LAMPIRAN 10 CONTOH SURAT PERMOHONAN MENGUTIP DERMA

Persatuan Bahasa Melayu, Sekolah Menengah Kebangsaan Kebangsaan Ahmad Razali, 68000 Ampang, Selangor Darul Ehsan.

Rujukan Tuan Rujukan Kami Tarikh

: : :

Pengetua, Sekolah Menengah Kebangsaan Ahmad Razali, 68000 Ampang, Selangor Darul Ehsan. Tuan, MEMOHON KEBENARAN MENGUTIP DERMA KEAHLIAN Merujuk perkara di atas, saya selaku Bendahari Persatuan Bahasa Melayu Sekolah Menengah Kebangsaan Ahmad Razali dengan penuh rasa tanggungjawab memohon kebenaran untuk mengutip derma keahlian bagi Persatuan Bahasa Melayu sebanyak RM3.00 (Ringgit Malaysia :Tiga Sahaja) daripada setiap ahli untuk jangka masa satu tahun. Kutipan ini adalah penting untuk menjayakan aktiviti persatuan ini. Diharapkan permohonan ini mendapat pertimbangan dan kelulusan daripada pihak tuan. Sekian terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah,

…………………………. ( ROSLEE BIN ISMAIL ) Bendahari, Persatuan Bahasa Melayu, Sekolah Menengah Kebangsaan Ahmad Razali, 6800 Ampang, Selangor Darul Ehsan.

( ) Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Ahmad Razali. Selangor Darul Ehsan. KELULUSAN MENGUTIP DERMA KEAHLIAN Merujuk perkara di atas.(A) 196. Rujukan Tuan Rujukan Kami Tarikh : : : Encik Roslee Bin Ismail. Selangor Darul Ehsan. . 68000 Ampang. diharapkan Persatuan Bahasa Melayu akan bergerak aktif di samping menjaga nama baik sekolah.00 (Ringgit Malaysia : Tiga sahaja) daripada setiap ahli. untuk mengutip derma keahlian Persatuan Bahasa Melayu sebanyak RM3. Selangor Darul Ehsan. 68000 Ampang.Mei 1998 P. Sekian.U. Bendahari. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Sekolah Menengah Kebangsaan Ahmad Razali. 2. Sehubungan dengan itu. Persatuan Bahasa Melayu. 68000 Ampang. Tuan. terima kasih.LAMPIRAN 11 CONTOH SURAT KELULUSAN MENGUTIP DERMA Sekolah Menengah Kebangsaan Ahmad Razali. saya selaku Penolong Pendaftar Sekolah meluluskan permohonan tuan mengikut Seksyen 130 Akta Pendidikan 1996 seperti termaktub dalam Peraturan (4) Warta Kerajaan bertarikh 21 hb. …………………………………….