Anda di halaman 1dari 7

Rancangan pelajaran harian Bahasa Malaysia Tahun 4 Tarikh Masa : 12/4/2012 : 1030-1130 / 60 minit

Bilangan murid : /31 Tema Tajuk : Hasil Pertanian : Buah Naga

Hasil pembelajaran: Fokus utama :

5.1 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila Aras 1 i. Mengemukakan soalan dengan kata tanya dan tanpa kata tanya untuk mendapatkan maklumat

Fokus sampingan: 8.1 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk

Aras 1 i. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk

6.3 Aras 1 i.

Membaca dan mengenal pasti isi utama da nisi sampingan daripada teks

Membaca dan menyatakan fakta yang terdapat dalam teks

Objektif pembelajaran: Pada akhir pembelajaran, murid dapat 1. 2. 3. Mengemukakan 3 soalan dengan menggunakan kata tanya untuk mendapatkan maklumat Membina sekurang-kurangnya 3 ayat majmuk berdasarkan tajuk Menyatakan sekurang-kurangnya 3 fakta yang terdapat dalam petikan buah naga

Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Tanya ( Adakah, Berapakah, Bagaimanakah) Kosa kata: tekstur, komoditi,khasiat Pengisian kurikulum: ilmu: sains social (kajian tempatan) Nilai: kerajinan, kerjasama Kemahiran bernilai tambah ( KBT): i. ii. iii. Kemahiran berfikir : Kemahran belajar cara belajar: kemahiran membaca, kemahiran menulis, Kecerdasan pelbagai: verbal linguistik, interpersonal,intrapersonal

Pengetahuan sedia ada: murid pernah belajar mengenai hasil tani di dalam subjek Kajian Tempatan Bahan bantu mengajar: gambar, buah naga, petikan buah naga, kertas sebak, marker, lembaran kerja

Langkah/ masa Set induksi ( 5 minit )

Isi pelajaran Gambar 1. Padi 2. Kelapa Sawit 3. Buah Epal Soalan Apakah yang kamu tahu mengenai gambar tersebut Mengemukakan soalan dengan kata tanya Jenis Buah - Buah naga Kata Tanya 1. Adakah 2. Bagaimanakah 3. Berapakah

Aktiviti P&P 1. Murid ditunjukkan dengan beberapa keeping gambar mengenai hasil pertanian. 2. Guru bersoal jawab dengan murid mengenai gambar tersebut. 3. Guru mengaitkan perkara tersebut dengan tajuk pembelajaran pada hari ini. 1. Murid diminta membentuk 6 kumpulan. 2. Guru menunjukkan sebuah kotak mesteri yang mengandungi sejenis buah kepada murid 3. Setiap kumpulan diminta untuk mengemukakan 3 soalan dengan kata tanya untuk mendapatkan maklumat mengenai jenis buah yang terdapat di dalam kotak mesteri. Murid diminta berbincang. 4. Setiap kumpulan akan bertanya dan guru menjawab. 5. Setelah murid mendapatkan maklumat murid diminta meneka buah yang terdapat pada kotak mesteri tersebut. 6. Guru menunjukkan buah tersebut kepada murid 1. Setiap kumpulan akan diedarkan dengan kertas sebak dan marker. 2. Murid diperlihatkan dengan sebiji buah naga dan merasa potongan buah naga yang disediakan oleh guru. 3. Setiap kumpulan diminta membina 3 ayat majmuk 4. Setiap kumpulana akan membentangkan hasil perbincangan .

Catatan BBM gambar

Langkah 1 (20 minit)

BBM -kotak mesteri - buah naga

Langkah 2 ( 15 minit)

Membina ayat majmuk

BBM Buah Naga

Langkah 3 ( 10 minit )

Langkah 4 ( 10 minit )

Membaca dan menyatakan fakta Soalan 1. Nyatakan 2 jenis buah naga? 2. Apakah yang diperkatakan oleh suatu kajian mengenai buah naga? 3. Apakah kegunaan bunga buah naga Kosa Kata (komoditi, tekstur, khasiat) Pengayaan Membina soalan berdasarkan kata tanya (mengapa, berapa, kenapa, siapa, bagaimana) Pemulihan Mengisi tempat kosong bai kata tanya yang sesuai. Penutup kognitif Menyatakan semula kemahiran bahaa yag telah dipelajari pada hari ini Penutup social Kepentingan pertanian kepada negara

1. Setiap murid akan diedarkan dengan teks buah naga. 2. Murid diminta untuk membaca teks buah naga. 3. Murid diperkenalkan dengan beberapa kosa kata. (telah digariskan) 4. Murid ditanya oleh guru mengenai fakta yang terdapat pada teks

BBM -petikan buah naga

1. Murid didarkan dengan lembaran kerja mengikut kumpulan pengayaan dan kumpulan pemulihan. 2. Murid berbincang jawapan bersama guru.

BBM -

Lembaran kerja

Penutup ( 5 minit )

1. Murid-murid diminta menyatakan kepentingan pertanian kepada Negara. 2. Murid diminta merumuskan apa yang mereka telah pelajari.

Nama:

Tarikh :

Bina ayat menggunakan kata tanya di bawah

1.

mengapa

_____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

2.

berapa

_____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

3.

kenapa

_____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

4.

siapa

_____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

5.

bagaimana

_____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

Nama:

Tarikh:

Mengapakah Kenapakah

Berapakah Siapakah

Bagaimanakah

Isi tempat kosong dibawah menggunakan kata tanya yang sesuai. 1. ________________ nama kamu? 2._________________ harga buah naga ini? 3._________________ caranya untuk menanam pokok buah naga? 4. _________________ kamu berasa cemas? 5._________________ kamu menangis?

BUAH NAGA