Taklimat

PENGENALAN HRMIS

Kandungan

     

Pengenalan Objektif HRMIS Ciri-ciri HRMIS Modul & Submodul HRMIS Faedah-Faedah HRMIS HRMIS Di JPN Sabah

UNIT HRMIS, SKPP Pejabat Projek HRMIS Jabatan PELAJARAN Perkhidmatan Awam Malaysia JABATAN NEGERI SABAH

2

Pengenalan HRMIS! Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia yang bersepadu. dimudahcarakan oleh teknologi. yang menggabungkan amalan-amalan terbaik dalam pengurusan sumber manusia di peringkat global UNIT HRMIS. SKPP Pejabat Projek HRMIS Jabatan PELAJARAN Perkhidmatan Awam Malaysia JABATAN NEGERI SABAH 3 .

SKPP Pejabat Projek HRMIS Jabatan PELAJARAN Perkhidmatan Awam Malaysia JABATAN NEGERI SABAH 4 . UNIT HRMIS.Pengenalan HRMIS adalah satu sistem pengurusan sumber manusia sektor awam yang komprehensif bermula dari proses pengambilan anggota sektor awam (competency owner) sehingga persaraannya.

SKPP Pejabat Projek HRMIS Jabatan PELAJARAN Perkhidmatan Awam Malaysia JABATAN NEGERI SABAH 5 .Objektif HRMIS OBJEKTIF EG-HRMIS UNIT HRMIS.

Objektif HRMIS PERANCANGAN TENAGA KERJA Membolehkan perancangan tenaga kerja dan penentuan saiz perkhidmatan awam yang berkesan melalui maklumat sumber manusia yang lengkap UNIT HRMIS. SKPP Pejabat Projek HRMIS Jabatan PELAJARAN Perkhidmatan Awam Malaysia JABATAN NEGERI SABAH 6 .

SKPP Pejabat Projek HRMIS Jabatan PELAJARAN Perkhidmatan Awam Malaysia JABATAN NEGERI SABAH 7 . Mengautomasikan proses-proses operasi pengurusan sumber manusia UNIT HRMIS. Dulu….Objektif HRMIS AUTOMASI PROSES KERJA Kini….

terbuka dan fleksibel serta kemaskini bagi memenuhi keperluan pengurusan di pelbagai peringkat agensi UNIT HRMIS. SKPP Pejabat Projek HRMIS Jabatan PELAJARAN Perkhidmatan Awam Malaysia JABATAN NEGERI SABAH 8 .Objektif HRMIS BANGUNKAN SISTEM MAKLUMAT MODEN & TERKINI Membangunkan maklumat sumber manusia yang bersepadu.

SKPP Pejabat Projek HRMIS Jabatan PELAJARAN Perkhidmatan Awam Malaysia JABATAN NEGERI SABAH 9 .Objektif HRMIS PERSEKITARAN PAPER-LESS DIWUJUDKAN Menyumbang ke arah pewujudan persekitaran paper-less UNIT HRMIS.

Ciri-Ciri HRMIS CIRI-CIRI EGHRMIS UNIT HRMIS. SKPP Pejabat Projek HRMIS Jabatan PELAJARAN Perkhidmatan Awam Malaysia JABATAN NEGERI SABAH 10 .

SKPP Pejabat Projek HRMIS Jabatan PELAJARAN Perkhidmatan Awam Malaysia JABATAN NEGERI SABAH 11 .Ciri-Ciri HRMIS DIPACU OLEH PROSES Fungsi-fungsi disediakan untuk membantu melaksanakan proses sumber manusia dan akan dikemaskini secara automatik hasil daripada tindakan yang dilakukan. PROSES CUTI PEMOHON PENYOKONG PELULUS UNIT HRMIS.

SKPP Pejabat Projek HRMIS Jabatan PELAJARAN Perkhidmatan Awam Malaysia JABATAN NEGERI SABAH 12 .Ciri-Ciri HRMIS KEMUDAHAN LAYAN DIRI Pegawai dapat melaksanakan aktiviti-aktiviti seperti berikut: • • • • • • Mengemaskini rekod peribadi (P) Memohon cuti / menyemak baki cuti Mengemukakan tuntutan Memantau prestasi individu Memohon penilaian kompetensi Memohon latihan UNIT HRMIS.

 Tahu mengenai faedah & kelayakan mereka  Komunikasi paper-less dengan Unit Sumber Manusia  Akses kepada polisi-polisi & prosedur- prosedur sumber manusia UNIT HRMIS.Ciri-Ciri HRMIS Ciri layan diri dibangunkan supaya.. SKPP Pejabat Projek HRMIS Jabatan PELAJARAN Perkhidmatan Awam Malaysia JABATAN NEGERI SABAH 13 ...

SKPP Pejabat Projek HRMIS Jabatan PELAJARAN Perkhidmatan Awam Malaysia JABATAN NEGERI SABAH 14 .Ciri-Ciri HRMIS Integrasi Di Antara Fungsi-Fungsi Sumber Manusia Perkongsian Maklumat Antara Agensi UNIT HRMIS.

SKPP Pejabat Projek HRMIS Jabatan PELAJARAN Perkhidmatan Awam Malaysia JABATAN NEGERI SABAH 15 .Modul & Submodul HRMIS Dalam Perkhidmatan Awam UNIT HRMIS.

PEMBANGUNAN 8. PENGURUSAN KOMUNIKASI & TATATERTIB PEKERJA 16 Pejabat Projek HRMIS Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia . PENGURUSAN SARAAN. PENGURUSAN PRESTASI 5.Modul dan Submodul HRMIS 1. PEROLEHAN SUMBER MANUSIA 4. PENERBITAN WEB 12. FAEDAH & GANJARAN 9. PENGURUSAN KERJAYA 6.PENILAIAN KOMPETENSI MODULMODUL HRMIS 11. FORMULASI & PENILAIAN STRATEGI 10. PENAMATAN PERKHIDMATAN 13. DIREKTORI KERAJAAN 7. REKOD PERIBADI 14. DATA PERJAWATAN 2. PANGKALAN ILMU 3.

Faedah HRMIS Faedah HRMIS • Faedah kepada Organisasi • Faedah kepada Pekerja Pejabat Projek HRMIS Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia 17 .

...Faedah HRMIS Faedah Kepada Organisasi.  Menyelaraskan objektif pengurusan sumber manusia dengan objektif organisasi  Memastikan organisasi mempunyai sumber manusia yang kompeten  Membolehkan pemantauan secara keberkesanan UNIT HRMIS. SKPP Pejabat Projek HRMIS Jabatan PELAJARAN Perkhidmatan Awam Malaysia JABATAN NEGERI SABAH 18 ..

...Faedah HRMIS Faedah Kepada Pekerja. SKPP Pejabat Projek HRMIS Jabatan PELAJARAN Perkhidmatan Awam Malaysia JABATAN NEGERI SABAH 19 .  Meningkatkan kepuasan. motivasi dan produktiviti para pekerja  Sistem yang mesra pengguna dan fleksibel  Memudahkan komunikasi di antara majikan dan pekerja. UNIT HRMIS..

HRMIS Di JPN Sabah • • • • Fungsi Unit HRMIS Strategi Pelaksanaan HRMIS Mekanisme Pelaksanaan HRMIS Pasukan Pelaksana HRMIS UNIT HRMIS. SKPP Pejabat Projek HRMIS Jabatan PELAJARAN Perkhidmatan Awam Malaysia JABATAN NEGERI SABAH 20 .

 Sebagai point of reference kepada pengguna agensi dalam pelaksanaan HRMIS. UNIT HRMIS. semasa perlaksanaan dan selepas perlaksanaan. SKPP Pejabat Projek HRMIS Jabatan PELAJARAN Perkhidmatan Awam Malaysia JABATAN NEGERI SABAH 21 . khususnya aktiviti-aktiviti pra perlaksanaan. SKPP  Menyelaras dan memantau perlaksanaan HRMIS peringkat agensi.  Bertindak sebagai meja bantuan (Helpdesk).Fungsi Unit HRMIS.  Menguruskan latihan/taklimat/bengkel dan membangunkan kepakaran untuk menggunakan aplikasi HRMIS di agensi.

RP & PP PRA PERLAKSANAAN DATA ASAS BU / BA / AP & SANDANGAN UNIT HRMIS.Strategi Pelaksanaan HRMIS STRATEGI PELAKSANAAN PELAKSANAAN MODUL LATIHAN/BENGKEL/ HEBAHAN PENTADBIR. CO PENGEMASKINIAN DP. SKPP Pejabat Projek HRMIS Jabatan PELAJARAN Perkhidmatan Awam Malaysia JABATAN NEGERI SABAH 22 .

Pasukan Pelaksana HRMIS Di JPN Sabah UNIT HRMIS. Pembantu Tadbir N17 BPK Di PPD Dan Sekolah UNIT HRMIS. SKPP Agen / Pentadbir Sistem 1 Di JPN Agen / Pentadbir Sistem 2 Di PPD Pembantu Tadbir N17 BPK JPN (Unit Perkhidmatan) Kompetensi (Sektor/Unit) Kompetensi di PPD dan Sekolah. SKPP Pejabat Projek HRMIS Jabatan PELAJARAN Perkhidmatan Awam Malaysia JABATAN NEGERI SABAH 23 .

Menyelia PT BRP PPD untuk mengemaskini data Modul Profil Perkhidmatan dan sejarah cuti ke dalam HRMIS. Sebagai point of reference kepada pengguna dalam pelaksanaan HRMIS di PPD. khususnya aktiviti-aktiviti semasa pelaksanaan dan selepas pelaksanaan sesuatu modul/submodul HRMIS. Merancang taklimat/bengkel/latihan untuk PPD. Menyediakan laporan bulanan ke unit HRMIS mengenai perkembangan perlaksanaan HRMIS di daerah. Pejabat Projek HRMIS Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia       24 . Memastikan semua data HRMIS (Modul Rekod Peribadi) disahkan dan sentiasa dikemaskini oleh pengguna.Peranan Pentadbir Sistem 2 Di PPD JPN Sabah  Menyelaras dan memantau pelaksanaan HRMIS peringkat PPD. Membangunkan kepakaran untuk menggunakan aplikasi HRMIS di PPD.

sabah@moe.my HELPDESK HRMIS JPN SABAH: 088-230 386 Pejabat Projek HRMIS Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia 25 .gov.E-mail : hrmis.

Terima Kasih .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful