LAMPIRAN 10 CONTOH SURAT PERMOHONAN MENGUTIP DERMA

Persatuan Bahasa Melayu, Sekolah Menengah Kebangsaan Kebangsaan Ahmad Razali, 68000 Ampang, Selangor Darul Ehsan.

Rujukan Tuan Rujukan Kami Tarikh

: : :

Pengetua, Sekolah Menengah Kebangsaan Ahmad Razali, 68000 Ampang, Selangor Darul Ehsan. Tuan, MEMOHON KEBENARAN MENGUTIP DERMA KEAHLIAN Merujuk perkara di atas, saya selaku Bendahari Persatuan Bahasa Melayu Sekolah Menengah Kebangsaan Ahmad Razali dengan penuh rasa tanggungjawab memohon kebenaran untuk mengutip derma keahlian bagi Persatuan Bahasa Melayu sebanyak RM3.00 (Ringgit Malaysia :Tiga Sahaja) daripada setiap ahli untuk jangka masa satu tahun. Kutipan ini adalah penting untuk menjayakan aktiviti persatuan ini. Diharapkan permohonan ini mendapat pertimbangan dan kelulusan daripada pihak tuan. Sekian terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah,

…………………………. ( ROSLEE BIN ISMAIL ) Bendahari, Persatuan Bahasa Melayu, Sekolah Menengah Kebangsaan Ahmad Razali, 6800 Ampang, Selangor Darul Ehsan.

Selangor Darul Ehsan. untuk mengutip derma keahlian Persatuan Bahasa Melayu sebanyak RM3. 68000 Ampang.00 (Ringgit Malaysia : Tiga sahaja) daripada setiap ahli. . diharapkan Persatuan Bahasa Melayu akan bergerak aktif di samping menjaga nama baik sekolah. Persatuan Bahasa Melayu.LAMPIRAN 11 CONTOH SURAT KELULUSAN MENGUTIP DERMA Sekolah Menengah Kebangsaan Ahmad Razali. Sekolah Menengah Kebangsaan Ahmad Razali. ( ) Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Ahmad Razali. saya selaku Penolong Pendaftar Sekolah meluluskan permohonan tuan mengikut Seksyen 130 Akta Pendidikan 1996 seperti termaktub dalam Peraturan (4) Warta Kerajaan bertarikh 21 hb.Mei 1998 P. Selangor Darul Ehsan. terima kasih. KELULUSAN MENGUTIP DERMA KEAHLIAN Merujuk perkara di atas. Sekian. 68000 Ampang. Tuan. Bendahari. …………………………………….U. Sehubungan dengan itu. 2. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. 68000 Ampang.(A) 196. Selangor Darul Ehsan. Rujukan Tuan Rujukan Kami Tarikh : : : Encik Roslee Bin Ismail.