Anda di halaman 1dari 11

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 4 TAHUN 2013

Minggu 1-4 Tarikh Aspek PERSEPSI ESTETIK Item Irama Isi Kandungan Detik Hasil Pembelajaran Mengecam detik berkala pada lagu yang diperdengarkan dengan betul. Catatan Detik Berkala

Tekanan

Mengecam tekanan detik pertama dalam lagu yang diperdengarkan dengan betul.

2 an;4 an;3 an

Meter

Mengenal pasti meter lagu yang diperdengarkan dengan betul.

2;3;4 4 4 4

Corak Irama

Mengecam nilai not dan tanda rehat yang dimainkan dengan betul.Aras 2/Aras 3

Niali not Tanda Rehat

Notasi

Simbol

Mengenal pasti lambang not muzik mengikut nilai dengan betul tanpa skor.Aras 2/Aras 3

Not kuaver; krocet bertitik; minim bertitik; tanda rehat krocet

Tanda Isyarat dan Istilah

Mengenal pasti tanda isyarat dan istilah yang dipaparkan secara terasing dengan betul. Aras 2/Aras 3

Baluk;garis bar; garis tamat;klef; trebel;tanda ulang piano;forte; andante;allegro

PENGALAMAN MUZIKAL

Nyanyian

Teknik Nyanyian

Mengamalkan DUA teknik nyanyian dengan baik ketika menyanyi.Aras 2

Postur;sebutan; Pernafasan Ekspresi

Menyanyi Secara Muzikal

Bermain Alat Perkusi Secara Muzikal

Memainkan corak irama yang menggunakan nilai not krocet, minim dan tanda rehat krocet dengan betul dari segi detik, tekanan dan dinamik.

Perkusi ringan; Dram getar; Dram tenor

Minggu 5-8

Aspek PERSEPSI ESTETIK

Item Irama

Isi Kandungan Tekanan

Hasil Pembelajaran Mengecam tekanan detik pertama dalam lagu yang diperdengarkan dengan betul.

Catatan 2 an; 4 an;3 an

Meter

Mengenal pasti meter lagu-lagu yang diperdengarkan dengan betul.Aras 2/Aras 3

2;3;4 4 4 4

Tempo

Mengenal pasti tempo lagu-lagu yang diperdengarkan dengan betul.Aras 2/Aras 3

Lambat;Cepat Ansur cepat dan Ansur lambat Nilai not dan tanda rehat

Corak Irama

Mengecam nilai not dan tanda rehat yang dimainkan dengan betul tanpa skor.Aras 2/Aras 3

Melodi

Pic

Mengenal pasti aras pic tertinggi dan terendah dengan betul berdasarkan 3 not yang diperdengarkan.Aras 2

Aras tertinggi dan terendah

Ekspresi

Dinamik

Mengenal pasti jenis dinamik dalam lagu yang diperdengarkan dengan betul.Aras 2

Beransur lembut; Beransur kuat

Notasi

Simbol

Mengenal pasti lambang not muzik mengikut nilai dengan betul tanpa skor.Aras 2 Menyatakan nama pic dengan betul mengikut kedudukan not pada baluk.Aras 2

Kuaver;krocet; Krocet bertitik; Minim;Minim bertitik dan tanda rehat krocet. Not G,A,B,C,D piano;andante; forte dan allegro

Tanda Isyarat dan Istilah

Mengenal pasti tanda isyarat dan istilah yang dipaparkan secara terasing dengan betul.Aras 2

PENGALAMAN MUZIKAL

Nyanyian

Teknik Nyanyian

Mengamalkan 2 teknik nyanyian dengan baik ketika menyanyi. Aras 2/Aras 3

Postur;sebutan; pernafasan; ekspresi Kemahiran menyanyi

Menyanyi Secara Muzikal

Menyanyikan 2 buah lagu berlainan meter,tempo dan ekspresi dengan baik dari segi pic,tempo dan ekspresi. Aras 2/Aras 3

Menyanyi Solfa

Menyanyikan pic do re mi dengan betul secara berpandu. Aras 2/Aras 3

la ; so ; fa ; mi ; re ; do

Permainan Rekoder

Aplikasi Teknik

Menunjukkan teknik yang betul bermain rekoder.Aras 2/Aras 3

Postur;penjarian penglidahan; pernafasan; penghasilan ton

Minggu 9 - 12

Aspek PERSEPSI ESTETIK

Item Irama

Isi Kandungan Tekanan

Hasil Pembelajaran Mengecam tekanan detik pertama dalam lagu yang diperdengarkan Dengan betul.Aras 2/Aras 3

Catatan 2an; 3an; 4an

Meter

Mengenal pasti meter lagu-lagu yang diperdengarkan dengan betul.Aras 2/Aras 3

2;3;4 4 4 4

Rentak

Mengenal pasti pelbagai rentak yang diperdengarkan dengan betul.Aras 2/Aras 3

Rentak Inang

Ostinato Irama

Mengenal pasti ostinato irama dalam lagu yang diperdengarkan dengan betul.

Pelbagai rentak ostinato

Corak Irama

Mengecam nilai not dan tanda rehat yang dimainkan dengan betul.Aras 2/Aras 3

Nilai not dan tanda rehat

Ekspresi

Mud

Menyatakan mud lagu yang diperdengarkan dengan betul. Aras 2/Aras 3

Riang,sedih, bersemangat

Notasi

Simbol

Mengenal pasti lambang not muzik mengikut nilai dengan betul tanpa skor.Aras 2/Aras 3 Menyatakan nama pic dengan betul mengikut kedudukan not pada baluk.Aras 2/ Aras 3

kuaver,krocet, krocet bertitik, minim,minim bertitik,tanda rehat krocet, not G,A,B,C',D'

PENGALAMAN MUZIKAL

Nyanyian

2.1.1

Ulangan

Postur,sebutan, pernafasan, ekspresi

Permainan Alat Perkusi

2.2.2

Ulangan

Perkusi ringan, Dram getar/tenor

Teknik Bermain Dram

Menunjukkan teknik yang betul bermain dram getar dan dram tenor berdasarkan teknik konvensional.Aras 2/Aras 3

Postur,ton, cara mengendali dan memainkan

2.2.2

Ulangan

Perkusi ringan, Dram getar/tenor

Permainan Rekoder

Aplikasi Teknik Bermain Rekoder Secara Muzikal

Ulangan Membunyikan 3 pic yang dipelajari dengan tepat mengikut notasi menggunakan penjarian yang ditetapkan.Aras 2/Aras 3

Penjarian Membaca notasi dan latihan not B,A,G,C',D'

Minggu 13 - 16

Aspek PERSEPSI ESTETIK

Item Irama

Isi Kandungan Meter

Hasil Pembelajaran Mengenal pasti meter lagu-lagu yang diperdengarkan dengan betul.Aras 2/Aras 3

Catatan Mengecam dan mengkelaskan

Corak Irama

Mengecam nilai not dan tanda rehat yang dimainkan dengan betul.Aras 2/Aras 3

Krocet dan minim

Rentak

Mengenal pasti pelbagai rentak yang diperdengarkan dengan betul.Aras 2/Aras 3

Inang

Corak Irama

Mengenal pasti ostinato irama dalam lagu yang diperdengarkan dengan betul.

Ostinato

Melodi

Bentuk

Mengenal pasti frasa dalam lagu yang diperdengarkan dengan betul.Aras 2/Aras 3

Frasa

Struktur

Mengenal pasti seksyen A dan seksyen B dalam lagu dengan betul.Aras 2/Aras 3

Lagu AB dan ABA

Notasi

Simbol

Mengenal pasti lambang not muzik mengikut nilai dengan betul tanpa skor.Aras 2/Aras 3

Skor lagu

PENGALAMAN MUZIKAL

Nyanyian

Menyanyi Solfa

Menyanyi pic do re mi so dengan betul secara berpandu. Aras 2/ Aras 3

Melodi lagu

Permainan Alat Perkusi

Teknik Bermain Dram Bermain Alat Perkusi Secara Muzikal

Ulangan

Dram getar dan Dram tenor

Ulangan

Perkusi ringan

Permainan Rekoder

Harmoni

Memainkan melodi kaunter dengan betul mengikut skor secara ensemble.

Melodi kaunter

Minggu 17 - 20

Aspek PERSEPSI ESTETIK

Item Irama

Isi Kandungan Corak Irama

Hasil Pembelajaran Mengecam nilai not dan tanda rehat yang dimainkan dengan betul.Aras 2/Aras 3

Catatan Krocet,minim, tanda rehat krocet

Notasi

Tanda Isyarat dan Istilah

Ulangan

piano;forte

PENGALAMAN MUZIKAL

Nyanyian

Teknik Nyanyian

Ulangan

Sebutan Ekspresi

Menyanyi Secara Muzikal Permainan Alat Perkusi Permainan Rekoder Kriteria Persembahan Bermain Secara Muzikal Bermain Secara Muzikal Keseimbangan

Ulangan

Tempo Dinamik

Ulangan

Tempo Dinamik

Ulangan

Membaca notasi

Mengawal keseimbangan dan menjaga kesepaduan suara dan muzik dengan baik ketika menyanyi dan bermain alat muzik secara berpandu.

Imbangan suara

Etika

Mengamalkan disiplin yang baik dan tatacara persembahan yang ditetapkan semasa persembahan.

Penampilan

EKSPRESI KREATIF

Improvisasi

Lirik

Melengkapkan lirik lagu yang diberi dengan perkataan yang sesuai.

Lagu mudah

Corak Irama

Memilih corak irama yang sesuai untuk menjawab corak irama yang diperdengarkan.Aras 2/Aras 3

Sebutan berirama

Minggu 21 - 24

Aspek PERSEPSI ESTETIK

Item Irama

Isi Kandungan Corak Irama Ulangan

Hasil Pembelajaran

Catatan Memdankan

Notasi

Simbol

Ulangan

Menulis notasi

PENGALAMAN MUZIKAL

Nyanyian

Teknik Nyanyian

Ulangan

Sebutan Ekspresi

Menyanyi Secara Muzikal Menyanyi Solfa

Ulangan

Meter 2 ; 3 ; 4 4 4 4

Menyanyi pic lagu la so fa mi re do dengan betul secara berpandu. Aras 2/Aras 3

Melodi mudah

Permainan Alat Perkusi Permainan Rekoder Kriteria Persembahan EKSPRESI KREATIF Penerokaan Bunyi

Bermain Secara Muzikal Bermain Secara Muzikal Keseimbangan

Ulangan

Perkusi ringan

Ulangan

Penjarian Penglidahan

Ulangan

Rekoder

Bahan Improvisasi

Meniru bunyi alam sekitar menggunakan bahan improvisasi dengan ketetapan yang terhampir. Aras 2/Aras 3

Bahan buangan

Rekoder

Meniru bunyi alam sekitar menggunakan alat tiup rekoder dengan ketetapan terhampir. Aras 2/Aras 3

Imitasi

Minggu 25 - 28

Aspek PERSEPSI ESTETIK

Item Irama

Isi Kandungan Tempo Corak Irama Ulangan Ulangan

Hasil Pembelajaran

Catatan Lambat/cepat Memadan nilai Pergerakan pic

Melodi

Pic

Mengecam pergerakan pic menaik dan menurun dengan betul berdasarkan not-not yang diperdengarkan.Aras 2/Aras 3

Notasi PENGALAMAN MUZIKAL Permainan Rekoder Kriteria Persembahan EKSPRESI KREATIF Reka Cipta Nyanyian

Simbol Menyanyi Secara Muzikal Bermain Secara Muzikal Kesepaduan

Ulangan Ulangan

Skor lagu Dinamik

Ulangan

Skor lagu

Ulangan

Nyanyian

Corak Irama

Mencipta satu corak irama sepanjang 2 bar mengikut meter yang ditetapkan.Aras 2/Aras 3

Menyusun kad

29 - 32 PERSEPSI ESTETIK PENGALAMAN MUZIKAL Perkusi Rekoder EKSPRESI KREATIF Corak Irama PENGHARGAAN ESTETIK Muzik Nyanyian Struktur Ulangan Mengenal pasti warna ton,tekstur, tempo dan mud dengan betul berdasarkan lagu-lagu yang diperdengarkan.Aras 2/Aras 3 Muzik Instrumental Corak Irama Mengenal pasti warna ton,tekstur, tempo dan mud dengan betul berdasarkan muzik instrumental yang diperdengarkan. Aras 2/Aras 3 Muzik Masyarakat Malaysia Fungsi Menyatakan fungsi lagu-lagu masyarakat Malaysia yang dipelajari dengan betul. Aras 2/Aras 3 Pelbagai Sebutan berirama Warna ton Tekstur Tempo Mud Rentak Dinamik Improvisasi Bermain Secara Muzikal Lirik Ulangan Ulangan Penglidahan Melengkapkan Ulangan Dram getar/tenor Nyanyian Notasi Simbol Tanda Isyarat Teknik Nyanyian Ulangan Ulangan Membaca Menyanyi Menulis Penghasilan Ton

Minggu 33 - 36

Aspek PENGALAMAN MUZIKAL

Item Teknik Nyanyian Perkusi

Isi Kandungan Menyanyi Secara Muzikal Bermain Secara Muzikal Ulangan Ulangan

Hasil Pembelajaran

Catatan Sebutan Ekspresi Mengiringi nyanyian

Rekoder

Bermain Secara Muzikal

Ulangan

Kaunter lagu

EKSPRESI KREATIF

Penerokaan Bunyi

Bahan Rekoder

Ulangan Ulangan Ulangan Ulangan

Bahan buangan Imitasi Sebutan berirama Lagu AB,ABA

Reka Cipta PENGHARGAAN ESTETIK Muzik Nyanyian Muzik Instrumental Muzik Masyarakat Malaysia

Corak Irama Struktur

Corak Irama

Ulangan

Rentak Mud Ekspresi

Fungsi

Ulangan

Tempo Warna ton Tekstur

Nyanyian

Menyanyi Secara Muzikal

Ulangan

meter 2 ; 3 ; 4 4 4 4

37 - 40

PENGALAMAN MUZIKAL

Perkusi

Bermain Secara Muzikal

Ulangan

meter 2 ; 3 ; 4 4 4 4

Rekoder

Bermain Secara Muzikal

Ulangan

meter 2 ; 3 ; 4

Kriteria Persembahan PENGHARGAAN ESTETIK Muzik Instrumental Muzik Masyarakat Malaysia Muzik Nyanyian

Keseimbangan Etika Struktur Corak Irama

Ulangan

Suara Tatacara

Ulangan Ulangan

Lagu AB,ABA Rentak Mud Ekspresi

Fungsi

Ulangan

Tempo Warna ton Tekstur

DISEDIAKAN OLEH,

.. NUR MAZLINA BINTI MAJNUN

Anda mungkin juga menyukai