Anda di halaman 1dari 12

CONTOH SOALAN : KARANGAN GOTONG-ROYONG

Kita digalakkan menjaga kebersihan sekolah. Tuliskan sebuah karangan tentang aktiviti
gotong-royong yang pernah kamu sertai.
Langkah 1
i) Baca soalan berulang kali untuk tujuan memahami.
ii) Garisi kata kunci dan kehendak soalan .
Contoh:
Kita digalakkan menjaga kebersihan sekolah. Tuliskan sebuah karangan tentang aktiviti
gotong-royong yang pernah kamu sertai.
iii) Lengkapkan tempat kosong berpandukan kata tanya yang diberi.
Gotong - royong
1. Kita digalakkan menjaga kebersihan sekolah.
2. Saya dan ____________ (siapa ) menyertai gotong-royong pada ____________ (bila).
3. Gotong-royong diadakan untuk _____________ (apa)
4. Kami membawa ____________ (apa).
5. Kami dibahagikan kepada ______________ (berapa) kumpulan.
6. Kami ditugaskan buat ______________ (apa).
7. Saya pun buat ______________ (apa).
8. Kawan saya pula buat ____________ (apa) di ___________. (di mana)
9. Kami buang sampah di ______________ (mana).
10. Kumpulan lain menanam _____________ (apa) untuk ___________ (apa)
11. Kawasan sekolah jadi ______________ ( apa).
12. Guru-guru sediakan _______________ (apa )
13. Kami berhenti rehat dan minum ______________ (apa)
14. Saya dan ______________ (siapa ) pun pulang.
15. Saya berasa ______________ (apa) kerana ______________ (apa)
16. Saya dan ______________ (siapa) berharap agar aktiviti ini diadakan lagi pada masa
akan datang.

Langkah 2
Kita digalakkan menjaga kebersihan sekolah. Tuliskan sebuah karangan tentang aktiviti
gotong-royong yang pernah kamu sertai.
Gotong royong
1. Kita digalakkan menjaga kebersihan sekolah
2. Saya dan ______________ menyertai gotong-royong pada ______________.
3. Gotong-royong diadakan untuk _____________ .
4. Kami membawa ____________ .
5. Kami dibahagikan kepada ______________ kumpulan.
6. Kami ditugaskan buat ______________ .
7. Saya pun buat ______________ .
8. Kawan saya pula buat _____________ di ______________ .
9. Kami buang sampah di ______________ .
10. Kumpulan lain menanam ______________ untuk ______________ .
11. Kawasan sekolah jadi ______________ .
12. Guru-guru sediakan _______________ .
13. Kami berhenti rehat dan minum ______________ .
14 Saya dan ______________ pun pulang.
15. Saya berasa ______________ kerana ______________ .
16. Saya dan ______________ berharap agar aktiviti ini diadakan lagi pada masa akan
datang.
Nota
a. Isi di atas boleh digunakan untuk format Berita, Laporan, Keperihalan dan Surat
Kiriman Tidak Rasmi sebagai pengukuhan dan pengayaan.

Langkah 3
Salin semula ayat yang lengkap dalam beberapa perenggan mengikut kaedah (233332) /
(233331) antara 15 hingga 16 ayat.
Pendahuluan

Salin semula ayat 1 dan ayat 2

(2 ayat)
Perenggan 2

Salin ayat 3, 4 dan 5

(3 ayat)
Perenggan 3

Salin ayat 6, 7 dan 8

(3 ayat)
Perenggan 4

Salin ayat 9, 10 dan 11

(3 ayat)
Perenggan 5

Salin ayat 12,13 dan 14

(3 ayat)
Penutup

Salin ayat 15 dan 16

(2 ayat)

Langkah 4
Salin semula perenggan di atas dalam bentuk karangan yang lengkap.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________

Penulisan 012

BAHASA MELAYU KERTAS 012


Teknik Menjawab Kertas 012
Teknik Menjawab Kertas BM (012)
Cemerlang UPSR
Penulisan - Bahagian A
Bahagian A- Membina Ayat
Teknik Menulis Karangan

CONTOH SOALAN : KARANGAN GOTONGROYONG


Kita digalakkan menjaga kebersihan sekolah. Tuliskan sebuah karangan tentang
aktiviti gotong-royong yang pernah kamu sertai.
Langkah 1
i) Baca soalan berulang kali untuk tujuan memahami.
ii) Garisi kata kunci dan kehendak soalan .
Contoh:
Kita digalakkan menjaga kebersihan sekolah. Tuliskan sebuah karangan tentang
aktiviti gotong-royong yang pernah kamu sertai.
iii) Lengkapkan tempat kosong berpandukan kata tanya yang diberi.

Gotong - royong
1. Kita digalakkan menjaga kebersihan sekolah.
2. Saya dan ____________ (siapa ) menyertai gotong-royong pada ____________
(bila).
3. Gotong-royong diadakan untuk _____________ (apa)
5

4. Kami membawa ____________ (apa).


5. Kami dibahagikan kepada ______________ (berapa) kumpulan.
6. Kami ditugaskan buat ______________ (apa).
7. Saya pun buat ______________ (apa).
8. Kawan saya pula buat ____________ (apa) di ___________. (di mana)
9. Kami buang sampah di ______________ (mana).
10. Kumpulan lain menanam _____________ (apa) untuk ___________ (apa)
11. Kawasan sekolah jadi ______________ ( apa).
12. Guru-guru sediakan _______________ (apa )
13. Kami berhenti rehat dan minum ______________ (apa)
14. Saya dan ______________ (siapa ) pun pulang.
15. Saya berasa ______________ (apa) kerana ______________ (apa)
16. Saya dan ______________ (siapa) berharap agar aktiviti ini diadakan lagi pada
masa akan datang.
Langkah 2
Kita digalakkan menjaga kebersihan sekolah. Tuliskan sebuah karangan tentang
aktiviti gotong-royong yang pernah kamu sertai.
Gotong royong
1. Kita digalakkan menjaga kebersihan sekolah
2. Saya dan ______________ menyertai gotong-royong pada ______________.
3. Gotong-royong diadakan untuk _____________ .
4. Kami membawa ____________ .
5. Kami dibahagikan kepada ______________ kumpulan.
6. Kami ditugaskan buat ______________ .
7. Saya pun buat ______________ .
8. Kawan saya pula buat _____________ di ______________ .
9. Kami buang sampah di ______________ .
10. Kumpulan lain menanam ______________ untuk ______________ .
6

11. Kawasan sekolah jadi ______________ .


12. Guru-guru sediakan _______________ .
13. Kami berhenti rehat dan minum ______________ .
14 Saya dan ______________ pun pulang.
15. Saya berasa ______________ kerana ______________ .
16. Saya dan ______________ berharap agar aktiviti ini diadakan lagi pada masa
akan datang.
Nota
a. Isi di atas boleh digunakan untuk format Berita, Laporan, Keperihalan dan Surat
Kiriman Tidak Rasmi sebagai pengukuhan dan pengayaan.

Langkah 3
Salin semula ayat yang lengkap dalam beberapa perenggan mengikut kaedah
(233332) / (233331) antara 15 hingga 16 ayat.
Pendahuluan
(2 ayat)
Perenggan 2
(3 ayat)
Perenggan 3
(3 ayat)
Perenggan 4
(3 ayat)
Perenggan 5
(3 ayat)
Penutup
(2 ayat)

Salin semula ayat 1 dan ayat 2


Salin ayat 3, 4 dan 5
Salin ayat 6, 7 dan 8
Salin ayat 9, 10 dan 11
Salin ayat 12,13 dan 14
Salin ayat 15 dan 16

Langkah 4
Salin semula perenggan di atas dalam bentuk karangan yang lengkap.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

KARANGAN MAJLIS ANUGERAH CEMERLANG


Sekolah anda telah mengadakan Majlis Anugerah Cemerlang. Ceritakan
suasana majlis tersebut.
Langkah 1
i) Baca soalan berulang kali untuk tujuan memahami.
ii) Garisi kata kunci dan kehendak soalan .
Contoh:
Sekolah anda telah mengadakan Majlis Anugerah Cemerlang. Ceritakan
suasana majlis tersebut.
iii) Lengkapkan tempat kosong berpandukan kata tanya yang diberi.

Majlis Anugerah Cemerlang


1. Sekolah saya telah mengadakan ______________. (apa)
2. Majlis itu diadakan pada _____________ (bila) dan ______________.
(di mana)
3. Majlis itu diadakan untuk _____________ (mengapa).
4. Pegawai Pelajaran datang untuk ______________. (apa)
5. Ramai ibu bapa hadir untuk melihat anak mereka dapat ________. (apa0029
6. Murid tahap dua mengadakan persembahan ______________. (apa)
7. Persembahan __________ (apa) itu sangat ____________. (bagaimana)
8. Guru besar menyampaikan ____________ (apa) kepada ___________ . (siapa).
9. Tokoh murid dianugerahkan kepada ______________ (siapa).
10. Majlis ______________ (apa) sungguh ______________. (bagaimana)
11. Majlis _____________ (apa) tamat pada pukul ______________ ( berapa)
12. Tetamu menikmati _______________ (apa ) di _____________. (mana)
13. Murid-murid dan ______________ (siapa ) pun pulang.
14. Saya berasa ____________ (apa) kerana mendapat ____________ (apa)
15. Saya berharap agar ______________ (apa) ini diadakan lagi pada tahun
hadapan.

Langkah 2
Sekolah anda telah mengadakan Majlis Anugerah Cemerlang. Tulis sebuah
berita tentang majlis tersebut.
Format berita.
Ipoh, Sabtu 1. Sekolah saya telah mengadakan ______________. (apa)
2. Majlis itu diadakan pada _________ (bila) dan __________.(di mana)
3. Majlis itu diadakan untuk _____________ (mengapa).
4. Pegawai Pelajaran datang untuk ______________. (apa)
5. Ramai ibu bapa hadir untuk melihat anak mereka dapat ___________. (apa)
6. Murid tahap dua mengadakan persembahan _____________. (apa)
7. Persembahan ___________ (apa) itu sangat ___________. (bagaimana)
8. Guru besar menyampaikan ____________ (apa) kepada ___________ . (siapa).
9. Tokoh murid dianugerahkan kepada ______________ (siapa).
10. Majlis ______________ (apa) sungguh ______________. (bagaimana)
11. Majlis ___________ (apa) tamat pada pukul ____________ ( berapa)
12. Tetamu menikmati ______________ (apa ) di _____________. (mana)
13. Murid-murid dan ______________ (siapa ) pun pulang.
14. Saya berasa ______________ (apa) kerana mendapat ______________ (apa)
15. Saya berharap agar ______________ (apa) ini diadakan lagi pada tahun
hadapan.
Nota
a. Isi di atas boleh digunakan untuk format Laporan, Catatan dan Surat Kiriman
Tidak Rasmi sebagai pengukuhan dan pengayaan.

10

Langkah 3
Salin semula ayat yang lengkap dalam beberapa perenggan mengikut kaedah
(233332) / (233331) antara 15 hingga 16 ayat.

Pendahuluan
(2 ayat)
Perenggan 2
(3 ayat)
Perenggan 3
(3 ayat)
Perenggan 4
(3 ayat)
Perenggan 5
(3 ayat)
Penutup
(2 ayat)

Salin semula ayat 1 dan ayat 2


Salin ayat 3, 4 dan 5
Salin ayat 6, 7 dan 8
Salin ayat 9, 10 dan 11
Salin ayat 12,13 dan 14
Salin ayat 15 dan 16

11

Langkah 4
Salin semula perenggan di atas dalam bentuk karangan yang lengkap.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

12