Tema: KEAGAMAAN Proses Pemikiran: Membuat pengelasan

RUKUN ISLAM 5 Perkara

Mengucap dua Kalimah syahadah

Solat 5 waktu

Puasa Mengeluarkan Zakat Mengerjakan ibadah di Bulan Haji Ramadhan Zakat Fitrah Zakat Emas & Perak Dsb

PETA POKOK
Tema: KEAGAMAAN Proses Pemikiran: Membuat pengelasan

RUKUN IMAN 6 Perkara

Percaya kepada Allah

Percaya kepada Malaikat

Percaya kepada Kitab Allah

Percaya kepada Rasul

Percaya kepada Hari Kiamat

Percaya kepada Qada’ & Qadar

PETA POKOK