Masalah Tingkah Laku & Modifikasi Tingkah Laku

bimbingan secara individu .Punca kurang keyakinan diri 2. Terlampau bergantung kepada pelajar lain (Tingkah Laku Bergantung) • 1.kerja yang berbeza dari orang lain .latih tubi .1. Modifikasi tingkah laku – Shaping : .

2.Murid Tidak Mendengar Arahan ( Permusuhan Nyata – Dipelajari) • 1. Modifikasi Tingkah Laku – Denda – Reverse Psychology . Punca – Ibu bapa @ keluarga kerap memukul murid – Ibu bapa dalam proses penceraian – Kurang kasih sayang 2.

lantik murid sebagai mentor kepada murid lain . 2.3. beri kerja lebih. Punca 2. Murid Cepat Bosan (Tingkah Laku Cepat Belajar) • 1. Modifikasi Tingkah Laku – Peneguhan Positif – Cth: 1.

Punca • 2.4. Pergerakan Murid Tidak Terkawal (Hiperaktif) • 1. Modifikasi Tingkah Laku – Shaping – Denda – Reverse Psychology .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful