Anda di halaman 1dari 1

OBJEKTIF GERAK KERJA KO-KURIKULUM MENGIKUT KUMPULAN

OBJEKTIF KEGIATAN PERSATUAN DAN KELAB 1. Melatih kemahiran, menambah keyakinan, kecergasan dan kesungguhan bekerja. 2. Mengembangkan bakat dan daya kreatif serta minat. 3. Menambah pengetahuan. 4. Menghayati seni dan alam semulajadi. 5. Memberi keseronokan. 6. Memupuk semangat perekaan. 7. Memupuk semangat bertanggungjawab dan sikap kepimpinan.

OBJEKTIF KEGIATAN PASUKAN BADAN BERUNIFORM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Menyemai sikap patuh dan taat setia. Membentuk sikap bertanggungjawab. Menanam sikap setia kawan dan bertimbang rasa. Membentuk semangat berkhidmat. Membentuk watak dan menghayati RUKUNEGERA. Menyemai sikap dan semangat kasih sayang. Memberi peluang peminpin. Memperkembangkan kesuburan akal, jasmani dan rohani. Menambah pengetahuan dan kemahiran.

OBJEKTIF KEGIATAN PERMAINAN DAN SUKAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Menyemai dan menanam sikap patuh dan bekerjasama. Mengenal asas permainan. Menanam sikap kesungguhan dalam bekerja. Memberi keseronokan dan kepuasan. Melibatkan diri dalam aktiviti bagi mencapai kecergasan. Memupuk bakat dan minat murid yang tersedia ada. Melatih diri mematuhi undang-undang.