Anda di halaman 1dari 6

1

UJIAN BULANAN KEDUA BAHASA MELAYU TAHUN 1 (KSSR)

Ujian Bulanan Kedua Bahasa Malaysia Tahun 1KSSR

A.

Lengkapkan perkataan. b ___ ___ y a

(Jumlah markah 50)

b ___ ___ l a

t ___ ___ l a au

oi d ___ ___ n ua b a ___ ___ ai io s e r u ___ ___ ia p ___ ___ n o rc p aa u mk lb ___ ___ ______ ___ ___
Ujian Bulanan Kedua Bahasa Malaysia Tahun 1KSSR

B.

wab Soalan. polis trafik

10 markah kereta bomba

penjual aiskrim

bas sekolah

Kereta peronda polis Ini gambar apa ? ________________________ ______________________ Ini gambar apa ? ________________________ ______________________ Ini gambar apa ? ________________________ ______________________ Ini gambar apa ? ________________________ ______________________ Ini gambar apa ? ________________________ ______________________

Ujian Bulanan Kedua Bahasa Malaysia Tahun 1KSSR

10 markah

C.

Lengkapkan ayat dengan frasa. pisau kek tuang air Baju kebaya kuih cakoi

rantai emas

Mira potong kek dengan ______________________

Emak Beng Hing pakai ______________________

Dia suka makan ______________________

Kakak berwarna biru.

Robin _______________ ke dalam gelas. 10 markah


Ujian Bulanan Kedua Bahasa Malaysia Tahun 1KSSR

hentak angkat dayung D. Tandakan () pada kata kerja yang betul berdasarkan lompat lompat tunggang gambar yang diberi.

tarik pakai

tepuk hentak

nyanyi petik

hentak lompat

angkat lompat

dayung tunggang

12 markah

E.

Gariskan

kata kerja yang betul.

Ujian Bulanan Kedua Bahasa Malaysia Tahun 1KSSR

1.

Ibu (membeli , menjual) buah-buahan di pasar. 2.

Kishu (membina , mendapat) seekor ikan yang besar. 3.

Kathir (membantu , merasa) emaknya mencuci pinggan. 4.

Kita mesti (mencuci sayur-sayuran sebelum memasak.

mencari) 8 markah

Ujian Bulanan Kedua Bahasa Malaysia Tahun 1KSSR