BORANG PENTAKSIRAN TMK / TAHUN 3 / 2013

7.1

6.1

B6DT2E3
B6DT2E2
B6DT2E1
B6DT1E2
B6DT1E1
B5DT3E2

3.2

4.1

4.2

B3DT4E1

B5DT2E1

B3DT5E1

B3DT6E1

5.1

3.1
B3DT3E3

B5DT3E1

2.5
B3DT3E2

2.4
B5DT1E1

B3DT2E1

B3DT3E1

2.3
B4DT2E2

B4DT1E3

B4DT2E1

2.2

2.1
B4DT1E2
B4DT1E1
B2DT1E2

B1DT1E1

1.4

1.3
B2DT2E2

B2DT1E1

1.2
B2DT2E1

NAMA MURID

B3DT1E1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8,
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

PENTAKSIRAN
BIL

1.1

STANDARD PEMBELAJARAN

TMK
TAJUK

5.2 2. 13. 3.2. 29. 23.2 3. 21.12 NAMA MURID B3DS1E1 BIL PENTAKSIRAN 1.1.1.3 3.1 1.1. 11. 22. 16.2. 8. 24.1 STANDARD PEMBELAJARAN HAIWAN MANUSIA KEMAHIRAN MANIPULATIF KEMAHIRAN PROSES SAINS TAJUK .1.3 1.2.2 1.2. 26.2.1 2.1 1.1. 27. 20.1.14 B3DS1E3 B6DS1E1 1. 17. 14.4 1.2. 18.1 3. 25. 4. 1.2. 9. 6.2.BORANG PENTAKSIRAN DST / TAHUN 3 / 2013 3.3 B3DS1E4 B3DS1E5 B3DS1E6 B3DS2E1 B3DS2E2 B4DS1E1 B5DS1E1 B5DS1E2 B1DS1E1 B2DS1E1 B3DS3E1 2.1.6 1. 30.3 B3DS1E2 1. 2.5 2.3 3. 15. 7.1 B1DS2E3 B1DS2E2 B1DS2E1 B6DSIE2 1.1.1.5 1.1.2 B1DS2E4 B2DS2E1 B3DS4E1 B1DS3E1 B2DS3E1 3. 12.2. 28. 10. 19.

1. 9.1 STANDARD PEMBELAJARAN PENYERAPAN MAGNET TUMBUHAN TAJUK . 8. 4.5 6.4 5. 28.3 6. 14.1. 18. 12. 21.1 B2DS4E1 B3DS5E1 B5DS2E1 B1DS5E1 B3DS6E1 B3DS6E2 B4DS2E1 B4DS2E2 B5DS3E1 B4DS2E3 B6DS2E1 B2DS5E1 B2DS5E2 B3DS7E1 B4DS3E1 B5DS4E1 B6DS3E1 B1DS4E6 B1DS4E5 B1DS4E4 B1DS4E3 B1DS4E2 PENTAKSIRAN NAMA MURID B1DS4E1 1.1. 30. 13.1 5.1.5 5.1.1. 23. 5.2 6. 17.1. 26.2 4. 22. 27.1. 20. 3.1.4 6.1 5.1.2.3 4. 16.2 6.1. 7.1 6. 25. 15. 10.4 5.2.1. 2.6 5. 19.1. 11. 24. 6.2.1.BORANG PENTAKSIRAN DST / TAHUN 3 / 2013 4. 29.2 5. B1DS4E7 BIL 4.1.3 5.

27. 28. 30.1. 3.10 B4DS4E2 B1DS6E1 B1DS6E3 B1DS6E2 B2DS6E1 B3DS9E1 B3DS9E2 B4DS5E1 B5DS5E1 B6DS4E1 B6DS4E2 1.3 8. 24.1. 6.2 PENTAKSIRAN B3DS8E1 BIL 7. 13. 8.5 8.1.1. 21.1. 29.1. 17.3 8. 19. 2.1. 25.1 STANDARD PEMBELAJARAN ASAS TEKNOLOGI . 4. 14.1. 12.1. 5.8 8.6 8.1.1. 26.BORANG PENTAKSIRAN DST / TAHUN 3 / 2013 TANAH TAJUK 7. 10. B4DS4E1 NAMA MURID 7. 15.1. 23.4 8. 9.2 8.9 8. 11. 20. 16.1.7 8. 7.1 8. 18. 22.