Anda di halaman 1dari 25

PIAWAIAN AKADEMIK SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI JOHOR PIAWAIAN LATIHAN AKADEMIK NEGERI JOHOR (PLAN-J) Mata Pelajaran Tingkatan : SEJARAH

:3 KUANTITI PIAWAIAN PIAWAIAN JPN SEKOLAH Pengayaan Pengkuhan Pengayaan Pengkuhan Pemulihan MINGGU TAJUK Pemulihan JENIS LATIHAN ARAS SOALAN KPI PENCAPAIAN SEBENAR CATATAN

1 4 JAN 6 JAN 5. PERJUANGAN RAKYAT KE ARAH KEMERDEKAAN 1 TANAH AIR 4 JAN 6 5.1 Pemerintahan JAN Jepun di negara Kita a) Pemerintahan Jepun i. Kedatangan Jepun - Tujuan dan rancangan Jepun di Asia Tenggara

Pendedahan Huraian Sukatan Pelajaran

OBJEKTIF JUMLAH

1 2 3

10 7 2 19

10 5 1 16

10 4 1 15

10 7 2 19

10 5 1 16

10 4 1 15

10 7 2 19

STRUKTUR JUMLAH

1 2 3

8 5 3 16

8 4 2 14

8 2 1 11

8 5 3 16

8 4 2 14

8 2 1 11

8 5 3 16

KUANTITI PIAWAIAN PIAWAIAN JPN SEKOLAH Pengayaan Pengkuhan Pengayaan Pengkuhan Pemulihan MINGGU TAJUK Pemulihan JENIS LATIHAN ARAS SOALAN KPI PENCAPAIAN SEBENAR CATATAN

2 09 JAN 13 JAN

- Cara dan strategi serangan Jepun ke atas Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah ii. Dasar pemerintahan Jepun - Pentadbiran - Ekonomi - Sosial iii. Reaksi penduduk tempatan terhadap pemerintahan Jepun

OBJEKTIF JUMLAH

1 2 3

10 8 5 23

10 6 3 19

10 4 1 15

10 8 5 23

10 6 3 19

10 4 1 15

10 8 5 23

STRUKTUR JUMLAH

1 2 3

10 8 4 22

10 5 3 18

10 2 1 13

10 8 4 22

10 5 3 18

10 2 1 13

10 8 4 22

MINGGU

TAJUK

JENIS

ARAS

KUANTITI

KPI

PENCAPAIAN

CATATAN

PIAWAIAN JPN Pengayaan Pengkuhan Pemulihan LATIHAN SOALAN

PIAWAIAN SEKOLAH Pengayaan Pengkuhan Pemulihan SEBENAR

3 16 JAN 20 JAN

b) Kesan pemerintahan Jepun i. Politik - Menyemarakkan perjuangan kebangsaan - Memberi pengalaman pentadbiran kepada penduduk tempatan - Peluasan pengaruh komunis ii. Ekonomi - Kemerosotan ekonomi iii. Sosial - Kesengsaraan Hidup

OBJEKTIF JUMLAH

1 2 3

10 10 8 28

10 10 5 25

10 10 3 23

10 10 8 28

10 10 5 25

10 10 3 23

10 10 8 28

STRUKTUR JUMLAH

1 2 3

10 8 4 22

10 5 3 18

10 1 1 12

10 8 4 22

10 5 3 18

10 1 1 12

10 8 4 22

KUANTITI PIAWAIAN PIAWAIAN JPN SEKOLAH Pengayaan Pengkuhan Pengayaan Pengkuhan Pemulihan MINGGU TAJUK Pemulihan JENIS LATIHAN ARAS SOALAN KPI PENCAPAIAN SEBENAR CATATAN

4 23 JAN 27 JAN

5.2 Malayan Union dan Persekutuan Tanah Melayu a. Tanah Melayu selepas kekalahan Jepun i. Keganasan 14 hari ii.Pentadbiran Tentera British (BMA

OBJEKTIF JUMLAH

1 2 3

10 8 5 23

10 8 3 21

10 6 1 17

10 8 5 23

10 8 3 21

10 6 1 17

10 8 5 23

STRUKTUR JUMLAH

1 2 3

8 5 2 15

8 5 1 14

8 3 1 12

8 5 2 15

8 5 1 14

8 3 1 12

8 5 2 15

MINGGU

TAJUK

JENIS

ARAS

KUANTITI

KPI

PENCAPAIAN

CATATAN

PIAWAIAN JPN Pengayaan Pengkuhan Pemulihan LATIHAN SOALAN

PIAWAIAN SEKOLAH Pengayaan Pengkuhan Pemulihan SEBENAR

5 30 JAN 03 FEB

Malayan Union 1946 i. Tujuan Penubuhan ii. Ciri- ciri Malayan Union c. Reaksi penduduk tempatan terhadap Malayan Union i. Faktor penentangan - Kedaulatan dan kuasa politik sultan -Kewarganegaraan kepada kaum bukan Melayu -Tindakan Mac Michael ii. Cara penentangan - Peranan individu - Peranan akhbar - Secara kolektif (Kongres Melayu Se- Malaya)

OBJEKTIF JUMLAH

1 2 3

25 20 10 55

25 18 5 48

25 10 3 38

25 20 10 55

25 18 5 48

25 10 3 38

25 20 10 55

STRUKTUR JUMLAH

1 2 3

20 12 5 37

20 10 2 32

20 6 1 27

20 12 5 37

20 10 2 32

20 6 1 27

20 12 5 37

[ M4 Cuti Tahun Baru Cina]

KUANTITI PIAWAIAN PIAWAIAN JPN SEKOLAH Pengayaan Pengkuhan Pengayaan Pengkuhan Pemulihan MINGGU TAJUK Pemulihan JENIS LATIHAN ARAS SOALAN KPI PENCAPAIAN SEBENAR CATATAN

6 06 FEB 10 FEB

d. Penubuhan UMNO 1946 i. Tujuan penubuhan ii. Perjuangan Tokoh (Dato Onn Bin Jaafar, Datuk Panglima Bukit Gantang, Dato Hamzah Abdullah, Dato Nik Ahmad Kamil, Zainal Abidin Ahmad) iii. Perjuangan dan Perkembangan UMNO

OBJEKTIF JUMLAH

1 2 3

20 15 6 41

20 10 3 33

20 5 2 27

20 15 6 41

20 10 3 33

20 5 2 27

20 15 6 41

STRUKTUR JUMLAH

1 2 3

15 8 5 28

15 5 3 23

15 5 2 22

15 8 5 28

15 5 3 23

15 5 2 22

15 8 5 28

KUANTITI PIAWAIAN PIAWAIAN JPN SEKOLAH Pengayaan Pengkuhan Pengayaan Pengkuhan Pemulihan MINGGU TAJUK Pemulihan JENIS LATIHAN ARAS SOALAN KPI PENCAPAIAN SEBENAR CATATAN

7 13 FEB 17 FEB

e. Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948 i. Rundingan ke arah penggubalan perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu ii. Ciri- ciri utama Persekutuan Tanah Melayu 1948

OBJEKTIF JUMLAH

1 2 3

6 5 2 13

6 4 1 11

6 3 1 10

20 15 6 41

20 10 3 33

20 5 2 27

6 5 2 13

STRUKTUR JUMLAH

1 2 3

2 2 1 5

2 1 1 4

1 1 1 3

15 8 5 28

15 5 3 23

15 5 2 22

2 2 1 5

KUANTITI PIAWAIAN PIAWAIAN JPN SEKOLAH Pengayaan Pengkuhan Pengayaan Pengkuhan Pemulihan MINGGU TAJUK Pemulihan JENIS LATIHAN ARAS SOALAN KPI PENCAPAIAN SEBENAR CATATAN

5.3 Ancaman Pengganas Komunis dan Perisytiharan Darurat 1948 8&9 20 FEB 02 MAC a. Penyusupan dan kegiatan pengganas komunis i. Cara penyusupan - Penyerapan fahaman komunis di sekolah,kesatuan buruh dan Parti Koumintang ii. Kegiatan pengganas komunis di Sarawak - Parti Komunis Malaya 1930 iii. Kegiatan pengganas komunis di Sarawak

OBJEKTIF JUMLAH

1 2 3

10 8 3 21

10 5 2 17

10 3 1 14

10 8 3 21

10 5 2 17

10 3 1 14

10 8 3 21

STRUKTUR JUMLAH

1 2 3

6 5 4 15

6 4 3 13

6 3 2 11

6 5 4 15

6 4 3 13

6 3 2 11

6 5 4 15

KUANTITI PIAWAIAN PIAWAIAN JPN SEKOLAH Pengayaan Pengkuhan Pengayaan Pengkuhan Pemulihan MINGGU TAJUK Pemulihan JENIS LATIHAN ARAS SOALAN KPI PENCAPAIAN SEBENAR CATATAN

10 05 MAC 09 MAC

b. Langkahlangkah membanteras ancaman pengganas komunis i.Pengisytiharan darurat 1948 ii. Pengharaman Parti Komunis Malaya dan partiparti berhaluan kiri iii.Memperbesar pasukan keselamatan iv. Mengatasi Min Yuen v. Rancangan Briggs vi. Perang Saraf vii. Pengampunan beramai-ramai viii. Rundingan Baling c. Kesan Zaman Darurat i. Politik ii. Ekonomi

OBJEKTIF JUMLAH

1 2 3

20 18 8 46

20 16 5 41

20 15 3 38

20 18 8 46

20 16 5 41

20 15 3 38

20 18 8 46

STRUKTUR JUMLAH

1 2 3

10 6 3 19

10 4 3 17

10 3 2 15

10 6 3 19

10 4 3 17

10 3 2 15

10 6 3 19

11 19 MAC 23 MAC

MINGGU

TAJUK

JENIS

ARAS

KUANTITI

KPI

PENCAPAIAN

CATATAN

PIAWAIAN JPN Pengayaan Pengkuhan Pemulihan LATIHAN SOALAN

PIAWAIAN SEKOLAH Pengayaan Pengkuhan Pemulihan SEBENAR

Minggu 12 - 13 26 MAC 06 APRIL

5.5 Kerjasama Antara Kaum Ke Arah Kemerdekaan a. Kearah mencapai perpaduan kaum i. Penubuhan Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum iii. Penubuhan dan perkembangan parti parti politik - Malayan Indian Congress( MIC), Pertubuhan Melayu Kebangsaan ( UMNO), Malayan Chinese Association ( MCA ) Parti Kemerdekaan Tanah Melayu ( IMP), Parti Islam Se Tanah Melayu ( PAS ) dan Parti Negara

OBJEKTIF JUMLAH

1 2 3

8 6 4 18

8 5 2 15

6 3 2 11

8 6 4 18

8 5 2 15

6 3 2 11

8 6 4 18

STRUKTUR JUMLAH

1 2 3

8 6 4 18

8 5 2 15

6 3 2 11

8 6 4 18

8 5 2 15

6 3 2 11

8 6 4 18

[Minggu 12 Ujian 1]

10

KUANTITI PIAWAIAN PIAWAIAN JPN SEKOLAH Pengayaan Pengkuhan Pengayaan Pengkuhan Pemulihan MINGGU TAJUK Pemulihan JENIS LATIHAN ARAS SOALAN KPI PENCAPAIAN SEBENAR CATATAN

14 09 APRIL 13 APRIL

ii. Pendidikan ke arah perpaduan - Laporan Barnes , Fenn-Wu dan Ordinan Pelajaran 1952.

OBJEKTIF JUMLAH

1 2 3

5 4 2 11

5 3 2 10

5 1 1 7

5 4 2 11

5 3 2 10

5 1 1 7

5 4 2 11

STRUKTUR JUMLAH

1 2 3

3 2 1 6

2 1 1 4

2 1 1 4

3 2 1 6

2 1 1 4

2 1 1 4

3 2 1 6

11

KUANTITI PIAWAIAN PIAWAIAN JPN SEKOLAH Pengayaan Pengkuhan Pengayaan Pengkuhan Pemulihan MINGGU TAJUK Pemulihan JENIS LATIHAN ARAS SOALAN KPI PENCAPAIAN SEBENAR CATATAN

15 16 APRIL 20 APRIL

b. Kerjasama kaum ke arah berkerajaan sendiri i. Pengenalan Sistem Ahli 1951 -Keahlian -Kepentingan ii.Syarat kerakyatan dilonggarkan (1952) iii.Pembentukan Parti Perikatan - Pakatan

OBJEKTIF JUMLAH

1 2 3

20 15 8 43

20 13 5 38

20 12 3 35

20 15 8 43

20 13 5 38

20 12 3 35

20 15 8 43

STRUKTUR JUMLAH

1 2 3

12 8 4 24

11 5 3 19

11 3 2 16

12 8 4 24

11 5 3 19

11 3 2 16

12 8 4 24

12

KUANTITI PIAWAIAN PIAWAIAN JPN SEKOLAH Pengayaan Pengkuhan Pengayaan Pengkuhan Pemulihan MINGGU TAJUK Pemulihan JENIS LATIHAN ARAS SOALAN KPI PENCAPAIAN SEBENAR CATATAN

16 - 17 23 APRIL 04 MEI

5.5 Detik-detik Pengisytiharan Kemerdekaan 31 Ogos 1957 a)Rombongan Merdeka 1956 i.Matlamat ii. Perjanjian London 1956 b)Rundingan antara kaum dan penyediaan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu1957

OBJEKTIF JUMLAH

1 2 3

20 15 10 45 12 8 5 25

20 13 8 41 11 5 2 18

20 12 5 37 11 5 1 17

20 15 10 45

20 13 8 41

20 12 5 37

20 15 10 45 12 8 5 25

STRUKTUR JUMLAH

1 2 3

12 8 5 25

11 5 2 18

11 5 1 17

MINGGU

TAJUK

JENIS

ARAS

KUANTITI

KPI

PENCAPAIAN

CATATAN

13

PIAWAIAN JPN Pengayaan Pengkuhan Pemulihan LATIHAN SOALAN

PIAWAIAN SEKOLAH Pengayaan Pengkuhan Pemulihan SEBENAR

21 11 JUN 15 JUN

i.Suruhanjaya Reid - Penubuhan, matlamat,anggota dan tugas - Asas penggubalan yang dipersetujui bersama -Kedudukan rajaraja Melayu -Kedudukan istimewa orang Melayu -Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi -Hak bukan Melayu ii. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 -Kandungan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 c) Pemasyhuran Kemerdekaan 31Ogos 1957 - Kandungan Pemasyhuran Kemerdekaan

OBJEKTIF JUMLAH

1 2 3

20 14 7 41

20 12 5 37

20 10 2 32

20 14 7 41

20 12 5 37

20 10 2 32

20 14 7 41

STRUKTUR

1 2 3

JUMLAH

15 10 5 30

15 8 5 28

12 5 2 19

15 10 5 30

15 8 5 28

12 5 2 19

15 10 5 30

14

KUANTITI PIAWAIAN PIAWAIAN JPN SEKOLAH Pengayaan Pengkuhan Pengayaan Pengkuhan Pemulihan MINGGU TAJUK Pemulihan JENIS LATIHAN ARAS SOALAN KPI PENCAPAIAN SEBENAR CATATAN

22 19 JUN 22 JUN

5.6 Perubahan Pentadbiran ke arah berkerajaan sendiri di Sarawak dan Sabah a)Perubahan pentadbiran ke arah berkerajaan sendiri di Sarawak i. Sarawak selepas kekalahan Jepun - Pentadbiran Tentera British ii. Sarawak diserahkan kepada kerajaan British - Sebab-sebab Vyner Brooke menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British - Perubahan status Sarawak

OBJEKTIF JUMLAH

1 2 3

15 8 5 28 10 8 4 22

15 6 3 24 10 6 3 19

15 4 2 21 10 5 1 16

15 8 5 28

15 6 3 24

15 4 2 21

15 8 5 28 10 8 4 22

STRUKTUR JUMLAH

1 2 3

10 8 4 22

10 6 3 19

10 5 1 16

15

KUANTITI PIAWAIAN PIAWAIAN JPN SEKOLAH Pengayaan Pengkuhan Pengayaan Pengkuhan Pemulihan MINGGU TAJUK Pemulihan JENIS LATIHAN ARAS SOALAN KPI PENCAPAIAN SEBENAR CATATAN

22 18 JUN 22 JUN

iii. Gerakan anti penyerahan - Tujuan - Bentuk perjuangan Kemuncula n organisasi politik seperti Kesatuan Melayu Sarawak, Sarawak Dayak Assocation, Pergerakan Pemuda Melayu (Sibu) dan lain-lain Rukun 13

OBJEKTIF JUMLAH STRUKTUR JUMLAH

1 2 3

10 8 5 23 8 6 3 17

10 6 3 19 8 4 2 14

10 5 2 17 8 2 1 11

10 8 5 23

10 6 3 19

10 5 2 17

10 8 5 23 8 6 3 17

1 2 3

8 6 3 17

8 4 2 14

8 2 1 11

16

KUANTITI PIAWAIAN PIAWAIAN JPN SEKOLAH Pengayaan Pengkuhan Pengayaan Pengkuhan Pemulihan MINGGU TAJUK Pemulihan JENIS LATIHAN ARAS SOALAN KPI PENCAPAIAN SEBENAR CATATAN

23 25 JUN 29 JUN

iv. Langkahlangkah ke arah berkerajaan sendiri di Sarawak 19461961 -Perlembagaan 1941 - Majlis Tempatan 1947 - Pilihanraya Majlis Perbandaran 1956 -Penubuhan parti politik seperti Sarawak United People Party SUPP), Parti Negara Sarawak (PANAS),Sarawak National Party (SNAP),Barisan Rakyat Jati Sarawak (BARJASA),Parti Perikatan Sarawak

OBJEKTIF JUMLAH STRUKTUR JUMLAH

1 2 3

6 5 3 14 4 3 2 9

6 4 2 12 3 2 1 6

6 3 1 10 2 1 1 4

6 5 3 14

6 4 2 12

6 3 1 10

6 5 3 14 4 3 2 9

1 2 3

4 3 2 9

3 2 1 6

2 1 1 4

17

KUANTITI PIAWAIAN PIAWAIAN JPN SEKOLAH Pengayaan Pengkuhan Pengayaan Pengkuhan Pemulihan MINGGU TAJUK Pemulihan JENIS LATIHAN ARAS SOALAN KPI PENCAPAIAN SEBENAR CATATAN

23 25 JUN 29 JUN

b)Perubahan pentadbiran ke arah berkerajaan sendiri di Sabah i. Sabah diserah kepada kerajaan British -Pentadbiran Tentera British - Penyerahan Sabah kepada Kerajan British oleh Syarikat Borneo Utara British (SBUB) ii. Langkah-langkah ke arah berkerajaan sendiri di Sabah - Perlembagaan 1950 - Majlis Tempatan 1952 OBJEKTIF JUMLAH STRUKTUR JUMLAH

1 2 3

15 8 4 27 10 6 4 20

15 6 4 25 10 6 3 19

15 5 2 22 10 4 1 15

15 8 4 27

15 6 4 25

15 5 2 22

15 8 4 27 10 6 4 20

1 2 3

10 6 4 20

10 6 3 19

10 4 1 15

18

- Perlembagaan 1960 - Pilihanraya Majlis Undangan 1962 -Kemunculan persatuan seperti United Kadazan National Organization

MINGGU

TAJUK

JENIS

ARAS

KUANTITI

KPI

PENCAPAIAN

CATATAN

19

PIAWAIAN JPN Pengayaan Pengkuhan Pemulihan LATIHAN SOALAN

PIAWAIAN SEKOLAH Pengayaan Pengkuhan Pemulihan SEBENAR

24 01 JULAI 06 JULAI

6. PEMBENTUKAN NEGARA MALAYSIA 6.1 Gagasan Persekutuan Malaysia a)Idea pembentukan Malaysia Konsep gagasan Persekutuan i. Cadangan Tunku Abdul Rahman Putra di Singapura pada 27 Mei 1961 b) Matlamat pembentukan Malaysia i. Keselamatan ii. Keseimbangan kaum iii. Mempercepat kemerdekaan iv. Memajukan

OBJEKTIF JUMLAH STRUKTUR JUMLAH

1 2 3

20 15 6 41 14 10 6 30

20 13 5 38 14 8 5 27

20 10 3 33 14 6 3 23

20 15 6 41

20 13 5 38

20 10 3 33

20 15 6 41 14 10 6 30

1 2 3

14 10 6 30

14 8 5 27

14 6 3 23

20

ekonomi 6.2 Reaksi terhadap pembentukan Persekutuan Malaysia a)Reaksi dan perkembangan politik i. Reaksi negerinegeri yang terlibat

MINGGU

TAJUK

JENIS LATIHAN

ARAS SOALAN

KUANTITI PIAWAIAN PIAWAIAN JPN SEKOLAH

KPI

PENCAPAIAN SEBENAR

CATATAN

21

Pengayaan

Pengkuhan

Pengayaan

Pengkuhan

Pemulihan

25 09 JULAI 13 JULAI

6.3 Perjanjian dan Perisytiharan Malaysia a) Langkah ke arah pembentukan Malaysia Hasil tinjauan pendapat dan kehendak rakyat terhadap gagasan Malaysia - Persatuan Parlimen Komanwel (CPA) - Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia (JPPM) - Laporan Suruhanjaya Cobbold - Jawatankuasa Antara Kerajaan (JAK) - Tinjauan Suruhanjaya Pertubuhan BangsaBangsa Bersatu Perdamaian selepas konfrantasi

OBJEKTIF JUMLAH STRUKTUR JUMLAH

1 2 3

10 8 5 23 8 4 3 15

10 6 3 19 8 3 2 13

8 5 2 15 8 2 1 11

Pemulihan
8 5 2 15

10 8 5 23

10 6 3 19

10 8 5 23 8 4 3 15

1 2 3

8 4 3 15

8 3 2 13

8 2 1 11

22

b) Pengisytiharan Malaysia 1 September 1963 i. Perjanjian Malaysia 1963 - Asas-asas Perjanjian Malaysia (20 perkara Sabah)

MINGGU

TAJUK

JENIS LATIHAN

ARAS SOALAN

KUANTITI PIAWAIAN PIAWAIAN JPN SEKOLAH

KPI

PENCAPAIAN SEBENAR

CATATAN

23

Pengayaan

Pengkuhan

Pengayaan

Pengkuhan

Pemulihan

Minggu 27 & 28 23 Julai 03 Ogos Minggu 29 08 Ogos 10 Ogos Minggu 30 13 Ogos 17 Ogos Minggu 31 & 32 27 Ogos 07 Sept Minggu 33 & 34 10 Sept 21 Sept

ULANGKAJI PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR

ULANGKAJI TINGKATAN 1

ULANGKAJI TINGKATAN 2

ULANGKAJI TINGKATAN 3

MINGGU

TAJUK

JENIS

ARAS

KUANTITI

Pemulihan KPI

PENCAPAIAN

CATATAN

24

PIAWAIAN JPN Pengayaan Pengkuhan Pemulihan LATIHAN SOALAN

PIAWAIAN SEKOLAH Pengayaan Pengkuhan Pemulihan SEBENAR

Minggu 35 24 Sept 28 Sept Minggu 36 01 Okt 05 Okt Minggu 37 41 08 Okt 09 Nov

PECUTAN AKHIR PEPERIKSAAN PMR

PEPERIKSAAN PMR

AKTIVITI PASCA PMR

25