Anda di halaman 1dari 6

PENTAKSIRAN BM _MENULIS/ FASA 1 JPN PERAK,2011

Nama Murid : _________________________________________ Tarikh : ____________________

SOALAN 1
4.2.1 Menulis semula huruf mengikut cara yang betul. 4.2.4 Menulis huruf kecil dengan cara yang betul.

Tulis huruf kecil di tempat kosong mengikut urutan.

Catatan

b c f g k l m q r u

e i o t
Belum Menguasai Telah Menguasai

w x

* Skala
0-5 Belum Menguasai 6-10 - Telah Menguasai

Guru perlu perhatikan teknik dan cara murid membentuk huruf.

PENTAKSIRAN BM _MENULIS/ FASA 1 JPN PERAK,2011


Nama Murid : _________________________________________ Tarikh : ____________________

SOALAN 2
4.2.5 Menulis huruf besar mengikut cara yang betul.

Tulis huruf besar di tempat kosong mengikut urutan.

Catatan

A F K L P Z

C H I N

R S T W Y

Belum Menguasai Telah Menguasai

* Skala
0-5 Belum Menguasai 6-10 - Telah Menguasai

Guru perlu perhatikan teknik dan cara murid membentuk huruf.

PENTAKSIRAN BM _MENULIS/ FASA 1 JPN PERAK,2011

Nama Murid : _________________________________________ Tarikh : ____________________

SOALAN 3
4.2.6 Menyalin perkataan dengan cara yang betul.

Tulis semula perkataan di bawah.

Catatan

PENTAKSIRAN BM _MENULIS/ FASA 1 JPN PERAK,2011

ubi
___________________

aki
___________________

api
___________________

Belum Menguasai Telah Menguasai

ibu
* Skala

___________________

0-3 Belum Menguasai 4-5 - Telah Menguasai

itu
___________________

Nama Murid : _________________________________________ Tarikh : ____________________

SOALAN 4
4.2.6 Menyalin perkataan dengan cara yang betul.

Cantum sukukata yang diberi menjadi

Catatan

PENTAKSIRAN BM _MENULIS/ FASA 1 JPN PERAK,2011 perkataan.

Contoh

tea + bu

tebu

be + ca a ke + ju a lo + ri

Belum Menguasai Telah Menguasai

ko + pi a na + si a

* Skala
0-3 Belum Menguasai 4-5 - Telah Menguasai

Nama Murid : _________________________________________ Tarikh : ____________________

SOALAN 5
4.2.7 Menyalin ayat dengan cara yang betul.

PENTAKSIRAN BM _MENULIS/ FASA 1 JPN PERAK,2011

Salin semula ayat di bawah dengan betul.

Catatan

Belum Menguasai

Telah Menguasai

* Skala
0-1 Belum Menguasai 2-3 - Telah Menguasai