Taklimat

PENGENALAN HRMIS

Kandungan

     

Pengenalan Objektif HRMIS Ciri-ciri HRMIS Modul & Submodul HRMIS Faedah-Faedah HRMIS HRMIS Di JPN Sabah

UNIT HRMIS, SKPP Pejabat Projek HRMIS Jabatan PELAJARAN Perkhidmatan Awam Malaysia JABATAN NEGERI SABAH

2

SKPP Pejabat Projek HRMIS Jabatan PELAJARAN Perkhidmatan Awam Malaysia JABATAN NEGERI SABAH 3 . dimudahcarakan oleh teknologi. yang menggabungkan amalan-amalan terbaik dalam pengurusan sumber manusia di peringkat global UNIT HRMIS.Pengenalan HRMIS! Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia yang bersepadu.

Pengenalan HRMIS adalah satu sistem pengurusan sumber manusia sektor awam yang komprehensif bermula dari proses pengambilan anggota sektor awam (competency owner) sehingga persaraannya. SKPP Pejabat Projek HRMIS Jabatan PELAJARAN Perkhidmatan Awam Malaysia JABATAN NEGERI SABAH 4 . UNIT HRMIS.

SKPP Pejabat Projek HRMIS Jabatan PELAJARAN Perkhidmatan Awam Malaysia JABATAN NEGERI SABAH 5 .Objektif HRMIS OBJEKTIF EG-HRMIS UNIT HRMIS.

Objektif HRMIS PERANCANGAN TENAGA KERJA Membolehkan perancangan tenaga kerja dan penentuan saiz perkhidmatan awam yang berkesan melalui maklumat sumber manusia yang lengkap UNIT HRMIS. SKPP Pejabat Projek HRMIS Jabatan PELAJARAN Perkhidmatan Awam Malaysia JABATAN NEGERI SABAH 6 .

SKPP Pejabat Projek HRMIS Jabatan PELAJARAN Perkhidmatan Awam Malaysia JABATAN NEGERI SABAH 7 .Objektif HRMIS AUTOMASI PROSES KERJA Kini…. Dulu…. Mengautomasikan proses-proses operasi pengurusan sumber manusia UNIT HRMIS.

SKPP Pejabat Projek HRMIS Jabatan PELAJARAN Perkhidmatan Awam Malaysia JABATAN NEGERI SABAH 8 . terbuka dan fleksibel serta kemaskini bagi memenuhi keperluan pengurusan di pelbagai peringkat agensi UNIT HRMIS.Objektif HRMIS BANGUNKAN SISTEM MAKLUMAT MODEN & TERKINI Membangunkan maklumat sumber manusia yang bersepadu.

SKPP Pejabat Projek HRMIS Jabatan PELAJARAN Perkhidmatan Awam Malaysia JABATAN NEGERI SABAH 9 .Objektif HRMIS PERSEKITARAN PAPER-LESS DIWUJUDKAN Menyumbang ke arah pewujudan persekitaran paper-less UNIT HRMIS.

Ciri-Ciri HRMIS CIRI-CIRI EGHRMIS UNIT HRMIS. SKPP Pejabat Projek HRMIS Jabatan PELAJARAN Perkhidmatan Awam Malaysia JABATAN NEGERI SABAH 10 .

SKPP Pejabat Projek HRMIS Jabatan PELAJARAN Perkhidmatan Awam Malaysia JABATAN NEGERI SABAH 11 . PROSES CUTI PEMOHON PENYOKONG PELULUS UNIT HRMIS.Ciri-Ciri HRMIS DIPACU OLEH PROSES Fungsi-fungsi disediakan untuk membantu melaksanakan proses sumber manusia dan akan dikemaskini secara automatik hasil daripada tindakan yang dilakukan.

SKPP Pejabat Projek HRMIS Jabatan PELAJARAN Perkhidmatan Awam Malaysia JABATAN NEGERI SABAH 12 .Ciri-Ciri HRMIS KEMUDAHAN LAYAN DIRI Pegawai dapat melaksanakan aktiviti-aktiviti seperti berikut: • • • • • • Mengemaskini rekod peribadi (P) Memohon cuti / menyemak baki cuti Mengemukakan tuntutan Memantau prestasi individu Memohon penilaian kompetensi Memohon latihan UNIT HRMIS.

Ciri-Ciri HRMIS Ciri layan diri dibangunkan supaya.. SKPP Pejabat Projek HRMIS Jabatan PELAJARAN Perkhidmatan Awam Malaysia JABATAN NEGERI SABAH 13 ...  Tahu mengenai faedah & kelayakan mereka  Komunikasi paper-less dengan Unit Sumber Manusia  Akses kepada polisi-polisi & prosedur- prosedur sumber manusia UNIT HRMIS.

SKPP Pejabat Projek HRMIS Jabatan PELAJARAN Perkhidmatan Awam Malaysia JABATAN NEGERI SABAH 14 .Ciri-Ciri HRMIS Integrasi Di Antara Fungsi-Fungsi Sumber Manusia Perkongsian Maklumat Antara Agensi UNIT HRMIS.

SKPP Pejabat Projek HRMIS Jabatan PELAJARAN Perkhidmatan Awam Malaysia JABATAN NEGERI SABAH 15 .Modul & Submodul HRMIS Dalam Perkhidmatan Awam UNIT HRMIS.

PENILAIAN KOMPETENSI MODULMODUL HRMIS 11. PANGKALAN ILMU 3. PENGURUSAN SARAAN. PENERBITAN WEB 12. REKOD PERIBADI 14. PENGURUSAN KOMUNIKASI & TATATERTIB PEKERJA 16 Pejabat Projek HRMIS Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia . PENGURUSAN KERJAYA 6. FORMULASI & PENILAIAN STRATEGI 10. PEROLEHAN SUMBER MANUSIA 4.Modul dan Submodul HRMIS 1. DIREKTORI KERAJAAN 7. PENAMATAN PERKHIDMATAN 13. FAEDAH & GANJARAN 9. DATA PERJAWATAN 2. PENGURUSAN PRESTASI 5. PEMBANGUNAN 8.

Faedah HRMIS Faedah HRMIS • Faedah kepada Organisasi • Faedah kepada Pekerja Pejabat Projek HRMIS Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia 17 .

SKPP Pejabat Projek HRMIS Jabatan PELAJARAN Perkhidmatan Awam Malaysia JABATAN NEGERI SABAH 18 ..Faedah HRMIS Faedah Kepada Organisasi..  Menyelaraskan objektif pengurusan sumber manusia dengan objektif organisasi  Memastikan organisasi mempunyai sumber manusia yang kompeten  Membolehkan pemantauan secara keberkesanan UNIT HRMIS...

SKPP Pejabat Projek HRMIS Jabatan PELAJARAN Perkhidmatan Awam Malaysia JABATAN NEGERI SABAH 19 .. motivasi dan produktiviti para pekerja  Sistem yang mesra pengguna dan fleksibel  Memudahkan komunikasi di antara majikan dan pekerja...  Meningkatkan kepuasan.Faedah HRMIS Faedah Kepada Pekerja.. UNIT HRMIS.

HRMIS Di JPN Sabah • • • • Fungsi Unit HRMIS Strategi Pelaksanaan HRMIS Mekanisme Pelaksanaan HRMIS Pasukan Pelaksana HRMIS UNIT HRMIS. SKPP Pejabat Projek HRMIS Jabatan PELAJARAN Perkhidmatan Awam Malaysia JABATAN NEGERI SABAH 20 .

UNIT HRMIS. SKPP Pejabat Projek HRMIS Jabatan PELAJARAN Perkhidmatan Awam Malaysia JABATAN NEGERI SABAH 21 .  Bertindak sebagai meja bantuan (Helpdesk).  Menguruskan latihan/taklimat/bengkel dan membangunkan kepakaran untuk menggunakan aplikasi HRMIS di agensi. khususnya aktiviti-aktiviti pra perlaksanaan.Fungsi Unit HRMIS. SKPP  Menyelaras dan memantau perlaksanaan HRMIS peringkat agensi.  Sebagai point of reference kepada pengguna agensi dalam pelaksanaan HRMIS. semasa perlaksanaan dan selepas perlaksanaan.

Strategi Pelaksanaan HRMIS STRATEGI PELAKSANAAN PELAKSANAAN MODUL LATIHAN/BENGKEL/ HEBAHAN PENTADBIR. RP & PP PRA PERLAKSANAAN DATA ASAS BU / BA / AP & SANDANGAN UNIT HRMIS. SKPP Pejabat Projek HRMIS Jabatan PELAJARAN Perkhidmatan Awam Malaysia JABATAN NEGERI SABAH 22 . CO PENGEMASKINIAN DP.

Pembantu Tadbir N17 BPK Di PPD Dan Sekolah UNIT HRMIS. SKPP Agen / Pentadbir Sistem 1 Di JPN Agen / Pentadbir Sistem 2 Di PPD Pembantu Tadbir N17 BPK JPN (Unit Perkhidmatan) Kompetensi (Sektor/Unit) Kompetensi di PPD dan Sekolah.Pasukan Pelaksana HRMIS Di JPN Sabah UNIT HRMIS. SKPP Pejabat Projek HRMIS Jabatan PELAJARAN Perkhidmatan Awam Malaysia JABATAN NEGERI SABAH 23 .

Memastikan semua data HRMIS (Modul Rekod Peribadi) disahkan dan sentiasa dikemaskini oleh pengguna. Merancang taklimat/bengkel/latihan untuk PPD. Membangunkan kepakaran untuk menggunakan aplikasi HRMIS di PPD. Menyelia PT BRP PPD untuk mengemaskini data Modul Profil Perkhidmatan dan sejarah cuti ke dalam HRMIS.Peranan Pentadbir Sistem 2 Di PPD JPN Sabah  Menyelaras dan memantau pelaksanaan HRMIS peringkat PPD. Sebagai point of reference kepada pengguna dalam pelaksanaan HRMIS di PPD. khususnya aktiviti-aktiviti semasa pelaksanaan dan selepas pelaksanaan sesuatu modul/submodul HRMIS. Menyediakan laporan bulanan ke unit HRMIS mengenai perkembangan perlaksanaan HRMIS di daerah. Pejabat Projek HRMIS Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia       24 .

gov.sabah@moe.my HELPDESK HRMIS JPN SABAH: 088-230 386 Pejabat Projek HRMIS Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia 25 .E-mail : hrmis.

Terima Kasih .