Anda di halaman 1dari 11

ACTIVITATEA DE CONTROL FINANCIAR

1. Modul de manifestare la un moment dat a unei activitati economice se determina prin: - compararea starii acesteia cu prevederile prin care a fost definanciarita 2. Activitatea de CONTROL FINANCIAR se definanciareste ca: - actiunea de determinare a starii unei activitati economice prin compararea reprezentarii acesteia in documente financiar-contabile cu prevederile legale prin care a fost definanciarita 3. CONTROLUL FINANCIAR este un instrument economic care serveste: - intereselor statului in vederea realizarii politicii acestuia in domeniul fiscalitatii - intereselor gentilor econ. care il exercita prin actiunile de prevenire a unor situatii de disfunctionalitate 4. Clasificarea CONTROLULUI FINANCIAR se realizeaza dupa urmat criterii: - structurile care il organizeaza si/sau exercita - volumul documentelor si/sau ai operatiunilor controlate 5. Dupa momentul efectuarii operatiunii sau intocmirii documentului supuse controlului fata de momentul efectuarii verificarii, activitatea de CONTROL FINANCIAR se clasifica astfel: - CONTROL FINANCIAR preventiv - CONTROL FINANCIAR ulterior 6. Dupa structurile care o exercita, activitatea de CONTROL FINANCIAR se clasifica astfel: - CONTROL FINANCIAR exercitat de catre structurile statului - CONTROL FINANCIAR exercitat de structuri proprii ale entitatilor economice 7. Dupa volumul documentelor financiar contabile, CONTROLUL FINANCIAR se clasifica astfel: - CONTROL FINANCIAR total - CONTROL FINANCIAR prin sondaj 8. Se definanciareste ca fiind control financiaral preventiv: - activitatea de determinare a starii unor proiecte de operatiuni economice reprezentate in documente financiar-contabile prin compararea acestora cu prevederile legale prin care au fost 9. Principalele caracteristici ale activitatii de CONTROL FINANCIAR preventiv sunt: - se exercita inainte de efectuarea operatiunii supuse verificarii sau inainte de lansarea unui document in circuitul economic - se organizeaza in cadrul compartimentului financiar-contabil 10. Obiectivul principal al CONTROLULUI FINANCIAR preventiv: - sa opreasca, inainte de efectuare, toate documentele privitoare la operatiunile care nu sunt legale, reale, necesare, oportune, economicoase, eficace si eficiente, in faza de angajare se de plata, respectiv de incasare, dupa caz

Fii expert in Codul Fiscal! Discuta pe picior de egalitate cu reprezentantii Ministerului de Financiarante fara sa fii sanctionat! Consilier Taxe si Impozite pentru Contabili 2008 te invata cum! Click aici! 11. Sfera de actiune a CONTROLULUI FINANCIAR preventiv este formata din: - ansamblul documentelor si operatiunilor din care deriva drepentruurile si obligatiile patrimoniale pe care o unitate economica le are fata de o persoana fizica si/sau juridica sau fata de institutiile statului 12. Documentele si activitatile intocmite, respectiv derulate in cadrul unei societati comerciale cu capital privat, supuse activitatii de CONTROL FINANCIAR preventiv, sunt: - contractele si/sau comenzile interne si externe de aprovizionare; - efectuarea de plati pentru activitateadesfasurata in cadrul unei unitati de catre personalul propriu, precum si a altor drepentruuri cuvenite acestiua 13. Documentele si activitatile intocmite, respectiv derulate in cadrul unei institutii publice, supuse activitatii de CONTROL FINANCIAR preventiv sunt: - angajamentele din care rezulta, direct sau prin indirect, obligatii de plata catre terti; - deschiderea, repartizarea si modificarea creditelor bugetare 14. Documentele si operatiunile supuse CONTROLULUI FINANCIAR preventiv nu pot fi inreg. In diferentele operative financiare contabile sau de sinteza, respectiv efectuate, daca: - nu au primit viza de CONTROL FINANCIAR preventiv 15. Dupa structurile care o exercita, activitatea de CONTROL FINANCIAR se poate clasifica dupa cum urmeaza: - CONTROL FINANCIAR organizat si exercitat de institutiile specializate ale statului; - CONTROL FINANCIAR organizat si exercitat de catre structurile proprii apartinand unitatiloe economice 16. Controlul evidentelor tehnico-operative financiare si contabile urmareste daca: - sunt respectate corelatiile dintre evidenta tehnico-operativa si financiar-contabila si cea statistica, ca si dintre evidenta sintetica si cea analitica; - modul de organizare a evidentei contabile sintetice si analitice, precum si conducerea acesteia, asigura reflectarea in expresie baneasca a intregului patrimoniu 17. Activitatea de determinare a starii unor operatiuni economice efectuate, reprezentate in documente financiar-contabile prin raportarea acestora la prevederile si normele leagle prin care au fost , reprezinta definanciaritia: - CONTROLULUI FINANCIAR ulterior 18. Sfera de actiune a CONTROLULUI FINANCIAR ulterior este formata din: - totalitatea activitateaecon. realizate de catre diferitele unitati economice, institutii ale statului, regii autonome, soc.comerc si bancare cu capit.de stat sau privat, asociatii familiale

19. CONTROLUL FINANCIAR serveste: - intereselor agentilor economici care il organizeaza si exercita, atat prin actiunea de prevenire a situatiei de disfunctionalitate in procesul de gestionare a patrimoniului, cat si mai ales prin cea de remediere a unor abateri de la prevedrile legale, cu efecte perturbatorii in activitatea acestora - intereselor entitatilor economice partenere pe piata carora le ofera informatii exacte asupra starii patrimoniului unitatii economici de ale carei rezultate sunt interesate, prin mediatizarea aspectelor pozitive sau negative, dupa caz, ale acesteia 20. Caracterul formativ al actiunii de CONTROL FINANCIAR consta in: - activitatea de indrumare pe care CONROLUL FINANCIAR o desfasoara concomitent cu activitatea de verificare, in legat.atat cu unele abateri constatate care pot fi remediate chiar in aceasta perioada, cat si cu modul de rezolvare, de catre alti operatori economici, a problemelor care au generat aceste abateri; - activitatea de prezentare, de catre CONROLUL FINANCIAR, a unor reglementari legale nou aparute si de care, din diferite motive, lucratorii unitatii controlate nu au luat inca cunostinta pana la data efectuarii verificarii;

Revista Romana de TVA: Expertul tau in TVA! Solutii concrete pentru toate problemele tale de TVA: TVA comunitar, rambursare TVA, decont TVA, deducere TVA! Click aici!

21. Dupa structurile care o exercita, activitatea de CONTROL FINANCIAR se poate clasifica: - CONTROLULUI FINANCIAR al statului - CONTROLULUI FINANCIAR propriu 22. CONTROLULUI FINANCIAR propriu de definanciareste ca fiind: - forma CONTROLULUI FINANCIAR care se organizeaza si se exercita in cadrul unitatilor economice in scopul prevenirii si/sau depistarii si solutionarii efectelor unor abateri de la prevederile si normele legale prin care activitatile realizate in cadrul acestora sunt 23. Principalul obiectiv al CONTROLULUI FINANCIAR de gestiune consta in: - stabilirea integritatii valorilor materiale si banesti din gestiunile supuse verificarii 24. sfera de actiune a CONTROLULUI FINANCIAR intern este formata din: - ansamblul activitatilor, proceselor si operatiunilor, precum si al documentelor primare, centralizatoare si de sinteza aferente cu care opereaza structurile unei institutii publice; 25. Sistemul metodologic de exercitare a CONTROLULUI FINANCIAR se definanciareste ca: - un ansamblu de activitateainterdependente care, prin utilizarea unor procedee si tehnici specifice, are drepentru scop realizarea procesului de cunoastere a unui fenomen, a unui proces sau a unei activitati economice prin raportarea modului concret de manifestare a acestora la prevederile legale, normele sau instructiunile prin care au fost

26. Controlul documentelor contabil, ca procedeu al CONTROLULUI FINANCIAR, se definanciareste astfel: - un complex de actiuni de verificare efectuate in scopul stabilirii legalitatii si realitatii unor date sau a unor operatiuni economice inregistrate in docume-le primare si/sau evidentele tehnico-operative, FINANCIARe si contabile, precum si de verificare a calitatii acestora; 27. Realizarea procedeului de control fapentruic presupune utilizarea mai multor tehnici, si anume: - Inspectia fizica - Obsrevarea directa 28. Controlul documentar contabil, ca procedeu al CONTROLULUI FINANCIARare ca obiectiv principal: - stabilirea realitatii in ceea ce priveste starea unui fenomen economici, rezultata din compararea modului de manifestare a acestora cu o serie de criterii prin care a fost definanciarit si institutionalizat 29. Realizarea activitatii de inregistrare a operatiunilor economice in evidenta contabila pune in evidenta: - functia de control a acesteia 30. Sfera de activitate a procedeului de Controlul documentar, realizat prin utilizarea tehnicii de Controlul reciproc, cuprinde: - numai partea comuna a informatiilor urmarind doar eventualele diferitecare ar putea genera perturbari in activitatea economica viitoare

Aboneaza-te la Revista Romana de Fiscalitate si joaca rolul principal intr-un film de Oscar: "Codul Fiscal - prietenul meu cel mai bun"! Cel mai puternic instrument de informare si consultanta fiscala, acum - in slujba dvs.! Click aici!

31. In situatia in care nu se poate stabili direct daca informatiile privind existenta elementelor de activ si pasiv, inscrise in documetele primare sau in evidentele tehnicooperative, financiare si contabile sunt reale, poate fi utilizata urmatoarea tehnica de controlul: - inventarierea 32. Tehnica de Controlul care are ca sfera de activitate documentele financiar-contabile primare, dar obiectul verificarii il formeaza informatiile comune ale diferitelor exmplare apartinand aceluiasi document, este: - controlul incrucisat

33. Actiunea de Controlul fapentruic realizata chiar la locurile unde isi desfasoara acticitatea personalul care conduce sau executa operatiunile ce fac obiectul CONTROLULUI FINANCIAR, din unitatea economicisupusa verificarii, presupune utilizarea tehnicii numita: - observare directa 34. Operatia de inventariere de organizeaza, in mod obligatoriu, in urmatoarele situatii: - in cazul fuzionarii, divizarii sau incetarii activitatii; - la inceputul activitatii, cu scopul de a stabili si evalua elementele patrimoniale ce constituie aportul la capital social 35. Controlul.cronologic este tehnica de CONTROL FINANCIAR: - care are ca obiectiv analizarea documentelor ce fac obiectul verificarii, in ordinea emiterii si inregistrarii in evidente, fara grupari sau sistematizari prealabile pe diverse criterii sau activitati ale acestora 36. Raspunderea civila delictuala: - este angajata in cazurile in care prin conditiile ilicite se nesocoteste obligatia generala a oricarui membru al unei colectivitati de a nu pagubi pe un altul; - obliga fapentruuitorul sa repare atat daunele previzibile, cat si daunele ce erau imprevizibile in momentul savarsirii fapentruei ilicite, indiferent daca a actionat cu intentie sau numai din imprudenta sau neglijenta 37. Daca savarsirea unei fapentrue ce constituie contraventie au participat mai multe persoane, sanctiunea se aplica: - separat pentru fiecare persoana in parte 38. Paguba constituie: - sursa obligatiei de despagubire in cazul in care a fost savarsita fapentrua ilicita si culpabila a debitorului sau a persoanelor si bunurilor de care acesta este chemat sa raspunda 39. Angajarea raspunderii civile delictuale este determinata de realizarea cumulativa a urmatoarelor conditii: - autorul fapentruei sa fi fost in culpa si sa fi avut capacitate delictuala in momentul savarsirii acesteia - intre fapentrua ilicita si prejudiciu sa existe un raport de cauzalitate 40. Obiectivul principal al Controlului, ca procedeu de CONTROL FINANCIAR consta in: - stabilirea existentei si miscarii, intr-o anumita per de timp determinata, a tuturor mijloacelor materiale si banesti dintr-o entitate economica

"Taxe si Impozite Actual" Solutia problemelor dvs. legate de taxe si impozite! Click aici!

41. Calculul de control, ca tehnica a procedeului de control documentar, presupune :

- refacerea de catre CONTROLUL FINANCIAR , pe baza datelor inregistrate in documentele oficiale, primare sau centralizatoare si a procedurilor legal stabilite, a tuturor calculelor din care rezulta o informatie ce face obiectul controlului ; 42. Autoritatile administratiei publice locale stabilesc si sanctioneaza prin hotarari contraventiile : - in toate domeniile de activitate pentru care le sunt stabilite atributii prin lege ; - in toate domeniile in care nu sunt stabilite contraventii prin lege, ordonante sau hotarari ale Guvernului Romaniei ; 43. Pentru a putea fi inscrise in actele de control abaterile si/sau deficientele trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii : -sa fie reale adica sa fi rezultat din actiunea de control. - sa se refere la activitatea controlata . 44.In vederea realizarii obiectivelor proprii de control, Curtea de Conturi verifica si analizeaza: -contul general annual de executie a bugetului de stat -contul anual de executie a datoriei publice a statului si situatia garantiilor guvernamentale pentru credite interne si externe contractate de catre diferite personae juridice 45.In baza prevederilor legale in vigoare, CONTROLUL FINANCIAR extern exercitat de catre Curtea de Conturi are ca principal obiectiv : -stabilirea modului de respectare a prevederilor legale in domeniile si la entitatile din sfera de actiune a aceseia 46.Pentru incasarea functiei de CONTROL FINANCIAR structurile Financiarantelor Publice utilizeaza in special urmatoarele forme si tehinci : -controlul incrucisat -controlul prin sondaj Ministerului

47.In vederea stabilirii bazei reale de impunere exprimarea situatiei fiscale a unui contribuabil de face prin : -verificarea tuturor documentelor justificative si a evidentelor FINANCIAR contabile si fiscale care pot constitui si probe. 48.In cazul in care un contribuabil contesta decizia de reverificare a unei anumite perioade documetul care constituie mijloc de proba atat petnru acesta cat si pettru structura fiscala competenta este : -declaratia scrisa pe proprie raspundere a contribuabilului din care rezulta ca toate documentele si informatiile relevante pentru efectuarea inspectiei fiscale au fost puse la dispozitia inspectorului fiscal 49.Principalele acte de control financiaraciar intocmite ca urmare a constatarii unor abateri de la prevederile legale sau de la alte norme prin care activitatile verificate au fost si institutionalizate sunt : -procesele verbale de control si rapoartele de control -procesele verbale de constestare si sanctionare a contraventiilor 50. Viza de CONTROL FINANCIAR preventiv delegat organizata de catre MinisterulFinanciarantelor Publice prin personal special delegat pentru efectuarea acestei activitati este :

-o atestare emisa de catre o autoritate legala prin care se confirma ca proiectele de operatiuni supuse controlului sau au fost efectuate in conformitate cu prevederile legale prin care au fost Alerta TVA: Guvernul stabileste noi legi in domeniul TVA! Consilier TVA solutia unica a tuturor problemelor tale legate de TVA-ul comunitar: taxare inversa, decont TVA, achizitii intracomunitare, plata TVA, calcul TVA! Click aici!

51. Principalele activitati asupra carora se poate exercita controlul financiaraciar preventiv propriu in vederea acordarii visei sunt : -trecerea pe cheltuiele , fonduri sau rezultate a unor sume care duc la diminuarea profitului sau capitalului social -gajarea inchirierea si concesionarea bunurilor unitatilor sau ale subunitatilor acestora 52.Obicetivul general al Garzii Financiare consta in efectuarea controlului financiaraciar : -operativ current privind prevenirea descoperirea oricaror acte si fapentrue din domeniul economic financiar si vamal avand ca efect combateerea evaziunii si fraudei fiscale 53.Garda Financiara efectueaza activitati de control financiaraciar care constau in : -efectuare in baza prevederilor legale a unor actiuni de control in loclurile pubilce sau particulare daca exista indicii ca in aceste locuri functioneaza instalatii cu care se realizeaza produse destinate comercializarii fara indeplinirea obligatiilor fiscale - verificarea existentei si a autenticitatii documentelor justificative referitoare la activitatile de productie executare de lucrari sau prestari de servicii precum si cel de transport al marfurilor 54.Sfera activitati de verificare realizata in cadrul sectiei de CONTROL FINANCIAR ulterior a Curii de Conturi este formata din : -regiile autonome societatile comerciale la care statul unitatile administrativ teritoriale, institutiile publice sau regiile autonome detin singure sau impreuna integral sau cu mai mult de jumatate din capitalul social -organismele autonome de asigurari sociale sau de alta natura care gestioneaza bunuri valori sau fonduri intr-un regim legal obligatoriu 55.Activitatea Ministerului Financiarantelor Publice se desfasoara in baza prevederilor legale de organizare si functionare pornind de la urmatoarele principii : -principiul coerentei stabilitatii si predictabilitatii cadrului macro economic -principiul satisfacerii cerintelor partenerilor sociali 56.Instrument practic utilizat in procesul de verifiare economica realizat de catre personalul cu atributii in acest domeniu in scopul stabilirii unor adevaruri prin raportarea modului de efectuare a unor operatiuni din activitatea unei unitati economice la un sistem de conventii aprioric stabilit, este : -procedeul de control financiaraciar 57.Sanctiunile contraveniale principale sunt : -avertismentul -amenda contraventionala

58.Raportul asupra modului de gestionare a contului de executie intocmit de catre controlorii Curtii de Conturi a Romaniei este supus anlizei unui complet care dupa analizarea acestuia prin incheieri de sedinta poate dispune : -sesizarea organelor de urmarire penala atunic cand din analiza raportului si a documentelor primare si centralizatoare anexate la acesta aufost constatate abateri care potrivit prevederilor legii penale poate constitui infractiuni -restituirea rapoartelor pentru completare sau refacere 59.Repararea in natura sau prin echivalent banesc a unui prejudiciu suferit sub forma unei pierderi concretizatoare in distrugerea sau degradarea unor bunuri care prin destinatia lor economica sau prin natura lor nu produceau beneficiu poate fi realizata numai daca : -marimea prejudiciului a fost in prealabil masurata si evaluata corespunzator 60.In cadrul masurilor de valorificare a constatarilor in baza prevederilor legale Curtea de Conturi prin presedintele sectiei de control financiaraciar ulterior are drepentruul sa dispuna prin decizie urmatoarele : -blocarea fondurilor bugetare sau speciale atunci cand se constata utilizarea nelegala sau ineficienta a acestora -inlaturarea neregulilor constatat in activitatea financiaraciar contabila controlata ,corectare bilanturilor contabile ,a conturilor de profit si pierdere si a conturilor de executie

Taxe si impozite pentru contabili 2008! "Consumul" excesiv de taxe si impozite dauneaza grav companiei dvs.! Primul serviciu de consultanta in contabilitate la care si Fiscul apeleaza: Consilier Taxe si Impozite pentru Contabili 2008! Click aici!

61.Activitatea de CONTROL FINANCIAR ulterior extern exercitata de catre Curtea de Conturi se realizeaza pe baza programuluii de control propriu care trebuie sa cuprinda : -actiunile de control programate la institutiile publice conduse de ordonatori secudari si teritali din subordinea institutiilor conduse de ordonatori principali de credite care se vor desfasura pe cat posibil in aceeasi perioada de timp -institutiile publice conduse de ordonatori de credite principali indiferent de volumul cheltuielilor bugetare inregistrate si raportate de acestea avand in vedere constatarile rezultate din verificarile precedente si eventual existenta unor indicii care sa justifice necesitatea efectuarii controlului in fiecare an financiaraciar 62.Formele organizate ale CONTROLULUI FINANCIAR propriu exercitate diferentiat in functie de sfera de activitate si de obiectivele propuse sunt : -controlul financiaracicar preventiv -CONTROLUL FINANCIAR intern 63.Personalul insarcinat cu exercitarea CONTROLULUI FINANCIAR de gestiune are obligatia :

-sa propuna sau sa dispuna masurile necesare de inlaturare a lipsurilor si abaterilor constatate si consemnate in actele de control in vederea intrarii in legalitate 64.Abaterile de la prevederile legale constatate ca urmare a exercitarii controlului financiaraciar de gestiune se consemneaza in : -procesele verbale de constatare 65.Procesele specifice respectiv de cunoastere perfectionare a unui fenomen a unui proces sau a unei activitati economice componente principale ale metodologiei de control sunt : -control documetar contabil -control fapentruic 66.Raspunderea civila poate fi stabilita : -in timpul controlului daca prin savarsirea unei contraventii nu a fost cauzata vreo paguba si nici nu exista bunuri materiale ce urmaeaza a fi confiscate ca urmare a abaterii savarsite dar numai daca organele care efectueaza controlul au aceasta competenta poate fi stabilita si aplicata 67.Din analiza conturilor financiare anuale supuse verificarii comform prevederilor legale controlorii financiaraciari ai Curtii de Conturi au obligatia sa constate daca : -conturile financiaraciare analizate sunt egale si comforme cu realitatea iar inventarierea patrimoniului entitatilor publice a fost efectuata la termen si in conditiile stabilite de lege -veniturile statului si ale unitatilor administrativ teritoriale ale asigurariolr sociale de stat si ale entitatilor publice financiaratate integral sau partial din mijloace extrabugetare au fost legal stabilite si incasate la termenele stabilite de lege 68.La baza organizarii si functionarii Curtii de Conturi a Romaniei a stat prinicpiul independentei confom caruia aceasta institutie suprema de control financiaraciar : -se supune numai legii programul sau este decis in mod independent si in deplina autonomie iar membrii sai se bucura de inamovibilitate 69.Principalele trasaturi caracteristice ale controlului financiaraciar operativ curent sunt : -se exercita pe toata durata desfasurarii proceselor economice supuse actiunii de verificare ; -se exercita de personal calificat incadrat intr-o structura distincta in directa subordonare a conducatorului unitatii economice 70. Obiectivele controlului financiaraciar operativ curent constau in verificare modului de respectare a prevederilor legale in legatura cu : -efectuarea recepentruiilor si a inventarierii patrimoniului -modul de conducere a evidentelor contabile

GHID PRACTIC DE CONTABILITATE Solutii practice de contabilitate specifica Click aici!

71.CONTROLUL FINANCIAR operativ curent se definanciaresc ca fiind : -activitatea de determinare a starii unor operaiuni economice reprezentate in documente financiaraciare si contabile prin raportarea modului de manifestare a acestora in momentul

efectuarii sau pe masura derularii in cadrul sistemelor din care fac parte la prevederile si normele legale prin care au fost 72.Principalele obiective ale controlului financiaraciar exercitat in cadrul institutiilor publice sunt de a stabili : -modul de administrare a fondurilor acordate de la buget -modul de indeplinire a obligatiilor financiare si fiscale fata de diferite structuri guvernamentale 73. Caracterul postoperativ al functiei de cunoastere evaluare a controlului financiaraciar se manifesta prin : -ansamblul informatiilor referitoare la activitatile economice supuse analizei pe care aceasta activitate le poate furniza si care constituie sursele principale de informatii pentru fundamentarea si aplicarea deciziilor necesare remedierii abaterilor si intrarii in regimul de legalitate 74.La baza aprobarii prevederilor al caror scop a fost acela de creeare a unui cadru legal pentru organizarea institutiilor statului cu atributii de control financiaraciar care sa asigure realizarea in conditii de eficienta a diferitelor forme de amnifestare a acestei activitati in raport de structura si noile cerinte ale economiei nationale ,au stat urmatoarele principii : -principiul specializarii personalului -principiul controlului extern 75.CONTROLUL FINANCIAR preventive delegate organizat in cadrul Ministerului Financiarantelor Publice se exercita asupra operatiunilor economice desfasurate in cadrul : -institutiior pubilce in care este exercitata functia de ordonator principla de credite 76.CONTROLUL FINANCIAR efectuat de catre sectia de control financiaraciar ulterior din cadrul Curtii de Conturi a Romaniei poate fi extins si la alte personae juridice si anume la cele: -care bebficiaza de garantii guvrnamentalepetnru credite interne sau externe ,de subventii sau de alte forme de sprijin financiaraciar din partea statului -care administreaza in baza unui contract de concesiune sau de inchiriere bunuri apartinand domeniului public sau privat al statului 77.Activitatea de control financiaraciar preventiv desfasurata de controlorii delegati este reglementata prin norme metodologice aprobate de minsterul financiarantelor pubilce prin care sunt stabilite : -tipurile de operatiuni ale caror proiecte se supun CONTROLULUI FINANCIAR preventiv delegat -limitele alorice minime de la care se exercita controlul financiaraciar preventiv delegat pentru fiecare tip de operatiune in parte 78.La nivelul institutiilor publice si al altor unitati asimilate acestora activitatea de control financiaraciar propriu se organizeaza in formele : -control financiaraciar preventiv propriu -audit financiaraciar intern 79.Instituirea la nivelul unitatilor economice a diferitelor forme ale controlului financiaraciar intern este programata astfel incat prin rezultate sa raspunda urmatoarelor cerinte principale : -stabilirea obiectivelor specifice se dimensioneaza astfel incat sa cuprinda pe cat posibil intreaga arie a activitatilor desfasurate de institutie sa fie adecvate fiecarei perioade si sa fie rezonabile

-sa realizeze conditiile unei supravegheri permanente a tuturor activitatilor de carte pesonalul de conducere pentru a interveni prin actiuni corective promte si rsponsabile ori de cate ori se constata abateri de la prevederile legale sau de la regulamentele si normele proprii de organizare si functionare. 80.Necesitatea organizarii activitatii de CONTROL FINANCIAR de gestiune ca structura distincta in directa coordonare a conducatorului societatii comerciale este determinata de obligativitatea realizarii de catre acesta a urmatoarelor atributii : -exercitarea controlului direct si permanent al activitatii tuturor compartimentelor functionale din subordine si al celui inopinat desfasurat la locurile unde se pastreaza si se uilizeaza valorile matriale si banesti -instituirea si dezvoltarea spiritului de autocontrol la tot personalul societatii

Confidential pentru contabilii din institutiile publice Consilier Contabilitate pentru institutii publice 457 de definanciaritii si temeiuri legale si 127 de studii de caz te fac AS in CONTABILITATEA specifica INSTITUTIILOR PUBLICE! Click aici!