Anda di halaman 1dari 2

CERAMAH PENGURUSAN STRESS DAN MASA 1.

PENGENALAN Tuntutan pekerjaan yang begitu mencabar menyebabkan berlakunya tekanan terhadap psikologi pekerja dalam semua peringkat dalam sesebuah organisasi. Tekanan ini perlu diuruskan dengan baik supaya ia tidak memberi kesan kepada pekerja-pekerja sehingga boleh menjejaskan kualiti hidup mereka dan juga produktiviti 2. OBJEKTIF KURSUS 3. Memahami masalah, isu dan konflik diri dengan penekanan motivasi diri Menerapkan nilai-nilai semasa seperti pengurusan diri, pengurusan masa, integriti, akauntabiliti, kreativiti dan inovasi Membolehkan peserta memahami maksud stress dan kesannya kepada manusia di tempat kerja Memberikan kemahiran kepada peserta untuk menguruskan stress dengan berkesan di tempat kerja Meningkatkan kefahaman terhadap diri sendiri ke arah membina kesihatan mental yang lebih baik Mewujudkan suasana ceria di tempat kerja apabila kesan stress dapat diminimumkan

MODUL KURSUS Penerokaan terhadap punca wujudnya sikap negatif dilihat dri sudut hubungan kemanusiaan, persekitaran kerja dan keberkesanan komunikasi, produktiviti/output kerja Membina kesedaran bekerja untuk memajukan potensi diri bekerja sebagai satu pasukan disamping menilai sumbangan sebagai warga sesebuah organisasi Pembinaan iltizam melalui pelan tindakan jangkauan masa Pengenalan kepada konsep psikologi dan stress Kesan stress terhadap kehidupan dan pekerjaan Punca-punca stress Memahami personaliti sendiri dan stress Stress dan persekitaran Memahami konflik dalam diri dan pekerjaan Kaitan konflik dan stress Pengurusan stress Kepimpinan dalam menangani stress Membina QWL Pelan tindakan ke arah menguruskan stress secara berkesan

4.

SASARAN PESERTA Terbuka

5.

JANGKA MASA 1 Hari

6.

METODOLOGI KURSUS

Ceramah