Taklimat

PENGENALAN HRMIS

Kandungan

     

Pengenalan Objektif HRMIS Ciri-ciri HRMIS Modul & Submodul HRMIS Faedah-Faedah HRMIS HRMIS Di JPN Sabah

UNIT HRMIS, SKPP Pejabat Projek HRMIS Jabatan PELAJARAN Perkhidmatan Awam Malaysia JABATAN NEGERI SABAH

2

SKPP Pejabat Projek HRMIS Jabatan PELAJARAN Perkhidmatan Awam Malaysia JABATAN NEGERI SABAH 3 . yang menggabungkan amalan-amalan terbaik dalam pengurusan sumber manusia di peringkat global UNIT HRMIS. dimudahcarakan oleh teknologi.Pengenalan HRMIS! Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia yang bersepadu.

UNIT HRMIS. SKPP Pejabat Projek HRMIS Jabatan PELAJARAN Perkhidmatan Awam Malaysia JABATAN NEGERI SABAH 4 .Pengenalan HRMIS adalah satu sistem pengurusan sumber manusia sektor awam yang komprehensif bermula dari proses pengambilan anggota sektor awam (competency owner) sehingga persaraannya.

Objektif HRMIS OBJEKTIF EG-HRMIS UNIT HRMIS. SKPP Pejabat Projek HRMIS Jabatan PELAJARAN Perkhidmatan Awam Malaysia JABATAN NEGERI SABAH 5 .

Objektif HRMIS PERANCANGAN TENAGA KERJA Membolehkan perancangan tenaga kerja dan penentuan saiz perkhidmatan awam yang berkesan melalui maklumat sumber manusia yang lengkap UNIT HRMIS. SKPP Pejabat Projek HRMIS Jabatan PELAJARAN Perkhidmatan Awam Malaysia JABATAN NEGERI SABAH 6 .

Mengautomasikan proses-proses operasi pengurusan sumber manusia UNIT HRMIS.Objektif HRMIS AUTOMASI PROSES KERJA Kini…. Dulu…. SKPP Pejabat Projek HRMIS Jabatan PELAJARAN Perkhidmatan Awam Malaysia JABATAN NEGERI SABAH 7 .

Objektif HRMIS BANGUNKAN SISTEM MAKLUMAT MODEN & TERKINI Membangunkan maklumat sumber manusia yang bersepadu. SKPP Pejabat Projek HRMIS Jabatan PELAJARAN Perkhidmatan Awam Malaysia JABATAN NEGERI SABAH 8 . terbuka dan fleksibel serta kemaskini bagi memenuhi keperluan pengurusan di pelbagai peringkat agensi UNIT HRMIS.

Objektif HRMIS PERSEKITARAN PAPER-LESS DIWUJUDKAN Menyumbang ke arah pewujudan persekitaran paper-less UNIT HRMIS. SKPP Pejabat Projek HRMIS Jabatan PELAJARAN Perkhidmatan Awam Malaysia JABATAN NEGERI SABAH 9 .

SKPP Pejabat Projek HRMIS Jabatan PELAJARAN Perkhidmatan Awam Malaysia JABATAN NEGERI SABAH 10 .Ciri-Ciri HRMIS CIRI-CIRI EGHRMIS UNIT HRMIS.

Ciri-Ciri HRMIS DIPACU OLEH PROSES Fungsi-fungsi disediakan untuk membantu melaksanakan proses sumber manusia dan akan dikemaskini secara automatik hasil daripada tindakan yang dilakukan. PROSES CUTI PEMOHON PENYOKONG PELULUS UNIT HRMIS. SKPP Pejabat Projek HRMIS Jabatan PELAJARAN Perkhidmatan Awam Malaysia JABATAN NEGERI SABAH 11 .

SKPP Pejabat Projek HRMIS Jabatan PELAJARAN Perkhidmatan Awam Malaysia JABATAN NEGERI SABAH 12 .Ciri-Ciri HRMIS KEMUDAHAN LAYAN DIRI Pegawai dapat melaksanakan aktiviti-aktiviti seperti berikut: • • • • • • Mengemaskini rekod peribadi (P) Memohon cuti / menyemak baki cuti Mengemukakan tuntutan Memantau prestasi individu Memohon penilaian kompetensi Memohon latihan UNIT HRMIS.

..Ciri-Ciri HRMIS Ciri layan diri dibangunkan supaya. SKPP Pejabat Projek HRMIS Jabatan PELAJARAN Perkhidmatan Awam Malaysia JABATAN NEGERI SABAH 13 .  Tahu mengenai faedah & kelayakan mereka  Komunikasi paper-less dengan Unit Sumber Manusia  Akses kepada polisi-polisi & prosedur- prosedur sumber manusia UNIT HRMIS..

Ciri-Ciri HRMIS Integrasi Di Antara Fungsi-Fungsi Sumber Manusia Perkongsian Maklumat Antara Agensi UNIT HRMIS. SKPP Pejabat Projek HRMIS Jabatan PELAJARAN Perkhidmatan Awam Malaysia JABATAN NEGERI SABAH 14 .

Modul & Submodul HRMIS Dalam Perkhidmatan Awam UNIT HRMIS. SKPP Pejabat Projek HRMIS Jabatan PELAJARAN Perkhidmatan Awam Malaysia JABATAN NEGERI SABAH 15 .

DATA PERJAWATAN 2. PENERBITAN WEB 12. PENAMATAN PERKHIDMATAN 13. PENGURUSAN KOMUNIKASI & TATATERTIB PEKERJA 16 Pejabat Projek HRMIS Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia .PENILAIAN KOMPETENSI MODULMODUL HRMIS 11. PENGURUSAN KERJAYA 6. DIREKTORI KERAJAAN 7.Modul dan Submodul HRMIS 1. FAEDAH & GANJARAN 9. PEMBANGUNAN 8. PANGKALAN ILMU 3. PENGURUSAN PRESTASI 5. PEROLEHAN SUMBER MANUSIA 4. REKOD PERIBADI 14. PENGURUSAN SARAAN. FORMULASI & PENILAIAN STRATEGI 10.

Faedah HRMIS Faedah HRMIS • Faedah kepada Organisasi • Faedah kepada Pekerja Pejabat Projek HRMIS Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia 17 .

Faedah HRMIS Faedah Kepada Organisasi..  Menyelaraskan objektif pengurusan sumber manusia dengan objektif organisasi  Memastikan organisasi mempunyai sumber manusia yang kompeten  Membolehkan pemantauan secara keberkesanan UNIT HRMIS. SKPP Pejabat Projek HRMIS Jabatan PELAJARAN Perkhidmatan Awam Malaysia JABATAN NEGERI SABAH 18 ....

motivasi dan produktiviti para pekerja  Sistem yang mesra pengguna dan fleksibel  Memudahkan komunikasi di antara majikan dan pekerja.. UNIT HRMIS..  Meningkatkan kepuasan.. SKPP Pejabat Projek HRMIS Jabatan PELAJARAN Perkhidmatan Awam Malaysia JABATAN NEGERI SABAH 19 ..Faedah HRMIS Faedah Kepada Pekerja.

HRMIS Di JPN Sabah • • • • Fungsi Unit HRMIS Strategi Pelaksanaan HRMIS Mekanisme Pelaksanaan HRMIS Pasukan Pelaksana HRMIS UNIT HRMIS. SKPP Pejabat Projek HRMIS Jabatan PELAJARAN Perkhidmatan Awam Malaysia JABATAN NEGERI SABAH 20 .

semasa perlaksanaan dan selepas perlaksanaan. khususnya aktiviti-aktiviti pra perlaksanaan. UNIT HRMIS. SKPP Pejabat Projek HRMIS Jabatan PELAJARAN Perkhidmatan Awam Malaysia JABATAN NEGERI SABAH 21 .  Bertindak sebagai meja bantuan (Helpdesk).Fungsi Unit HRMIS. SKPP  Menyelaras dan memantau perlaksanaan HRMIS peringkat agensi.  Sebagai point of reference kepada pengguna agensi dalam pelaksanaan HRMIS.  Menguruskan latihan/taklimat/bengkel dan membangunkan kepakaran untuk menggunakan aplikasi HRMIS di agensi.

Strategi Pelaksanaan HRMIS STRATEGI PELAKSANAAN PELAKSANAAN MODUL LATIHAN/BENGKEL/ HEBAHAN PENTADBIR. RP & PP PRA PERLAKSANAAN DATA ASAS BU / BA / AP & SANDANGAN UNIT HRMIS. SKPP Pejabat Projek HRMIS Jabatan PELAJARAN Perkhidmatan Awam Malaysia JABATAN NEGERI SABAH 22 . CO PENGEMASKINIAN DP.

SKPP Pejabat Projek HRMIS Jabatan PELAJARAN Perkhidmatan Awam Malaysia JABATAN NEGERI SABAH 23 .Pasukan Pelaksana HRMIS Di JPN Sabah UNIT HRMIS. SKPP Agen / Pentadbir Sistem 1 Di JPN Agen / Pentadbir Sistem 2 Di PPD Pembantu Tadbir N17 BPK JPN (Unit Perkhidmatan) Kompetensi (Sektor/Unit) Kompetensi di PPD dan Sekolah. Pembantu Tadbir N17 BPK Di PPD Dan Sekolah UNIT HRMIS.

Pejabat Projek HRMIS Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia       24 . Membangunkan kepakaran untuk menggunakan aplikasi HRMIS di PPD. Menyelia PT BRP PPD untuk mengemaskini data Modul Profil Perkhidmatan dan sejarah cuti ke dalam HRMIS. Memastikan semua data HRMIS (Modul Rekod Peribadi) disahkan dan sentiasa dikemaskini oleh pengguna. Sebagai point of reference kepada pengguna dalam pelaksanaan HRMIS di PPD. Merancang taklimat/bengkel/latihan untuk PPD.Peranan Pentadbir Sistem 2 Di PPD JPN Sabah  Menyelaras dan memantau pelaksanaan HRMIS peringkat PPD. Menyediakan laporan bulanan ke unit HRMIS mengenai perkembangan perlaksanaan HRMIS di daerah. khususnya aktiviti-aktiviti semasa pelaksanaan dan selepas pelaksanaan sesuatu modul/submodul HRMIS.

my HELPDESK HRMIS JPN SABAH: 088-230 386 Pejabat Projek HRMIS Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia 25 .gov.E-mail : hrmis.sabah@moe.

Terima Kasih .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful