaya Bebas (Terbuka) 1500 M Gaya Bebas (Terbuka) 50 M Gaya Lentang 100 M Gaya Lentang 200 M Gaya Lentang 50 M Gaya Dada 100 M Gaya Dada 200 M Gaya Dada 50 M Gaya Kupu-Kupu 100 M Gaya Kupu-Kupu 200 M Gaya Kupu-Kupu 200 M Campuran 400 M Campuran (Terbuka) 4 X 50 M Campuran Berganti-Ganti 4 X 100 M Campuran Berganti-Ganti 4 X 50 M Bebas Berganti-Ganti 4 X 100 M Bebas Berganti-Ganti Terbaik Individu JUMLAH 1 20 20 20 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ACARA EMAS 1 1 1 PERAK 1 1 1 GANGSA 1 1 1 KE .

KATEGORI : PEREMPUAN 12 TAHUN KE BAWAH BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 50 M Gaya Bebas 100 M Gaya Bebas 200 M Gaya Bebas 400 M Gaya Bebas (Terbuka) 800 M Gaya Bebas (Terbuka) 1500 M Gaya Bebas (Terbuka) 50 M Gaya Lentang 100 M Gaya Lentang 200 M Gaya Lentang 50 M Gaya Dada 100 M Gaya Dada 200 M Gaya Dada 50 M Gaya Kupu-Kupu 100 M Gaya Kupu-Kupu 200 M Gaya Kupu-Kupu 200 M Campuran 400 M Campuran (Terbuka) 4 X 50 M Campuran Berganti-Ganti 4 X 100 M Campuran Berganti-Ganti 4 X 50 M Bebas Berganti-Ganti 4 X 100 M Bebas Berganti-Ganti Terbaik Individu JUMLAH 1 21 20 20 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ACARA EMAS 1 1 1 PERAK 1 1 1 GANGSA 1 1 1 KE .4 JUMLAH 3 3 3 0 0 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 0 15 0 15 0 1 61 72 .

4 JUMLAH 3 3 6 KATEGORI : LELAKI 12 TAHUN KE BAWAH BIL 1 2 Springboard 1m Spring Board 3m JUMLAH ACARA EMAS 1 1 2 PERAK 1 1 2 GANGSA 1 1 2 KE .4 JUMLAH 3 3 6 KATEGORI : PEREMPUAN 15 TAHUN KE BAWAH BIL 1 2 Springboard 1m Spring Board 3m JUMLAH ACARA EMAS 1 1 2 PERAK 1 1 2 GANGSA 1 1 2 KE .MEDAL SUKAN TERJUN KATEGORI : LELAKI 18 TAHUN KE BAWAH BIL 1 2 Springboard 1m Spring Board 3m JUMLAH KATEGORI : PEREMPUAN 18 TAHUN KE BAWAH BIL 1 2 Springboard 1m Spring Board 3m JUMLAH ACARA EMAS 1 1 2 PERAK 1 1 2 GANGSA 1 1 2 KE .4 JUMLAH 3 3 6 KATEGORI : LELAKI 15 TAHUN KE BAWAH BIL 1 2 Springboard 1m Spring Board 3m JUMLAH ACARA EMAS 1 1 2 PERAK 1 1 2 GANGSA 1 1 2 KE .4 JUMLAH 3 3 6 KATEGORI : PEREMPUAN 12 TAHUN KE BAWAH BIL 1 2 Springboard 1m Spring Board 3m JUMLAH ACARA EMAS 1 1 2 PERAK 1 1 2 GANGSA 1 1 2 KE .4 JUMLAH 3 3 6 ACARA EMAS 1 1 2 PERAK 1 1 2 GANGSA 1 1 2 KE .4 JUMLAH 3 3 6 73 .

MEDAL SUKAN POLO AIR KATEGORI : LELAKI 18 TAHUN KE BAWAH BIL 1 Polo Air JUMLAH LAIN-LAIN HADIAH / ANUGERAH KATEGORI B18 1 1 B15 1 1 B12 1 1 JUMLAH JUMLAH 3 3 6 ACARA EMAS 13 13 PERAK 13 13 GANGSA 13 13 KE-4 13 13 JUMLAH 52 52 BIL 1 2 NAMA HADIAH / ANUGERAH Piala Iringan Johan (Lelaki) Piala Iringan Johan (Perempuan) 5. MEDAL SUKAN TENPIN BOLING 74 .

1 2 3 4 5 : LELAKI 18 TAHUN KE BAWAH EMAS 1 2 1 1 4 9 PERAK 1 2 1 1 4 9 GANGSA 1 2 1 1 4 9 KE-4 1 2 1 1 4 9 KE-5 KE-6 JUMLAH 4 8 4 6 16 38 ACARA Perseorangan Beregu All Events Masters Pasukan Berempat JUMLAH 1 1 1 1 KATEGORI : PEREMPUAN 18 TAHUN KE BAWAH BIL 1 2 3 4 5 ACARA Perseorangan Beregu All Events Masters Pasukan Berempat JUMLAH EMAS 1 2 1 1 4 9 PERAK 1 2 1 1 4 9 GANGSA 1 2 1 1 4 9 KE-4 1 2 1 1 4 9 KE-5 KE-6 JUMLAH 4 8 4 6 16 38 1 1 1 1 KATEGORI : LELAKI 15 TAHUN KE BAWAH BIL 1 2 3 4 5 ACARA Perseorangan Beregu All Events Masters Pasukan Berempat JUMLAH EMAS 1 2 1 1 4 9 PERAK 1 2 1 1 4 9 GANGSA 1 2 1 1 4 9 KE-4 1 2 1 1 4 9 KE-5 KE-6 JUMLAH 4 8 4 6 16 38 1 1 1 1 KATEGORI : PEREMPUAN 15 TAHUN KE BAWAH BIL 1 2 3 4 5 ACARA Perseorangan Beregu All Events Masters Pasukan Berempat JUMLAH EMAS 1 2 1 1 4 9 PERAK 1 2 1 1 4 9 GANGSA 1 2 1 1 4 9 KE-4 1 2 1 1 4 9 KE-5 KE-6 JUMLAH 4 8 4 6 16 38 1 1 1 1 KATEGORI : LELAKI 12 TAHUN KE BAWAH BIL 1 2 3 4 5 ACARA Perseorangan Beregu All Events Masters Pasukan Berempat JUMLAH EMAS 1 2 1 1 4 9 PERAK 1 2 1 1 4 9 GANGSA 1 2 1 1 4 9 KE-4 1 2 1 1 4 9 KE-5 KE-6 JUMLAH 4 8 4 6 16 38 1 1 1 1 75 .KATEGORI BIL.

KATEGORI : PEREMPUAN 12 TAHUN KE BAWAH BIL 1 2 3 4 5 ACARA Perseorangan Beregu All Events Masters Pasukan Berempat JUMLAH EMAS 1 2 1 1 4 9 PERAK 1 2 1 1 4 9 GANGSA 1 2 1 1 4 9 KE-4 1 2 1 1 4 9 KE-5 KE-6 JUMLAH 4 8 4 6 16 38 1 1 1 1 LAIN-LAIN HADIAH / ANUGERAH BIL 1 2 3 NAMA HADIAH / ANUGERAH Piala Iringan Johan (Lelaki) Piala Iringan Johan (Perempuan) Piala Iringan Johan Keseluruhan JUMLAH B18 1 1 KATEGORI B15 1 1 JUMLAH B12 1 1 3 3 1 7 76 .

6. MEDAL SUKAN OLAHRAGA KATEGORI : LELAKI 18 TAHUN KE BAWAH BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ACARA 100 M 200 M 400 M 800 M 1500 M 3000 M Terbuka 5000 M Terbuka 80 M Lari Berpagar 100 M Lari Berpagar 110 M Lari Berpagar 200 M Lari Berpagar 400 M Lari Berpagar 2000 M Lari Berhalangan 3000 M Lari Berhalangan 3000 M Jalan Kaki 5000 M Jalan Kaki 10000 M Jalan Kaki Lompat Tinggi Lompat Jauh Lompat Kijang Lompat Bergalah (Terbuka) Melontar Peluru Melempar Cakera Merejam Lembing Baling Tukul Besi (Terbuka) 4 X 100 M 4 X 200 M 4 X 400 M Pentatlon Terbuka Heptatlon Terbuka JUMLAH EMAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 1 31 PERAK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 1 31 GANGSA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 1 31 1 1 1 6 3 3 3 3 3 3 3 3 18 18 1 4 1 4 1 4 6 105 1 1 1 6 3 3 1 1 1 6 KE-4 KE-5 KE-6 JUMLAH 3 3 3 3 3

77

KATEGORI : PEREMPUAN 18 TAHUN KE BAWAH

BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ACARA 100 M 200 M 400 M 800 M 1500 M 3000 M Terbuka 5000 M Terbuka 80 M Lari Berpagar 100 M Lari Berpagar 110 M Lari Berpagar 200 M Lari Berpagar 400 M Lari Berpagar 2000 M Lari Berhalangan 3000 M Lari Berhalangan 3000 M Jalan Kaki 5000 M Jalan Kaki 10000 M Jalan Kaki Lompat Tinggi Lompat Jauh Lompat Kijang Lompat Bergalah (Terbuka) Melontar Peluru Melempar Cakera Merejam Lembing Baling Tukul Besi (Terbuka) 4 X 100 M 4 X 200 M 4 X 400 M Pentatlon Terbuka Heptatlon Terbuka JUMLAH

EMAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 1 30

PERAK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 1 30

GANGSA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 1 30

KE-4

KE-5

KE-6

1

1

1

JUMLAH 3 3 3 3 3 6

3

3

1

1

1

6 3 3 3 3 3 3 3 3 18 18 6 99

1 3

1 3

1 3

78

KATEGORI : LELAKI 15 TAHUN KE BAWAH BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ACARA 100 M 200 M 400 M 800 M 1500 M 3000 M Terbuka 5000 M Terbuka 80 M Lari Berpagar 100 M Lari Berpagar 110 M Lari Berpagar 200 M Lari Berpagar 400 M Lari Berpagar 2000 M Lari Berhalangan 3000 M Lari Berhalangan 3000 M Jalan Kaki 5000 M Jalan Kaki 10000 M Jalan Kaki Lompat Tinggi Lompat Jauh Lompat Kijang Lompat Bergalah (Terbuka) Melontar Peluru Melempar Cakera Merejam Lembing Baling Tukul Besi (Terbuka) 4 X 100 M 4 X 200 M 4 X 400 M Pentatlon Terbuka Heptatlon Terbuka JUMLAH EMAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 27 PERAK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 27 GANGSA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 27 2 2 2 1 1 1 1 1 1 KE-4 KE-5 KE-6 JUMLAH 3 3 3 3 3 3 3 6 6 3 3 3 3 3 3 18 18 87

79

KATEGORI : PEREMPUAN 15 TAHUN KE BAWAH BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ACARA 100 M 200 M 400 M 800 M 1500 M 3000 M Terbuka 5000 M Terbuka 80 M Lari Berpagar 100 M Lari Berpagar 110 M Lari Berpagar 200 M Lari Berpagar 400 M Lari Berpagar 2000 M Lari Berhalangan 3000 M Lari Berhalangan 3000 M Jalan Kaki 5000 M Jalan Kaki 10000 M Jalan Kaki Lompat Tinggi Lompat Jauh Lompat Kijang Lompatbergala (Terbuka) Melontar Peluru Melempar Cakera Merejam Lembing Baling Tukul Besi (Terbuka) 4 X 100 M 4 X 200 M 4 X 400 M Pentatlon Terbuka Heptatlon Terbuka JUMLAH EMAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 26 PERAK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 26 GANGSA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 26 KE-4 KE-5 KE-6 JUMLAH 3 3 3 3 3 3 3 - 1 1 1 6 3 3 3 3 3 3 18 18 - 1 1 1 81 80 .

KATEGORI : LELAKI 12 TAHUN KE BAWAH BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ACARA 100 M 200 M 400 M 800 M 1500 M 3000 M Terbuka 5000 M Terbuka 80 M Lari Berpagar 100 M Lari Berpagar 110 M Lari Berpagar 200 M Lari Berpagar 400 M Lari Berpagar 2000 M Lari Berhalangan 3000 M Lari Berhalangan 3000 Jalan Kaki 5000 M Jalan Kaki 10000 M Jalan Kaki Lompat Tinggi Lompat Jauh Lompat Kijang Lompat Bergalah (Terbuka) Melontar Peluru Melempar Cakera Merejam Lembing Baling Tukul Besi (Terbuka) 4 X 100 M 4 X 200 M 4 X 400 M Pentatlon Terbuka Heptatlon Terbuka JUMLAH EMAS 1 1 1 1 1 1 6 6 18 PERAK 1 1 1 1 1 1 6 6 18 GANGSA 1 1 1 1 1 1 6 6 18 KE-4 KE-5 KE-6 JUMLAH 3 3 3 3 3 3 18 18 54 81 .

KATEGORI : PEREMPUAN 12 TAHUN KE BAWAH BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ACARA 100 M 200 M 400 M 800 M 1500 M 3000 M Terbuka 5000 M Terbuka 80 M Lari Berpagar 100 M Lari Berpagar 110 M Lari Berpagar 200 M Lari Berpagar 400 M Lari Berpagar 2000 M Lari Berhalangan 3000 M Lari Berhalangan 3000 M Jalan Kaki 5000 M Jalan Kaki 10000 M Jalan Kaki Lompat Tinggi Lompat Jauh Lompat Kijang Lompat Bergalah (Terbuka) Melontar Peluru Melempar Cakera Merejam Lembing Baling Tukul Besi (Terbuka) 4 X 100 M 4 X 200 M 4 X 400 M Pentatlon Terbuka Heptatlon Terbuka JUMLAH EMAS 1 1 1 1 1 1 6 6 18 PERAK 1 1 1 1 1 1 6 6 18 GANGSA 1 1 1 1 1 1 6 6 18 KE-4 KE-5 KE-6 JUMLAH 3 3 3 3 3 3 18 18 54 82 .

5kg Milo Keseluruhan Keseluruhan 1 Piala + Hamper 1 Piala + Hamper 12 PIALA/8 HAMPERS 2 DOZEN 1.5KG MILO 83 .LAIN-LAIN HADIAH / ANUGERAH BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NAMA HADIAH / ANUGERAH Olahragawan Terbaik Olahragawati Terbaik Olahragawan Terbaik Olahragawati Terbaik Olahragawan Terbaik Olahragawati Terbaik Johan Pemecah Rekod Olahragawan Keseluruhan Olahragawati Keseluruhan JUMLAH BESAR KATEGORI L18 Tahun Dan Ke Bawah P18 Tahun Dan Ke Bawah L15 Tahun Dan Ke Bawah P15 Tahun Dan Ke Bawah L12 Tahun Dan Ke Bawah P12 Tahun Dan Ke Bawah Keseluruhan JUMLAH 1 Piala + Hamper 1 Piala + Hamper 1 Piala + Hamper 1 Piala + Hamper 1 Piala + Hamper 1 Piala + Hamper 1 Piala Iringan 2 Dozen 1.

7. MEDAL SUKAN BADMINTON Kategori : Lelaki 18 Tahun Ke Bawah BIL 1 2 Beregu JUMLAH ACARA Perseorangan EMAS 1 2 3 PERAK 1 2 3 GANGSA 2 4 6 JUMLAH 4 8 12 Kategori : Perempuan 18 Tahun Ke Bawah BIL 1 2 Beregu JUMLAH Kategori : Lelaki 15 Tahun Ke Bawah BIL 1 2 Beregu JUMLAH ACARA Perseorangan EMAS 1 2 3 PERAK 1 2 3 GANGSA 2 4 6 JUMLAH 4 8 12 ACARA Perseorangan EMAS 1 2 3 PERAK 1 2 3 GANGSA 2 4 6 JUMLAH 4 8 12 Kategori : Perempuan 15 Tahun Ke Bawah BIL 1 2 Beregu JUMLAH Kategori : Lelaki 12 Tahun Ke Bawah BIL 1 2 Beregu JUMLAH ACARA Perseorangan EMAS 1 2 3 PERAK 1 2 3 GANGSA 2 4 6 JUMLAH 4 8 12 ACARA Perseorangan EMAS 1 2 3 PERAK 1 2 3 GANGSA 2 4 6 JUMLAH 4 8 12 Kategori : Perempuan 12 Tahun Ke Bawah BIL 1 2 Beregu JUMLAH Lain-Lain Hadiah / Anugerah BIL 1 PEMAIN TERBAIK KEJOHANAN Piala Iringan Johan Keseluruhan KATEGORI JUMLAH 1 ACARA Perseorangan EMAS 1 2 3 PERAK 1 2 3 GANGSA 2 4 6 JUMLAH 4 8 12 84 .

MEDAL SUKAN BOLA JARING Kategori : Perempuan 18 Tahun Ke Bawah BIL 1 KATEGORI Berpasukan JUMLAH EMAS 12 12 PERAK 12 12 GANGSA 12 12 KE-4 12 12 JUMLAH 48 48 Kategori : Perempuan 15 Tahun Ke Bawah BIL 1 KATEGORI Berpasukan JUMLAH EMAS 12 12 PERAK 12 12 GANGSA 12 12 KE-4 12 12 JUMLAH 48 48 Kategori : Perempuan 12 Tahun Ke Bawah BIL 1 KATEGORI Berpasukan JUMLAH EMAS 12 12 PERAK 12 12 GANGSA 12 12 KE-4 12 12 JUMLAH 48 48 Lain-Lain Hadiah / Anugerah BIL 1 2 3 4 5 PEMAIN TERBAIK KEJOHANAN Penjaring Terbanyak Penyerang Tengah Tebaik Penghadang Terbaik Pemain Terbaik Keseluruhan Piala Iringan Johan Keseluruhan JUMLAH P18 1 1 1 1 P15 1 1 1 1 P12 1 1 1 1 JUMLAH 3 3 3 3 1 13 85 .8.

4 12 JUMLAH Kategori : Lelaki 12 Tahun Ke Bawah BIL 1 ACARA Berpasukan EMAS 12 PERAK 12 GANGSA 12 KE . MEDAL SUKAN BOLA KERANJANG Kategori : Lelaki 18 Tahun Ke Bawah BIL 1 ACARA Berpasukan EMAS 12 PERAK 12 GANGSA 12 KE-4 12 JUMLAH Kategori : Perempuan 18 Tahun Ke Bawah BIL 1 ACARA Berpasukan EMAS 12 PERAK 12 GANGSA 12 KE .4 12 JUMLAH Kategori : Perempuan 12 Tahun Ke Bawah BIL 1 ACARA Berpasukan EMAS 12 PERAK 12 GANGSA 12 KE .9.4 12 JUMLAH Lain-Lain Hadiah / Anugerah BIL 1 2 3 NAMA HADIAH / ANUGERAH Pemain Terbaik Piala Iringan Juara Keseluruhan Penjaring Terbanyak 1 1 1 LELAKI 18 12 1 1 1 PEREMPUAN 18 1 1 1 12 1 1 1 JUMLAH 4 4 4 12 JUMLAH JUMLAH 48 48 JUMLAH 48 48 JUMLAH 48 48 JUMLAH 48 48 86 .

MEDAL SUKAN BOLA TAMPAR Kategori : Lelaki 18 Tahun Ke Bawah BIL 1 ACARA Berpasukan EMAS 12 PERAK 12 GANGSA 12 KE-4 12 JUMLAH Kategori : Perempuan 18 Tahun Ke Bawah BIL 1 ACARA Berpasukan EMAS 12 PERAK 12 GANGSA 12 KE-4 12 JUMLAH Kategori : Lelaki 12 Tahun Ke Bawah BIL 1 ACARA BERPASUKAN EMAS 12 PERAK 12 GANGSA 12 KE-4 12 JUMLAH Kategori : Perempuan 12 Tahun Ke Bawah BIL 1 ACARA BERPASUKAN EMAS 12 PERAK 12 GANGSA 12 KE-4 12 JUMLAH Lain-Lain Hadiah / Anugerah BIL 1 2 3 4 5 ACARA 18 Pemain Terbaik Spiker Terbaik Server Terbaik Setter Terbaik Blocker Terbaik JUMLAH 1 1 1 1 1 5 LELAKI 12 1 1 1 1 1 5 PEREMPUAN 18 1 1 1 1 1 5 12 1 1 1 1 1 5 4 4 4 4 4 20 JUMLAH JUMLAH 48 48 JUMLAH 48 48 JUMLAH 48 48 JUMLAH 48 48 87 .10.

MEDAL SUKAN SEPAK TAKRAW Kategori : Lelaki 18 Tahun Ke Bawah BIL 1 2 ACARA Berpasukan Antara Regu JUMLAH Kategori : Lelaki 15 Tahun Ke Bawah BIL 1 2 ACARA Berpasukan Antara Regu JUMLAH Kategori : Lelaki 12 Tahun Ke Bawah BIL 1 2 ACARA Berpasukan Antara Regu JUMLAH Lain-Lain Hadiah/Anugerah KATEGORI L18 1 1 1 L15 1 1 1 L12 1 1 1 JUMLAH EMAS 12 5 17 PERAK 12 5 17 GANGSA 12 5 17 KE 4 12 5 17 JUMLAH 48 20 68 EMAS 12 5 17 PERAK 12 5 17 GANGSA 12 5 17 KE 4 12 5 17 JUMLAH 48 20 68 EMAS 12 5 17 PERAK 12 5 17 GANGSA 12 5 17 KE4 12 5 17 JUMLAH 48 20 68 BIL 1 2 3 4 NAMA HADIAH / ANUGERAH Apit Kanan Terbaik Apit Kiri Terbaik Tekong Terbaik Piala Iringan Johan Keseluruhan JUMLAH 3 3 3 1 10 88 .11.

12. MEDAL SUKAN BOLA SEPAK Kategori : Lelaki 18 Tahun Ke Bawah BIL 1 Bola Sepak ACARA EMAS 21 PERAK 21 GANGSA 21 KE 4 21 JUMLAH Kategori : Lelaki 15 Tahun Ke Bawah BIL 1 Bola Sepak ACARA EMAS 21 PERAK 21 GANGSA 21 KE 4 21 JUMLAH Kategori : Lelaki 12 Tahun Ke Bawah BIL 1 BOLA SEPAK ACARA EMAS 21 PERAK 21 GANGSA 21 KE 4 21 JUMLAH Kategori : Anugerah BIL 1 2 3 4 ACARA Pemain Terbaik Kejohanan Penjaga Gol Terbaik Penjaring Terbanyak Fair Play (Pasukan) JUMLAH KATEGORI B18 1 1 1 1 4 B15 1 1 1 1 4 B12 1 1 1 1 4 JUMLAH 3 3 3 3 12 JUMLAH 84 84 JUMLAH 84 84 JUMLAH 84 84 89 .

13. MEDAL SUKAN TENIS Kategori : Lelaki 18 Tahun Ke Bawah BIL ACARA 1 Berpasukan JUMLAH EMAS 5 5 PERAK 5 5 GANGSA 10 10 JUMLAH 20 20 Kategori : Perempuan 18 Tahun Ke Bawah BIL ACARA 1 Berpasukan JUMLAH EMAS 5 5 PERAK 5 5 GANGSA 10 10 JUMLAH 20 20 Kategori : Lelaki 15 Tahun Ke Bawah BIL ACARA 1 Berpasukan JUMLAH EMAS 5 5 PERAK 5 5 GANGSA 10 10 JUMLAH 20 20 Kategori : Perempuan 15 Tahun Ke Bawah BIL ACARA 1 Berpasukan JUMLAH EMAS 5 5 PERAK 5 5 GANGSA 10 10 JUMLAH 20 20 Kategori : Lelaki 12 Tahun Ke Bawah BIL ACARA 1 Berpasukan JUMLAH EMAS 5 5 PERAK 5 5 GANGSA 10 10 JUMLAH 20 20 Kategori : Perempuan 12 Tahun Ke Bawah BIL ACARA 1 Berpasukan JUMLAH EMAS 5 5 PERAK 5 5 GANGSA 10 10 JUMLAH 20 20 Lain-Lain Hadiah / Anugerah BIL 1 2 3 NAMA HADIAH / ANUGERAH Piala Iringan Johan Berpasukan (Lelaki) Piala Iringan Johan Berpasukan (Perempuan) Piala Iringan Johan Keseluruhan KATEGORI B18 B15 1 1 1 1 JUMLAH B12 1 1 JUMLAH 3 3 1 7 90 .

MEDAL SUKAN HOKI Kategori : Lelaki 18 Tahun Ke Bawah BIL ACARA 1 Hoki L18 JUMLAH EMAS 18 18 PERAK 18 18 GANGSA 18 18 KE 4 18 18 JUMLAH 72 72 Kategori : Perempuan 18 Tahun Ke Bawah BIL ACARA 1 Hoki P18 JUMLAH EMAS 18 18 PERAK 18 18 GANGSA 18 18 KE 4 18 18 JUMLAH 72 72 Kategori : Lelaki 12 Tahun Dan Ke Bawah BIL 1 ACARA Hoki L12 JUMLAH EMAS 18 18 PERAK 18 18 GANGSA 18 18 KE 4 18 18 JUMLAH 72 72 Kategori : Perempuan 12 Tahun Dan Ke Bawah BIL 1 ACARA Hoki P12 JUMLAH EMAS 18 18 PERAK 18 18 GANGSA 18 18 KE 4 18 18 JUMLAH 72 72 Lain Lain Hadiah/Anugerah BIL 1 2 3 4 5 NAMA HADIAH / ANUGERAH Penjaring Terbanyak Kejohanan Pemain Terbaik Perlawanan Akhir Penjaga Gol Terbaik Kejohanan Pemain Terbaik Kejohanan Piala Iringan Johan Keseluruhan L18 1 1 1 1 P18 1 1 1 1 L12 1 1 1 1 P12 1 1 1 1 JUMLAH JUMLAH 4 4 4 4 1 17 91 .14.

MEDAL SUKAN BOLA BALING Kategori : Lelaki 18 Tahun Ke Bawah BIL ACARA 1 Bola Baling EMAS 12 PERAK 12 GANGSA 12 KE4 JUMLAH 12 48 JUMLAH 48 Kategori : Perempuan 18 Tahun Ke Bawah BIL ACARA 1 Bola Baling EMAS 12 PERAK 12 GANGSA 12 KE4 JUMLAH 12 48 JUMLAH 48 Kategori : Lelaki 12 Tahun Ke Bawah BIL ACARA 1 Bola Baling EMAS 12 PERAK 12 GANGSA 12 KE4 JUMLAH 12 48 JUMLAH 48 Kategori : Perempuan 12 Tahun Ke Bawah BIL ACARA 1 Bola Baling EMAS 12 PERAK 12 GANGSA 12 KE4 JUMLAH 12 48 JUMLAH 48 Lain-Lain Hadiah / Anugerah NAMA HADIAH / ANUGERAH Pemain Terbaik Pemain Terbaik Pemain Terbaik Pemain Terbaik BIL 1 2 3 4 KATEGORI L18 P18 L12 P12 JUMLAH 1 1 1 1 JUMLAH 4 92 .15.

16. MEDAL SUKAN CATUR Kategori : Lelaki 18 Tahun Ke Bawah KE4 KE10 7 1 8 BIL 1 2 3 ACARA Individu Berpasukan Best Board JUMLAH EMAS 1 6 1 8 PERAK GANGSA 1 1 6 6 1 1 8 8 JUMLAH 10 18 4 32 Kategori : Perempuan 18 Tahun Ke Bawah KE4 KE10 7 1 8 BIL 1 2 3 ACARA Individu Berpasukan Best Board JUMLAH EMAS 1 6 1 8 PERAK GANGSA 1 1 6 6 1 1 8 8 JUMLAH 10 18 4 32 Kategori : Lelaki 15 Tahun Ke Bawah KE4 KE10 7 1 8 BIL 1 2 3 ACARA Individu Berpasukan Best Board JUMLAH EMAS 1 6 1 8 PERAK GANGSA 1 1 6 6 1 1 8 8 JUMLAH 10 18 4 32 Kategori : Perempuan 15 Tahun Ke Bawah KE4 KE10 7 1 8 BIL 1 2 3 ACARA Individu Berpasukan Best Board JUMLAH EMAS 1 6 1 8 PERAK GANGSA 1 1 6 6 1 1 8 8 JUMLAH 10 18 4 32 Kategori : Lelaki 12 Tahun Ke Bawah KE4KE10 7 1 7 BIL 1 2 3 ACARA Individu Berpasukan Best Board JUMLAH EMAS 1 6 1 7 PERAK GANGSA 1 1 6 6 1 1 7 7 JUMLAH 10 18 4 28 93 .

MEDAL SUKAN KRIKET Kategori : Lelaki 18 Tahun Dan Ke Bawah BIL ACARA 1 Kategori Cup 2 Kategori Plate 3 Kategori Bowl EMAS 15 15 15 PERAK 15 15 15 GANGSA 15 JUMLAH 60 30 30 JUMLAH 120 KE 4 15 Kategori : Lelaki 12 Tahun Dan Ke Bawah BIL ACARA 1 Kategori Cup 2 Kategori Plate 3 Kategori Bowl EMAS 15 15 15 PERAK 15 15 15 GANGSA 15 JUMLAH 60 30 30 JUMLAH 120 KE 4 15 Lain-Lain Hadiah / Anugerah BIL 1 2 3 4 5 NAMA HADIAH / ANUGERAH KATEGORI B18 B12 1 1 1 1 1 1 1 1 JUMLAH JUMLAH 2 2 2 2 1 9 Best Bowler Best Batsman Best Wicket Keeper Best All Rounder Piala Iringan Juara Keseluruhan 94 .Kategori : Perempuan 12 Tahun Ke Bawah KE4 KE10 7 1 8 BIL 1 2 3 ACARA Individu Berpasukan Best Board JUMLAH EMAS 1 6 1 8 PERAK GANGSA 1 1 6 6 1 1 8 8 JUMLAH 10 18 4 32 17.

MEDAL SUKAN MEMANAH Kategori : Lelaki Bawah 18 Tahun BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 ACARA / JARAK 90m 70m 50m 30m Keseluruhan Pusingan Fita (Individu) Berpasukan Pusingan Fita Pusingan Olimpik (Individu) -70m Pusingan Olimpik (Berpasukan).70m JUMLAH EMAS 1 1 1 1 1 4 1 4 14 PERAK GANGSA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 4 4 14 14 KE 4 1 1 1 1 1 4 1 4 14 JUMLAH 4 4 4 4 4 16 4 16 56 Kategori : Lelaki 15 Tahun Dan Ke Bawah BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 ACARA 60m 50m 40m 30m Keseluruhan Pusingan Fita (Individu) Berpasukan Pusingan Fita Pusingan Olimpik Individu .70m JUMLAH EMAS 1 1 1 1 1 4 1 4 14 PERAK GANGSA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 14 1 4 1 4 14 KE-4 1 1 1 1 1 4 1 4 14 JUMLAH 4 4 4 4 4 16 4 16 56 Kategori : Perempuan Bawah 18 Tahun BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 ACARA 70m 60m 50m 30m Keseluruhan Pusingan Fita (Individu) Berpasukan Pusingan Fita Pusingan Olimpik (Individu) .18.60m JUMLAH EMAS 1 1 1 1 1 4 1 4 14 PERAK GANGSA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 4 4 14 14 KE 4 1 1 1 1 1 4 1 4 14 JUMLAH 4 4 4 4 4 16 4 16 56 95 .70 M Pusingan Olimpik (Berpasukan) .60m Pusingan Olimpik (Berpasukan) .

60m JUMLAH EMAS 1 1 1 1 1 4 1 4 14 PERAK GANGSA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 4 4 14 14 KE 4 1 1 1 1 1 4 1 4 14 JUMLAH 4 4 4 4 4 16 4 16 56 Kategori : Lelaki 12 Tahun Dan Ke Bawah BIL 1 2 3 4 5 6 ACARA 30m 25m 20m 15m Keseluruhan Pusingan Fita (Individu) Berpasukan Pusingan Fita JUMLAH EMAS 1 1 1 1 1 4 9 PERAK GANGSA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 9 9 KE 4 1 1 1 1 1 4 9 JUMLAH 4 4 4 4 4 16 36 Kategori : Perempuan 12 Tahun Dan Ke Bawah BIL 1 2 3 4 5 6 ACARA 30m 25m 20m 15m Keseluruhan Pusingan Fita (Individu) Berpasukan Pusingan Fita JUMLAH EMAS 1 1 1 1 1 4 9 PERAK GANGSA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 9 9 KE 4 1 1 1 1 1 4 9 JUMLAH 4 4 4 4 4 16 36 Lain-Lain Hadiah / Anugerah BIL NAMA HADIAH / ANUGERAH 1 Piala Iringan Juara Keseluruhan KATEGORI JUMLAH 1 JUMLAH 1 96 .60m Pusingan Olimpik Berpasukan .Kategori : Perempuan 15 Tahun Dan Ke Bawah BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 ACARA 60m 50m 40m 30m Keseluruhan Pusingan Fita (Individu) Berpasukan Pusingan Fita Pusingan Olimpik Individu .

19. MEDAL SUKAN MERENTAS DESA Kategori Lelaki Bawah 18 Tahun BIL 1 2 ACARA Individu Berpasukan JUMLAH EMAS 1 10 11 PERAK GANGSA 1 18 10 10 11 28 KE-4 JUMLAH 20 30 50 Kategori Perempuan Bawah 18 Tahun BIL 1 2 ACARA Individu Berpasukan JUMLAH EMAS 1 10 11 PERAK GANGSA 1 18 10 10 11 28 KE-4 JUMLAH 20 30 50 Kategori Lelaki Bawah 15 Tahun BIL 1 2 ACARA Individu Berpasukan JUMLAH EMAS 1 10 11 PERAK GANGSA 1 10 11 18 10 28 KE-4 JUMLAH 20 30 50 Kategori Perempuan Bawah 15 Tahun BIL 1 2 ACARA Individu Berpasukan JUMLAH EMAS 1 10 11 PERAK GANGSA 1 18 10 10 11 28 KE-4 JUMLAH 20 30 50 Lain-Lain Hadiah / Anugerah BIL 1 2 3 NAMA HADIAH / ANUGERAH Piala Iringan Johan (Lelaki) Piala Iringan Johan (Perempuan) Piala Iringan Johan Keseluruhan KATEGORI B18 B15 1 1 1 1 JUMLAH JUMLAH 2 2 1 5 97 .

Lelaki 3.Bawah 15 Tahun Optimist Terbuka .Perempuan Lain-Lain Hadiah / Anugerah BIL NAMA HADIAH / ANUGERAH 1 Pelayar Terbaik Lelaki 2 Pelayar Terbaik Perempuan 3 Piala Iringan Johan Keseluruhan KATEGORI JUMLAH 1 1 1 3 JUMLAH 98 .2 2.3 Laser Radial .3 2.3 Optimist Bawah 12 Tahun .Lelaki 2.1 Optimist Bawah 15 Tahun .3 Laser 4.7 . MEDAL SUKAN PERAHU LAYAR Kategori : Bawah 12 .1 2.Perempuan Pertama Hingga Kesepuluh Pertama Hingga Kesepuluh Pertama Hingga Ketiga Pertama Hingga Ketiga JUMLAH 10 10 3 3 51 JUMLAH Pertama Hingga Ketujuh Pertama Hingga Ketujuh Pertama Hingga Ketujuh Pertama Hingga Ketujuh Pertama Hingga Ketiga Pertama Hingga Ketiga JUMLAH 7 7 7 7 3 3 34 EMAS 5 PERAK GANGSA 5 5 KE-4 5 KE-5 5 JUMLAH 25 3 Acara Individu 3.Lelaki Laser 4.3 Optimist Terbuka .7 .Lelaki 3.4 Optimist Bawah 12 Tahun Perempuan 2.Bawah 12 Tahun Laser Radial .2 Optimist Bawah 15 Tahun Perempuan 3. 15 Dan 18 Tahun BIL 1 2 ACARA Optimist Berpasukan (5 Orang Sepasukan) Acara Individu Penaja 2.20.

MEDAL SUKAN PING PONG Kategori : Lelaki 18 Tahun Ke Bawah BIL ACARA 1 Perseorangan 2 Beregu 3 Berpasukan JUMLAH EMAS 1 2 5 8 PERAK 1 2 5 8 GANGSA 1 2 5 8 KE-4 1 2 5 8 JUMLAH 4 8 20 32 Kategori : Perempuan 18 Tahun Ke Bawah BIL ACARA 1 Perseorangan 2 Beregu 3 Berpasukan JUMLAH EMAS 1 2 5 8 PERAK 1 2 5 8 GANGSA 1 2 5 8 KE-4 1 2 5 8 JUMLAH 4 8 20 32 Kategori : Lelaki 12 Tahun Ke Bawah BIL ACARA 1 Perseorangan 2 Beregu 3 Berpasukan JUMLAH EMAS 1 2 5 8 PERAK 1 2 5 8 GANGSA 1 2 5 8 KE-4 1 2 5 8 JUMLAH 4 8 20 32 Kategori : Perempuan 12 Tahun Ke Bawah BIL ACARA 1 Perseorangan 2 Beregu 3 Berpasukan JUMLAH Lain-Lain Hadiah / Anugerah BIL PEMAIN TERBAIK KEJOHANAN 1 Piala Iringan Johan Keseluruhan KATEGORI JUMLAH 1 EMAS 1 2 5 8 PERAK 1 2 5 8 GANGSA 1 2 5 8 KE-4 1 2 5 8 JUMLAH 4 8 20 32 99 .21.

22. MEDAL SUKAN RAGBI Kategori : 18 Tahun Dan Ke Bawah BIL ACARA 1 Kategori Cup 2 Kategori Plate 3 Kategori Bowl JUMLAH EMAS 25 25 25 75 PERAK 25 25 25 75 GANGSA 25 25 KE-4 25 25 JUMLAH 100 50 50 200 Kategori : 12 Tahun Dan Ke Bawah BIL ACARA 1 Kategori Cup 2 Kategori Plate 3 Kategori Bowl JUMLAH Lain-Lain Hadiah / Anugerah BIL NAMA HADIAH / ANUGERAH 1 Pemain Terbaik (Forward) 2 Pemain Terbaik (Back Line) Pemain Terbaik Pertandingan 3 Akhir 4 Pemain Terbaik Keseluruhan Pemain Terbaik Pertandingan 5 Akhir 6 Pemain Terbaik Keseluruhan KATEGORI L18 L18 L18 L18 L12 L12 JUMLAH JUMLAH 1 1 1 1 1 1 6 EMAS 12 12 12 36 PERAK 12 12 12 36 GANGSA 12 12 KE-4 12 12 JUMLAH 48 24 96 100 .

1 2 ACARA Individu Berpasukan JUMLAH EMAS 1 4 5 PERAK 1 4 5 GANGSA 2 8 10 KE-4 JUMLAH 4 16 20 Kategori Perempuan Bawah 15 Tahun BIL. 1 2 ACARA Individu Berpasukan JUMLAH EMAS 1 4 5 PERAK 1 4 5 GANGSA 2 8 10 KE-4 JUMLAH 4 16 20 Kategori Perempuan Bawah 18 Tahun BIL. 1 2 ACARA Individu Berpasukan JUMLAH EMAS 1 4 5 PERAK 1 4 5 GANGSA 2 8 10 KE-4 JUMLAH 4 16 20 Kategori Perempuan Bawah 12 Tahun BIL.23. 1 2 ACARA Individu Berpasukan JUMLAH EMAS 1 4 5 PERAK 1 4 5 GANGSA 2 8 10 KE-4 JUMLAH 4 16 20 Kategori Lelaki Bawah 15 Tahun BIL. 1 2 ACARA Individu Berpasukan JUMLAH EMAS 1 4 5 PERAK 1 4 5 GANGSA 2 8 10 KE-4 JUMLAH 4 16 20 Kategori Lelaki Bawah 12 Tahun BIL. 1 2 ACARA Individu Berpasukan JUMLAH EMAS 1 4 5 PERAK 1 4 5 GANGSA 2 8 10 KE-4 JUMLAH 4 16 20 101 . MEDAL SUKAN SKUASY Kategori Lelaki Bawah 18 Tahun BIL.

MEDAL SUKAN SOFBOL Kategori : Lelaki 18 Tahun Ke Bawah BIL ACARA 1 Sofbol Kategori Cup 2 Sofbol Kategori Looser Pool EMAS 15 15 PERAK 15 15 GANGSA 15 KE 4 15 JUMLAH Kategori : Perempuan 18 Tahun Ke Bawah BIL ACARA 1 Sofbol Kategori Cup 2 Sofbol Kategori Looser Pool EMAS 15 15 PERAK 15 15 GANGSA 15 KE 4 15 JUMLAH Kategori : Lelaki 12 Tahun Ke Bawah BIL ACARA 1 Sofbol Kategori Cup 2 Sofbol Kategori Looser Pool EMAS 15 15 PERAK 15 15 GANGSA 15 KE 4 15 JUMLAH Kategori : Perempuan 12 Tahun Ke Bawah BIL ACARA 1 Sofbol Kategori Cup 2 Sofbol Kategori Looser Pool EMAS 15 15 PERAK 15 15 GANGSA 15 KE 4 15 JUMLAH Lain-Lain Hadiah / Anugerah BIL 1 2 3 4 NAMA HADIAH / ANUGERAH KATEGORI 18 1 1 1 1 12 1 1 1 1 JUMLAH JUMLAH 2 2 2 2 8 102 JUMLAH 60 30 90 JUMLAH 60 30 90 JUMLAH 60 30 90 JUMLAH 60 30 90 JUMLAH 3 3 1 7 Best Batter Lelaki Best Pitcher Lelaki Best Batter Perempuan Best Pitcher Perempuan .Lain-Lain Hadiah / Anugerah BIL 1 2 3 NAMA HADIAH / ANUGERAH B18 Piala Iringan Johan Berpasukan (Lelaki) Piala Iringan Johan Berpasukan (Perempuan) Piala Iringan Johan Keseluruhan 1 1 KATEGORI B15 B12 1 1 1 1 JUMLAH 24.

Anugerah indidvidu AJK Pengelola (Guru dan murid) 103 .PERINCIAN SIJIL KEJOHANAN MSSM BIL 1 SUKAN Akuatik Renang Terjun Polo Air Badminton Bola Baling Bola Jaring Bola Keranjang Bola Sepak Bola Tampar Gimnastik Gimrama Golf Hoki Kriket Memanah Olahraga Perahu Layar Ping Pong Ragbi Sepak Takraw Skuasy Sofbol Tenis Boling Tenpin Merentas Desa Catur JUMLAH PENYERTAAN 1130 KECEMERLANGAN 600 PENGHARGAAN 500 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 860 1100 860 1100 1180 1100 860 730 620 1400 780 650 1850 450 620 860 860 600 1240 780 660 940 850 22. Pasukan yang berjaya melayakkan diri ke separuh akhir.080 120 220 160 220 330 220 460 120 240 420 310 320 650 120 150 460 230 170 270 190 320 260 220 6780 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 12. 2.000 Kategori Sijil Sijil Penyertaan Sijil Kecemerlangan Sijil Penghargaan Penerima Semua pegawai dan atlet setiap kontinjen 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful