Anda di halaman 1dari 10

OLAHRAGA 1. UNDANG-UNDANG Kejohanan ini dijalankan mengikut Undang-Undang Kesatuan Olahraga Amatur Malaysia (KOAM) 2003/2004.

Peraturan-Peraturan Am Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Johor (MSSJ) Edisi 2004 dan Peraturan-peraturan Pertandingan Olahraga tahun 2005. 2. JENIS PERTANDINGAN 2.1 2.2 Kejohanan Berpasukan dan Individu. Jenis acara untuk kejohanan adalah seperti berikut :LELAKI 20 X 18 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 5.4 5 x X X X X 4.5 5 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 15 X X X X X X 13 X X X X 12 X X 10 X X 20 X 18 X X X X X X PEREMPUAN 15 X X X X X 13 X X X X 12 X X 10 X X

Ko d 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Acara/ Peringkat Umur 100 meter 200 meter 400 meter 800 meter 1500 meter 3000 meter 5000 meter 80m L.Berpagar 100mL.Berpaga r 110m LBerpagar 200mL.Berpaga r 400mL.Berpaga r 2000 Berhalang 3000m L.Berhalang 3 km J.Kaki 5 km J.Kaki 10 km J.Kaki Lompat Tinggi Lompat Jauh Lompat Kijang L.Bergalah (T) Melontar Peluru L. Cakera

X 4.0 0 X

X 2.7 2

X 4.00 X

X 4.00 X

X 2.72 X
1

X 2. 72

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

M.Lembing L.Tukul besi 4 x 100 meter 4 x 200 meter 4 x 400 meter PENTATLON HEPTATLON JUMLAH

X 700 T4 T4 T4

X 600 T2 T2 T2 16

X 600

X 600 X X X X

X 600 T4 T4 T4 X

X 600 T2 T2 T2 15

X 600

X 60 0 X X X X

X 17

11

16

11

* HEPTATLON :

Hari Pertama - 110m lari berpagar, Lompat Tinggi, Lontar Peluru, 400 meter Hari Kedua - Lompat Jauh, Merejam Lembing, 1500 m. Hari pertama : 100m lari berpagar, Lompat Tinggi, Lontar Peluru : Lompat Jauh, 800 meter.

* PENTATLON : Hari Kedua 2.3

Kod 08 Acara 80 meter Lari Berpagar Jarak Dari Garisan Bil Pagar Tinggi Pagar Permulaan Ke Pagar Pertama 8 0.762 meter 12.00 meter

Jarak Antara Pagar 8.00 meter

Jarak Dari Pagar Akhir Ke Garisan Penamat 12.00 meter

2.4

Kod 09 Acara 100 meter Lari Berpagar Jarak Dari Garisan Bil Pagar Tinggi Pagar Permulaan Ke Pagar Pertama 0.762 m (P13/P15) 10 13.00 meter 0.840m (P18) Kod 10 Acara 110 meter Lari Berpagar Jarak Dari Garisan Bil Pagar Tinggi Pagar Permulaan Ke Pagar Pertama 8.840m (L13) 10 0.914m (L15) 13.74 meter 0.992m (L18)

Jarak Antara Pagar 8.50 meter

Jarak Dari Pagar Akhir Ke Garisan Penamat 10.50 meter

2.5

Jarak Antara Pagar 9.14 meter

Jarak Dari Pagar Akhir Ke Garisan Penamat 14.00 meter

2.6 Kod 11 Acara 200 meter Lari Berpagar Bil Pagar Tinggi Pagar Jarak Dari

Jarak Antara

Jarak Dari
2

Garisan Permulaan Ke Pagar Pertama 10 0.840m (L13/L15) 0.762m (P13/P15) 16.00 meter

Pagar 19.00 meter

Pagar Akhir Ke Garisan Penamat 13.00 meter

2.7

Kod 12 Acara 400 meter Lari Berpagar Jarak Dari Garisan Bil Pagar Tinggi Pagar Permulaan Ke Pagar Pertama 0.762m (P18) 10 45.00 meter 0.914m (L18) * Kod 27 : Acara 4 X 200 meter. 1. 2. 3.

Jarak Antara Pagar 35.00 meter

Jarak Dari Pagar Akhir Ke Garisan Penamat 40 meter

Pelari Pertama akan menggunakan lorong sendiri dan akan mula di garisan 1 1/2 stagger - seperti pelari pertama dalam acara 4 x 400 meter. Pelari kedua akan bersedia digarisan 1 stagger (garisan ini akan disediakan). Pelari ketiga akan bersedia di garisan 1/2 stagger (seperti pelari kedua dalam acara 4 x 400 meter) - selepas menerima baton dari pelari kedua, peserta ketiga mestilah belari di lorong masing-masing sehingga ke selekoh pertama dan kemudiannya akan memotong masuk selepas garisan ke lorong pertama. Pelari akhir akan bersedia di tempat penerimaan baton mengikut kedudukan pelari yang datang dan menerima baton dengan syarat dia tidak menghalang dan menolak peserta lain.

4.

3.

HADIAH-HADIAH 3.1 3.2 3.3 Acara Individu sehingga 2000m : Acara Individu 3000 meter Acara berpasukan : : Pertama, kedua dan ketiga Pertama, kedua, ketiga jarak lebih daripadanya keempat dan kelima. Enam ( 5 ) pingat akan diberi kepada setiap pasukan yang berjaya di tempat Pertama, kedua dan ketiga.

4.

CARA PERTANDINGAN 4.1 Setiap MSSD dibenarkan tidak lebih daripada 2 orang peserta bagi tiap-tiap acara individu dan satu pasukan sahaja bagi tiap-tiap acara lari berganti-ganti.

4.2.

Bilangan maksima penyertaan seseorang peserta adalah seperti berikut :Kumpulan Umur Individu 2 3 3 (Termasuk acara terbuka) 3 (Termasuk acara terbuka) 2 2 2 2 Lari Berganti-ganti

20 tahun dan ke bawah 18 tahun dan ke bawah 15 tahun dan ke bawah 13 tahun dank e bawah 12 tahun dan ke bawah 10 tahun dan ke bawah 4.3. 4.4

Peserta-peserta Heptathlon / Pentathlon tidak dibenarkan mengambil bahagian dalam acara individu lain. Acara terbuka dibenarkan hanya untuk peserta-peserta Sekolah Menengah sahaja.

5.

PENDAFTARAN PESERTA-PESERTA 5.1 Pendaftaran peserta hendaklah dibuat 2 minggu sebelum Kejohanan Olahraga Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Daerah Johor atas BORANG MASUK RASMI/Disket yang dihantar oleh Jawatankuasa Pengelola. Butir-butir tentang seseorang peserta hendaklah lengkapkan dan disahkan oleh Setiausaha Sukan Daerah masing-masing Peserta-peserta yang hanya menyertai lari berganti-ganti dikehendaki mendaftar juga Setiap peserta hendaklah melengkapkan BORANG KHAS PEYERTAAN (BORANG INDIVIDU) MSSM (MO1/R01) berserta gambar dan salinan Kad Pengenalan (Sekolah Menengah) / salinan Surat Beranak (Sekolah Rendah) yang telah disahkan oleh Pengetua / Guru Besar sekolah bekenaan 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 5.3.6 5.3.7 5.3.8 5.3.9 5.3.10 5.3.11 5.3.12 Nama Penuh (mengikut Kad Pengenalan/Surat Beranak) Alamat Rumah Nombor Telefon Rumah / Sekolah Nombor Kad Pengenalan/Surat beranak Tarikh Lahir Tarikh dan Nombor Daftar Sekolah Nama Penjaga Nombor Kad Pengenalan Penjaga Nombor Telefon Penjaga Nama Penuh Pengetua / Guru Besar Nama Penuh Sekolah Alamat Penuh Sekolah

5.2. 5.3.

5.4.

Peserta-peserta adalah WAJIB membawa Kad Pengenalan asal atau setaraf dengannya sebagai Pengesahan Rasmi. Surat Akuan, Surat Sumpah dan sebagainya TIDAK AKAN DITERIMA . Jawatankuasa Pengelola berhak menolak mana-mana penyertaan peserta yang tidak lengkap diisi sebagaimana kehendak seperti (5.1).

5.5.

6.

PENARIKAN DIRI DAN PENGGANTIAN 6.1 Mesyuarat Pengundian 6.1.1 Mesyuarat Undian akan dijalankan oleh Jawatankuasa Pengelola 14 HARI sebelum kejohanan. Semua Setiausaha Daerah / Pengerusi Teknik Olahraga Daerah/wakilnya dikehendaki hadir sama membuat pengundian tersebut. 6.1.2 Semua nama peserta yang akan mengambil bahagian dalam semua acara hendaklah DISAHKAN selewat-lewatnya pada mesyuarat pengundian itu. 6.1.3 Pengganti untuk seseorang peserta yang menarik diri (jika ada) hendaklah dibuat pada mesyuarat yang tersebut di atas. SELEPAS ITU PERTUKARAN / PENGGANTIAN TIDAK AKAN DITERIMA. 6.2 Taklimat Pengurus-Pengurus Pasukan Semasa taklimat untuk Pengurus-Pengurus Pasukan dijalankan, hanya perkaraperkara yang berikut tentang senarai peserta boleh dilakukan : 6.2.1. Penarikan diri peserta dengan tidak ada pengganti. 6.2.2 Pengesahan peserta bagi acara-acara lari berganti-ganti. 6.3 Penarikan Diri Semasa Kejohanan dijalankan. 6.3.1 Jika didapati seseorang peserta yang telah mendaftarkan diri tidak mengambil bahagian dalam sesuatu acara, maka peserta itu dianggap sebagai menarik diri tanpa sebab. Oleh yang demikian, peserta tersebut tidak dibenarkan menyertai lagi acara-acara yang didaftarkan atas namanya. 6.3.2 Seseorang peserta yang menarik diri daripada mana-mana acara selepas mengambil bahagian dalam pusingan awal tanpa surat pengesahan daripada Pegawai Perubatan adalah dianggap sebagai menarik diri daripada semua acara seterusnya yang didaftarkan atas namanya.

6.3.3 Seseorang peserta yang menarik diri daripada mana-mana acara atas nasihat Pegawai Perubatan, hanya boleh mengambil bahagian seterusnya dalam acara- acara yang didaftarkan atas namanya dengan syarat peserta tersebut mengemukakan surat pengesahan daripada Pegawai Perubatan kepada Pengurus Kejohanan. 6.4. Penggantian Dalam Acara Lari Berganti-ganti. 6.4.1 Penggantian bagi acara lari berganti-ganti dihadkan kepada dua (2) orang peserta yang didaftarkan dalam borang Masuk Rasmi. Peraturan ini melibatkan juga pusingan saringan (jika ada) hingga ke pusingan Akhir. 7. MELAPORKAN DIRI 7.1 Semua peserta hendaklah melaporkan diri sekurang kurangnya 20 minit bagi acara balapan dan 30 minit bagi acara padang sebelum masa yang dijadualkan. Selepas itu, mereka akan dihantar ke tempat pertandingan oleh Penyelia Peserta. Peserta-peserta tidak dibenarkan melaporkan diri terus Kepada teknik dalam arena pertandingan. pegawai

7.2 7.3

HEBAHAN TENTANG PANGGILAN PESERTA-PESERTA UNTUK MELAPORKAN DIRI BAGI ACARA-ACARA MEREKA TIDAK AKAN DIBUAT. MAKLUMAT MEMINTA PESERTA MELAPORKAN DIRI AKAN DISIARKAN DI SATU TEMPAT DI PENYELIA PESERTA. HEBAHAN HANYA DIBUAT SEKIRANYA TERDAPAT SEBARANG PERTUKARAN DALAM SUSUNAN ACARA ATAU PROGRAM. Peserta-peserta hendaklah berpakaian lengkap; nombor sebagaimana dalam daftar dan mesti disematkan dengan pin pada tiap-tiap sudut. Peserta-peserta yang lewat melaporkan diri, iaitu 15 minit sebelum acara mereka dimulakan, tidak dibenarkan mengambil bahagian dan dianggap telah menarik diri.

7.4. 7.5.

8.

ATURCARA MASUK DAN KELUAR ARENA PERTANDINGAN 8.1. Peserta-peserta ditetapkan. hanya dibenarkan memanaskan badan ditempat yang

9.

BLOK PERMULAAN (Starting Blocks) 9.1 Bagi acara-acara bawah 18, 15 dan 13 lelaki dan perempuan yang tersebut dibawah, mulaan dekam (crouch start) dan blok permulaan (starting blocks) hendaklah digunakan :

9.1.1 9.1.2 9.1.3 9.1.4 9.1.5 9.1.6 9.1.7 9.1.8 9.1.9 9.2.

100 meter 200 meter 400 meter 100 meter lari berpagar 110 meter lari berpagar 200 meter lari berpagar 400 meter lari berpagar 4 x 100 meter 4 x 400 meter

Bagi acara sebagaimana (9.1) untuk bawah 12 lelaki dan perempuan, mulaan dekam (crouch start) mesti digunakan, tetapi penggunaan blok permulaan (starting blocks) adalah atas pilihan peserta itu sendiri.

10.

UKURAN TINGGI PERMULAAN 10.1 Bagi acara-acara seperti berikut : tersebut dibawah, ukuran tinggi permulaan adalah PEREMPUAN 1.20 meter 1.15 meter 1.10 meter 1.00 meter 0.90 meter

LELAKI Lompat Tinggi Bawah 18 Bawah 15 : Bawah 13 Bawah 12 Bawah 10 : 1.40 meter 1.30 meter : 1.20 meter : 1.10 meter : 1.00 meter

11. CARA MEMUTUSKAN KEPUTUSAN KEJOHANAN DAN PENENTUAN KEDUDUKAN 11.1 Johan Keseluruhan bagi Kejohanan Olahraga Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Negeri Johor ialah Kontenjen MSSD yang memenangi Pingat Emas Terbanyak. Jika berlaku seri, pungutan pingat perak terbanyak akan diambil kira; Jika masih seri, pungutan pingat gangsa terbanyak akan diambil kira Bagi acara Pentatlon dan Heptatlon; 11.2.1 Pemenang ialah peserta yang mendapat mengumpul jumlah mata terbanyak dalam lima atau tujuh acara mengikut keadaan, berdasarkan Jadual Mengira Mata IAAF. 11.2.2 Sekiranya seri, maka pemenang ialah peserta yang telah memperolehi mata tertinggi dalam acara-acara yang lebih, dan mendapat lebih banyak mata antara peserta-peserta yang seri. Jika ini tidak dapat memutuskan seri, pemenang ialah peserta yang mendapat mata tertinggi dalam mana-mana acara tertentu. Cara ini digunakan untuk memutuskan seri bagi sebarang tempat dalam perrtandingan ini.

11.2

12.

SARINGAN DAN SEPARUH AKHIR 12.1 12.2 4 Separuh Akhir : 2 (dua) peserta pemenang setiap separuh akhir layak memasuki peringkat akhir. 3 Separuh Akhir : 2 (dua) peserta daripada tiap-tiap Separuh Akhir dan 2 (dua) lagi peserta yang mencatat masa terbaik daripada ketiga-tiga Separuh Akhir layak memasuki peringkat Akhir. 2 Separuh Akhir : 3 (tiga) peserta daripada tiap-tiap Separuh Akhir dan 2 (dua) lagi peserta yang mencatat masa terbaik daripada kedua-dua Separuh Akhir layak memasuki peringkat Akhir.

12.3

13.

HURUF-HURUF PENGENALAN MSS DAERAH 13.1 Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Daerah 13.1.1 MSSD Johor Bahru 13.1.2 MSSD Kulai 13.1.3 MSSD Kota Tinggi 13.1.4 MSSD Pengerang 13.1.5 MSSD Mersing 13.1.6 MSSD Pontian 13.1.7 MSSD Batu Pahat 13.1.8 MSSD Kluang 13.1.9 MSSD Segamat 13.1.10 MSSD Muar 13.1.11 MSSD Tangkak 13.1.12 MSSD Pasir Gudang 13.2 : : : : : : : : : : : : JB KU KT PG MG PN BP KG SG MR TK GU 1 - 50 1 - 50 1 - 50 1 - 50 1 - 50 1 - 50 1 - 50 1 - 50 1 - 50 1 - 50 1 - 50 1 - 50

Warna kain adalah seperti berikut : 13.2.1 13.2.2 13.2.3 13.2.4 13.2.5 Lelaki dan Perempuan bawah 18 tahun : Lelaki dan Perempuan bawah 15 tahun Lelaki dan Perempuan bawah 13 tahun : Lelaki dan Perempuan bawah 12 tahun : Lelaki dan Perempuan bawah 10 tahun : : 26 sm x 15 sm Tinggi Huruf / Nombor Lebar Huruf / Nombor Tebal Huruf / Nombor : 15 sm : 4.5 sm - 5.0 sm : 1.5. sm PUTIH : KUNING HIJAU MUDA MERAH JAMBU BIRU MUDA

13.3 13.4

Ukuran kain

Ukuran Nombor :

14.

BANTAHAN

14.1

Segala bantahan hendaklah dibuat mengikut Peraturan 147 KOAM, kecuali perkara-perkara berikut : 14.1.1 Jika masalah bantahan berkenaan dengan kelayakan (status) seseorang peserta tidak dapat diselesaikan dengan memuaskan sebelum pertandingan dimulakan, maka peserta tersebut boleh mengambil bahagian dibawah bantahan, dan perkara tersebut akan dikemukakan kepada MSS Johor kelak. 14.1.2 Bantahan-bantahan berhubung dengan acara-acara yang sedang dijalankan hendaklah dilakukan dengan serta-merta dan tidak lewat daripada : a) b) 15 minit setelah keputusan acara pusingan awal. rasmi diumumkan bagi acara-

30 minit setelah keputusan rasmi diumumkan bagi acaraacara peringkat Akhir.

14.1.3 Sebarang bantahan bertulis kepada Juri Rayuan mesti disertakan dengan wang pertaruhan sebanyak RM300.00 (Ringgit Malaysia : Tiga Ratus Sahaja ). 15. HAK-HAK JAWATANKUASA PENGELOLA 15.1 Tiap-tiap acara akan dijalankan mengikut tarikh dan masa yang telah ditetapkan, tetapi Jawatankuasa Pengelola, dengan persetujuan Pengerusi Teknik Olahraga MSS Johor, berhak meminda susunan acara jika difikirkan perlu. Jika berlaku pemindaan, Pengurus-Pengurus Pasukan akan diberitahu kelak.

15.2. Jawatankuasa Pengelola berhak memutuskan sebarang perkara yang tidak tersedia dalam Peraturan-Peraturan Am MSSJ atau Undang-Undang KOAM.

16.

HAL-HAL LAIN 16.1 Tempat khas hendaklah disediakan untuk peserta-peserta dan pegawai. Orang yang tidak berkenaan DILARANG masuk ke tempat-tempat khas tersebut. Selain pegawai-pegawai teknik yang bertugas dan peserta-peserta yang mengambil bahagian, TIDAK SESIAPA PUN DIBENARKAN MASUK KE DALAM ARENA PERTANDINGAN. Jawatankuasa Pengelola tidak bertanggungjawab atas kehilangan barangbarang kepunyaan pegawai atau peserta di dalam atau dekat stadium atau di tempat pertandingan, sungguhpun beberapa persediaan akan diadakan untuk mengelakkan kejadian-kejadian tersebut.

16.2

16.3

10