Anda di halaman 1dari 4

ROMANIA JUD CONSTANTA PRIMARIA COMUNEI ADAMCLISI TEL./FAX 0241854.623 PRIMARIAADAMCLISI@YAHOO.COM NR. 634 / 07.02.

2013 CATRE ASOCIATIA ANTIMIORITICA STR. GULIEI, NR. 160, SAT SAMURCASI, COMUNA CREVEDIA, JUDETUL DAMBOVITA STR. VANATORULUI, NR. 17-19, BL. A1, APT. 49, COD POSTAL 400213 CLUJ - NAPOCA Prin prezenta revenim la adresa noastra nr. 4008 / 17.12.2012 si va transmitem informatiile solicitate in temeiul Legii nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public: I. In perioada 2009 -2012 au fost depuse de catre unitatea noastra administrativ teritoriala urmatoarele cereri pentru obtinerea finantarii din fonduri europene sau alte fonduri: 1. Denumirea proiectului ce a facut obiectul cererii de finantare ,,O poarta deschisa spre cultura Masura si linia de finantare Programul de Cooperare Transfrontaliera Phare CBC 2006 Romania - Bulgaria Suma solicitata 50.000 euro Data depunerii cererii de finantare 31.07.2008 (proiect eligibil) 2. Denumirea proiectului ce a facut obiectul cererii de finantare ,,Mediu rural transfrontalier un teritoriu de actiune colectiva Masura si linia de finantare Programul de Cooperare Transfrontaliera Phare CBC 2006 Romania - Bulgaria Suma solicitata 150.000 euro Data depunerii cererii de finantare 06.09.2008 (proiect eligibil)

3. Denumirea proiectului ce a facut obiectul cererii de finantare ,, Cresterea calitatii vietii prin imbunatatirea infrastructurii fizice de baza si a infrastructurii socio culturale in comuna Adamclisi Masura si linia de finantare Programul National de Dezvoltare Rurala , Axa 3 ,, Calitatea vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale, Masura 3.2.2 ,, Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale Suma solicitata 2.500 mii euro. Data depunerii cererii de finantare 12.11.2010 (proiect respins) 4 Denumirea proiectului ce a facut obiectul cererii de finantare ,, Imbunatatirea calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitatea Adamclisi, comuna Adamclisi, judetul Constanta Masura si linia de finantare Programul National de Imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati Suma solicitata 270,181 mii lei (inclusiv TVA) respectiv 63,494 mii euro (inclusiv TVA) Data depunerii cererii de finantare 12.10.2009 (proiect respins) 5. Denumirea proiectului ce a facut obiectul cererii de finantare ,, Alimentare cu apa localitatea Abrud, comuna Adamclisi, judetul Constanta Masura si linia de finantare Programul vizand protectia resurselor de apa, sisteme integrate de alimantare cu apa, statie de tratare, canalizare si statie de epurare Suma solicitata 2.499.933 lei (inclusiv TVA) respectiv 584.124 Euro (inclusiv TVA) Data depunerii cererii de finantare 17.11.2010 6. Denumirea proiectului ce a facut obiectul cererii de finantare ,, Reabilitare Alimentare cu apa localitatea Adamclisi , comuna Adamclisi, judetul Constanta Masura si linia de finantare Programul National de Dezvoltare a Infrastructurii aprobat prin O.U.G. nr. 105 / 2010.

Suma solicitata 324,081 mii lei (inclusiv TVA) 77,671 mii Euro (inclusiv TVA) Data depunerii cererii de finantare 17.01.2011

respectiv

7. Denumirea proiectului ce a facut obiectul cererii de finantare ,, Eficientizarea consumului de energie electrica pentru comuna Adamclisi, judetul Constanta Masura si linia de finantare Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, Axa prioritara 4 ,, Sprijin financiar acordat pentru proiectele de investitii in valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi. Suma solicitata 980,770 mii lei Data depunerii cererii de finantare 30.04.2010 (proiect respins) 8. Denumirea proiectului ce a facut obiectul cererii de finantare ,, Realizare baza sportiva cu teren omologabil tip I, comuna Adamclisi, judetul Constanta Masura si linia de finantare Programul de Dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural instituit prin OG nr. 7 / 2006. Suma solicitata 622,145 mii lei Data depunerii cererii de finantare anul 2010 (proiect eligibil) 9. Denumirea proiectului ce a facut obiectul cererii de finantare ,, Centru de cooperare si consultanta in comuna Adamclisi, judetul Constanta Masura si linia de finantare Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania - Bulgaria. Suma solicitata 480,586 mii lei Data depunerii cererii de finantare 30 octombrie 2009 10. Denumirea proiectului ce a facut obiectul cererii de finantare ,, Sistem de canalizare apa menajera si statie de epurare in comuna Adamclisi, judetul Constanta Masura si linia de finantare Programul national de Dezvoltare a Infrastructurii aprobat prin OUG nr. 105 / 2010.

Suma solicitata 3225,404 mii lei (inclusiv TVA) respectiv 864,488 mii Euro (inclusiv TVA). Data depunerii cererii de finantare 17.01.2011 11. Denumirea proiectului ce a facut obiectul cererii de finantare ,, Dezvoltarea turismului prin parteneriate stabile in zona transfrontaliera a Marii Negre Masura si linia de finantare .Programul CBC Black Sea 2007 2013 Suma solicitata 319.024 euro Data depunerii cererii de finantare anul 2012 II. In localitatea Adamclisi, judetul Constanta exista 345 de surse / corpuri de iluminat stradal. In perioada 01.01.2011 31.12.2011 costurile cu iluminatul stradal au fost in valoare de 117.733 Lei. III. La nivelul comunei Adamclisi nu exista proiecte de modernizare / extindere a iluminatului stradal don Fonduri europene.

PRIMAR SECRETAR BURCEA SIBEL SERIF ANTON TUDOREL