Anda di halaman 1dari 196

NO

jumlah kini

jumlah lama

peruba han

Nama Sekolah/Madrasah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

49 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

48

SURABAYA SD Muhammadiyah 2 SD Muhammadiyah 3 SD Muhammadiyah 4 MI Muhammadiyah 5 SD Muhammadiyah 6 SD Muhammadiyah 7 SD Muhammadiyah 8 SD Bahari Muhammadiyah 9 SD Muhammadiyah 10 SD Muhammadiyah 11 SD Muhammadiyah 12 SD Muhammadiyah 13 SD Muhammadiyah 14 SD Muhammadiyah 15 SD Muhammadiyah 16 SD Muhammadiyah 17 SD Muhammadiyah 18 SD Muhammadiyah 19 SD Muhammadiyah 20 SD Muhammadiyah 21 SD Muhammadiyah 22 SD Muhammadiyah 23 SD Muhammadiyah 24 SD Muhammadiyah 25 SD Muhammadiyah 26 SMP Muhammadiyah 1 Surabaya SMP Muhammadiyah 2 Surabaya SMP Muhammadiyah 3 Surabaya SMP Muhammadiyah 4 Surabaya SMP Muhammadiyah 5 Surabaya SMP Muhammadiyah 6 Surabaya SMP Muhammadiyah 7 Surabaya SMP Muhammadiyah 9 Surabaya

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 2

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 32 -1

SMP Muhammadiyah 10 Surabaya SMP Muhammadiyah 11 Surabaya SMP Muhammadiyah 13 Surabaya SMP Muhammadiyah 14 Surabaya SMP Muhammadiyah 15 Surabaya SMP Muhammadiyah 18 Surabaya SMP Muhammadiyah 16 Surabaya SMP Muhammadiyah 17 Surabaya SMA Muhammadiyah 6 Surabaya SMA Muhammadiyah 1 Surabaya SMA Muhammadiyah 2 Surabaya SMA Muhammadiyah 4 Surabaya SMA Muhammadiyah 7 Surabaya SMA Muhammadiyah 9 Surabaya SMK Muhammadiyah 1 Surabaya SMK Muhammadiyah 2 Surabaya SIDOARJO SD Muhammadiyah 11 Randegan SD Muhammadiyah 3 Ikrom SD Muhammadiyah 1 Taman SD Muhammadiyah 2 Taman SD Muhammadiyah 1 Waru SD Muhammadiyah 2 Tulangan SD Muhammadiyah 10 Balongbendo SD Muhammadiyah 8 Kenongo SD Muhammadiyah 2 Waru SD Muhammadiyah 1 Krian SD Muhammadiyah 5 Porong SD Muhammadiyah 9 Tanggulangin MI Muhammadiyah 2 Kedung Banteng MI Muhammadiyah 3 Penatarsewu SD Muhammadiyah 1 Sidoarjo SD Muhammadiyah 2 Sidoarjo SMP Muhammadiyah 8 Tanggulangin MTs Muhammadiyah 1 Sambiroto SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo SMP Muhammadiyah 2 Taman Sidoarjo

72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 3

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 71 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 71 0

SMP Muhammadiyah 3 Waru SMP Muhammadiyah 4 Sidoarjo SMP Muhammadiyah 5 Sidoarjo SMP Muhammadiyah 6 Krian SMK Pemuda Krian SMA Muhammadiyah 3 Tulangan SMK Muhammadiyah 1 Taman SMK Muhammadiyah 2 Taman SMA Muhammadiyah 1 Taman SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo MI Muhammadiyah 1 taman GRESIK SD Muhammadiyah Sidayu SD Muhammadiyah Manyar SD Muhammadiyah Gkb Gresik SD Muhammadiyah GKB 2 Gresik SD Muhammadiyah 1 Gresik MI Muhammadiyah 2 Campur Rejo MI Muhammadiyah 5 Canga'an Mi Muhammadiyah 6 Sekapuk MI Muhammadiyah 1 Ujung Pangkah MI Islamiyah Mojopetung MI Muhammadiyah 1 Manyar MI Muhammadiyah 3 Gosari MI Muhammadiyah 4 Ngimboh MI Muhammadiyah 1 Pantenan MI As-Sa'adah Bungah MI Muhammadiyah 2 Karangrejo MI Muhammadiyah 2 Banyuurip MI Muhammadiyah 3 Doudo MI Muhammadiyah 4 Wotan MI Muhammadiyah Golokan MI AL Islamiyah SD Muhammadiyah 1 Melirang SD Muhammadiyah 2 Dukun SD Muhammadiyah 1 Wringinanom SD Muhammadiyah 1 Dukun SD Muhammadiyah 3 Gresik

110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

SD Muhammadiyah 2 Balong Panggang SD Muhammadiyah 1 Balong Panggang SD Muhammadiyah Benjeng SD Muhammadiyah 2 Gresik SD Al Islam SDLB Muhammadiyah SD Muhammadiyah 1 Giri MTs Muhammadiyah 7 Gresik MTs. Muhammadiyah 10 MTS Muhammadiyah 3 Gresik Mts Muhammadiyah 1 Dukun MTS Muhammadiyah 6 MTS Muhamamdiyah 9 Wotan MTS Muhammadiyah 4 Gresik SMPM 4 Giri Gresik SMP Muhammadiyah II Ujung Pangkah SMP Muhammadiyah 7 Cerme SMP Muhammadiyah 5 Bungah Gresik SMP Muhammadiyah 9 Sedayu SMP Muhammadiyah 9 Sidayu SMP Muhammadiyah 12 GKB Gresik SMP Muhammadiyah 3 Sangkapura MTs Muhammadiyah 8 Ngimboh SMP Muhammadiyah 10 Bungah MTS Muhammadiyah 1 Dukun SMP Muhammadiyah 8 Benjeng SMP Muhammadiyah 1 Gresik SMP Muhammadiyah 2 Gresik MA Muhammadiyah 1 Sidayu SMA Muhammadiyah 1 Gresik SMA Muhammadiyah 4 Sidayu SMA Muhammadiyah 6 SMK Muhammadiyah 2 Gresik MA Muhammadiyah Banyu Tengah MA Muhammadiyah 4 Ngimbo SMA Muhammadiyah 8 Gresik SMA Muhammadiyah 7 Panceng

147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 6 4 5

64 65 66 67 68 69 70 71 9 1 2 3 13 -4

SMA Muhammadiyah 3 Bungah SMA Muhammadiyah 5 Dukun SMA Muhammadiyah 9 Gresik SMK Muhammadiyah 1 Gresik SD Muhammadiyah Padang bandung Dukun MI Muhammadiyah 5 Banyutengah MI muhammadiyah Daun sangkapura MI Muhammadiyah Mojopetung MOJOKERTO KOTA/KAB SD Muhammadiyah Trawas SD Muhammadiyah Plus MI Muhammadiyah Gedeg Mojokerto SD Muhammadiyah Mojosari SMP Muhammadiyah 3 mojokerto

4 5 6 7 8 9

SMP Muhammadiyah I Kota Mojokerto SMP Muhammadiyah 2 Mojosari SMP Muhammadiyah 4 Gedeg SMP Muhammadiyah 5 Ngoro SMA Muhammadiyah 1 Kota Mojokerto SMK Muhammadiyah 1 Kota Mojokerto SMA Muhammadiyah 2 Mojokerto SMK Muhammadiyah 2 Mojokerto

27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

27

JOMBANG SD Muhammadiyah 1 SDLB Muhammadiyah MI Muhammadiyah 1 MI Muhammadiyah 2 MI Muhammadiyah 3 MI Muhammadiyah 4 MI Muhammadiyah 5 MI Muhammadiyah 6 MI Muhammadiyah 7 MI Muhammadiyah 8 MI Muhammadiyah 9 MI Muhammadiyah 10 MI Muhammadiyah 11

185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 7

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 245 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 209 36

MI Muhammadiyah 12 SMP Muhammadiyah 1 SMP Muhammadiyah 2 SMP Muhammadiyah 3 SMP Muhammadiyah 4 SMP Muhammadiyah 5 SMPLB Muhammadiyah MTS Muhammadiyah 1 MTS Muhammadiyah 2 SMA Muhammadiyah 1 SMA Muhammadiyah 2 SMK Muhammadiyah 1 SMK Muhammadiyah 2 SMALB Muhammadiyah LAMONGAN MI Muhammadiyah 1 Sedayulawas MI Muhammadiyah 2 Pondok Modern MI Muhammadiyah 2 Tugu MI Muhammadiyah 3 Jugo MI Muhammadiyah 3 Gedangan MI Muhammadiyah 4 Ngesong MI Muhammadiyah 4 Swalan MI Muhammadiyah 1 Godog MI Muhammadiyah 5 Klagensrampat MI Muhammadiyah 6 Karangtawar MI Muhammadiyah 7 Sungegeneng MI Muhammadiyah 8 Lembor MI Muhammadiyah 8 Bango MI Muhammadiyah 8 Kandang Semangkon MI Muhammadiyah 8 Pelangwot MI Muhammadiyah 9 Kranji MI Muhammadiyah 10 Cumpleng MI Muhammadiyah 10 Pesanggrahan MI Muhammadiyah 11 Sumberagung MI Muhammadiyah 12 Betiring MI Muhammadiyah 13 Brengkok MI Muhammadiyah 13 Sendangagung

222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

MI Muhammadiyah 14 Pambon MI Muhammadiyah 14 Sumurgayam MI Muhammadiyah 15 Sidomukti MI Muhammadiyah 16 Jompong MI Muhammadiyah 17 Sumuran MI Muhammadiyah Panggung MI Muhammadiyah Patihan MI Muhammadiyah Gedongkulon MI Muhammadiyah Tritunggal MI Muhammadiyah jatisari MI Muhammadiyah Wukir MI Muhammadiyah Ketong MI Muhammadiyah Konang MI Muhammadiyah Moro MI Muhammadiyah Medalem MI Muhammadiyah Mertani MI Muhammadiyah Kedungpring MI Muhammadiyah Lopang MI Muhammadiyah Moronyamplung MI Muhammadiyah Tumenggung Baru MI Muhammadiyah Karangrejo MI Muhammadiyah Jotosanur MI Muhammadiyah Bedingin MI Muhammadiyah Karangasem MI Muhammadiyah Kampak MI Muhammadiyah Ganggang MI Muhammadiyah Sidokumpul MI Muhammadiyah Lengkong SD Muhammadiyah Lamongan MI Muhammadiah 1 Kesambi MI Muhammadiyah 1 Plabuhanrejo MI Muhammadiyah 1 Pagkatrejo MI Muhammadiyah 18 Sidodadi Kranji MI Muhammadiyah 9 Kranji MI Muhammadiyah 10 Tlogosadang MI Mahammdiyah 19 Sidokumpul MI Muhammadiyah 7 Sidokelar

259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

MI Muhammadiyah 5 Warulor MI Muhammadiyah 3 Weru MI Muhammadiyah 6 Tunggul MI Muhammadiyah Morocalan MI Muhammadiyah Al Islam MI Muhammadiyah Al Khoiriyah MI Muhammadiyah 1 Sukodadi MI Muhammadiyah 2 Menogo MI Muhammadiyah 3 Karangrejo MI Muhmmadiyah Kendalkemlagi MI Muhammadiyah Bantengputih MI Muhammadiyah Latukan MI Muhammadiyah Wasilatut Taqwa SD Muhammadiyah 1 Tejosari MI Muhammadiyah 4 Brangsih MI Muhammadiyah 7 Singkul MI Muhammadiyah 8 MI Muhammadiyah 6 Brondong MI Muhammadiyah 11 Tpay MI Muhammadiyah 2 Laren MI Muhammdiyah 8 Lembor MI Muhammadiyah 1 Pondok Modern MI Muhammadiyah 4 Blimbing MIM 16 Karangasem Paciran MI Muhammadiyah 13 MI Muhammadiyah 12 Centini MI Muhammadiyah 5 Gempolpading-Lamongan MI Muhammadiyah 6 Tanggungan-Lamongan MI Muhammadiyah 14 Dateng MI Muhammadiyah 13 Sapan MI Muhammadiyah 8 Kebalan Kulon MI Muhammadiyah 4 Latek MI Muhammadiyah 2 Kendal MI Muhammadiyah 9 Sekaran MI Muhammadiyah 7 Sekaran SD Muhammadiyah 1 Kedungpering Ibtidaiyah Muhammadiyah Mojorejo

296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333

97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134

MI Muhammadiyah 1 Kalen MI Muhammadiyah 2 Sidomlangean MI Muhammadiyah 3 Sekaran MI Muhammadiyah Modo MI Muhammadiyah 1 Kesambi-Lamongan MI Muhammadiyah Sumberagung MI Muhammadiyah Kedungwaras MI Muhammadiyah jagreg Muhammadiyah Resik SD Muhammadiyah 2 Banjarejo MI Muhammadiyah 2 Padengan Ploso MI Muhammadiyah 3 Bakung MI Muhammadiyah 4 Cungkup MI Muhammadiyah 4 Moropelang MI Muhammadiyah 5 Gendong Kulon SD Muhammadiyah 1 Babat MI muhammadiyah 9 MI Muhammadiyah 1 MI muhammadiyah 11 MI Muhammadiyah 3 MI Islamiyah Tugu Mantup MI Al-islam Bedingin MI Muhammadiyah Gadung SD Muhammadiyah 1 Sugio MI Muhammadiyah 3 Wedung MI Muhammadiyah 4 MI Muhammadiyah 5 Mencorek MI Muhammadiyah 12 MI Muhammadiyah 1 Sedayu Lawas MI Muhammadiyah 14 MI Muhammadiyah 1 Kebalandono MI Muhammadiyah 2 Patihan MI Muhammadiyah 3 Puncak Wangi MI Muhammadiyah 6 Tritunggal MI Muhammadiyah 7 Warukulon MI Muhammadiyah 8 Tulung MI Muhammadiyah 1 Payaman MI Muhammadiyah 3 Takerharjo

334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371

135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172

MI Muhammadiyah 6 Tebluru MI Muhammadiyah 2 Solokuro MI Muhammadiyah 5 Palirangan MI Muhammadiyah 4 Dadapan MI Muhammadiyah 15 Banjarwati MI Muhammadiyah 1 pangkatrejo MI Muhammadiyah 8 Paciran MI Muhammadiyah 9 Labuhan MI Muhammadiyah 7 Sendang Harjo MI Muhammadiyah 7 Sugihan MI Muhammadiyah 2 Sedayu Lawas MI Muhammadiyah Jegreg MI Muhammadiyah 10 Compleng MI Muhammadiyah 20 PP Karang Asem MTs Muhammadiyah 12 Palirangan MTs Muhammadiyah 4 Bulubrangsih MTs Muhammadiyah 14 Laren MTs Muhammadiyah 29 MTs Muhammadiyah 25 Brondong MTs Muhammadiyah 30 SMP Muhammadiyah 10 Modo SMP Muhammadiyah 8 Laren SMP Muhammadiyah 17 Laren SMP Muhammadiyah 27nLamongan MTs Muhammadiyah 15 Lamongan MTs Muhammadiyah 22 Lamongan SMP Muhammadiyah 12 Paciran SMP Muhammadiyah 5 Payaman MTs Muhammadiyah 28 Resik SMP Muhammadiyah 19 Sekaran SMP Muhammadiyah 24 Sambeng MTs Muhammadiyah 19 Labuhan MTs Muhammadiyah 2 MTs Muhammadiyah 11 Dengok MTs Muhammadiyah 21 SMP Muhammadiyah 23 Banjarejo SMP Muhammadiyah 7 SMP Muhammadiyah 14

372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408

173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209

SMP Muhammadiyah 15 SMP Muhammadiyah 9 Sugio SMP Muhammadiyah 1 Babat SMP Muhammadiyah 5 Karanggeneng SMP Muhammadiyah 11 Sukodadi MTs Muhammadiyah 20 Menogo SMP Muhammadiyah 2 Lamongan MTs Muhammadiyah 10 Wukir MTs Muhammadiyah 15 Lamongan MTs Muhammadiyah 8 Lamongan MTs Muhammadiyah 17 Kranji MTs Muhammadiyah 9 Weru MTs Muhammadiyah 27 Tlogosadang SMP Muhammadiyah 27 Sidokumpul SMP Muhammadiyah 21 SMP Muhammadiyah 22 Mantup MTs Muhammadiyah 26 Kalitengah SMP Muhammadiyah 4 SMP Muhammadiyah 16 Brondong MTs Muhammadiyah 16 Brengkok MTs Muhammadiyah 32 Sumber Agung SMP Muhammadiyah 6 Pucuk MTs Muhammadiyah 7 Takerharjo MTs Muhammadiyah 13 Solokuro SMP Muhammadiyah 20 Tebluru SMP Muhammadiyah 5 Payaman MTs Muhammadiyah 5 MTs Muhammadiyah 6 MTs Muhammadiyah 3 Sedayulawas MTs Muhammadiyah 31 Cumpleng SMP Muhammadiyah 25 Pondok Modern MTs Muhammadiyah 1 Pondok Modern SMP Muhammadiyah 26 Patihan MTs Muhammadiyahs 8 Sidokelar MTs Mahummadiyah 18 Warulor SMP Muhammadiyah 3 Kedungpring SMP Muhammadiyah 13 Kalen

409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 8

210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 22 1 24 -2

SMK Muhammadiyah 7 Kedungpring SMK Muhammadiyah 2 Brondong SMK Muhammadiyah 12 Sekaran SMA Muhammadiyah 2 Blimbing SMK Muhammadiyah 3 Ngimbang SMK PP Muhammadiyah 6 Modo MA Muhammdiyah 5 Weru SMK Muhammadiyah 5 Babat SMA Muhammadiyah 11 SMA Muhammadiyah 4 Lamongan SMA Muhammadiyah 7 Glagah SMK Muhammadiyah 1 Lamongan SMK Muhammadiyah 4 Lamongan SMK Muhammadiyah 9 Kranji MA Muhammadiyah 9 Lamongan SMA Muhammadiyah 8 Sukodadi SMA Muhammadiyah 5 Karanggeneng MA Muhammadiyah 3 SMK Muhammadiyah 10 mantup SMA Muhammadiyah 10 Sugio MA Muhammadiyah 4 SMA Muhammadiyah 9 MA Muhammadiyah 6 Payaman SMA Muhammadiyah 1 Babat SMA Muhammadiyah 3 SMK Muhammadiyah 8 Paciran MA Muhammadiyah 10 Palirangan MA Muhammadiyah 2 Pondok Modern MA Muhammadiyah 8 Tekerharjo MA Muhammadiyah 1 Ponpes Karang Asem SMK Muhammadiyah 11 Paciran SMA Muhammadiyah 6 Paciran SLB Muhammadiyah Lamongan Madin Muhammadiyah Ulah Nurul Islam Madin Muhammadiyah Jatirenggo Madin Muhammadiyah Tumenggung Baru TUBAN SD Muhammadiyah Bancar

447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 9

2 3 4 5 6 7 8

MI Muhammadiyah 1 Tuban MI Muhammadiyah 2 Tuban MI Muhammadiyah 3 Tuban MI Muhammadiyah 4 MI Muhammadiyah 5 Tegal Rejo MI Tanzibul Fuad MI Muhammadiyah 09 MI Muhammadiyah 6 MI Muhammadiyah 7

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

SMP Muhammadiyah 1 Tuban SMP Muhammadiyah 2 Rengel SMP Muhammadiyah 3 Bancar SMP Islam Jenu SMP Muhammadiyah 5 Tuban SMP Muhammadiyah 6 Tambakboyo Tuban SMP Muhammadiyah 7 Merakurak SMP Muhammadiyah 8 Palang MTs. Muhammadiyah 1 Tuban MTs. Muhammadiyah 2 Tuban SMA Muhammadiyah 1 Tuban SMA Muhammadiyah 2 Palang SMA Muhammadiyah 3 Bancar SMK Muhammadiyah Tuban

55 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

57

-2

BOJONEGORO MI Muhammadiyah 1 Kedungadem MI Muhammadiyah 2 Bojonegoro MI Muhammadiyah 3 Al-Falah Canga'an MI Muhammadiyah 4 Al-Azhar Mejasem MI Muhammadiyah 5 MI Muhammadiyah 6 Sidomulyo MI Muhammadiyah 7 Kenep MI Muhammadiyah 8 Bulu MI Muhammadiyah 9 MI Muhammadiyah 10 MI Muhammadiyah 11 MI Muhammadiyah 12 Sumuragung

485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521

13 14 15 16 17 18 19

MI Muhammadiyah 13 MI Muhammadiyah 14 MI Muhammadiyah 15 MI Muhammadiyah 16 Jumput MI Muhammadiyah 17 Balongcabe MI Muhammadiyah 18 Sumberejo MI Muhammadiyah 19 Bojonegoro MI Muahammadiyah 20

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

MI Muhammadiyah 21 Kapas MI Muhammadiyah 22 Sugihwaras MI Muhammadiyah 23 MI Muhammadiyah 24 Panemon MI Muhammadiyah 25 MI Muhammadiyah 26 Mudung MI Muhammadiyah 27 Geger SD Muhammadiyah 1 SD Muhammadiyah Bojonegoro SMP Muhammadiyah 1 Sumberrejo SMP Muhammadiyah 4 Balen SMP Muhammadiyah 2 Bojonegoro SMP Muhammadiyah 5 Kedungadem SMP Muhammadiyah 6 SMP Muhammadiyah 7 SMP Muhammadiyah Plus Bojonegoro MTs Muhammadiyah 1 MTs Muhammadiyah 2 Kedungadem MTs Muhammadiyah 3 Sumberrejo MTs Muhammadiyah 4 Sugihwaras MTs Muhammadiyah 6 MTs Muhammadiyah 7 Kanor MTs Muhammadiyah 5 AL- Fajar Kapas MTs Muhamadiyah 9 Bojonegoro

43 44 45 46 47

MTs Muhammadiyah 8 Bojonegoro SMA Muhammadiyah 1 SMA Muhammadiyah 2 Sumberrejo SMA Muhammadiyah 3 Kedungadem SMA Muhammadiyah 4

522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 13 11 12 10

48 49 50 51 52 53 54 55 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 19 -1

SMA Muhammadiyah 7 Kepohbaru MA Muhammadiyah 1 Bojonegoro MA Muhammadiyah 2 Bojonegoro MA Muhammadiyah 3 Kanor MA Muhammadiyah 4 Balen SMK Muhammadiyah 1 Sumberejo SMK Muhammadiyah 3 Bojonegoro SMK Muhammadiyah 2 Sumberrejo NGANJUK SD Aisyiyah 1 Nganjuk SD Muhammadiyah 2 Kertosono SMP Muhammadiyah 1 Nganjuk SMP Muhammadiyah 2 Kertosono SMP Muhammadiyah 3 Baron SMP Muhammadiyah 4 Prambon SMP Muhammadiyah 7 Gondang SMA Muhammadiyah 1 Nganjuk SMA Muhammadiyah 2 Kertosono SMA Muhammadiyah 3 Tanjung Anom SMK Muhammadiyah 1 Kertosono SMK Muhammadiyah 2 Kertosono

12 13 14 15 16 17 18 7 1 2 3 4 5 6 7 18 19 -1 6 1

SMK Muhammadiyah 1 Prambon SMK Muhammadiyah 1 Nganjuk SMK Muhammadiyah 1 Baron SMK Muhammadiyah 1 Berbek SMK Muhammadiyah 2 Nganjuk SMK Muhammadiyah 3 Nganjuk SLB Muhammadiyah BLITAR KAB/KOTA SDI Aissyiyah Jatinom MI Muhammadiyah 2 MI Roudlotun Nasyiin SD Muhammadiyah 1 Kota Blitar MI Muhammadiyah 1 SMP Muahammadiyah 1 Blitar SMA Muhammadiyah 1 Blitar KEDIRI

560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597

14 1 2 3 4 5 6 7 8 MI Muhammadyah 1 Pare MI Muhammadyah 2 Badas MI Muhammadyah 5 Pagu MI Muhammadiyah 3 Kras MI TPI Muhammadiyah SD Muhammadyah Pesantren SD Muhammadiyah Assalam SD Muhammadiyah 1 Ngadiluwih SD Plus Muhammadiyah 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 15 10 1 2 3 4 5 6 9 1 SMP Muhammadiyah Kota Kediri SMP Muhammadiyah 5 MTS Muhammadyah 1 Pare SMP Muhammadyah 1 Pare SMP Muhammadiyah 4 Gurah SMK Muhammadiyah 1 Kediri SMA Muhammadyah 1 Pare SMK Muhammadiyah 2 Kediri SMK Muhammadiyah Ngadiluwih SMA Muhammadyah Kediri TULUNGAGUNG MI Muhammadiyah Pagersari MI Muhammadiyah Plus Suwaru MI Muhammadiyah Siyotobagus SD Muhammadiyah 1 Tulungagung SD Muhammadiyah Program Plus MTs Muhammadiyah Bandung MTs Muhammadiyah 1 Tulungagung 7 8 9 10 16 28 1 2 3 4 5 26 2 SMP Muhammadiyah 1 SMP Muhammadiyah 2 MA Muhammadiyah Bandung SMK Muhammadiyah 2 Tulungagung TRENGGALEK MI Muhammadiyah Jombok MI Muhammadiyah Pucanganak MI Muhammadiyah Slawe MI Muhammadiyah Suruh MI Muhammadiyah Gandusari

598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 17 18

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

MI Muhammadiyah Bangun MI Muhammadiyah Tumpuk MI Muhammadiyah Kamulan MI Muhammadiyah Dukuh MI Muhammadiyah Sawahan MI Muhammadiyah Dermosari MI Muhammadiyah Sukorejo MI Muhammadiyah Panggul MI Muhammadiyah Gemaharjo MI Muhammadiyah slawe MI Muhammadiyah Pule MI Muhammadiyah munjungan

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 10 10 0

MI Muhammadiyah Salamrejo SD Muhammadiyah 1 Treggalek SMP Muhammadiyah 3 Tugu SMP Muhammadiyah 5 Karangan SMP Muhammadiyah 6 Pule SMP Muhammadiyah Watulimo MTS Muhammadiyah Watulimo MTS Muhammadiyah 2 Gandusari MTs Muhammadiyah 3 Tugu SMK Muhammadiyah 1 Trenggalek SMK Muhammadiyah Watulimo SMA Muhammadiyah 2 Watulimo MA Muhammadiyah Watulimo MADIUN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SD Muhammadiyah Madiun MI Muhammadiyah Madiun MI Muhammadiyah Caruban MI Muhammadiyah Dolopo SMP Muhammadiyah 1 Madiun SMP Muhammadiyah 2 Caruban SMP Muhammadiyah 3 Dolopo SMA Muhammadiyah 1 Madiun SMA Muhammadiyah 2 Geger SMK Muhammadiyah 3 Dolopo

635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672

19

6 1 2 3 4 5 6

MAGETAN SD Muhammadiyah 1 Magetan SD Muhammadiyah Barat SD Muhammadiyah 3 Sukomoro SMP Muhammadiyah 1 Magetan SMP Muhammadiyah Panekan SMK Muhammadiyah Panekan

20

48 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

46

PONOROGO SD Muhammadiyah 1 SD Muhammadiyah 2 Terpadu SD Muhammadiyah Bungkal MI Muhammadiyah 1 Simo MI Muhammadiyah 2 Plalangan MI Muhammadiyah 3 MI Muhammadiyah 4 Tempel Turi MI Muhammadiyah 5 Wonosari MI Muhammadiyah 6 Nglegok MI Muhammadyah 7 Ponorogo MI Muhammadiyah Ponorogo MI Muhammadyah 9 Beton MI Muhammadiyah 10 Yanggong MI Muhammadiyah 11 Secinde MI Muhammadiyah 12 Ngampel MI Muahammadiyah 15 MI Muhammadiyah 8 MI Muhammadiyah 13 Pijeran MI Muhammadiyah 14 Beton 2 MIM Subulul Huda SMP Muhammadiyah 1 Ponorogo SMP Muhammadiyah 2 Ponorogo SMP Muhammadiyah 3 Jetis SMP Muhammadiyah 4 Balong SMP Muhammadiyah 5 Bungkal SMP Muhammadiyah 6 Pulung SMP Muhammadiyah 7 Mlarak MTS Muhammadiyah 1 Ponorogo MTS Muhammadiyah 2 Jenangan MTs Muhammadiyah 3 Yanggong

673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 21

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 28 2

MTs Muhammadiyah 4 Jetis MTs Muhammadiyah 5 Pulung MTs Muhammadiyah 6 Beton MTs Muhammadiyah 7 Bungkal MTs Muhammadiyah 10 Ponorogo SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo SMA Muhammadiyah 3 Ponorogo SMA Muhammadiyah 4 Balong SMK Muhammadiyah 1 Suamroto SMK Muhammadiyah 1 Ponotogo SMK Muhammadiyah 1 Jenangan SMK Muhammadiyah 2 Ponorogo MA Muhammadiyah 1 Ponorogo MA Muhammadiyah 2 Yanggong MA Muhammdiyah 3 Jetis MA Muhammadiyah 4 Beton MA Muhammadiyah 5 Pulung MA Muhammadiyah 7 Bungkal NGAWI MI Muhammadiyah Bulung Kartoharjo MI Muhammadiyah Tawangrejo MI Muhammadiyah Gentong MI Muhammadiyah Pucangan MI Muhammadiyah Sekaralas MI Muhammadiyah Kedunggudel MI Muhammadiyah Kwadungan Lor MI Muhammadiyah Nglencong MI Muhammadiyah Jagir MI Muhammadiyah Cepoko MI Muhammadiyah Ngrendeng MI Muhammadiyah Tempurrejo MI Muhammadiyah Kayutrejo MI Islamiyah Muhammadiyah Walikukun SD Muhammadiyah 1 Jogorogo SD Muhammadiyah 1 Ngrambe SD Muhammadiyah 1 Paron SD Muhammadiyah 1 Karangjati

710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 22

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 85 1 2 3 89 -4

SD Muhammadiyah 1 Ngawi MTs Muhammadiyah Tempurejo Ngawi SMP Muhammadiyah 1 Ngawi SMP Muhammadiyah 2 Ngawi SMP Muhammadiyah 3 Ngawi SMP Muhammadiyah 4 Ngawi SMP Muhammadiyah 5 Ngawi MA Muhammadiyah Tempurejo Ngawi SMA Muhammadiyah 1 Ngawi SMA Muhammadiyah 2 Ngawi SMK Muhammadiyah 1 Ngawi SMK Muhammadiyah 2 Ngawi PACITAN MI Muhammadiyah Poko MI Muhammadiyah Pringkuku MI Muhammadiyah Pager Kidul MI Muhammadiyah Gondosari

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

MI Muhammadiyah Ketepung MI Muhammadiyah Balearjo MI Muhammadiyah Candi MI Muhammadiyah Ngadirejan MI Muhammadiyah Sanggrahan MI Muhammadiyah Sooka MI Muhammadiyah Punung MI Muhammadiyah Ploso MI Muhammadiyah Plumbungan MI Muhammadiyah 1 Gembuk MI Muhammadiyah 1 Wonoanti MI Muhammadiyah Gasang MI Muhammaduyah Mantren MI Muhammadiyah 2 Nglaran MI Muhammadiyah Ketro I MI Muhammadiyah 3 Wonanti MI Muhammadiyah Ngumbul MI Muhammadiyah 3 Jati Gunung MI Muhammadiyah 2 Wonoanti MI Muhammadiyah 1 Jati Gunung MI Muhammadiyah 2 Jati Gunung

748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

MI Muhammadiyah 2 Ketro MI Muhammadiyah 1 Nglaran MI Muhammadiyah 2 Kluwih MI Muhammadiyah 1 Kluwih MI Muhammadiyah 2 Gembuk MI Muhammadiyah Sidomulyo MI Muhammadiyah Nawangan MI Muhammadiyah Penggung MI Muhammadiyah Jetis Lor MI Muhammadiyah Kebondalem MI Muhammadiyah Bandar 2 MI Muhammadiyah Ngunut MI Muhammadiyah 2 Ploso MI Muhammadiyah 1 Bandar MI Muhammadiyah Mujing MI Muhammadiyah Jeruk MI Muhammadiyah Sempu MI Muhammadiyah Glinggangan MI Muhammadiyah Bubakan

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

MI Muhammadiyah Karanganyar MI Muhammadiyah 1 Kemuning MI Muhammadiyah 2 Kemuning MI Muhammadiyah Padi 1 MI Muhammadiyah Padi 2 MI Muhammadiyah Padi 3 MI Muhammadiyah Padi 4 MI Muhammadiyah 1 Kasihan MI Muhammadiyah 2 Kasihan MI Muhammadiyah 3 Kasihan MI Muhammadiyah 4 Kasihan MI Muhammadiyah 5 Kasihan MI Muhammadiyah 1 Kalikuning MI Muhammadiyah 2 Kalikuning MI Muhammadiyah 3 Kalikuning MI Muhammadiyah 1 Ploso MI Muhammadiyah Pucangombo MI Muhammadiyah Ngreco

785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 23

61 62

MI Muhammadiyah Jetak MI Muhammadiyah Gawang MI Muhammadiyah Darsono

63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 24 1

MTs Muhammadiyah 5 Kalikuning MTs Muhammadiyah 4 Gembuk MTs Muhammadiyah 2 Tulakan SMP Muhammadiyah 2 Tulakan MTs Muhammadiyah SMP Muhammadiyah 1 Ngadirojo MTs Muhammadiyah Tumpuk MTs Muhammadiyah 1 Tegalombo MTs Muhammadiyah Bandar MTs Muhammadiyah 8 Kasihan MTs Muhammadiyah Nawangan MTs Muhammadiyah Pakis Baru MTs Muhammadiyah 2 Titanar MTs Muhammadiyah 4 Gembuk SMP Muhammadiyah 3 Pacitan MTs Muhammadiyah Ngreco MTs Muhammadiyah 3 Ketro MTs Muhammadiyah Kemuning SMK Muhammadiyah Tinatar MA Muhammadiyah Bandar MA Muhammadiyah 1 Tegalombo SMA Muhammadiyah Pacitan MA Muhammadiyah Ketro KAB. MALANG SD Muhammadiyah 1 SD Muhammadiyah 3 SD Muhammadiyah 4 SD Muhammadiyah 7 SD Muhammadiyah 8 SD Muhammadiyah 9 SD Muhammadiyah 2 SMP Muhammadiyah 1 SMP Muhammadiyah 3 SMP Muhammadiyah 4

822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 24

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 22 1

SMP Muhammadiyah 5 SMP Muhammadiyah 6 SMP Muhammadiyah 7 SMP Muhammadiyah 9 SMP Muhammadiyah 10 SMP Muhammadiyah 11 SMA Muhammadiyah 1 SMA Muhammadiyah 2 SMK Muhammadiyah 1 SMK Muhammadiyah 2 SMK Muhammadiyah 3 SMK Muhammadiyah 5 SMK Muhammadiyah 6 SMK Muhammadiyah 7 SMK Muhammadiyah 8 KOTA MALANG SD Muhammadiyah 1 SD Muhammadiyah 4 SD Muhammadiyah 5 SD Muhammadiyah 6 SD Muhammadiyah 8 SD Muhammadiyah 9 SD Muhammadiyah 2 SD Muhammadiyah 7 SMP Muhammadiyah 1 SMP Muhammadiyah 2 SMP Muhammadiyah 3 SMP Muhammadiyah 4 SMP Muhammadiyah 6 MTs Muhammadiyah 1 MTs Muhammadiyah 2 SMP Aisyiyah Muhammadiyah 3 SMA Muhammadiyah 1 SMA Muhammadiyah 2 SMA Muhammadiyah 3

18 19

SMK Muhammadiyah 1 SMK Muhammadiyah 2

859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 28 29 26 27 25

20 21 22 23 6 1 2 3 4 5 6 20 19 1 6 0

SMK Muhammadiyah 3 MA Muhammadiyah 1 MA Muhammadiyah 2 SMK Muhammadiyah 8 BATU SD Muhammadiyah 4 SD Muhammadiyah 5 SMP Muhammadiyah 2 SMP Muhammaadiyah 8 SMA Muhammadiyah 3 SMK Muhammadiyah 1 PASURUAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 14 10 4

SD Muhammadiyah 1 Gempol SD Muhammadiyah 2 Gempol SD Muhammadiyah 3 Pandaan Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah Bangil SD Muhammadiyah 1 Lekok SD Muhammadiyah 1 Pasuruan SD Al-Kautsar MI Muhammadiyah SMP Muhammadiyah 5 Kab.Pasuruan SMP Muhammadiyah 5 Pasuruan SMP Muhammadiyah 5 Lekok SMP Muhammadiyah 1 Pasuruan SMP Muhammadiyah 2 Bangil SMP Muhammdiyah 3 Pandaan SMP Muhammdiyah 4 Gempol SMA Muhammadiyah 2 Bangil SMA Muhammadiyah 3 Pandaan SMA Muhammadiyah 4 Gempol SMA Muhammadiyah 1 Pasuruan SMK Muhammadiyah 1 Pasuruan PROBOLINGGO KAB/KOTA

1 2

SD Muhammadiyah Kreatif MI Muhammadiyah 1

896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 31 30

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 43 1 2 3 4 5 6 7 8 42 1 14 1

SD Muhammadiyah 2 Pendil MI Muhammadiyah 2 Pendil MI Muhammadiyah SD Muhammadiyah Kraksaan MI Muhammadiyah 1 SD Muhammadiyah Kraksaan MI Muhammadiyah 1 SMP Muhammadiyah 1 Probolinggo SMP Muhammadiyah 3 Gending SMA Muhammadiyah 3 Probolinggo SMK Muhammadiyah 1 SMK Muhammadiyah 2 LUMAJANG MI Muhammadiyah Kalipepe MI Muhammadiyah 1 Wonorejo MI Muhammadiyah Buwek MI Muhammadiyah MI Muhammadiyah 1 Ledok Tempuro MI Islamiyah Hasanuddin SD Muhammadiyah Kreatif SMP Muhammadiyah 3 Yosowilangun SMP Darussalam MTs Muhammadiyah 1 Randu Agung SMP Muhammadiyah 2 Jatiroto SMP Muhammadiyah 1 Lumajang SMP Muhammadiyah 5 Klakah SMA Muhammadiyah 1 Lumajang SMK Muhammadiyah 1 Jatiroto JEMBER SD Muhammadiyah 1 SD Muhammadiyah Tanggul SD Muhammadiyah Ampel SD Muhammadiyah Balung SD Muhammadiyah Kasiyan SD Muhammadiyah 01 Kencong SD Muhammadiyah 07 Semboro SD Muhammadiyah Ambulu

933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 32

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 3 1 2 3 0

SD Muhammadiyah Rowo Tengah MI Muhammadiyah 4 Ampel MI Muhammadiyah 5 Ampel MI Muhammadiyah 3 Wuluhan MI Muhammadiyah 1 Tanjungrejo MI Muhammadiyah Balung Kulon MI Muhammadiyah 1 Watukebo MI Muhammadiyah 3 Wonosari MI Muhammadiyah 1 Cakru MI Muhammadiyah 2 Cakru MI Muhammadiyah 3 Cakru MI Muhammadiyah 4 Cakru MI Muhammadiyah 5 Cakru MI Muhammadiyah 2 Pontang MI Muhammadiyah Gumelar MI Muhammadiyah 2 SMP Muhammadiyah 1 Jember SMP Muhammadiyah 2 Kalisat SMP Muhammadiyah 3 Rambipuji SMP Muhammadiyah 6 Wuluhan SMP Muhammadiyah 7 Wuluhan SMP Muhammadiyah 8 Kencong SMP Muhammadiyah 9 Ambulu SMP Muhammadiyah 11 Wuluhan SMP Muhammadiyah 12 Paleran SMP Muhammadiyah 15 Ambulu SMP Muhammadiyah 4 tanggul SMP Muhammadiyah 4 Tanggul SMA Muhammadiyah 1 Rambipuji SMA Muhammadiyah 2 Wuluhan SMA Muhammadiyah 3 Jember SMK Muhammadiyah 1 Jember SMK Muhammadiyah 2 Jember SMK Muhammadiyah 3 Ambulu MA Muhammadiyah 1 Watukebo BONDOWOSO SD Muhammadiyah SMP Muhammadiyah 1

971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009

3 33 7 1 2 3 4 5 6 7 34 26 37 -11 7 0

SMA Muhammadiyah 1 SITUBONDO SD Muhammadiyah 1 Panji Situbondo SD Muhammadiyah 1 Panarukan SD Muhammadiyah 1 Terpadu Besuki MI Muhammadiyah Asembagus SMP muhammadiyah 1 Panji SMP muhammadiyah 4 Panarukan SMA Muhamamdiyah 1 Situbondo BANYUWANGI SD Muhammadiyah 1 SD Muhammadiyah 2 SD Muhammadiyah 5 SD Muhammadiyah 6 SD Muhammadiyah 8 SD Muhammadiyah 9 SD Muhammadiyah 11 SD Muhammadiyah 12 SD Muhammadiyah 15 SD Muhammadiyah 17 MI muhammadiyah 1 MI Muhammadiyah 2 MI Muhammadiyah 3

2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

SMP muhammadiyah 2 Purwoharjo SMP muhammadiyah 1 Genteng SMP Muhammadiyah 3 Banyuwangi SMP Muhammadiyah 4 SMP Muhammadiyah 5 Siliragung SMP Muhammadiyah 7 SMP Muhammadiyah 8 Genteng SMP Muhammadiyah 11 Ronggojampi SMP Muhammadiyah 12 gambiran SMP Muhammadiyah 9 Banyuwanngi SMP Muhammadiyah 12 Banyuwangi SMP Muhammadiyah 10 Muncar MTs Muhammadiyah 1 Gambiran SMA Muhammadiyah 1 Panji SMA Muhammadiyah 1 Banyuwangi SMA Muhammadiyah 2 Genteng

1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 38 36 37 35

17 18 19 20 21 22 23 24

SMA Muhammadiyah 3 Genteng SMA Muhammadiyah 4 Songgon SMK Muhammadiyah 1 Genteng SMK / STM Muhammadiyah 2 Genteng SMK Muhammadiyah 3 Tegal Delimo SMK Muhammadiyah 4 Glenmor SMK Muhammadiyah 5 Srono SMK Muhammadiyah 6 Rogo Jampi SMK muhammadiyah 7 Banyuwangi

25 26 7 1 2 3 4 5 6 7 0 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4 1 0 4 0 0 7 0

SMK Muhammadiyah 8 Siliragung SMK Muhammadiyah 9 Gambiran BANGKALAN SD Muhammadiyah 1 Bangkalan MD Muhammadiyah Socah Madrasah at-Taqwa Buluh-Socah MD As-Shafa Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Muhammadiyah Madrasah Diniyah al-Huda SMA Muhammadiyah 1 Bangkalan SAMPANG PAMEKASAN SD Plus Muhammadiyah 1 Waru MI Muhammadiyah Pakong Pamekasan SMP Muhammadiyah 1 Pamekasan SMA Muhammadiyah 1 Pamekasan SUMENEP MDT Darul Arqam Sumenep MTS. YPPMI SMP Muhammadiyah 1 Sumenep SD Muhammadiyah 1 Sumenep SMA Muhammadiyah 1 Sumenep SMA Muhammadiyah 3 Sumenep 936 967 1002

Jenis Sekolah SMA/ SMK/ MA


Jl. Peneleh VI - 72 Tambak Segaran no 25 Pucang Anom No 93 Jl.Dharmawangsa no.2 Gadung III / 7 Jagir Sidomukti VI D-5 JL.Sutorejo 150 Jl. Sukolilo No. 104 Jl. Kapasan 73 - 75 Dupak Bangunsari 50 - 54 Jl. Dupak Jaya V no. 21 - 25 Sampoerna no.65 A Jl. Manukan Kulon1 Mastrip 174 Jl.Baratajaya V Barat no 2-4 Surabaya Simolawang Tembusan II/75 c Jl. Mulyorejo Tengah no. 5 Ampel Kesumba no.14 Jalan Tembok Dukuh Butulan no.27 Bulak Sari Masjid no 19 Jl.Kemlaten Baru no.43 Karang Pilang Jl. Buntaran no. 156 Jl. Ketintang 45 Sodotopo Wetan I Dalam no. 18 Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 2 Jl. Kapasan 73 - 75 Genteng Muhammadiyah no 28 Kupang Panjaan IV/48i Gadung III / 7 Pucang Taman I/2 Jl.Kemlaten Baru no.43 Karang Pilang Surabaya Dupak Jaya Gang V no. 49 - 53 Jojoran 1 no 50 Karang Pilang Jepara Mojo

Alamat Desa/Kelurah Kecamatan an


Peneleh Rangkah Kertajaya Airlangga Jagir Jagir Genteng Kali Tambak Sari Gubeng Gubeng Wonokromo Wonokromo

Jalan

Dukuh Sutorejo Mulyorejo Sukolilo Kapasan Dupak Jepara Krembangan Utara Manukan Kulon Jajar Tunggal Baratajaya Simokerto Mulyorejo Ampel Bulak Simokerto Krembangan Bubutan Pabean Cantian Tandes Wiyung Gubeng Simokerto Mulyorejo Semampir

Tembok Dukuh Bubutan Wonokusumo Karang Pilang Buntaran / Manukan Wonokromo Semampir Karang Pilang Tandes Wonokromo

Sidotopo wetan Kenjeran Keputih Kapasan Genteng Dr.Soetomo Jagir Sukolilo Simokerto Genteng Tegalsari Wonokromo Gubeng Karang Pilang Bubutan Gubeng

Jl. Sutorejo 98-100 Dupak Bangunsari no. 50 - 54 Jl. Tambak Segaran 27 Surabaya Manukan Kulon No.1 Platuk no. 104 Perum IKIP Gunung Anyar Indah, Blok 6213 bulak sari no. 33 Gogor Muhammadiyah VI/ 6-8 1 Dupak Jaya V / 49 -53 1 Jl. Kapasan 73 - 75 1 Pucang Anom 91 Surabaya 1 Jl.Kemlaten Baru 41-43 Karang Pilang 1 Jl Sutorejo No. 87-100 1 Gogor Kali no. 11-12 1 Jl. Kapasan 73-75 1 Jl. Kerulaten Baru 41-43

Dukuh Sutorejo Mulyorejo Dupak Rangkah Sidotopo Wetan Gunung Anyar wonokusumo Gogor / Jajar Tunggal Jepara Kapasan Kertajaya Kebraon Sutorejo Gogor/ Jajar Tunggal Kapasan Kebraon Krembangan Tambak Sari Tandes Kenjeran Gunung Anyar semampir Wiyung Bubutan Simokerto Gubeng Karang Pilang Mulyorejo Wiyung Simokerto Karang Pilang

Jalan Randegan 105 Jl. Taruna VIII C Kav. 283-288 Jl. Bebekan 269 Jl. Husein Idris 14 Taman Kol. Sugiono No. 105 Kureksari Waru Jalan Raya Kemantren Mayjend Bambang Yuwono Jalan Raya Kenongo-Tulangan Jl. Tendral S.Parman III/5 Ki Hajar Dewantara N0.1 krian Jl. KH. Marzuki No.23 Mindi Ds. Ngaban Tanggulangin Kedung Banteng Rt 08 Rw 04 Penatarsewu JL. R. Patah 91 F Sidoarjo JL. Pasar Jetis No. 28 Desa Ngaban Tanggulangin Sidoarjo Sambiroto gang Masjid baitul mughoffar JL. KH. Samanhudi No. 81 Jl. Belakang Pasar Lama no. 135

Randegan

Tanggulangin

Wage Taman Bebekan/Sepanj Taman ang Bebekan/Sepanj Taman ang Kureksari Waru Kemantren Tulangan Bakung Balongbendo Temenggungan Kenongo Tulangan Waru Katerungan Mindi Ngaban Kedung Banteng Penatarsewu Pucanganom Lemah Putro Ngaban Sambi bulu Bulusidokare Wonocolo Waru Krian Porong Tanggulangin Tanggulangin Tanggulangin Sidoarjo Sidoarjo Tanggulangin Taman Sidoarjo Taman

Kol. Sugiyono No.105 KH. Marzuki 23 Kenongo Raya Kemasan 1 1 1 1 1 1 Jalan Raya Kemasan Jl. Raya Kenongo Jl. Raya Sawunggaling 123 Jl. Raya Sawunggaling 121 Raya Ketegan 35 Jl. Mojopahit 666 B sekolah sudah tutup Jln. Pemuda 67 Amuntai No. 1 Gresik Kota Baru Jln. Belitung IV/20 GKB Gresik Jln. Berlian VII/2 PPS Gresik KH. Kholil 90 Jl. Raya Campur Rejo,Panceng-Gresik Jl. At-Taqwa No. 01 Jl. Deandis JL. Sabilillah No.2 Raya Mojopetung Ronggolawe RT 5, RW 2 Raya PUK No. 1A KH. Ahmad Dahlan No. 18 JL. Sendang Agung NO.28 RT1 RW1 NongkoKerep 23-25 RT 07 RW 03 Bungah Jalan Sarutomo RT. 01 RW. 01 Jalan Indosat No. 11 Jl. Sikarno hatta 20 Panceng JL.Raya Desa Wotan RT.05 RW.02 KH. A. Dahlan II/No. 02 Desa Kramat 03 No.01 Duduk Sampeyan Gresik Desa Melirang RT1 RW 1 Jalan Raya Padang Bandung No.08 Jl. Desa Kadangasin JL.Raya Padang Bandung NO. 8 Jln. Harun Thohir 67 A Gresik

Kureksari Mindi Kenongo Kemasan Kemasan Kenongo Jemundo Jemundo Ketegan Celep

Waru Porong Tulangan Krian Krian Tulangan Taman Taman Taman Sidoarjo

Bunderan Suci Randuagung Suci Kemuteran Campur Rejo Canga'an Sekapuk Pangkah Wetan Mojopetung Gumeno Gosari Ngimboh Pantenan Bungah Manyar Banyuurip Doudo Wotan Golokan

Sidayu Manyar Kebomas Manyar Gresik Panceng Ujung Pangkah Ujung Pangkah Ujung Pangkah Dukun Manyar Ujung Pangkah Ujung Pangkah Panceng Bungah Manyar Ujung Pangkah Panceng Pamceng Sidayu Duduk Sampeyan Bungah Dukun Wringinanom Dukun Gresik

Melirang PadangBandun g Wringinanom Padang Bandung Pulo Pancikan

Jl. Jambu No.46 Karang Semanding Jl. Raya Kedungpring Jl. Raya Bulurejo No. 33/37 KH. Kholil 90 Gresik Jl. Raya Morowudi Kh Dahlan II / 02 Golokan Sidayu Jl. Sunan Prapen I No.15 Jl. Sendang Agung No. 28 Jl. Raya Utara Mojopetung JL.Salsabilah No.2 Jalan. Padang Bandung No. 8 Sumur Kebo Raya Wotan RT 05 RW 03 Telaga Rambit, Purwodadi Sidayu-Gresik Sunan Prapen 1 / 17 Giri Jalan. Raya PUK No. 1a Gosari Jalan Raya Morowudi No. 01 Cerme Gresik Raya Bungah KM. 17 Jl. KH. Ahmad Dahlan II No.2 KH. A. Dahlan II/02 Jawa No. 60 Perum Gresik Kota Baru (GKB) Kuala No. 41 Masjid AT Taqwa No 1 02/03 Jln. Desa Melirang Jl. Padang Gandung No. 08 Bulurejo No. 33 KH. Kholil 90 Gresik Jln. Raya Kedungpring No. 21 Balong panggang 1 Jln. Pemuda No. 61 1 Jln. KH. Kholil No.90 Gresik 1 Telaga Rambit No. 34 1 Jln. Raya Kedungpring No. 21 1 Jln. Raya Bulurejo No. 33-37 1 Jl. Raya Banyu Tengah Panceng 1 Masjid AT Taqwa No 1 Ngimbo 1 JL.Raya Moromudi No.1 Cerme - Gresik 1 Jln. Sendang Agung No.28

Balong Panggang Kedungpring Bulurejo Kemuteran Morowudi

Balong Panggang Balong Panggang Benjeng Gresik Cerme Sidayu

Giri

Kebomas

Desa Pantenan Panceng Mojopetung Dukun Ujung Pangkah Wetan Pangkah Padang Dukun Bandung Banyutengah Panceng Wortan Panceng Sidayu Kelurahan Kebomas Ujung Gosari Pangkah Desa Morowudi Cerme Bungah Desa Golokan Golokan Yosowilangun Sawah Mulya Bungah Sedayu Sidayu Manyar

Sangkapura Ujung Ngimboh Pangkah Melirang Wetan Bungah Padang Dukun Gandung Bulurejo Benjeng Kemuteran Kedungpring Bunderan Kemuteran Purwodadi Kedungpring Bulurejo Banyu Tengah Ngimboh Morowudi Pantenan Gresik Balong panggang Sidayu Gresik Sidayu Balong panggang Benjeng Panceng Ujung pangkah Cerme Panceng

1 Jl. Raya Bungah Km. 17 Gresik 1 Jalan Raya Padang Bandung No. 08 Dukun 1 Jl. Salsabilah 2 Ujung Pangkah 1 Jl Raya Bungah KM 17 Gresik Jl. Padang Gandung No. 08

Bungah Bungah Desa Padang Dukun Bandung Ujung Pangkahwetan Pangkah Bungah Bungah

Desa Daun sangkapura Jl. KH. Faqih 58 Dukun Gresik

Airlangga no 50 Jln. Taman siswa 25 Jl. H. Noer Hasyim No. 6 Gedeg Jl. Pahlawan 52 Jl. Mayjen H. Soemadi 88,Windurejo,Kutorejo Jln. PB Sudirman Kalimati 3/1 Mojokerto Jln. Pahlawan 52 Mojosari Jln. H. Nur Hasyim No.6 Jl. Raya Kembangsari No. 54 1 Jln. Brawijaya Sinoman VI No. 24 1 Jln. Brawijaya Sinoman VI No. 24 Jl. Pahlawan 52 Jl. Mayjen H. Soemadi 88,Windurejo,Kutorejo

Kesiman Purwotengah Gedeg

Trawas Magersari Gedeg

Kalimati / Jagalan sarirejo Gedeg Kembangsari Miji Miji

Magersari Mojosari Gedeg Ngoro Prajurit Kulon Prajurit Kulon

Jl. Gebyaran No. 1 Jl. Brigjen Katamso No. 20A Jl. Ir. H. Juanda No. 70 Jambu I no. 2 Raya no.78 Jl. Melati Jl. KH. Ahmad Dahlan Dsn, Wonosari kedung papar Raya no.93 Jl.masjid No. 22 diponegoro no.1 Lapangan

Menturo Pulo Lor Kepanjen Jabon Jogoroto Kedunglosari Mancilan Gedangan Kedung mlati Kedung betik DS. Katemas Rejosopinggir Pojokkulon

Sumobito Jombang Jombang Jombang Jogoroto Tembelang Mojoagung Sumobito Kesamben Kesamben Kudu Tembelang Kesamben

melati n0.2 Jl. Ir. H. Juanda No. 70 Jl. Utara Taman Kota no. 33 Jl.gebyaran Jl. Raya 93 kedung betik Jl.jeruk kuwik Jl. Brigjen katamso 204 Melati IIb Raya no. 78 1 Dr.Sutomo 13 1 Jl. Janti no. 16 1 Pattimura no 9 ngoro jombang 1 Raya no. 78 1 Jl. Brigjen katamso 20A

Gumulan Kepanjen Pademangan Menturo Kedung betik Bareng Pulo Lor Kedunglosari Jogoroto Jombatan Kaliman Ngoro Kalianyar Pulo Lor

Kesamben Jombang Mojoagung Sumobito Kesamben Bareng Jombang Tembelang Jogoroto Jombang Mojoagung Ngoro Jogoroto Jombang

Jl.Cempaka 1,sedayu lawas,brondong Jl. Pondok Modern Muhammadiyah Jl. K.H Ahmad Dahlan 194, Tugu, Mantup Ds. Jego, Sekaran Ds. Gedangan, Maduran Jl. Raya 63, Ngesong, Sedayu Lawas Ds. Swalan, Blumbang, Maduran Ds. Godog Lareng, Lamongan Dsn. Klagensrampat, Klagen Karangtawar, Laren Ds. Sungegeneng, Sekaran PerguruaN Muhammadiyah Lembor, Ds. Sendangharjo, Brondong Jl. Masjid Darusallam, Dsn. Pango, Desa Payaman Jl. Pendidikan no 7 Kandangsemangkon, Paciran Ds. Pelangwot, Laren Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 12, Kranji, Paciran Dsn. Cumpleng, Brondong, Lamongan Ds. Pesanggrahan, Laren, Lamongan Jl. PUD 4, Sumberagung, Brondong, Lamongan Jl. Sendang Betiring, Sumberagung, Lamongan Jl. Raya Proyek Brengkok, Brondong, Lamongan Ds. Sengangagung, Paciran, Lamongan

lamongan

Jl. Raya Pambon, Brondong, Lamongan Jl. Raya No. 24, Sumurgayam, Paciran, Lamongan Komplek Masjid Mujahidin, Sidomukti, Lamongan Jl. RA. Kartini, Jompong, Lamongan Jl. Raya No. 1, Ds. Sumuran. Paciran Dsn. Panggung, Simbatan, Sarirejo, Lamongan Ds. Patihan, Lamongan Ds. Gedongkulon, Kec. Babat , Lamongan Ds. Tritunggal, Babat, Lamongan Jatisari, jatirenggo, Glagah, Lamongan Jl. Ikan Mas 56, Wukir, Lamongan Dsn. Kentong, Ds. Kalimalang, Lamongan Ds. Konang, Kec. Glagah, Lamongan Ds. Morocalan, Glagah, Lamongan Jl. KH. Ahmad Dahlan, Ds. Medalem, Modo, Lamongan Ds. Mertani, Karanggeneng. Lamongan Ds. Sidlomalangean, Kedungpring, Lamongan Ds. Lopang, Lamongan Jl. Mantup Kedungsari, Moronyamplung, Lamongan Ds. Tumenggungbaru, Lamongan Dsn. Karangrejo, Sukolilo, Sukodadi, Lamongan Dsn. Joto Jotosanur, Tikung, Lamongan Dsn. Bedingin, Ds. Bedingin, Sugio, Lamongan Pondok Karangasem Muhammadiyah, Paciran, Lamongan Dsn. Kampak, Jegrek, Modo, Lamongan Dsn. Ganggang Medalem, Modo, Lamongan Ds. Sidokumpul, Lamongan Dsn. Lengkong, Ds. Porodeso, Lamongan Andan Wangi no 30 Jl.Pendidikan kesambi pucuk Lamongan Jl.Sukardi KH.13 Ds.Pelabuhan rejo mantup Jl.Raya 80, pangkatrejo Maduran Jl Masjid Darusalam Sidodadi Jl K.H Ahmad Dahlan No. 12 Jl Pendidikan No. 127 Jl Simpang Tiga Barat No. 1 Jl Dusun Klayar lamongan lamongan Kranji Kranji Tlogosadang Sidokumpul Sidokelar Paciran Paciran Paciran Paciran Paciran Sidoharjo Lamongan

Jl Raya No. 302 Jl H Dahlan No. 56 Jl Raya Kendedes No. 113 Morocalan Konang Kentong Raden Wijaya No.19 Waduk Balungganggang Komplek Masjid Attaqwa Karangrejo Kendalkemlagi Sunan Kalijaga No.93 Pattimura No.57 Ikan Mas no 56 Wukir Masjid Muhajirin Pilang Jl.Candra Kartika No 1 K.H. Ahmad Dahlan No. 63 Plangwot Pemuda No. VI / 40 Gowah No. 50 KH Ahmad Dahlan /18 Poros Utama Pondok Paciran Pendidikan No. 29 JL. Pondok Karangasem KH. A Dahlan No 99 Desa Centini RT 01 RW 02 Jalan Sidodadi No.160, DS.Gempolpading, PucukLamongan Jl. KH. Badrun No.82, DS Tanggungan Masjid Al-Ikhlas Pendidikan No. 57 Sapan Jl.Modin Nuritadi DiponegoroI Sunan Giri, No.12 Rt 5 Rw 1 Pengairan No.73 Rt/Rw 03/01

Warulor Weru Tunggul Morocalan Konang Kentong Sukodadi Menogo Sukolilo

Paciran Paciran Paciran Glagah Glagah Glagah Sukodadi Sukodadi Sukodadi

Kendalkemlagi Karanggeneng Banteng Putih Latukan Wangen Tejosari Brangsih Singkul Plangwot Brondong Blimbing Laren Lembor Paciran Blimbing Paciran Sendang Agung Centini Gempolpading Pucuk Dateng Sapan Kebalankulon Latek Kendal Sekaran Sungegeneng Karanggeneng Karenggeng Glagah Laren Laren Laren Laren Brondong Paciran Laren Brondong Paciran Paciran Paciran Paciran Lareng Pucuk Pucuk Laren Laren Sekaran Sekaran Sekaran Sekaran Sekaran Kedungpering Modo

Jl. KH. Rowi No.5 Kandangrejo JL. Lapangan Olahraga

Kandangrejo Mojorejo

Jl. Raya Babat - Jombang No.63 A Kalen Jl. Ahmad Dahlan No. 31 Jl. Raya Desa Jugo No.1 K.H. Achmad Dahlan Jl. Pendidikan No. 1 Kesambi-Lamongan

Kalen Sidomlangean Jugo Modo Kesambi Pulo Sumberagung Kedungwaras Jegreg Kedungwangi Banjarejo Pandengan Ploso Ngambeng Cungkup Moropelang Gendongkulon Babad Karangwungu lor Godog Jabung Bulu brangsi Tugu Bedingin Deketagung Lebak Adi Sedayulawas Sedayulawas Sendangharjo Dengok Sumurgayam Kebalandono Patihan Puncak Wangi Tritunggal Warukulun Wanar Payaman Takerharjo

Kedungpring Kedungpring Sekaran Modo Pucuk Modo Modo

Dusun Kampak Rt. 006 Rw. 002 Resik Kedungwangi Jl. Pendidikan No. 6 Jendral Sudirman RT 4 RW 2 Dsn Bakung Balai Desa No. 35 Jl Raya No. 77 Masjid Mujahidin No. 61 Tanggul Rejo No.2 Dr. Sutomo 10 I RT. 01 RW 01 Cendrawasih 292 Masjid al-muttaqin 42 K.H Ismail RT 03 RW 05 Jl. KH. Ahmad Dahlan Jl. Dsn Bedingin Ds. Gadung Balungesing Wedung Dusun Ngesong Pendidikan No.1 Mencorek Sekar Petak 03 Jl.Cempaka1, lawas Jl.raya Cempaka 1, Sedayu Lawas, brondong Sidomuncul No.5 Protokol Dr. Soetomo No.23 Dr. Soetomo No.13 KH. Dahlan No.21 Raya Tulung Wanar Pasar Ringin Rt.02/05 Payaman jl.pendidikan no.1

Sambeng Kedungpring Pucuk Pucuk Pucuk Babad Babad Babad Laren Laren Laren Laren Mantup Sugio Sugio Sugio Brondong Brondong Brondong Paciran Paciran Babat Babat Babat Babat PUCUK Pucuk Solokuro Solokuro

Sidorejo No.8 H.M Shodiq No.7 Jl.Masjid Nurul Iman No.80 Jl. Raya No.55 Sunan Drajat No.97 Pendidikan Jl.raya pangkat rejo maduran Jl. Tikung 55 Sendang Senglan NO 645 RT 11 RW 1 Jl. Pendidikan No.232 Jl. Tenpaka No.1 Dusun Kampak Rt. 006 Rw. 002 Jl. K.H. Khusnan RT 12 RW 2 Sendang no.281 pyam Njetak Jl.Masjid Nurul Iman No.80 KH. Ismail RT 03/ RW 05 KH. Ahmad Dahlan No. 18 Jl. Raya Muka Sentono No.5 RT. V RW.I Pemuda IV / 40 Panglima Sudirman Lapangan Olahraga, Mojorejo, Modo Jl. Cenderawasih 202 Jl. Masjid At Taqwa No.179 Jl. Simpang Tiga No. 1 Sidokumpul Paciran Jl. Jend. Sudirman 1 Jl. Ngesong, Sedayu Lawas, Brondong Raya Sendangagung Jl.Ringin No.41 Resik JL. Modin Nuradi No. 36 Sambeng Ngimbang Kompleks Masjid Jami Darussalam Pondok Gang VI Sekar Petak 03 Dengok Wedung Jl. Pendidikan No. 6 H. M Ja'far Adenan 5 Pondok Pesantren Karangasem Muhammadiyah

Tebluru Solokuro Payaman Dadapan Banjarwati Kandang Semangkon Labuhan Sendang Harjo Sugihan Sedayu Lawas Jegreg Compleng Paciran Payaman Bulu Brangsih Laren Gedangan Brondong Padengan Ploso Mojorejo Godog Keduyung

Solokuro Solokuro Solokuro Solokuro Paciran Paciran lamongan Brondong Brondong solokuro Brondong Modo Brondong Paciran Solokuro Laren Laren Maduran Brondong Pucuk Modo Laren Laren

Sendangagung Payaman Candi Sari Kebalan Kulon Pataan Labuhan Paciran Kandang Semangkah Sedayulawas Banjarejo Belimbing Paciran

Paciran

Sambeng Sekaran Sambeng Brondong Paciran Paciran Brondong Kedungpring Paciran Paciran

Kenanga 41 Sedayu lawas Jl. Raya sugio Tanggul Rejo Raya No. 27 Raden Wijaya No.19 Waduk Balungganggang K.H Ahmad Dahlan no 40 Ikan Mas no 56 Wukir Panglima Sudirman no 1 Ds. Klanya, Sidokelar, Paciran Jl K.H Ahmad Dahlan No. 12 Jl Pendidikan No. 3 Jl Pendidikan No. 127 Jl Simpang Tiga Barat No. 1 Candra kartika Jl. KH. Ahmad Dahlan No 194 Mahkota No. 60 Jalan Raya No. 82 Raya Pambon No. 10 Jl. Raya Proyek Brengkok PUD No 4 Veteran No.150 jl, K.basyir no.11 jl. H. M.shodiq no.7 Jl. Sidorejo Jl. Ringin Ringin Jl. Ppendidikan No.232 Jl. Embong Sepur 66.III No. 5 Kiai Khusnan RT. 12 RW. 2 Pondok Modern Paciran Pondok RT.04/05 Protokol Jl. Pasir Putih No. 10 Jl Raya No. 302 Jl. Kh. Rowi No.5 Kedungpring Jl. Raya Babad - Jombang No. 63 A Kalen

Sedayulawas Sugio Babad

Brondong Sugio Babad

Karanggeneng Karanggeneng Sukodadi Menogo Lamongan Klangen Banjar Mendalan Kranji Weru Tlogosadang Sidokumpul Brangsi Tugu Kalitengah Pangkatrejo Brengkok Brengkok Sumber Agung Pucuk solokuro Solokuro Tebluru Payaman Payaman Sugihan Sedayulawas Cumpleng Paciran Paciran Patihan Sidokelar Warulor Kandangrejo Kalen Sukodadi Sukodadi Lamongan Glagah Lamongan

Paciran Paciran Paciran Paciran Laren Mantup Kalitengah Maduran Brondong Brondong Brondong Pucuk solokuro Solokuro Solokuro Solokuro Solokuro solokuro Brondong Brondong Paciran Paciran Babat Paciran Paciran Kedungpring Kedungpring

1 Jl. Kh. Rowi No. 5 1 Pemuda No. 66 1 Pendidikan 1 HM Jafar Adenan No. 5 1 Pendidikan No. 180 1 Jalan Lapangan Olahraga 1 Jl Pendidikan No. 3 1 Rumah Sakit No. 15 1 Candra kartika 1 K.H Ahmad Dahlan no 41 1 Raya Puk no 21 1 Veteran no 51 1 K.H Ahmad Dahlan no 39 1 Jl K.H Ahmad Dahlan No. 12 1 Jendral Sudirman no 1 1 Raden Wijaya No.19 1 Raya Karanggeneng No. 30 1 Cendrawasih 1 Jl. KH. Ahmad Dahlan No 194 1 Jl. Raya Sugio - Kedungpring KM 1 1 Jalan Kenanga 41 1 Jalan Kenanga 41 1 Jl.Ringin No.41 1 Jl. Raya No.180 1 Jalan Raya 34 Dorengan 1 Raya Dendles KM 74,2 1 Komplek Balai Kesehatan Muhammadiyah no.80 1 Pondok Modern RT.04 RW.05 1 Jl. K H. Basyir no.11 1 Kompleks Ponpes Karang Asem 1 Jl. Pondok Modern Paciran 1 Ponpes Karang Asem Paciran SLB Jendral Sudirman gang Tombro Panggung Simbatan Jatisari Pahlawan no 3 Jl. Raya No. 08

Kandangrejo Brondong Kudikan Blimbing Sendang Rejo Mojorejo Weru Babat Brangsi Sidoharjo Glagah Jetis Sidoharjo Kranji Banjar Mendalan Sukodadi

Kedungpring Brondong Sekaran Paciran Ngimbang Modo Paciran Babad Laren Lamongan Glagah Lamongan Lamongan Paciran Lamongan Sukodadi

Karanggeneng Karanggeneng Godog Tugu Karang Sambi Galih Sedayulawas Sedayulawas Payaman Babat Parengan Paciran Payaman Paciran Takerharjo Paciran Paciran Paciran Banjar Mendalan Panggung Simbatan Jatirenggo Lamongan Bulumeduro Laren Mantup Sugio Brondong Brondong Solokuro Babat Maduran Paciran Solokuro Paciran Solokuro Paciran Paciran Paciran Lamongan Sarirejo Glagah Lamongan Bancar

Jl. GresikK Karangagung, Palang Tuban Jl. Raya Ds. Cenduro, Palang Tuban Gresik 101 Panyuran, Palang Diponegoro Jl. Tangkis Bengawan Solo No. 1 Jl. Raya Socorejo No. 2 Dusun Jahulu JL.BuluMeduro,Bancar,Tuban Ds.Sumberan,Bancar,Tuban Jl. Gajahmada No. 11 Tuban Jl. Raya No. 625 Rengel Desa Tergambang Banjarejo Jl. Raya 2 Socorejo Jl. Raya Bangunrejo Jl. Raya 31 Pabeyan-Tambakboyo Merakurak-Montong 167 Jl. Gresik Glodok Palang Jl. Gresik Karangagung Jl. Raya Desa Cendoro 1 Jl. Gajah Mada No.11 Tuban 1 Jl. Raya Gresik 1 Jl. Desa Tergambang Banjarejo 1 Jl. Hos Cokroaminoto

Karangagung Cendoro Panyuran Karangsari Tegal Rejo Socorejo Sumberan

Palang Palang Palang Tuban Widang Jenu Bancar

Gedongombo Rengel Banjarrejo Socorejo Bangunrejo Pabeyan Tuwiriwetan Glodog Karangagung Cendoro

Semanding Rengel Bancar Jenu Soko Tambakboyo Merakuak Palang Palang Palang Semanding

Karangagung Banjarrejo Gedongombo

Palang Bancar Semanding

Jl. Gajah Mada No.1A Kedungadem JL. Kartini NO.423 Jl. Bengawan Solo Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 1 Mejasem Jl. H. Amin 113 Jl. Sumberwangi No.06 Puspa no. 443 Desa Bulu -Balen Jl. Abdurrohman No.56 Komplek Perguruan Muhammadiyah, Desa Klepek Jl. KH. Ismail No. 307 Jl. Raya Kanor No.425

Kedungadem Drajad Canga'an

Kedungadem Baureno Kanor

Dsn. Mejasem, Ds. Kanor Bakung Ngrandu Sidomulyo Kenep Bulu Ngrandu Klepek Mlideg Sumuragung Kedungadem Kedungadem Balen Balen Kedungadem Sukosewu Kedungadem Sumberrejo

Apokat No. 94 Ds. Megale RT.10/RW.03 Jl. Kalimasada No. 354 Jl. Gajah Mada No. 40 Jl. P.U.D No. 555 Komplek Masjid At-Taqwa Jl. Raya gunung sari No. 457 Baureno Bojonegoro Ds.Kepuh Kidul, Kedung Adem ,Bojonegoro Jl. Masjid Gang Kauman No. 02 Jl. Raya Sugih Waras No. 650 P.U.D No. 102 Jl. Raya Penemon Sugih Waras Kaki Darmo No. 122 Rt.004/Rw.001 Prembugan Dusun Mudung RT 01 RW 03 Jl. Raya Geger no. 10 Jl. P.U.D No.598 Jl. Untung Suropati No. 44 Sumbang Komplek Masjid At-Taqwa Jl. Masjid Jl. DR. Setyo Budi No. 3 Jl. Raya Tlogo Agung 598 Kedungadem Jl. Raya Sugih Waras No. 660 Jl. Raya No. 640 Masjid Gang Kauman No.22 Jl. R.A Kartini No.46 Jl. Gajah Mada No. 1A Kompleks masjid At taqwa Jl. Raya Sugih Waras No. 650 Jl. Waqaf No. 331 Jl. Puk Sumuragung Jl. Masjid Gg. Kauman no.22

Duyungan Megale Penganten Jumput Balongcabe Sumberrejo Gunung Sari

Sukosewu Kedungadem Balen Sukosewu Kedungadem Sumberrejo Baureno

Kapas Sugih Waras Palembon Panemon Pekuwon Mudung Geger Telaga Agung

Kapas Sugih Waras Kanor Sugih Waras Sumberrejo Kepohbaru Kedungadem Kedungadem Bojonegoro

Sumberrejo Balenrejo Klangon Tlogo Agung Sugih Waras Sidomukti Kapas Banjar Anyar Kedungadem Sumberrejo Sugih Waras Ngrandu Simbatan Kapas

Sumberrejo Balen Bojonegoro Kedungadem Sugih Waras Kepohbaru Kapas Baureno Kedungadem Sumberrejo Sugih Waras Kedungadem Kanor Kapas

Poros sumberagung-turigede 1 1 1 1 Dr. Setya Budi No. 3 Komplek Masjid At-Taqwa Jl. Gajah Mada Jl. Raya Sugih Waras No. 660

Sumberagung Klangon Sumberrejo Kedungadem Sugih Waras

Kepohbaru Kota Bojonegoro Sumberrejo Kedungadem Sugih Waras

1 1 1 1 1 1 1 1

Jl. Raya No. 640 Sidomukti Komplek Masjid At-Taqwa Jl. R.A Kartini No. 46 Jl. Raya Sumuragung Kanor Jl. Masjid Komplek Masjid At-Taqwa Jl. Raya No. 640 Sidomukti Komplek Masjid At-Taqwa

Sidomukti Sumberrejo Banjar Anyar Simbatan Balenrejo Sumberrejo Sidomukti Sumberrejo

Kepohbaru Sumberrejo Baureno Kanor Balen Sumberrejo Kepohbaru Sumberrejo

Megantara No 46 Nganjuk Arumdalu Veteran 1/15 Muria Jl. Barat Pasar No.27 Warujayeng Jl. Joko Thole No. 52 Campur 1 1 1 1 Panglima Sudirman No. 17 Muria Raya Kediri-Warujayeng Cipto Mangun Kusumo 22 Jl.muria no.8 A 1 1 1 1 1 1 Raya Waryjayeng Kediri Jl. Citarum 22-24 Nganjuk Jln. Barat Pasar No.27 Jl. Dermoyo No. 26 Veteran 1/5 Jl. Citarum No. 24 Ds.Pandan Toyo

Ganungkidul Banaran Mangun Dikaran Baron Prambnon Campur

Nganjuk Kertosono Nganjuk Kertosono Baron Prambon Gondang

Mangundikaran Nganjuk Kertosono Tanjung Anom Kertosono

Warujayeng Bataran

Sonoageng Keringan Padasan Sengkut Mangun Dikaran Keringan Pandantoyo

Prambon Nganjuk Baron Berbek Nganjuk Nganjuk Kertosono

Maluku (Selatan Yonif 511) Ds.Banjarejo Rt :/ Ngalegok

Kuningan Kedawung Bangsri

Kanigoro Ngelegok

Cokroaminoto No.3 Cokroaminoto No.3 cokroaminoto No.3 1 Cokroaminoto No.3

Ngelegok Kepanjen Kepanjen Kidul Kidul Kepanjen Kepanjen Kidul Kidul Ahmad Tani kedawung No.10 Kepanjen Kepanjen Kidul Kidul

Jalan Gede Gg 1 No. 6

Pare Sekoto

Pare badas Pagu Kras kandat

Jalan Masjid Jl Diponegoro JL Raya 205 Jalan Kilisuci Gg 4 No.34 Jalan Masjid Kauman Gurah jalan raya ngadiluwih No.138 Singonegaran IV/34, Pesantren,Kab. Kediri Jl Penanggungan No.5 Jalan Raya Ngadiluwih no.138 Jalan Malabar 150 Sumber Bendo Jalan Gede Gg 1 No. 03 Jl Masjid Arrobithoh 105 1 Jalan penanggungan No.1 Kota kediri 1 Jalan Mayjen Mas Isman 1 Jalan Penanggungan No. 1-5 1 Jalan Profesor Moetopo No.18 1 Jalan Penanggungan No. 5

Kambingan Bendosari Ngletih

Singonegaraan pesantren Gurah Ngadiluwih Gurah Ngadiluwih

Bandar Lor Ngadiluwih

Mojoroto Ngadiluwih

Sumber Bendo Pare Pare Kerkep Bandar Lor Tulungrejo Bandar Lor Ngadiluwih Bandar Lor Pagersari Pare Gurah Mojoroto Pare Mojoroto Ngadiluwih Mojoroto Kalidawir Bandung Besuki

Komplek Pesantren Al-Bastamiya

Suwaru Suyotobagus

RA. Kartini No. 35

Panglima Sudirman gang II Ds. Mergayu, Kec. Bandung RA. Kartini No. 35 Balai Desa Karang Talun 1 Panglima Sudirman gang II 1 Pahlawan gang III No. 27, Ketanon

Kauman Tulungagung Tanggulwelaha Besuki n Mergayu Bandung

Kauman Karang Talun Mergayu Kedungwaru

Tulungagung Kalidawir Bandung Kedungwaru

Jombok JI.Raya Trengalek-Ponorogo km-15 Pucanganak Slawe JI.Raya Suruh-Pangul Gandusari kedung lurah Suruh Gandusari

Pule Tugu Watu limo Suruh Gandusari

Bangun Rt 11 Rw 4 Mim Kamulan Tumpuk Kamulan Dukuh Raya Pantai Prigi Watulimo Raya trenggalek-ponorogo.km.10 Sawahan Dermosari Sukorejo Panggul Raya pantai prigi Ds.Slawe,Watulimo Jombak, Pule, Trenggalek bangun, Munjungan, Trenggalek Rt.07 Rw. 03 KH-Agus Jalim No.11 Treggalek Raya Gondang Tugu RT 20 / RW 05 AMD Manunggal XXVIII Raya Pantai Prigi Jl. Raya Pantai Prigi Gandusari Kedunglurah Gondang Tugu 1 Sunan Kalijaga No.01 1 Pantai Prigi 1 Durunen Pantai Prigi 1 Pantai Prigi Gemaharjo Trenggalek

Munjungan Tugu Durenan Watulimo Watulimo Tugu Gandusari Panggul Watulimo

Salamrejo Karangan Sumbargondan Trenggalek g Gondang Tugu Karangan Pule Margomulyo Gemaharjo Gandusari Desa Gondang Ngantru Desa Margomulyo Desa Gemaharjo Desa Gemaharjo Karangan Pule Watulimo Watulimo Gandusari Tugu Trenggalek Watulimo Watulimo Watulimo

Jl. Soekarno-Hatta No. 3 Jl. Semeru No.4 Jl. Sumatra No 11 Jl. Raya Ponorogo No 838 Jl. Semeru No.4 Jl. Letjend Sutoyo Jl. Raya Dolopo No 838 1 1 1 Jl. Mastrip No. 18 Jl. Lapangan Uteran Jl. Raya Dolopo No 838

Josenan

Taman Manguharjo

Krajan Dolopo

Mejayan Dolopo Manguharjo

Bangunsari Dolopo Klegen Klegen Dolopo

Mejayan Dolopo Kartoharjo Geger Dolopo

Jl. MH. Thamrin No. 18 Magetan Jl. Kantil 241 Mangge Barat Jl. Ahmad Dahlan Ring Road Timur KM 1 Jl.M Thamrin No.18 Jl. Raya Panekan KM 6 1 Jl. Panekan KM 6 Batoro Katong No 6 Jagadan No. 14 Maskumambang KH Ahmad Dahlan No 2 Simo KH Ahmad Dahlan No 58 Syuhada' No 35 Dsn Tempel Wonoasri Sido Mukti No 58 A Raya pulung ponorogo Stadion timur no.20 JL Nakulo 77 Yanggong JL. Budi Utomo no.98A Moch Ishak Ds.klepu, soko ponorogo Jl.Sunan muria 14, ronowijaya ponorogo JL. Nakulo Wibisono No. 3C Dukuh Ngapak RT01 RW02 Batoro Katong No. 6A MH. Thamrin No. 05 Jendral Sudirman No. 72 Pemuda No. 11 Gajah Mada Jayengrono Jln. Jabung-mlarak No 151 Stadion Timur No. 20 B Jalan raya Jenangan 68 Yanggong

Magetan Mangge Barat Kedungguwo Tawang Anom Panekan Panekan Nologaten Ronowijayan Belag Jenangan Plalangan Ngunut Turi Plalangan Plalangan Sidoharjo Kertosari Beton Jimbe Ronowijayan Ngampel

Magetan Barat Sukomoro Magetan Panekan Panekan Ponorogo Siman Bungkal Jenangan Jenangan Babadan Jetis Jenangan Jenangan Pulung Babadan Siman Jenangan Siman Balong

Pijeran Beton Klepu Nologaten Bangunsari Turi Balong Bungkal

Siman Siman Sooko Ponorogo Ponorogo Jetis Balong Bungkal

Pulung Merdiko Pulung Bajang Kertosari Jenangan Jimbe Mlarak Badaan Jenagan Jenangan

S. Sukowati no. 180 Jl. Raya Pulung Ponorogo Noyorono no.25 puntodewo no.11 Melati No.68 Grogol 1 Batoro Katong No. 6B 1 Jendral Sudirmman No. 72 1 Pemuda 1 Diponegoro No. 15 1 KH. Khasan Besari No. 4 1 Jalan Raya Jenangan No. 68 1 MH. Thamrin No. 05 1 Stadion Timur No. 20 1 Yanggong 1 Sukowati No. 180 1 Noroyono No. 25 1 Jl. Raya Pulung Ponorogo 1 Puntodewo no.11 Bungkal Ring Road Ngawi Ds. Doyong

Kutu kulon Sidoharjo Beton Bungkal Grogol Nolagetan Turi Balong Sumaroto Kauman Jenangan Bangunsari Kertosari Jimbe Kutu Kulon Beton Sidoharjo Bungkal Kartoharjo Tawangrejo Gentong

Jetis Pulung Siman Bungkal Sawoo Ponorogo Jetis Balong Kauman Ponorogo Jenangan Ponorogo Babadan Jenangan Jetis Siman Pulung Bungkal Ngawi Ngrambe Paron Ngrambe Widodaren Widodaren Padas Sine Sine Ngrambe Sine Widodaren Widodaren Widodaren Jogorogo Ngrambe Paron Karangjati

Krandengan

Pucangan Sekar Alas

Jl.Raya Walikukun Ngrambe KM.4 Kwadungan Lor 5/2 No.10 Gedoro-Sine

Kedunggudel Kwadungan Kauman Jagir Cepoko

` Jl. PTPN XXII Tretes Jl. KH. Agus Salim 52 Walikukun Jl.Raya Jogorogo Ngawi KR. 15 Jl. Raya Ngrambe-Sine KM 02 Jl. Raya Paron Ngawi Jl. Raya Caruban Ngawi KM 17 Ngawi

Ngrandeng Banyubiru Kayutrejo Walikukun Jogorogo Ngrambe Paron Karangjati

Jl. Basuki Rahmat 77 Tempurejo JL. Raya Ngrambe-Sime KM 0.5 Ngrambe Nglencong JL. Raya Selatan 120 Walikukun Plosorejo JL. KH. Ahmad Dahlan 26 Ngawi 1 1 1 1 1 Banyubiru JL. KH Ahmad Dahlan 26 Ngawi JL. Walikukun Ngrambe JL. KH Ahmad Dahlan 26 JL. Mantingan Sine Pacitan - Watukarung KM 15 Janti-Poko KM 1

Margomulyo Tempurejo Ngrambe Kauman Walikukun Jagir Margomulyo Banyubiru Margomulyo Redunggudel

Ngawi Widodaren Ngrambe Sine Widodarn Sine Ngawi Widodaren Ngawi Widodaren

MARGOMULYO Ngawi MANTINGAN Poko Pringkuku Pagerkidul Mantingan Pringkuku Pringkuku Sudimoro

Gondosari, Punung Ketepung Gajah Mada No. 20 Pacitan-Watukarung Pacitan-Punung Baleharjo Candi Ngadirejan Sanggrahan Rt 02 Rw 07 Dsn. Kedung Menjangan Pacitan - Solo Ploso-Karang Tengah Sooka Punung Ploso Plumbungan Gembuk Kebon agung Gembuk Wonoanti Tulakan Pacitan Gunung Limo Gasang Mantren Nglaran Dusun Nongko 4/13 Ketro Wonoanti Ngumbul Jati Gunung Wonoanti Jati Gunung Jati Gunung Kebonagung Pacitan Pringkuku Pringkuku Kebonagung Punung Punung Puhung Kebonagung Kebonagung Tulakan Tulakan Kebonagung Tulakan Kebonagung Tulakan Tulakan Tulakan Tulakan Tulakan Tulakan

Klepu Dusun Sukorejo

Ketro Nglaran Kluwih Kluwih Gembuk

Kebonagung Tulakan Tulakan Tulakan Kebonagung Ngadirojo Nawangan Nawangan Nawangan Tegalombo Bandar Bandar Tegalombo Bandar Nawangan Bandar Nawangan Pringkuku

Pagutan-Ledok Dsn. Sidoharjo Burat Banyu Nawangan-Bandar

Sidomulyo Nawangan Penggung Jetis Lor Kebondalem

Dsn. Salam RT RW 04/15

Bandar Ngunut

Jl. K. Sulaiman

Ploso Bandar

Dsn. Gumper

Mujing Jeruk Sempu

Glinggangan, Pringkulon Bubakan, Pacitan

Glinggangan

Karanganyar Rt 14 Rw 01 Dsn. Krasan Rt 05 Rw 02 Dsn. Pulorejo Rt 03 Rw 03 Dusun Krajan Jln. Tulakan Sidomulyo KM: 2. Rt 04 Rw 06 Dsn. Tumpang Rt 01 - Rw 09 Gadungan Rt 06 Rw 06 Dsn. Glagahombo Rt 02 Rw 07 Dsn. Salam Jl. Raya Tegalombo Tulakan KM: 8 Tegalombo - Tulakan KM: 2 Rt 02 Rw 05 Glagalombo Dsn. Sono Rt 1 Rw 5 Dsn. Bedog Rt 02 Rw 19 Dsn. Ngambar Rt 10 Rw 19 Dsn. Semburan Ketro-Pucangombo Kemuning Kemuning Padi Padi Padi Padi Kasihan Kasihan Kasihan Kasihan Kasihan Kalikuning Kalikuning Kalikuning Ploso Pucangombo Ngreco

Kebonagung Tegalombo Tegalombo Tulakan Tulakan Tulakan Tulakan Tegalombo Tegalombo Tegalombo Tegalombo Tegalombo Tulakan Tulakan Tulakan Tegalombo Tegalombo Tegalombo

Jetak JLs. Kebonagung-Sidomulyo Darsono, pringkulon, Pacitan Dsn. Ngambar Rt 1 Rw 19 Kalikuning Gembuk Jl Tulakan-Tegalombo Jl Tulakan-Tegalombo KM: 1 Tulakan Bungur Tulakan Penggung Ngadirojo Jl. Raya Gondang Legi Badegan No. 17 Masjid Jami' Tegalombo Jl. Raya No. 18 Bandar Masjid Pucanganom Jl. Jend. Sudirman No. 4 Desa Nawangan Jl. Jend. Sudirman No. 4 Desa Baru Menir Sakti No.02 Tumpuk Tegalombo Bandar Kasihan Jetis Lor Pakis Baru Tinatar Gembuk Tegalombo Desa Ngreco Jl. Pacitan Lorok Km 15 Ketro Kemuning 1 Jl. Menir Sakti No. 01 1 Jl. Raya Bandar 1 JL. Tegalombo-Tulakan Km.1 Tegalombo 1 Gajah Mada 20 Pacitan 1 Pacitan Loeok Km.15 Tinatar Bandar Tegalombo Baleharjo Ketro Gawang

Tulakan Kebonagung

Tulakan Kebonagung Tulakan Tulakan Nawangan Ngadirojo Bandar Tegalombo Bandar Tegalombo Nawangan Nawangan Punung Kebonagung Tegalombo Tegalombo Kebonagung Tegalombo Punung Bandar Tegalombo Pacitan Kebonagung

Efendi 94 B Wisnuwardana 66 Dr. Cipto 28 Sumbersuko 41 Margobasuki 48 P.Sudirman 30 Jendral Sudirman 193 Jl.KH,Hasyim Asy'ari Efendi 94 B Ken Arok 09

Kepanjen Tumpang Bedali Sumbersuko Mulyo Agung Wajak

Kepanjen Tumpang Lawang Tajinan Dau

Wajak Sumber Sumber Pucung Pucung Kepanjen Pagentan Kepanjen Singosari

Ahmad Yani 19 Margobasuki 48 41 Sumbersuko Singajaya 140 Gatot Subroto 116 Raya Pakisaji 1 KH. Ahmad Dahlan No. 34 1 Jendral Sudirman 1 KH. Ahmad Dahlan No. 34 1 Ahmad Yani 156 1 Ken Arok 09 1 Efendi 94 B 1 Trisula 3 1 K.H. Ahmad Dahlan 20 1 Sumberpasir 188

Sumber Manjing Kulon Mulyoagung Sumbersuko Putat Kidul Talok Pakisaji Kepanjen

Pagak Dau Tajinan Gondanglegi Turen Pakisaji

Kepanjen Sumberpucun Sumberpucung g Kepanjen Kepanjen Sumber Pagak Manjing Pagentan Singosari Kepanjen Donomulyo Gondanglegi Sumberpasir Kepanjen Donomulyo Gondanglegi Pakis

Kawi No. 7 Sudimoro No.19 Jl. I.R.Rais III/20 Kolonel Sugiono VD No.48 Jl. Sidomulyo III/7 Jl. Raya Tumenggung Suryo No.05 Jl.KH Hasyim Asy'ari 11/12 Jl. Tumenggung Surya 5 Brigjen Slamet Riadi 134 Letjend Sutoyo 68 Husni Thamrin 3 Gajayana III / 570-D Bendungan Sengguruh 39-A Jl. Baiduri sepah 27 Kyai Sofyan Yusuf No.32 Husni Thamrin 3 1 Brigjen Slamet Riadi 134 Jl. Sumsersari II/142 jl. Badiuri Sepah 27 1 Galunggung 37 A-B 1 Jl. Baiduri Sepah 27

Kauman Mojolangu Tanjung Rejo Mergosono Purwodadi

Klojen Lowokwaru Sukun Kedung Kandang Blimbing

Rampal Celaket Klojen Kota Malang Kota Malang Oro-oro Dowo Purwantoro Klojen Dinoyo Sumbersari Tlogamas Kedung Kandang Klojen Oro-oro Dowo Klojen Blimbing Klojen Lowokwaru Lowokwaru Lowok waru Kedung Kandang Klojen Klojen

Gading Kasri Tlogomas

Klojen Lowok waru

1 Raya Sumbersari II/142 1 Baiduri Sepah 27 1 Kyai Sofyan Yusuf No.32

Sumbersari Tlogomas Kedung Kandang Malang

Lowok waru Lowok Waru Kedung Kandang

Jln. Welirang No 17 Jln. Masjid No 14 Jln. Bukit Berbunga 175 Jln. Welirang No 17 1 Jln. Cemara Kipas No 122 1 Jln Welirang No 17

Sisir Bumiaji Sidomulyo Sisir Sidomulyo Sisir

Batu Bumiaji Sidomulyo Batu Batu Batu

Jln. Raya 146A Gempol Jln. Timur Pasar Kejapanan No. 106 Jln. Pahlawan Sunaryo Jln. Alun-Alun Timur No. 2 Bangil Jln. Kauman No. 12 Jln. KH Wahid Hasyim IX / 14 Jln. Ir. Juanda No. 75 Jln. KH Wahid Hasyim IX / 14 Jl.KH.Ahmad Dahlan No.1 Jln. KH Ahmad Dahlan No. 1 Jl.KH.Ahmad Dahlan No.1 Jln. AH Nasution Perum Gading Permai Alun-Alun Timur No. 2 Bangil Jln. Pahlawan Sunaryo No. 256 Jln. Raya 146A Gempol 1 Jln. Alun-Alun Timur No. 2 Bangil 1 Jln. Pahlawan Sunaryo No. 256 1 Jln. Raya 146A Gempol 1 Jln. Ir. H. Juanda No. 54 1 Jln. KH Wahid Hasyim 202

Gempol Kejapanan Kutorejo Kersikan Tambak Lekok Kebonsari Tapaan Kebonsari

Gempol Gempol Pandaan Bangil Lekok Purworejo Bugul Kidul Purworejo

Tambak Lekok

Lekok

Gading Rejo Kersikan Kutorejo Gempol Kersikan Kutorejo Gempol Tapaan Kebonsari

Gading Rejo Bangil Pandaan Gempol Bangil Pandaan Gempol Bugul Kidul Purworejo

Jl. Panglima Sudirman Jl. Diponegoro 15

Patokan Sukabumi

Kraksaan Mayangan

Jl. Raya Sebaung Gending Jl. Raya Sebaung Gending Dusun Tegal Juwet Jl. Mayjend Panjaitan No. 73 Jl.Panglima sudirman 139 Jl.Panglima sudirman 139 Jl.DR.Wahidin 3-4 A kode pos 67219 Jl.DR.Wahidin 3-4 A kode pos 67219 Jl. Raya Sebaung Gending 1 Jl. Raya Sebaung Gending 1 Jl. Mayjend Panjaitan No. 73 1 Jl. Mayjend Panjaitan No. 73

Sebaung Sebaung Sumberbulu Sukabumi

Gending Gending Tegalsiwalan Mayangan

Probolinggo

Sebaung Sebaung Sukabumi Sukabumi

Gending Gending Mayangan Mayangan

Jl. Soekartijo gg. Masjid Baiturrahman Jl. Raya Wonorejo No.378 Jl. Masjid Tempe lor, Tempeh Jl.Kiyai pandan Jl.PB Sudirman IX/10A Jl.Brantas No.7 Jl.Mayjen Sukartiyo no.50 Jl.Yoso wilangun Jl.Ledok Tempura Jl.Jatiroto No.1 Jl.Brantas No.7 1 1 1 Sudah tidak ada aktifitas Jl.Brantas No.7 Jl.jatiro No.1

Kalipepe Wonorejo Buwek, Randu Agung Lumajang

Yosowilangun Kedung Jajang Randu Agung

Ledok Tempuro Lumajang Tompokersan Jogoyudan Yosowilangun kidul wodgalih Lumajang Yosowilangun Yosowilangun Randu Agung

Ledok Tempuro Jatiroto Kaliboto kidul Jogoyudan Lumajang Lumajang

Kaliboto Kidul

Jatiroto

Jl. Mastrip No.2 Jl. Teratai No.21 Ki Hajar Dewantoro Jl. Mawar No.200A Balung Mataram No.481 Diponegoro No. 164 Anggrek No.9 Jl. Dr. Soetomo

Sumbersari Tanggul Kulon Ampel Balung Lor Kasiyan Kencong Semboro Ambulu

Sumbersari Tanggul Wuluhan Balung Puger Kencong Semboro Ambulu

KH. Ahmad Dahlan No. 1 Jl. KH. Mansyur Sholeh No.62 Sunan Muria No.48 Jl. Flamboyan No.26 Jl. Ambulu No. 78 Sultan Agung No. 7 Kotta Blater KM 3 Majapahit Gang 7 Jl. K.H. Hasyim No.1 Cakru Pantai Paseban Igir-Igir Masjid Al-Mujahidin Jl. Pantai Paseban Jl. Pantai Paseban Sidonganti Brawijaya Gang II No.97 Jogaran RT. 02 RW. 03 Jl. A. Yani No. 64 Gondosari Jl. Belimbing No. 29 Jember Semeru No. 12 Gajah Mada No. 61 Ambulu NO.5 A. Yani No. 42 K.H. Hasim No. 1 Kotta Blater KM 3 Watukebo Jl. Pahlawan No.303 Gambirono No. 2 Jl. Candradimuka No. 41 1 Jl. Gajah Mada No. 61 Jl.Tertai no.21 Jember Jl.Teratai Noo.21 1 Ambulu No. 4 1 Jl. Mastrib No. 3 Jember 1 Jl. PB. Sudirman No. 1/31 Jember 1 Jl. Gambirono No. 2 Paleran 1 Candradimuka No. 6 Ambulu 1 Kotta Blater KM 3

Rowo Tengah Ampel Ampel

Sumberbaru Wuluhan Wuluhan

Dukuh Dempok Wuluhan Tanjung Rejo Balung Kulon Andongsari Wonosari Cakru Cakru Cakru Paseban Cakru Pontang Gumelar Tamansari Jember Lor Kalisat Rambipuji Tanjungrejo Taman Sari Cakru Andongsari Wuluhan Balung Ambulu Tempurejo Kencong Kencong Kencong Kencong Kencong Ambulu Balung Wuluhan Patrang Kalisat Rambipuji Wuluhan Wuluhan Kencong Ambulu

Dukuh Dempok Wuluhan Paleran Ambulu Rambipuji Umbulsari Ambulu Rambipuji

Tanjungrejo Sumbersari Patrang Paleran Ambulu Andongsari

Wuluhan Sumbersari Patrang Umbulsari Ambulu Ambulu

MT.Haryono No.10 MT.Haryono No.15

Kota Kulon Kota Kulon

Bondowoso Bondowoso

1 Mayjend Panjaitan No.48 Jl Basuki Rahmat 221 Situbondo Jl. PB Sudirman 162 Jl. Mawar no.64 Kota timur besuki situbondo jl Seruni 25 parente asembagus Situbondo jalan basuki rahmad 221 jalan raya panarukan Jl. Basuki rahmat 221 KP.68322 Situbondo

Dabasah

Bondowoso

Membaan panarukan

Panji panarukan

jl. Jaksa Agung Suprapto 60 jl. Kutilang 7, pakis, banyuwangi jl. Sultan Agung no. 36, Tembok rejo jl. Dewata 6, genteng ds. Purwosari, tegaldimo ds. jaTen stail Ds. Kradenan, purwoharjo Jl. Tegaldimo 8 glagah Agung Ds. Sumber Asri Ds. Kendalrejo Jl. Pesanggaran 22, purwodadi, gambiRan jl. Kali Stail 205, Sempu, Banyuwangi Ds. Sumber Beras, MuncaR, Banyuwangi jl.tegaldlimo 18 jatirejo purwoharjo jl.temuguruh 58 jl.jaksa agung suprapto no 60 jl.grajakan Mt haryono kalistail jl.raya pandan kec genteng kh,hasyim asy'ari no 39 jl.juanda Jl.Raya sronu Jl.Pesanggaran 22 brawijaya no 39 jl.gembolo no 22 purwodadi 1 JL.Basuki Rahmat 221 1 JL. Jaksa agung Suprapto 60 1 JL.Diponogoro 60 tembojk rejo gembolo purwodadi Panji Penganjuran Muncar Gambiran Panji Banyuwangi Genteng glagah agung purwoharjo

genteng wetan genteng panganjuran sumberasri silir agung sempu genteng ronggojampi jajag panganjuran purwoharjo Silir agung sempu genteng ronggojampi gambiran

1 JL.Gajah Mada 185 1 JL. Sragi pertapan 1 jl.KH.Ahmad dahlan 1 jl.hasanuddin 103 genteng 1 jl.kalipahit 20 tegal dlimo 1 jl.raya pasar 45 desa spanjang 1 jl.raya srono 72 sukomaju 1 jl.kh hasyimashari 38 JL. Jaksa agung Suprapto 60 1 jl.MT haryono 42 silir agung 1 jl.raya gembolo 22 purwodadi

Genteng Kulon Genteng Sragi Sanggon genteng Genteng Wetan wetan Genteng genteng Tegal Dlimo Sepanjang Suko Maju tegal delimo glenmore srono rogojampi

Siliragung

silir agung gambiran

Jln. KH.M.Kholil Bangkalan Panglima Sudirman Jl. Putra Agung Dsn. Pernajuh Mercusuar Jung Anyar Jl. Pahlawan , Manggisan 1 KH. M. Kholil No.31 Bangkalan

Bangkalan Socah Buluh Baba Pernajuh Jung Anyar Burneh Demangan

Bangkalan Socah Socah Socah Socah Burneh Bangkalan

Jl. Raya Tamberu Jl. Desa Seddur Jl. K.H. Amin Jakfar 74 -76 1 Jl. Pangeran Trunojoyo 99 VI / No. 68 Kangen 7, Komp. YPPMI at-Taqwa At-Taqwa Jl. Simpang Lima no.05 Simpang Lima, no 05 1 Jl. Uri Sumoharjo no. 14 jl. Raya Angon Angon

Waru Barat Seddur Gladak Anyar Patemon Kali Katak Kali Katak Sapeken Sapeken Pabian

Waru Pakong Pamekasan Pamekasan Arjasa Arjasa Sapeken Sapeken Kota Sumenep

Alamat Sekolah/Madrasah Kabupaten / Kota


Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya

Propinsi

Kode Pos

Kode Area/ No Telp./ Fax

E-mail

Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur

60274 031-5352367 60135 031 - 3766114 031 60282 5037648/46 60286 031 5025751 60244 031-8416195 60244 60113 031-5998179 60122 031-3895300 60141 031-3710701 60179 (031) 3573643 60171 (031) 3551392 60163 031-3552880 60185 031 7406686 60229 031- 7665166 60284 031 5045109 60143 031-3727671 60115 031 - 5936943 60151 031- 355411 60173 031 - 5354686 60154 031 3770481 60222 031 7666173

sdmuh2sby@gmail.com sdmuhammadiyah3@yahoo.co.id sdmpucang@yahoo.com muliasurabaya@ymail.com sd_musix@yahoo.com

sdm8sby@gmail.com sd bahari muh 9 sby@yahoo.com

sd_muhammadiyah11@yahoo.co.id

admin@sdmlimas.sch.id sekolahkreatif@yahoo.com

sdm18sby@ymail.com

sekolah kreatif20@yahoo.com

sd_muhammadiyah22@yahoo.co.id

60185 (031) 78645077 mim23surabaya@yahoo.co.id 60243 031 8274477 sdm24sby@yahoo.com

60128 031- 3721058 mim25sby@telkom.net 03160111 sdmuh26.sby@gmail.com 5962626/59946 60141 031-3710557 smpmuh1sby@yahoo.com 60275 315352708 smpmuda@yahoo.co.id smpm3_sby@yahoo.com smpm4sby@gmail.com smpmuh5sby@yahoo.co.id musixsmp@gmail.com smpmutu_sby@yahoo.com m9mesro@yahoo.com

60264 031-315619558 60244 031-8493067 60282 031-5022761 60222 031 7669423 60171 (031) 3556290 60285 031 -5933289

Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya surabaya Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya

Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur jawa timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa

031m10sby_2011@yahoo.co.id 5967443/59447 60179 (031) 3535274 smpmuhammadiyah11@yahoo.co.id 60113 031 37722661 60185 031 7406686 60128 031- 3723606 031 8710380 60154 031- 3713270 60229 031- 7663913 60171 031-3534805 60141 031-3712425 60282 031-5021316 60222 031 7664220 60113 031-5996249 60229 031- 7663009 60141 031-3710559 60222 031 7664104 info@smamda.net smam4sby@yahoo.co.id yudhi_pratisto@yahoo.co.id smam9sby@yahoo.co.id smkm1sby@yahoo.com SMKMuh2SBY@yahoo.com.id smpm15_sby@yahoo.co.id Kontak_e-School SMPkreatif.com smpm16sby@yahoo.co.id smpm17sby@yahoo.co.id smpmuh13-sby@yahoo.com

Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo

Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa timur

61272 031-88543355 61257 031-8538441 61257 031-7881540 61257 031-7877760 61256 031 8543285 61273 031-88555539 61263 031-8983775 61273 031-8850184 61258 031-8543261 61262 031-8977007 61274 0343-858989 61272 031-70599207 61272 031-8944503 61272 031-8069055 61217 031-8964945 61213 031-8966695 61272 031-8962608 61257 031-7875748 61216 031-8921666 61257 031-7881554 mimuh2kedungbanteng@yahoo.co.id mim3penatarsewu@yahoo.co.id adm_sdmuh1sidoarjo@yahoo.co.id sdm2jetis_sidoarjo@yahoo.com smpmdelta@yahoo.com MTsM_Taman@yahoo.com smpmusasi@gmail.com smpmduta_785@yahoo.com sdmuda_kreatif@yahoo.com sd_muhammadiyah10@yah00.co.id sdmuhdelta@yahoo.com sdmawar@yahoo.co.id sdmuhammadiyah1krian@yahoo.co.id sdmuh3ikrom@yahoo.com sdmuhsepanjang@ymail.com sdmuhsepanjang@ymail.com

Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo

Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur

61256 031-8536555 61274 0343-852329 61273 031-8850653 61262 031-8975188 61262 031-8971029 61273 031-8855423 61257 031-7875701 61257 031-7874212 61257 61215 031-8921591

smpm3waru23009@yahoo.co.id

smpmulia@yahoo.co.id smpmuh6krian@gmail.com smeapemudakrian@yahoo.co.id smamuga@gmail.com smkmita@telkom.net smkmuh2taman@telkom.net sma.muhammadiyah1taman@gmail.com smam2sda@gmail.com

Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik GRESIK Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik

Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur JAWA TIMUR Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur

61153 031-3949191 61151 031-3959349 61121 031-3952093 61151 031-3956929 61115 031-3982357 61156 61154 61154 61154 031-3944606 61155 61151 031-3940773

sdmuhsidayu@telkom.net sd_muhammadiyah_manyar@yahoo.co.id sdmgkb@plasa.com sdmuhammadiyahgkb2@yahoo.co.id sdmutu@yahoo.co.id mi.muhammadiayah-2.@yahoo.com mim5cangaan@gmail.com mimsekapuk@gmail.com MIM 1 ujungpangkah@ gmail.com

61154 031-77117132 mimtiga.gosari@gmail.com (081) 61154 2140797658 61156 (081) 23195566 61152 (031) 3943233 61151 (031) 3942042 61154 (085) 755915167 20500785_dispendig.gresik.go.id 61156 61156 (085) 730132021 mim4_wtn@yahoo.co.id 61153 031-72396285 61162 61152 031-3941168 61155 (082) 83905728 sdmuhdukun@yahoo.com 61176 031-8990151 61155 031-3948522 61113 (031) 3972103 sdm muh 1 _ dukun@yahoo.com sdmuhammadiyahtiga

Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik

Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur

61173 031-7293288 61173 (031) 7922001 61172 031-7923952 61115 031-3984663 61171 031-7990310 031-39784 61161 (031)3980251 61156 031-3940946 61155 61154 031081330529776 61155 031-3948573 031-39840096

sdm2blpg@yahoo.co.id

sdm1b@yahoo.co.id sd_mudaceria@yahoo.co.id

Jawa Timur 61153 Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur

info@sdmgiri.co.cc

mts.muhammadiyah3@gmail.com mts_muh1dukun@yahoo.com banyutengahmtsm6@yahoo.com

Jawa Timur 61156 Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur 61161 Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur

61156 082-83214616 61153 031-3941714 031-39887009 mtsmuhammadiyah4sidayu@yahoo.com smpm4_giri@yahoo.co.id

61154 031-70451523 61171 031-7992199 61152 031-3949866 61153 031-3949763 61153 031-3949763 61151 031-3952021 61181 0325-421295 61154 03161152 031-3941168 61155 0313948573 61172 031-7921256 61115 031-3970707 61173 031-7921019 info@smpmuh1gresik.sch.id smpm2_gress@yahoo.co.id Mts_Muh1dukun@yahoo.com smpm7gresik@yahoo.co.id muhammadiyah5_gresik@yahoo.co.id smpmulan@yahoo.com smpwulan@yahoo.com sekretariat@smpmgkb-gsk.sch.id smpmuh3skp@yahoo.com

61153 031-3942973 03161115 info@smam1gresik.sch.id 3981310/399134 61153 031-3949256 smam4.sidayu@yahoo.com 61173 031-7923390 61172 031-7923951 61156 031-3940096 61154 031-021430 61171 031-7990357 61156 031-3940946 smamdelagres@yahoo.co.id 20500458@dispendik.gresik.go.id smakda2gres@yahoo.com

Gresik Gresik Gresik Gresik

Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur

61152 031-3948974 031-70958823 61155 Fax 3943614 61154 031-3943606 61152 031-3940766

info.smadiga.gresik@gmail.com smaladukun@ymail.com smam9pangkah@yahoo.com smkmutu@live.com

Mojokerto Mojokerto Mojokerto

Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur

61375 0321-390603 61351 0321-365642 0321-510772 sdmuhplus@yahoo.com

Mojokerto Mojokerto Mojokerto Mojokerto Mojokerto Mojokerto

Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur

61313 0321-325907 61382 61351 0321-365642 61385 0321-681723 61322 0321-322589 61322 0321-322998

smpmuh1kotamojokerto@yahoo.co.id

smpm4gedeg_listiyas@yahoo.com SMPM5NGORO@yahoo.com smamsamoker@yahoo.com

Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang

Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur

61483 0321-7257957 032161417 878501/085854 61411 0321-878590 mimjuanda@gmail.com 61418 0321- 879203 61485 0321- 852436 61452 61482 0321-492487 61483 0321-3365315 61484 61484 0321-6130536 61454 61452 0321-883692 61484 0321-5146665 mi_muh@yahoo.co.id mim_5mojoagung@yahoo.com

Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang

Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur

61484 0321-7285023 61411 0321-866846 61472 0321-490589 61483 0321-7257957 61484 0321-883623 61474 0321-7258827 61417 0321-878501 61452 61485 0321- 852415 61419 0321-863425 61482 0321-490588 61473 0321-712135 61485 0321- 853955 61417 0321-878501 smamjmbg@yahoo.co.id smamdamojoagung@yahoo.co.id smkmuhammadiyahngoro@yahoo.co.id ar.smeakem2jog@gmail.com smplbm@yahoo.com smpmuhammadiyah4jombang@gmail.com smpm1jombang@yahoo.co.id smp_muh2_mjg@yahoo.com

Lamongan

Jawa Timur

62217

0322 312132

sdmuhsila@yahoo.com

Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan

Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur

62264 62264 62264 62264 62264 031 3940411

Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan

Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur

62264 62264 62264 62292 62292 62292 62253 62253 62253 62254 62254 62254 62292 62262 62262 62262 62262 62263 62254 62262 62263 62264 62264 62264 62264 62262 62257 62257 62262 62262 62262 62262 62262 62262 62262 62272 62275 322455477 322453266 mr_hanin@yahoo.com mi_mulansela@yahoo.co.id 85258142786 mim08kebalankulon@gmail.com mi.muh.04@yahoo.co.id 0322-665183 81230885623 81615058816 81331208757 mimuh-13@yahoo,com 0322-663369 0322-661431 0322-664003 0322-662378 mi-muda.laren@gmail.com mim8plangwot@yahoo.co.id mim-04brangsih@yahoo.co.id mimlatukan@gmail.com 0322-392550 mim03karangrejo@yahoo.co.id mimmorocalan@yahpp.co.id alislam3mi@yahoo.co.id mimalkhoiriyah@yahoo.com mim01sukodadi@yahoo.co.id

Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan

Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur

62272 62272 62261 62275 62257 62275 62275

(0322) 458593

mim01kalen@yahoo.com

085852324060

Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan

Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur

62284 62272 62257 62257 62257 62271 62271 62271 62262 62262 62262 62262 62283 62256 62256 62256 62263 62263 62263 62264 62264 62271 62271 62271 62271 62257 62257 62265 62265 85230903225 mi.muh.datu@gmail.com 85232091617 85645069113 0322-7709423 MIM03PW@GMAIL.COM 0322/661360 0322/6728408 85733556567 81330344521 81331038322 mim_03wedung@yahoo.co.id mim04_ngesong@yahoo.co.id mialislambedingin@yahoo.co.id mim_3BB@yahoo.com 0322 451392 mimlimababat@g.mail.com sdm1babat@yahoo.co.id

Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan

Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur

62265 62265 62265 62265 62264 62265 62263 62263 62265 62263 62275 62263 62264 62265 62262 62262 62261 62263 62257 62275 62262 62262

322663540

322666527

mimo05plirangan@yahoo.co.id

322663603 0322-666703

322665135 322662135 85330161223 322664378 322663206 322665519 MIM20KARANGASEM@yahoo.com MIM.Sedayu@yahoo.com

mts.muhammadiyah14laren@gmail.com

0322-664003

mtsa.25@gmail.com

81332782494

Lamongan

Jawa Timur

62264

0322-661854

mudalas@gmail.com

Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan

Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur

62284 62261 62284 62263 62264 62264 62263 62272 62264 62264 0322/663255 0322/661454 smpm.jipat@ymail.com 81331604545 81332534209 0322/661360 mtsmwedung@yahoo.co.id duatiga.smpm@yahoo.co.id MTsmudapaciran@yahoo.com (0322) 7709766 smpm.19ku@gmail.com

Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan

Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur

62263 62256 62271 62254 62253 62253 62217 62292 62212

0322/661329 0322 454567 0322 454215

smpm.15brd@yahoo.com smpmusem@yahoo.co.id smpmutu_bbt@yahoo.com

0322-392411 081-331982182

smpm11ska@yahoo.co.id mtsmuhammadiyah20@yahoo.com

0322 321469 smpmuhammadiyah2lamongan@yahoo.com 0322 312665 0322 321897 mts.mlimas@yahoo.com

Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan

Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur

62264 62264 62264 62264 62262 62283 62255 62261 62263 62263 62263 62257 62265 62265 63365 62265 62265 62265 62263 62263 62264 62264 62271 62264 62264 62272 62272 322455132 (0322) 458593 322664005 322664378 322663949 322665721 info@smpm25paciran.sch.id mtsmodernpaciran@yahoo.com matali26@gmail.com admin@MTSM3 SEDAYULAWAS.szh.id 322663540 0322-662493 0322-390615 3323382326 0322/39279 mts26@gmail.com smpmempat.maduran@yahoo.co.id ampmduatujuhsidpacing@yahoo.co.id smpm21.laren@yahoo.co.id

Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Tuban

Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur

62272 62263 62262 62264 62273 62272 62264 62271 62262 62217 62292 62217 62217 62264 62212 62253 62254 62262 62283 62256 62263 62263 62265 62271 62261 62264 62265 62264 62265 62264 62264 62264 62212

(0322) 459391 0322-664003

smkm7kdp@yahoo.co.id smkm2brondong@yahoo.com smkm12skr.la@gmail.com

0322-663255 (0322) 7710771 322453266 031 3943172 0322 451313 81554797893 0322 321843 0322 318189 0322 321925 0322 321276 smkmuh1@gmail.com smkmuh4lmg@yahoo.com smam4la@yahoo.co.id smkm5babat@yahoo.com smk3_ngimbang_img@yahoo.co.id smkmamodo@yahoo.co.id

0322 324783 0322-391464 332390815

mam-9lmg@yahoo.com smampan_lmg@yahoo.co.id

mam_3godog@yahoo.com m10mtp@yahoo.co.id 0322 458792 0322/661329 0322/661329 322662712 0322-451072 0322/392588 0322-665630 322666510 322665853 mam4sedayulawas@yahoo.co.id smam9.brondong@yahoo.co.id mam_enam@yahoo.co.id SMAM1BABAT@GMAIL.COM smam3maduran@gmail.com smkm8_paciran@yahoo.co.id ma_muh10@yahoo.com info@mamo2paciran.sch.id

322661454 322664271 322666277 0322 322366

ma-muh@yahoo.com SMK_pondokmodern@yahoo.com smam6paciran@yahoo.com

62292 62214 62354 0356-411771 sdm_bcr @ yahoo.co.id

Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban

Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur

62391 62391 62391 0356-331570 62314 0356-329684 62383 081-230280427 mi_muhammadiyah68 62352 62354 mimuh09_sumberan@yahoo.co.id

Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban

Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur

62381 0356-321728 62371 0356-811439 62354 0356- 411989 62352 62372 081-335625467 62353 082-140491591 62355 0356-711038 62391 0356-7009015 62391 0356-326339 62391 0356-320624 62318 0356-329540 62391 0356-326970 62354 0356-411966 62380 0356-325079

smpm01_tbn@yahoo.co.id

smpm3bancar@yahoo.com

mtsmutupalang@gmail.com mtsmuh2palang@gmail.com smamuhammadiyah@gmail.com

sma.muga3@gmail.com Suyant-smkmuh@yahoo.com

Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro

Jawa Timur 62195 Jawa Timur 62192 Jawa Timur 62193 Jawa Timur 62193 Jawa Timur 62195 Jawa Timur 62195 Jawa Timur 62182 Jawa Timur 62182 Jawa Timur 62195 Jawa Timur 62181 Jawa Timur 62195 Jawa Timur 62191

0353-7733240

mim1kedungadem@yahoo.com mim_2drajat_bojonegoro@yahoo.co.id

081-515127342 085-746234849 maliangrandu@gmail.com mim06_2c1@yahoo.co.id 081-331546535 mimuh7@gmail.com

085-856527848 KajiLazim@yahoo.co.id mim12sumuragung@yahoo.com

Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro

Jawa Timur 62181 Jawa Timur 62195 Jawa Timur 62182 Jawa Timur 62181 Jawa Timur 62195 Jawa Timur 62191 Jawa Timur 62192

085-853138728 mi_muuhlas@rocketmail.com 081-554730068 MIM14MEGALE YAHOO.COM

0353-331432 0322-456595

MIM18sumberejo@gmail.com mim19gunungsari@yahoo.co.id

Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro

Jawa Timur 62181 Jawa Timur 62183 Jawa Timur 62193 Jawa Timur 62183 Jawa Timur 62191 Jawa Timur 62194 Jawa Timur 62195 Jawa Timur 62195 Jawa Timur 62112 Jawa Timur 62191 Jawa Timur 62182 Jawa Timur 62113 Jawa Timur 62195 Jawa Timur 62183 Jawa Timur 62194 Jawa Timur 62181 Jawa Timur 62192 Jawa Timur 62195 Jawa Timur 62191 Jawa Timur 62183 Jawa Timur 62195 Jawa Timur 62193 Jawa Timur 62181

0353-891064 0353-7711221 085-230745408

mimuhammadiyah_kapas

MIMdualimapekuwon@yahoo.id mim26mudung@yahoo 085-852844818 mim27bojonegoro@yahoo.co.id

0353-889477 0353-333332 0353-331349 0353-888397 0353-332162 0852-57383079 0353-7711400 0353-891036 0353-332792 0353-351151 0353-331055 081-330134296

sdmuh_bjn@yahoo.com smpmuh1_sumberrejo@yahoo.co.id smpatbalen@ymail.com smpmuh.2bjn@yahoo.co.id SMPM_KPN@yahoo.co.id

mtsmuhammadiyahbanjaranyar@yahoo.co .id mtsmuda@gmail.com mtsmugasumberrejo@yahoo.co.id

0353-331046 081-33265005

Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro

Jawa Timur 62194 Jawa Timur 62113 Jawa Timur 62191 Jawa Timur 62195 Jawa Timur 62183

085-850133549 mtsmuhammadiyah8.@yahoo.com 0353-881198 0353-333313 0353-351151 081-230905226 smamuhbjn@yahoo.co.id

Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro

Jawa Timur 62194 Jawa Timur 62191 Jawa Timur 62192 Jawa Timur 62193 Jawa Timur 62182 Jawa Timur 62191 Jawa Timur 62194 Jawa Timur 62191

0353-7711400 0353-332021 0353-332792 0353-331046 0353-331349 0353-33331 0353-7711400 0353-7705424 man4_balenrejo@yahoo.com Mamuhammadiyahbanjaranyar@yahoo.co. id

Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk

Jawa Timur 64419 Jawa Timur 64311 Jawa Timur 64421 Jawa Timur 64313 Jawa Timur 64394 Jawa Timur 64484 Jawa Timur 64451 Jawa Timur Jawa Timur 64313 Jawa Timur 64483 Jawa Timur 64311

0358-329509

sdaisyiyahngjk@gmail.com

0358-323349 0358-551508

smpmuh1_nganjuk@rocket mail.com

0358-771712

0358-321265 0358- 551202 sma_muh2_kertosono@yahoo.co.id

0358-554785

smkmuh1kts@gmail.com

Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk

Jawa Timur 64484 Jawa Timur 64412 Jawa Timur 64394 Jawa Timur 64473 Jawa Timur 64421 Jawa Timur 64412 Jawa Timur 64351

0358-771211 0358-322003 0358-772215 0358-323580 0358-322273 0358-321558 0358-551093

SMKM1PRAMBON@GMAIL.COM stm_mberu@yahoo.com smkm_brn@yahoo.co.id smkm1berbek2@yahoo.com SMKMuh2nganjuk@yahoo.com smk_muh3@yahoo.co.id

Blitar Blitar Blitar Blitar Blitar Blitar Blitar

Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur

66171 0342-805876 66181 66181 81334499673 81252579662

sdaisyiyahblitar@yahoo.com

66112 0342-816689 66112 0342-803981 66181 81252579662

sdmuhtar@gmail.com smp.muh.ibh@gmail.com

66112 0342-806351

muhammadiyah1blitar@yahoo.co.id

Kediri Kediri Kediri Kediri Kediri Kediri Kediri kediri

Jawa timur Jawa timur Jawa timur Jawa timur Jawa timur Jawa timur Jawa timur jawa timur

64211 64223 64183 64172 64173 64100 64181 64171

0354 396728 0345 393567 0354 5406061 411991 475460 672857

elementaryschool@mim1pare.sch.id mim2-badas@yahoo.ci.id mins_pagu@yahoo.co.id mimkromasan@yahoo.co.id mitpim067@yahoo.co.id

476799

Kediri Kediri Kediri Kediri Kediri Kediri Kediri Kediri Kediri Kediri

Jawa timur Jawa timur Jawa timur Jawa timur Jawa timur Jawa timur Jawa timur Jawa timur Jawa timur Jawa timur

64114 64171 64211 64211 64181 64114 64212 64114 64171 64114

772097 476774 0354 7628669 0354 391375 545994 771013 0354 391141 0354-774311 479405 771209

smpmuh_koked@yahoo.com smpmuhammadiyah5@ymail.com mtsmuhpare@ymail.com smpmuhpare@yahoo.co.id

SMK_Muh1kediri@yahoo.co.id smam1pare@ymail.com smkmuhduakediri@yahoo.com smkmuhammadiyahngadiluwih@yahoo.co m SMAMUHKDR@yahoo.co.id

Tulungagung Jawa Timur Tulungagung Jawa Timur Tulungagung Jawa Timur Tulungagung Jawa Timur Tulungagung Jawa Timur Tulungagung Jawa Timur

66281 081359064266 66274 0355-531877 66275 0355-533181 66211 0355-329131 66275 66274 0355-533695

Tulungagung Jawa Timur Tulungagung Jawa Timur Tulungagung Jawa Timur Tulungagung Jawa Timur

66211 0355-333885 66281 0355-591313 66274 0355-533695 66221 0355-322376

smpmuhtagung@yahoo.com smpmuhammadiyah2kalidawir@yahoo.co m mambandung@yahoo.com smkmuh2_tulungagung@yahoo.co.id

Trenggalek Trenggalek Trenggalek Trenggalek Trenggalek

Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur

66362 66352 66382 66361 66372 355-811017

mimuhammadiyahjombok@yahoo.com

mim.slawe@gmail.com

Trenggalek Trenggalek Trenggalek Trenggalek Trenggalek Trenggalek Trenggalek Trenggalek Trenggalek

Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur

66365 66352 355796726 mimtumpuk@gmail.com mimkamulan@yahoo.co.id

66381 355-876108 66382 66382 66352 66372 66364 66382 0355-5551124

mimplusgemaharjo@yahoo.com

Trenggalek Trenggalek Trenggalek Trenggalek Trenggalek Trenggalek Trenggalek Trenggalek Trenggalek Trenggalek Trenggalek Trenggalek Trenggalek

Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur

66361 66315 0355 (794748) 66352 0352 (792076) 66361 66362 66352 0355 (552470) 66382 0355-551124 66372 0352-811364 66352 0355-792076 66311 66382 035566318 0355-552235 66318 0355-551124 armadawatulimo@gmail.com Mtsmuh.watulimo@gmail.com masamudagandusari@gmail.com mtsmuh_3tugu@yahoo.com esemkamu1tren@yahoo.co.id smkmuh_wtl@yahoo.co.id infocsdmuh1trenggalek@sch.id smpmuh_3tugu@yahoo.com smpmuhammadiyah5karangan@yahoo.co.i d smpmuhgpule@gmail.com

Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun

Jawa Timur 63134 Jawa Timur 63121 Jawa Timur 63153 Jawa Timur 63174 Jawa Timur 63121 Jawa Timur 63153 Jawa Timur 63174 Jawa Timur 63117 Jawa Timur 63171 Jawa Timur 63174

(0351) 466210 (0351) 468928 (0351) 384358 (0351) 368808 (0351) 452150 (0351) 384065 (0351) 367636 (0351) 452316 (0351) 365782 (0351) 367636

sdmuhammadiyah_madiun@yahoo.co.id mim_madiun@yahoo.com mimuhammadiyah.caruban@gmail.com

smpm1_08@yahoo.com smp_muh2caruban@yahoo.com kusnuddin@yahoo.com smuhilmadiun@yahoo.com isulistyono@yahoo.com smkm3dolopo@gmail.com

Magetan Magetan Magetan Magetan Magetan Magetan Ponorogo Ponorogo Ponorogo Ponorogo Ponorogo Ponorogo Ponorogo Ponorogo Ponorogo Ponorogo Ponorogo Ponorogo Ponorogo Ponorogo Ponorogo

Jawa Timur 63314 Jawa Timur 63394 Jawa Timur Jawa Timur 63313 Jawa Timur 63352 Jawa Timur 63352 Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur

0351-897384 0351-868068 0351-7770704 0351-895822 0351-892274 0351-892274

info@sedamu.sch.id sdmuhbarat@yahoo.co.id

smkmuhpanekan@yahoo.co.id sdmuhpon@yahoo.com mail@sdmtponorogo.com

63411 0352-461927 63471 0352-462715 63462 63492 63492 63491 0352-463158 63473 0352-312588 63492 63492 0852 731656604 63492 0352-571567 63491 63471 0352-488921 63492 035263471 035263461 81335584811

MILABFAIUMPO@EMAIL.COM mimbeton@yahoo.com

www.mim11secinde.co.cc

Ponorogo Ponorogo Ponorogo Ponorogo Ponorogo Ponorogo Ponorogo Ponorogo Ponorogo Ponorogo Ponorogo Ponorogo Ponorogo

Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur

63471 63471 0352-5979666 081335062292 ( 63482 Kepala Sekolah) 63411 0352-481604 63411 0352-481657 63473 0352-311386 63461 0352-371383 63462 0352-371338 63481 0352-571311 63472 0352-312006 63491 0352-461913 63492 0352-531351 63492 0352-7125507 m.mtsmuhipo@yahoo.com mtsmuda_jenangan@yahoo.com smpmuh6ponorogo@yahoo.co.id smp.muhammadiyah4@yahoo.com

Ponorogo Ponorogo Ponorogo Ponorogo Ponorogo Ponorogo Ponorogo Ponorogo Ponorogo Ponorogo Ponorogo Ponorogo Ponorogo Ponorogo Ponorogo Ponorogo Ponorogo Ponorogo Ngawi Ngawi Ngawi Ngawi Ngawi Ngawi Ngawi Ngawi Ngawi Ngawi Ngawi Ngawi Ngawi Ngawi Ngawi Ngawi Ngawi Ngawi

Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur

63473 0352-311289 63481 0352-571545 63471 0352-488921 63462 352

63475 0813-35552509 63411 (0352)481521 63473 0352-312710 63461 0352-371383 63451 63414 0352-461713 63492 63419 035-2488819 63481 0352-484558 63492 0352-7125508 63473 0352-311289 63471 0352-488921 634811 0352-571545 63462 0352-372812 0351-7754923 85235645453 85230867212 ma.muh1p@yahoo.com muh1po_first@yahoo.co.id smamuh3po@yahoo.com

Jawa Timur 63251 Jawa Timur 63263 Jawa Timur 63253 Jawa Timur 63263 Jawa Timur 63256 Jawa Timur 63256 Jawa Timur 63281 Jawa Timur 63264 Jawa Timur 63264 Jawa Timur 63263 Jawa Timur 63264 Jawa Timur 63256 Jawa Timur 63256 Jawa Timur 63256 Jawa Timur 63262 Jawa Timur 63263 Jawa Timur 63215 Jawa Timur 63284

85233742090 351-673228

mim@sekaralas mimuh_kdqudel@yahoo.co.id

85235330320 755163175 0351-673165 0351-672592 0351-673793 0351-8030678 08125997713, 085259271900 0351-3368944 mimtempurrejo@gmail.com mimkapojok@gmail.com mii.muhammadiyahwalikukun@yahoo.co.i d

inbox@sdmuh1paron.sch.id sdm1karangjati@gmail.com

Ngawi Ngawi Ngawi Ngawi Ngawi Ngawi Ngawi Ngawi Ngawi Ngawi Ngawi Ngawi Pacitan Pacitan Pacitan

Jawa Timur 63217 Jawa Timur 63256 Jawa Timur 63263 Jawa Timur 63264 Jawa Timur 63256 Jawa Timur 63264 Jawa Timur 63217 Jawa Timur 63256 Jawa Timur 63217 Jawa Timur 63256 Jawa Timur 63217 Jawa Timur 63257 Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur 63552 63552

0351-748333 0351-671041 0351-730030

sdmuh1_ngawi@yahoo.co.id -

smuhammadiyah39@yahoo.com 0351-672258 smpmuh3_ngawi@yahoo.co.id

0351-743511 0351-673844 0351-748877 85259687475 0351-747300 0351-673202 smkmuh1ngawi@yahoo.co.id smkmuh_2ngawi@yahoo.co.id smamuhammadiyah-1ngawi@gmail.com

Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan

Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur

63561 63511 0357-883665 63552 0828-92209818 63552 63561 63553 63553 63553 63561 63561 (081)359661210 63571 (081) 913065789 63571 (081) 91488017 63561 (081) 938751298 63571 (087) 858005593 63561 (081) 335841481 63571 (081) 74141499 63571 (087) 75814177 63571 (081) 803357144 (087) 63571 758477197 63571 (081) 335412085 (087) 63571 758076765 mim.sooka@gmail.com

Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan

Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur

63651 63571 63571 63571

(081) 234394574 ()85) 235004907 (085)

958560921 63561 (081) 234212732 63572 63584 63584 63584 63582 63583 63583 63582 63583 63584 63583 63584 63552 mim.jeruk@yahoo.co.id mimbandar1@yahoo.co.id mimkebondalem@ymail.com msidomulyo@gmail.com

Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan

Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur

63561 63582 (081) 74133810 mikemuningii@ymail.com (087) 63571 858016163 (081) 63571 946156888 63571 (087) 63571 758816769 63582 (081) 913026473 mikasihan1_90@yahoo.com (081) 63583 mimIIkasihan@ymail.com 946085850 63582 (081) 158881101 63582 (081) 913081016 mimkasihaniv@yahoo.com 63582 63571 63571 (089) 46261338 mimkaldu@gmail.com 63571 (0357) 5180202 MIM_kali3@yahoo.com 63582 MIM_Ploso@yahoo.com (081) 63582 mimpucangombo@yahoo.com 913099704 63582 (085) 331199595 mim05.kasihan @yahoo.co.id 63582

Pacitan Pacitan

Jawa Timur Jawa Timur

63571 087858227768 63561

Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan

Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur

63571 0357-5103046 63561 (081) 335751624 63571 (0357) 441660 63571 (081) 13631235 63584 63572 (0357) 5132921 63583 63582 63583 (0357) 331051 63582 63584

mtsmuh05.kalikuning@gmail.com

smpmuhammadiyah2tulakan@yahoo.com

63584 (082) 83524953 MTs Pb@yahoo.om 63553 0357-5174774 63561 081335751624 63582 03575145046 63582 63561 mtsm3.Ketro@gmail.com mtsmuhtinatar@yahoo.co.id

63553 (0357) 5174774 63583 63582 63511 0357882017 63561 03575145774 smamuhammadiyahpacitan@yahoo.co.id ma.muh3.pacitan@gmail.com

Malang Malang Malang Malang Malang Malang Malang

Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur

65163 0341-395137 65156 0341-789277 65215 0341-426816 65172 0341-9751030 65151 0341-460894 65173 65165 0341-385265

sitikhoiriyah70@yahoo.co.id muhammadiyahtumpang@yahoo.co.id sdm_drcipto@yahoo.co.id minurulislam40@ymail.com muhammadiyah08@gmail.com

smpmuh01sbrpucung@yahoo.co.id

Malang Malang

Jawa Timur Jawa Timur

65163 0341-395137 65153 0341-452291

smp_mu94kpj@yahoo.co.id smpmuhammadiyah4sgs@yahoo.co.id

Malang Malang Malang Malang Malang Malang Malang Malang Malang Malang Malang Malang Malang Malang Malang

Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur

65168 0341-7321321 65151 0341 460972 65172 0341-752851 65174 0341-879371 65175 0341-828895 65162 0341-801331 65163 0341-395284 65165 0341-385173 65163 0341-395451 65169 0341-881266 65153 0341-458730 65163 0341-396425 65167 0341-881048 65174 0341-879370 65154 0341-789041 0341366133/034165142 0341-486299 65119 65147 0341-359289 65134 0341-322718 65125 0341-412854 65111 0341-407696

smpm5pgk@gmail.com

smpmuhammadiyah7@gmail.com smpm9gondanglegi@gmail.com smP_mudasa@yahoo.co.id

smamuhammadiyah1_kpj@yahoo.com smamuh02_sbrpucung@ymail.com info@smkm1-kpn.sch.id smkm2pagak@yahoo.co.id smkm3sgs@yahoo.com

smkm6_donomulyo@yahoo.com smkm79dl@yahoo.com smk_muhammadiyah8pakis@yahoo.com

Malang Malang Malang Malang Malang Malang

Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur

sd.muhammadiyah1@yahoo.co.id sdmuh4@yahoo.com

sd_kh_masmansur@yahoo.co.id sdmuh9mlg@yahoo.co.id

Malang Malang Malang Malang Malang Malang Malang Malang Malang

Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur

65112 0341-361797 65122 0341-493289 65111 0341-367066 65144 0341-570854 65145 0341-560091 65144 0341-556816 65137 0341-719496 65111 0341-3670666 65112 0341-328445

smp.muhi@yahoo.co.id

ipmsmpam3@gmail.com smpmuhempat_mlg@yahoo.co.id smpmuh6ktmlg@yahoo.com mtsmuhwahid@gmail.com mtsmuh2mlg@yahoo.com ipsmpam3@gmail.com smam1mlg@yahoo.co.id

Malang Malang

Jawa Timur Jawa Timur

65115 0341-580889 65144 0341-552857

smk.muh1mlg@yahoo.com smkm2_mlg@yahoo.co.id

Malang Malang Malang

Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur

65145 0341-567426 65144 0341-571010 65137 0341-719496

smkm3mlg@gmail.com muhammadiyah1mlg@yaho0.co.id

Kota Batu Kota Batu Kota Batu Kota Batu Kota Batu Kota Batu

Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur

65314 0341-590755 65331 0341-513076 65317 0341-592537 65314 0341-591693 65317 0341-594811 65317 0341-511665 smpmuh8batu@gmail.com smam3batu@gmail.com smkm1batu@mail.com

Pasuruan Pasuruan Pasuruan Pasuruan Pasuruan Pasuruan Pasuruan Pasuruan

Jawa timur Jawa timur Jawa timur Jawa timur Jawa timur Jawa timur Jawa timur Jawa timur

67155 0343-852224 67155 0343-853730 67156 0343-636485 67153 0343-748268 67186 0343-481319 67114 0343-421506 67129 0343-427513 67114 0343-4215010

sdmuhammadiyah1gempol@yahoo.com sdmadu@ymail.com sd.kreatif.muhammadiyah.bangil@gmail.c om onemuhammadiyah@yahoo.co.id sdmimuh_pas@ymail.com

sdmimuh_pas@ymail.com

Pasuruan

Jawa timur

67186 0343-481970

smpmuh5@gmail.com

Pasuruan Pasuruan Pasuruan Pasuruan Pasuruan Pasuruan Pasuruan Pasuruan Pasuruan

Jawa timur Jawa timur Jawa timur Jawa timur Jawa timur Jawa timur Jawa timur Jawa timur Jawa timur

67139 0343-426110 67153 0343-741132 67156 0343-635059 67155 0343-852425 67153 0343-748280 67156 0343-634034 67155 0343-841800 67129 0343-424638 67114 0343-419548

smpmuhpas@yahoo.co.id smpmuh2bangil@yahoo.com

smuba_02@yahoo.com smamtapdn@gmail.com smamuhammadiyah@yahoo.co.id smamuh_pas@yahoo.com pasuruan@smkmuhammadiyah.com

Probolinggo Probolinggo

Jawa Timur Jawa Timur

67282 (0335) 842207 67219 (0335) 427824 mi_muhammadiyah1_prob@yahoo.com

Probolinggo Probolinggo Probolinggo Probolinggo

Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur

67272 (0335) 611074 67272 (0335) 611074 67274 67219 (0335) 422307 smp_muh.prob@yahoo.co.id

probolinggo Probolinggo Probolinggo Probolinggo Probolinggo Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur 67272 (0335) 613092 67272 (0335) 612017 67219 (0335) 431010 67219 (0335) 425019 smk1muh.prob@yahoo.co.id esemkamuh2_pro@yahoo.co.id smpmugagending@ymail.com

Lumajang Lumajang Lumajang

Jawa Timur 67382 Jawa Timur 67358 Jawa Timur 67354 0334-894835 03340828950011

Lumajang Lumajang Lumajang Lumajang Lumajang Lumajang Lumajang Lumajang

Jawa Timur 67311 Jawa Timur 67315 Jawa Timur 67382 Jawa Timur 67382 Jawa Timur 67354 Jawa Timur 67355 Jawa Timur 67315 0334-7700009 0334-391717 creativeschool.sdm1lmj@yahoo.com smp_muhammadiyah@Gmail.com

0852-36734034 smp_darussalam@yahoo.com 081-358227700 0334-323228 0334-881764

Lumajang

Jawa Timur 67355

0334-323228

smk_muh_jtr@yahoo.com

Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember

Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur

68121 0331-330640 68155 0336-441522 68162 0336-624619 68161 0336-621298 68164 0336-722256 68167 0336-321419 68157 68172 85236630909

sdmuh1jember@gmail.com sdmuhammadiyah21

sdsmuhammadiyahbalung@roketmail.com

Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember

Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur

68516 68162 81234722768

68162 0331-3640699 68162 68162 68161 68172 0336-882211 68173 0336-881500 68167 85236206712 mim.mutu@ymail.com mim3@gmail.com 82143809199

68167 0336-7740758 68167 68167 0336-7709349 68167 68172 0336-881111 68161 68162 68118 0331-488460 68193 0331-593109 68152 0331-711786 68162 0336-881487 68162 81559841569 smp_muh_1jbr@yahoo.co.id realsmpm@yahoo.co.id mimmuhammadiyahgumelar@gmail.com mimuhammadiyah03cakru@gmail.com

68167 0336-321941 68162 0336-882134 68162 0336-623600 68166 0331-3413848 68172 0336-884156 68152 0331-712808 smpmuhammadiyah15ambulu@yahoo.com smam01rambipuji@gmail.com smpm9jbr@yahoo.co.id smpm11wuluhan@yahoo.com

Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur

68162 0336-623871 68126 0331-335127 68118 0331-3675051 68166 68172 0336-882497 68172 0336-884447

smam2wuluhan@yahoo.com smamuh3jbr@yahoo.co.id smkbjember@yahoo.com smkmuh02paleran@gmail.com smkmuh3.ambulu@gmail.com mamusawtk@yahoo.co.id

Bondowoso Bondowoso

Jawa Timur Jawa Timur

68213 0332-431344 68213 0332-421070

sdmuhammadiyahbws@yahoo.co.id

Bondowoso

Jawa Timur

68211 0332-421950 0338-5507749

dwi_liandari@yahoo.com

Situbondo Situbondo

Jawa Timur Jawa Timur

68322 0338 675667 68351 0338 672482

Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi

jawa timur jawa timur jawa timur jawa timur Jawa timur jawa timur jawa timur Jawa timur Jawa Timur

68483 0333 7710804 0333845 554 68483 0333 424433 68483 0333 592412 68488 0333 713751 0333 846927 68465 0333 842404 0333 635946 0333 395528 smp Muhammadiyah5@gmail.com

Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi

jawa timur jawa timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur 68486

smpmuh10 muncar@yahoo.co.id 81336067042 Mtsmuhammadiyah@gmail.com www.SMA-Muhammadiyah-1BWI@gmail.com info@muh genteng.co.id

68322 (0338)672082 68416 (0333)68416 (0333)845396

Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi

Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur jawatumur jawatimur jawatimur jawatimur jawatimur

68465 (0333)846904 68463 68465 (0333)845605 68456 (0333)846292 68464 (0333)590102 68466 smkmuhi_genteng@yahoo.co.id smk_stm2_gtg@yahoo.co.id smkmug@yahoo.com

81934812837 smkmuh4glm@yahoo.co.id www.smkmumasrono@yahoo.com smkmuhammadiyah6

68471 (0333)397172 68462 (0333)631793

Banyuwangi Banyuwangi

jawatimur jawatimur

68488 (0333)713797 68486 (0333)392096

smkn8.siliragung@gmail.com n03no31clr@yahoo.co.id

Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan

Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur

69115 69161 031-3013128 69161 6191 69161 031-60539067 69171 031-71364562 69115 031- 3090715 85852830986

Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep

Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Timur

69353 0324-512661 69352 69315 (0324) 323114 69312 (0324) 328839 69491 087850173765 69491 0327311399 69493 69493 69411 0328 662797 into@smamutu_sp.sch.1 smp1pmk@yahoo.com

Web

www.sdmuh2sby.sch.id www.sdm4sby.com mimuliasurabaya.sch.id www.sdmuh6gadung_sby_sch.id

www.sdmuhammadiyah11sby.sch.id

www.sdlimas.sch.id www.sekolahkreatif.com

seolah kreatifmuh20sby.sch.id

sdm25sby.webs.com www.sdmuh26sby.sch.id www.smpm1sby.sch.com www.smpmudasby.sch.id http://smpm3sby.multipliy.com www.smpmuh4.sby.co.cc www.smpmuhlimasby.com www.smpmusix.sch.id

www.smpmuhammadiyah9.com

smpm10sby.sch.id

www.e-schoolSMPkreatif.com

www.smpm17sby.sch.id

www.smamda.net www.smam4exis.sch.com

www.sdmuh3ikrom.sch.id sdmuh1-2sepanjang.sch.id sdmuh1-2sepanjang.sch.id

www.sdmudakreatif.sch.id

www.sdmuhammadiyah1krian.sch.id

http://sdmuh1sidoarjo.sch.id www.sdmuhammadiyah2_sidoarjo.sch.id smpmuh8sda.com

www.smpmussi.sch.id www.smpm2taman.sch.id

www.90-mugaru.sch.id

smpmuliatulangan.sch.id

smeapemuda.multiply.com

www.smkmita.co.cc

www.smamita.sch.id www.smamda.sch.id

www.sdmuhammadiyahmanyar.sch.id www.sdmuhammadiyahgkb.sch.id www.sdmgkb2.sch.id http://www.sdmutu-gresik.sch.id

www.sd muhammadiyah 2.web.id

www.sdmuhammadiyah2-gresik.sch.id

www.sdmgiri.co.cc

tsamuga@blogspot.com

thepotential-webblog

http://www.smpmgkb.sch.id www.smpm3sangkapura.sch.id ww.co.madrasahtsanawiyahmuhammadiyah 8

www.smpmuh1gresik.sch.id www.smpm2.gress.wordpress.co.id

www.smam1gresik.sch.id

smkmuhammadiyah1gresik.blogspot.com

sdmuhplus.wordpress.com

www.smamsakomoker.sch.id

http://www.mim1jombang.sch.id

www.smpm1jombang.blogspot.edu.tc

mi.muda.blogspot.com

mimlimababat blogspot.com www.sdmuh1babat.sch.id

Mts.muhammadiyahlaren14.blogspot.com

www.smpm12sendang.sch.id

www.smpm15.co.cc

smpmuhammadiyah1babat.sch.id

ongan@yahoo.com

mudasat.blogspot.com

web.mtsm26.wordpress.com

www.smpm25paciran.sch.id

www.smkmuh5babat.com

www.ponpeskarangasem.com

www.mamo02paciran.sch.id

www.smam6paciran.com

www.smpmbancar.net

www.mim1kedungadem.co.cc

www.emispendis.kemenag.go.id-manager

smpmuh_sa.blogspot.com

www.smam2kertosono.sch.id

www.SMKM1PRAMBON.sch.id

http://www.mekar.sch.id

smamuh1blitar.sch.id

www.mim1pare.sch.id www.mim2badas.com

www.smamuh1pare.co.cc www.smkmuh2kediri.com

www.sdmuhammadiyahone.wordpress.com

www.sdmuh1trenggalek.sch.id

http://masamudagandusari.blogspot

www.esemkamu1tren.wordpress.com

http://www.sdmuhmadiun.sch.id

www.smkm3dolopo.com

www.sedamu.sch.id http://www.sdmuhbaratmagetan.sch.id

www.sdmuhpo.com sdmtponorogo.com

http://www.smamuh1po.sch.id

http://sdmuh1paron.sch.id -

http://sdmuh1ngawi.sch.id -

http://www.smkmuh2ngawi.blogspot.com

www.mimkasihan5.blogspot.com

http://mim2kalkun.co.cc

www.sdm08dau.com

www.smpm5pgk.blogspot.com

www.smpm9gondanglegi.co.cc

www.smamuhammadiyah01kepanjen.blogs pot.com www.smkm1-kpn.sch.id www.smkm2pagak.blogspot.com www.smkmugas.sch.id www.smkm5kepanjen.sch.id www.smkm6_donomulyo.blogspot.com www.smkmutumalang.sch.id

www.sdm1-mlg.sch.id

www.sdm9mlg.sch.id

www.smpm_malang.sch.id www.smpinovasimalang.blogspot.com www.ipmsmpam3.blogspot.com www.smpmuh4mlg_sch.id

www.mtsmuhammadiyahmalang.wordpress

www.ipsmpam3.blogspot.com www.smsm1mlg.blogspot.com

www.smkmuh1kotamalang.sch.id www.smkmuh2malang.sch.id

smkm3mlg@gmail.com www.muhammadiyah1.sch.id

www.smpmuh8batu.co.id

www.sdmaduberseri.co.cc

www.sdalkautsarpasuruan.sch.id http://sdmimuhpaskreatif.blogspot.com

www.smpmuh5-lekok@sch.com

smpmuhammadiyahpasuruan@sch.id

www.smamuhpas.com www.smkmuhammadiyah.com

eastland_brothers@yahoo.com

www.sdm1jember.sch.id www.sdmuhammadiyah01tanggul.sch.id

www.smpmuh9jember.sch.id

www.smam1rambipuji.sch.id

www.smam2wuluhan.sch.id

www.mam1watukebo.sch.id

smpmuh1 panji@yahoo.co.id

www.mha genteng.sch.id

www.smamutu_smp.sch.id