KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2013/2014

UNTUK MI ALKHOIRIYAH SIDODOWO - MODO - LAMONGAN
JULI 2013
M
S
S
R
K
J
S

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27

AGUSTUS 2013
28
29
30
31

JANUARI 2014
M
S
S
R
K
J
S

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25

M
S
S
R
K
J
S

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31

SEPTEMBER 2013
M
S
S
R
K
J
S

PEBRUARI 2014
26
27
28
30
31

M
S
S
R
K
J
S

1

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

OKTOBER 2013

29
30

M
S
S
R
K
J
S

MARET 2014
M
S
S
R
K
J
S

1

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31

NOVEMBER 2013
M
S
S
R
K
J
S

APRIL 2014
23
24
25
26
27
28
29

30
31

M
S
S
R
K
J
S

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26

3
4
5
6
7
8
9

1
2

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31

17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30

M
S
S
R
K
J
S

1
2
3
4
5
6
7

M E I 2014
27
28
29
30

M
S
S
R
K
J
S

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10

JULI 2014
M
S
S
R
K
J
S

10
11
12
13
14
15
16

DESEMBER 2013

Libur Semester I : 11 hari ( 23 Desember 2013 s.d 4 Januari 2014)
Libur Semester II
: 18 hari (23 Juni s.d. 12 Juli 2014)
Libur Hari Besar
Hari Efektif Sekolah :
Kegiatan Hari Belajar Efektif Fakultatif
Semester I
: 109 hari
Libur Permulaan Puasa/Puasa dan sekitar Hari Raya
Semester II
: 138 hari
Kegiatan Tengah Semester
Hari belajar Efektif Fakultatif :

11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24

:
:
:
:
:

Tahun Baru Masehi
Maulid Nabi Muhammad SAW
Tahun Baru Imlek 2565
Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1936
Wafat Isa Al-Masih

15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

29
30
31

JUNI 2014
25
26
27
28
29
30
31

M
S
S
R
K
J
S

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22 29
23 30
24
25
26
27
28

Sidodowo, 15 Juli 2013
Kepala MI Alkhoiriyah

MUHAMAD ROMLI, S.Pd

15 hari

Libur Hari Besar
17 Agustus 2013
: Proklamasi Kemerdekaan RI
1 Januari 2014
5 - 8 Agustus 2013
: Hari Raya Idul Fitri 1434 H
14 januari 2014
15 Oktober 2013
: Hari Raya Idhul Adha 1434 H
31 Januari 2014
5 November 2013
: Tahun Baru Hijriah 1435 H
2 Maret 2014
25 Desember 2013
: Hari Raya Natal
18 April 2014
CATATAN :
1. Hari Libur PILKADA menyesuaikan jadwal PILKADA di Kabupaten/Kota.

8
9
10
11
12
13
14

15 Mei 2014
27 Mei 2014
29 Mei 2014

: Hari Raya Waisak 2568
: Isro' Mikroj 1435 H
: Kenaikan Isa Almasih

HARI EFEKTIF SEKOLAH, EFEKTIF FAKULTATIF DAN HARI LIBUR SEKOLAH DI PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN PELAJARAN 2012/2013
UNTUK MI ALKHOIRIYAH SIDODOWO - MODO - LAMONGAN
TANGGAL
NO.

BULAN

1

2

1

JULI '13

2

AGUSTUS '13

3

SEPTEMBER '13

LU

16

4

OKTOBER '13

41

5

NOVEMBER '13

6

DESEMBER '13

7

3

5

6

7

8

9

LU

LHR

LHR

LHR

LHR

LHR

17

18

19

20

21

LU

22

42

43

44

45

LU

46

47

67

68

LU

69

LHB

70

71

LU

92

93

94

95

96

JANUARI '14

LHB

LS1

LS1

LS1

LU

8

PEBRUARI '14

22

LU

23

24

9

MARET '14

46

LU

47

10

APRIL '14

72

73

11

MEI '14

97

12

JUNI '14

13

JULI '14

KETERANGAN :

EF13 EF14 EF15

4

10

11

LHR

LU

23

24

48

49

50

72

73

LU

97

LU

98

1

2

3

25

26

27

48

49

50

74

75

76

98

99

LU

LU

121

122

LS2

LS2

LS2

LHB
LU
LS1
LS2

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

LU

1

2

3

EF1

EF2

EF3

LU

EF4

EF5

EF6

EF7

EF8

EF9

LU

LHR

LHR

LHR

LHB

LU

4

5

6

7

8

9

LU

10

11

12

13

14

31

EF10 EF11 EF12

LHR

LHR

25

26

27

LU

28

29

30

31

32

33

LU

34

35

36

37

38

39

LU

40

51

LU

52

LHB

53

54

55

56

LU

57

58

59

60

61

62

LU

63

64

65

74

75

76

77

78

79

LU

80

81

82

83

84

85

LU

86

87

88

89

90

91

99

100

101

102

103

LU

104

105

106

107

108

109

LU

LS1

LS1

LHB

LS1

LS1

LS1

LU

LS1

LS1

4

5

6

LU

7

LHB

8

9

10

11

LU

12

13

14

15

16

17

LU

18

19

20

21

LHB

28

LU

29

30

31

32

33

34

LU

35

36

37

38

39

40

LU

41

42

43

44

45

51

52

LU

53

54

55

56

57

58

LU

59

60

61

62

63

64

LU

65

66

67

68

69

70

LU

71

LU

77

78

79

80

81

82

LU

83

84

85

86

LHB

87

LU

88

89

90

91

92

93

LU

94

95

96

100

101

102

103

104

105

LU

106

107

108

LHB 109

110

LU

111

112

113

114

115

116

LU

117

LHB 118

123

124

125

126

LU

127

128

129

130

131

132

134

135

136

137

138

LU

LS2

LS2

LS2

LS2

LS2

LS2

LS2

LU

LS2

LS2

LS2

LS2

LS2

LS2

LU

: Libur Hari Besar
: Libur Umum
: Libur Semester 1
: Libur Semester 2

LPP
LHR
EF
KTS

: Libur Permulaan Puasa
: Libur Sekitar Hari Raya
: Hari belajar Efektif Fakultatif
: Kegiatan tengah semester

LU

Semester I

133

:

109 hari

Semester II
: 138 hari
Hari belajar Efektif Fakultatif
: 15

LS2

Sidodowo, 15 Juli 2013
Kepala MI Alkhoiriyah
hari

Libur Hari Besar
17 Agustus 2013
5 - 8 Agustus 2013
15 Oktober 2013
5 November 2013
25 Desember 2013

:
:
:
:
:

Proklamasi Kemerdekaan RI
Hari Raya Idul Fitri 1434 H
Hari Raya Idhul Adha 1434 H
Tahun Baru Hijriah 1435 H
Hari Raya Natal

CATATAN :
1. Hari Libur PILKADA menyesuaikan jadwal PILKADA di Kabupaten/Kota.

1 Januari 2014
14 januari 2014
31 Januari 2014
2 Maret 2014
18 April 2014

:
:
:
:
:

Tahun Baru Masehi
Maulid Nabi Muhammad SAW
Tahun Baru Imlek 2565
Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1936
Wafat Isa Al-Masih

Muhamad Romli, S.Pd
15 Mei 2014 : Hari Raya Waisak 2568
27 Mei 2014 : Isro' Mikroj 1435 H
29 Mei 2014 : Kenaikan Isa Al Masih

LHB 119
LU

LS2

15

66

120

JUMLAH HARI EFEKTIF SEKOLAH, EFEKTIF FAKULTATIF DAN
HARI LIBUR SEKOLAH DI PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN PELAJARAN 2013/2014

SEMESTER
I

BULAN

II

HEF

LU

LHB

LS

-

-

LPP

8

3

AGUSTUS 2012

5

10

4

SEPTEMBER 2012

25

13

5

OKTOBER 2012

26

5

4

1

-

-

NOPEMBER 2012

25

-

4

1

-

-

-

5

DESEMBER 2012

19

-

5

1

-

-

-

6

25

5

-

BULAN

106

HES

36

HEF

LU

-

-

-

-

LHB

-

JML

6

2

3

LHR

JULI 2012

JUMLAH SEMESTER I

SEMESTER

HES

14
10

3

-

21
12

6

26

22

22

94

LPP

LHR

JML

-

-

13

-

-

-

4

-

-

-

6

-

-

-

4

LS

JANUARI 2013

21

-

4

PEBRUARI 2013

25

-

4

MARET 2013

24

-

5

APRIL 2013

26

-

4

MEI 2013

25

-

4

1

-

-

-

5

JUNI 2013

18

-

5

1

-

-

-

6

139

-

22

3

-

-

-

25

47

8

-

JUMLAH SEMESTER II
JUMLAH SELURUHNYA

245

36

3
1
-

6

6

Sidodowo, 09 Juli 2012
Kepala MI Alkhoiriyah

MUHAMAD ROMLI, S.Pd

22

119

PERINCIAN JUMLAH MINGGU DAN HARI EFEKTIF
TAHUN PELAJARAN 2012/2013

No

BULAN

Jumlah Hari
Kalender

Jumlah
Minggu
Efektif

Jumlah Hari
Minggu

Jumlah Hari
Jumlah Hari
Jumlah Hari
Libur Awal
Libur
Libur Resmi Puasa dan Idul
Semester
Fitri

3

Jumlah Hari
Ulum dan
Ujian

Jumlah Hari
Pembagian
Raport

1

JULI 2012

31

2

5

2

31

3

4

3

AGUSTUS 2012
SEPTEMBER 2012

30

4

5

4

OKTOBER 2012

31

5

4

1

26

5

NOPEMBER 2012

30

4

4

2

24

6

DESEMBER 2012

31

1

5

2

5

7

JANUARI 2013

31

4

4

2

4

8

FEBRUARI 2013

28

4

4

1

23

9

MARET 2013

31

3

5

2

24

10 APRIL 2013

30

2

4

11 MEI 2013

31

4

4

2

12 JUNI 2013

30

1

5

1

365

37

53

15

Perkiraan Ujian:
UN SMA/SMK bulan April 2013
UN SMP bulan April 2013
UN SD bulan Mei 2013

2

6

Jumlah Hari
Efektif

17

10

15
25

13

6

1

12
21

7

19

6

19

6

6

1

11

21

25

2

236

Sidodowo, 09 Juli 2012
Kepala MI Alkhoiriyah

MUHAMAD ROMLI, S.Pd

119

117

KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2012/2013
UNTUK RA, MI, MTs, ALKHOIRIYAH SIDODOWO - MODO - LAMONGAN
JULI 2012
8

AGUSTUS 2012

SEPTEMBER 2012

M

1

15

22

29

M

5

12

19

26

M

2

9

16

23

S

2

9

16

23

30

S

6

13

20

27

S

3

10

17

24

S

3

10

17

24

31

7

14

21

28

S

4

11

18

R

4

11

18

25

R

1

8

15

22

29

R

5

12

19

K

2

9

16

23

30

K

6

13

31

7
8

S

K

5

12

19

26

J

6

13

20

27

J

3

10

17

24

S

7

14

21

28

S

4

11

18

25

JANUARI 2013
M
S

J
S

1

PEBRUARI 2013

OKTOBER 2012
30

M

NOVEMBER 2012

7

14

21

28

M

4

11

18

25

M

2

9

16

23

30

8

15

22

29

S

5

12

19

26

S

3

10

17

24

31

2

9

16

23

30

S

6

13

20

27

S

4

11

18

25

3

10

17

24

31

R

7

14

21

28

R

5

12

19

26

11

18

25

8

15

22

29

K

6

13

20

27

J

4
5

12

19

30

7

14

21

28

S

6

13

20

8

15

22

29

S

1

25

S

26

R

20

27

K

14

21

28

15

22

29

MARET 2013

K

1

26

J

2

9

16

23

27

S

3

10

17

24

APRIL 2013
31

DESEMBER 2012

6

13

20

27

M

3

10

17

24

M

3

10

17

24

M

7

14

21

28

S

4

11

18

25

S

4

11

18

25

S

8

15

22

29

S

5

12

19

26

S

5

12

19

26

S

J
S

1

M E I 2013

JUNI 2013

7

14

21

28

M

5

12

19

26

M

2

9

16

23

1

8

15

22

29

S

6

13

20

27

S

3

10

17

24

2

9

16

23

30

S

7

14

21

28

S

4

11

18

25

S

1

R

2

9

16

23

30

R

6

13

20

27

R

6

13

20

27

R

3

10

17

24

R

1

8

15

22

29

R

5

12

19

26

K

3

10

17

24

31

K

7

14

21

28

K

7

14

21

28

K

4

11

18

25

K

2

9

16

23

30

K

6

13

20

27

J

4

11

18

25

J

1

8

15

22

J

1

8

15

22

29

J

19

26

J

3

10

17

24

31

7

14

21

28

5

12

19

26

S

2

9

16

23

S

2

9

16

23

30

S

5
6

12

S

13

20

27

S

4

11

18

25

8

15

22

29

J
S

1

JULI 2013
M
S
S
R
K
J
S

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31

Libur Semester I
: 10 hari ( 24 Desember 2012 s.d 5 Januari 2013)
Libur Semester II
: 18 hari (24 Juni s.d. 13 Juli 2013)
Hari Efektif Sekolah :
Libur Hari Besar
Semester I
: 106 hari
Kegiatan Hari Belajar Efektif Fakultatif
Semester II
: 139 hari
Libur Permulaan Puasa/Puasa dan sekitar Hari Raya
Hari belajar Efektif Fakultatif
Kegiatan Tengah Semester

18 hari

Libur Hari Besar
17 Agustus 2012
19-20 Agustus 2012
26 Oktober 2012
15 November 2012
25 Desember 2012

:
:
:
:
:

Proklamasi Kemerdekaan RI
Hari Raya Idul Fitri 1433 H
Hari Raya Idhul Adha 1433 H
Tahun Baru Hijriah 1434 H
Hari Raya Natal

CATATAN :
1. Hari Libur PILKADA menyesuaikan jadwal PILKADA di Kabupaten/Kota.

1 Januari 2013
24 Januari 2013

:
:
10 Februari 2013 :
12 Maret 2013
:
29 Maret 2013
:

Tahun Baru Masehi
9 Mei 2013
Maulid Nabi Muhammad SAW
25 Mei 2013
Tahun Baru Imlek 2563
6 Juni 2013
Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1935
Wafat Isa Al-Masih

: Kenaikan Isa Almasih
: Hari Raya Waisak 2567
: Isro' Mikroj 1434 H

30

HARI EFEKTIF SEKOLAH, EFEKTIF FAKULTATIF DAN HARI LIBUR RA / MADARASAH
TAHUN PELAJARAN 2013/2014
UNTUK MI ALKHOIRIYAH SIDODOWO - MODO - LAMONGAN
NO.

BULAN

1

2

1

JULI '13

2

AGUSTUS '13

3

SEPTEMBER '13

LU

16

4

OKTOBER '13

41

5

NOVEMBER '13

6

DESEMBER '13

7

3

EF13 EF14 EF15

4

5

6

7

8

9

LU

LHR

LHR

LHR

LHR

LHR

17

18

19

20

21

LU

22

42

43

44

45

LU

46

47

67

68

LU

69

LHB

70

71

LU

92

93

94

95

96

JANUARI '14

LHB

LS1

LS1

LS1

LU

8

PEBRUARI '14

22

LU

23

24

9

MARET '14

46

LU

47

10

APRIL '14

72

73

11

MEI '14

97

12

JUNI '14

13

JULI '14

KETERANGAN :

10

11

LHR

LU

23

24

48

49

50

72

73

LU

97

LU

98

1

2

3

25

26

27

48

49

50

74

75

76

98

99

LU

LU

121

122

LS2

LS2

LS2

LHB
LU
LS1
LS2

12

13

TANGGAL
15 16 17 18

14

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

LU

1

2

3

EF1

EF2

EF3

LU

EF4

EF5

EF6

EF7

EF8

EF9

LU

LHR

LHR

LHR

LHB

LU

4

5

6

7

8

9

LU

10

11

12

13

14

31

EF10 EF11 EF12

LHR

LHR

25

26

27

LU

28

29

30

31

32

33

LU

34

35

36

37

38

39

LU

40

51

LU

52

LHB

53

54

55

56

LU

57

58

59

60

61

62

LU

63

64

65

74

75

76

77

78

79

LU

80

81

82

83

84

85

LU

86

87

88

89

90

91

99

100

101

102

103

LU

104

105

106

107

108

109

LU

LS1

LS1

LHB

LS1

LS1

LS1

LU

LS1

LS1

4

5

6

LU

7

LHB

8

9

10

11

LU

12

13

14

15

16

17

LU

18

19

20

21

LHB

28

LU

29

30

31

32

33

34

LU

35

36

37

38

39

40

LU

41

42

43

44

45

51

52

LU

53

54

55

56

57

58

LU

59

60

61

62

63

64

LU

65

66

67

68

69

70

LU

71

LU

77

78

79

80

81

82

LU

83

84

85

86

LHB

87

LU

88

89

90

91

92

93

LU

94

95

96

100

101

102

103

104

105

LU

106

107

108

LHB 109

110

LU

111

112

113

114

115

116

LU

117

LHB 118

123

124

125

126

LU

127

128

129

130

131

132

134

135

136

137

138

LU

LS2

LS2

LS2

LS2

LS2

LS2

LS2

LU

LS2

LS2

LS2

LS2

LS2

LS2

LU

: Libur Hari Besar
: Libur Umum
: Libur Semester 1
: Libur Semester 2

LPP
LHR
EF
KTS

: Libur Permulaan Puasa
: Libur Sekitar Hari Raya
: Hari belajar Efektif Fakultatif
: Kegiatan tengah semester

LU

Semester I

133

:

109 hari

Semester II
: 138 hari
Hari belajar Efektif Fakultatif
: 18

LS2

Sidodowo, 15 Juli 2013
Kepala MI Alkhoiriyah
hari

Libur Hari Besar
17 Agustus 2013
5 - 8 Agustus 2013
15 Oktober 2013
5 November 2013
25 Desember 2013

:
:
:
:
:

Proklamasi Kemerdekaan RI
Hari Raya Idul Fitri 1434 H
Hari Raya Idhul Adha 1434 H
Tahun Baru Hijriah 1435 H
Hari Raya Natal

CATATAN :
1. Hari Libur PILKADA menyesuaikan jadwal PILKADA di Kabupaten/Kota.

1 Januari 2014
14 januari 2014
31 Januari 2014
2 Maret 2014
18 April 2014

:
:
:
:
:

Tahun Baru Masehi
Maulid Nabi Muhammad SAW
Tahun Baru Imlek 2565
Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1936
Wafat Isa Al-Masih

Muhamad Romli, S.Pd
15 Mei 2014 : Hari Raya Waisak 2568
27 Mei 2014 : Isro' Mikroj 1435 H
29 Mei 2014 : Kenaikan Isa Al Masih

LHB 119
LU

LS2

15

66

120

KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2004 / 2005
UNTUK SD/MI/SMP/MTs/SM/MA DAN YANG SEDERAJAT
JULI 2004

AGUSTUS 2004

M

4

11

18

25

M

1

S

5

12

19

26

S

S

6

13

20

27

S

7

14

21

28

8

15

22

29

R

SEPTEMBER 2004

OKTOBER 2004

NOPEMBER 2004

8

15

22

29

M

5

12

19

26

M

3

10

17

24

2

9

16

23

30

S

6

13

20

27

S

4

11

18

25

S

1

8

15

3

10

24

31

S

7

14

21

28

S

5

12

19

26

S

2

9

16

R

4

11

18

25

R

1

8

15

22

29

R

6

13

20

27

R

3

10

17

K

5

12

19

26

K

2

9

16

23

30

K

7

14

21

28

K

4

11

18

17

31

M

7

14

K

1

J

2

9

16

23

30

J

6

13

20

27

J

3

10

17

24

J

1

8

15

22

29

J

5

12

19

S

3

10

17

24

31

S

7

14

21

28

S

4

11

18

25

S

2

9

16

23

30

S

6

13

20

JANUARI 2005

PEBRUARI 2005

M

2

9

16

23

30

M

S

3

10

17

24

31

S

S

4

11

18

25

S

1

R

5

12

19

26

R

2

K

6

13

20

27

K

J

7

14

28

J

8

15

29

S

S

1

21
22

MARET 2005

6

13

20

27

M

7

14

21

28

S

8

15

22

S

1

9

16

23

R

3

10

17

24

4

11

18

25

5

12

19

26

APRIL 2005

M E I 2005

6

13

20

27

M

3

10

17

24

M

1

7

14

21

28

S

4

11

18

25

S

8

15

22

29

S

5

12

19

26

S

2

9

16

23

30

R

6

13

20

27

R

K

3

10

17

24

31

K

J

4

11

18

S

5

12

19

25
26

8

15

2

9

16

3

10

17

4

11

18

7

14

21

28

K

12

19

J

1

8

15

22

29

J

6

5

13

20

S

2

9

16

23

30

S

7

14

21

JULI 2005
M

3

10

17

24

S
S
R
K
J
S

4
5
6
7
8
9

11
12
13
14
15
16

18
19
20
21
22
23

25
26
27
28
29
30

1
2

31

Libur Semester I

Hari Efektif Sekolah :

:

Semester I
:
hari
Semester II
:
hari
Hari belajar Efektif Fakultatif

Libur Semester II :
Libur Hari Besar
Kegiatan Hari Belajar Efektif Fakultatif
Libur Permulaan Puasa/Puasa dan sekitar Hari Raya
Kegiatan Tengah Semester

Libur Hari Besar
17 Agustus 2004
12 September 2004
14-15 Nopember 2004
25 Desember 2004
1 Januari 2005

:
:
:
:
:

Proklamasi Kemerdekaan RI
Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW
Hari Raya Idul Fitri 1424 H
Hari Raya Natal
Tahun Baru Masehi

22 Januari 2005
9 Pebruari 2005
10 Pebruari 2005
25 Maret 2005

:
:
:
:
:

Libur Idhul Adha 1425 H
Tahun Baru Imlek 2556
Tahun Baru Hijriah 1426 H
Wafat Isa Al Masih
Hari Raya Nyepi

21 April 2005
5 Mei 2005

TAHUN PELAJARAN 2004 / 2005

NOPEMBER 2004

DESEMBER 2004

21

28

M

5

12

19

26

22

29

S

6

13

20

27

23

30

S

7

14

21

28

24

R

1

8

15

22

29

25

K

2

9

16

23

30

26

J

3

10

17

24

31

27

S

4

11

18

25

M E I 2005

JUNI 2005

22

29

M

5

12

19

26

23

30

S

6

13

20

27

24

31

S

7

14

21

28

8

15

22

29
30

25

R

1

26

K

2

9

16

23

27

J

3

10

17

24

28

S

4

11

18

25

hari
hari
Hari belajar Efektif Fakultatif

21 April 2005

: 17 hari

: Maulid Nabi Muhammad SAW
: Kenaikan Isa Al Masih
: Hari Raya Waisak

NOMOR REKENING

: 11.1.45/493

NAMA

: MUHAMAD ROMLI / SIDODOWO

JENIS KREDIT

: BULANAN

NO

TANGGAL

KREDIT

0

11/14/2011

1

12/15/2011

Rp

722,500

Rp

260,000

Rp

2

1/18/2012

Rp

722,500

Rp

260,000

3

2/16/2012

Rp

722,500

Rp

4

3/19/2012

Rp

722,300

5

4/18/2012

Rp

6

5/16/2012

7
8

Rp

POKOK

BUNGA

JUMLAH

13,000,000

SISA
Rp

13,000,000

982,500

Rp

12,017,500

Rp

982,500

Rp

11,035,000

260,000

Rp

982,500

Rp

10,052,500

Rp

260,000

Rp

982,300

Rp

9,070,200

723,000

Rp

260,000

Rp

983,000

Rp

8,087,200

Rp

723,000

Rp

260,000

Rp

983,000

Rp

7,104,200

6/18/2012

Rp

722,500

Rp

260,000

Rp

982,500

Rp

6,121,700

7/23/2012

Rp

722,500

Rp

260,000

Rp

982,500

Rp

5,139,200

Rp

5,780,800

Rp

2,080,000

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Rp 7,860,800

NOMOR REKENING

: 11.1.45/493

NAMA

: MUHAMAD ROMLI / SIDODOWO

JENIS KREDIT

: BULANAN

NO

TANGGAL

0

11/14/2011

1

12/15/2011

Rp

722,500

Rp

260,000

Rp

2

1/18/2012

Rp

722,500

Rp

260,000

3

2/16/2012

Rp

722,500

Rp

4

3/19/2012

Rp

722,300

5

4/18/2012

Rp

6

5/16/2012

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

KREDIT
Rp

POKOK

BUNGA

JUMLAH

13,000,000

SISA
Rp

13,000,000

982,500

Rp

12,017,500

Rp

982,500

Rp

11,035,000

260,000

Rp

982,500

Rp

10,052,500

Rp

260,000

Rp

982,300

Rp

9,070,200

723,000

Rp

260,000

Rp

983,000

Rp

8,087,200

Rp

723,000

Rp

260,000

Rp

983,000

Rp

7,104,200

6/18/2012

Rp

722,500

Rp

260,000

Rp

982,500

Rp

6,121,700

7/23/2012

Rp

7,941,000

Rp

338,000

Rp 8,279,000

Rp

(2,157,300)