Anda di halaman 1dari 1

RUJUKAN Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan. (2008). Buku manual kajian tindakan.

Putrajaya: Kementerian Pelajaran Malaysia. Bity Salwana Alias. (2009). Pembudayaan Kajian Tindakan. Kertas Kerja Seminar Penyelidikan Kebangsaan 2007. Institut Aminuddin Baki, Pahang, 29 31 Julai. Bahagian Pembangunan Kurikulum. (2008). Buku panduan kursus pemantapan pelaksanaan kurikulum pendidikan Islam KBSR 2008. Putrajaya: Kementerian Pelajaran Malaysia. Musa Sulaiman. (2000). Kepengetuaan: kepimpinan, tugas dan hubungannya dengan falsafah pendidikan, satu penjelasan. Jurnal Pendidikan Guru: 13:1-10.