Anda di halaman 1dari 11

RPH Kemahiran Menolak & Menahan (Hoki) TAhun 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI

Tarikh Masa Tempat

: 15 Januari 2013 (Selasa) : 0730-0830 (30 minit) : Dewan Sri Rajang, IPG Kampus Rajang, Bintangor

Tahun(Kelas) : Empat (4) Bilangan Murid: 20 orang ( 14 orang lelaki & 6 orang perempuan ) Tunjang Pembelajaran: 2. Kemahiran Tajuk Sub-tajuk : a) Hoki : i) Menolak dan menahan

Objektif : Pada akhir proses p&p ini murid-murid dapat: Psikomotor : i. melakukan kemahiran menolak sejauh 1 meter dengan teknik yang betul dan tepat sebanyak 8 daripada 10 percubaan. ii. melakukan kemahiran menahan dengan koordinasi kaki dan tangan yang betul dan tepat menggunakan kayu hoki.

Kognitif : i. mengenal pasti taktik yang boleh mengelirukan pihak lawan semasa melakukan kemahiran menolak dalam permainan hoki. ii. mengenal pasti tindakan berbahaya semasa menolak dan menahan dalam situasi permainan.

Afektif: menahan.

i. menunjukkan kesungguhan untuk belajar semasa menjalani aktiviti menolak dan

ii. mengamalkan sikap kerjasama dalam membantu rakan-rakan mempelajari kemahiran menolak dan menahan serta menitikberatkan ciri keselamatan semasa aktiviti..

Kemahiran Berfikir: Menghubung kait Pengalaman sedia ada: Murid-murid dalam kehidupan seharian pernah mendengar tentang permainan hoki, menonton perlawanan hoki melalui televisyen atau daripada sumber media lain dan pernah melihat serta memegang bola dan kayu hoki. Penerapan nilai : Penggabungjalinan: Mematuhi arahan, bekerjasama dan bertanggungjawab. Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Pendidikan Moral.

BSPP : Bola hoki (20), kayu hoki (20) & field cone (20). BAHAGIAN /MASA AKTIVITI BUTIR MENGAJAR/ FOKUS P&P ORGANISASI ALATA N/ CATATA N Dalam barisan panjang. M M M M Kayu hoki(20 ) & Bola hoki (20)

Permulaan (4 minit)

1. Set Induksi.

Mencerita kan satu situasi permainan hoki di mana bola yang ditolak dapat dikawal dengan baik.

M M

M M

2. Memansaka n badan.

Pegang kayu hoki setiap seorang. Lari anak sejauh 10 meter bersama-sama kayu hoki. Lari pecut apabila mendengar tiupan wisel. Bergerak secara perlahan ke hadapan bersama dengan bola hoki menggunakan

kayu hoki. Bergerak pantas bersama bola apabila mendengar tiupan wisel. Ikut pelakuan guru bagi membuat regangan menggunakan kayu dan bola hoki. Pegang kayu hoki menggunakan kedua-dua belah tangan dan tolak ke atas, kiri,kanan,hada pan dan belakang. Mencangk ung dan tolak kayu hoki ke hadapan,kiri dan kanan. Menggunk an kayu hoki gerakkan bola hoki ke kiri dan kanan dan kawal bola tersebut. M M M M

Petunjuk: G = Guru M = Murid

MMMM M M M M

Kedudukan semasa regangan

Petunjuk: G = Guru M = Murid Perkemban gan (12 minit) 1. Pengenalan isi pelajaran Menerang kan keperluan kemahiran menolak dan menahan dalam permainan hoki. Berpasang an dengan jarak 1 meter antara satu sama lain. Tolak bola ke arah rakan secara perlahan. Tahan bola Berpasangan

Perkemban gan 1 (Tolak dan tahan bola) (6 minit) 2. Demonstrasi

Kayu hoki(20 ) & Bola hoki (20)

menggunakan muka atau hadapan kayu hoki.

3. Latih Tubi

Lakukan pelakuan yang sama seperti demonstrasi guru. Tolak bola ke arah rakan secara perlahan. Tahan bola menggunakan muka atau hadapan kayu hoki. Pastikan kedudukan kaki dan tangan semasa menolak bola betul dan selesa semasa memegang kayu hoki. Bengkoka n lutut dan rendahkan badan ke bawah semasa menahan bola dan lihat bola sebelum menahan. Kawal

Petunjuk: G = Guru M = Murid

= Jarak 1 meter

bola dan tolak semula ke arah rakan. Tambah jarak antara rakan dan tingkatkan kelajuan bola selepas menguasai kemahiran menahan. 4. Demonstrasi Lakukan pelakuan sebanyak 10 percubaan.

Perkemban gan 2 (Menolak dan menahan bertiga) 6 minit

Murid murid dibahagikan kepada 6 kumpulan yang terdiri daripada 3 orang setiap kumpulan. Murid A dikehendaki menolak ke arah murid B, manakala murid C menolak semula kepada murid A secara statik mengikut putaran arah jam dan sebaliknya selepas arahan diberikan.

Bola (6), kayu hoki (20)

Dalam kumpulan bertiga

A B C

5. Latih Tubi

Murid akan bergerak sambil menolak dan menahan mengikut arahan yang diberikan

Murid dibahagikan kepada 6 kumpulan yang terdiri daripada 3 orang dalam setiap kumpulan. Setiap murid harus menolak dan menahan mengikut arahan yang diberikan

Lakukan seperti yang dilakukan dalam demonstrasi. Bergerak bersama bola mengikut arahan yang diberikan.

Petunjuk: G = Guru = Murid

Kemuncak (10 minit)

Murid murid dibahagikan kepada 4 kumpulan yang terdiri daripada 3 orang setiap kumpulan. Pasukan A dan pasukan B dikehendaki main permainan hoki seperti biasa dengan peraturan peraturan

Berkumpulan bertiga.

Bola (4) & Kayu hoki (20)

istimewa. Antara peraturan istimewa permainan ini adalah murid hanya dibenarkan menolak dan menahan sahaja, murid tidak dibenarkan memukul dalam permainan ini. Pada pusingan kedua bilangan pemain akan ditambah dan kawasan gol juga akan ditambah. Kumpulan yang memasuki gol yang banyak dikira sebagai pemenang.

x Gol A

Gol B

Petunjuk: G = Guru = Murid

Penutup (4 minit)

1. Menyejukka n Badan

Berlari anak di sekitar kawasan yang ditetapkan bersama kayu hoki. Membuat gelonggaran bersama dengan kayu hoki.. - Buka kaki selebar setengah meter dan tegakkan badan. - Bongkokkan badan serendah yang mungkin sambil kayu yang dipegang menyentuh lantai dengan kiraan 4.

Soal jawab guru bersama murid. Kayu hoki (20) MMMM M M M M M M M M

- Berdiri tegak dengan kaki dibuka seluas bahu dan rapatkan kedua belah tangan lurus di atas kepala dengan kiraan 4. - Tarik nafas melalui hidung dan tahan selama kira-kira 3 saat kemudian hembus melalui hidung dan mulut. Pelajar memberi refleksi kepada P&P kemahiran menolak dan menahan yang telah dilaksanakan. Guru akan memperoleh idea bagaimana mengatasi masalah yang dihadapi dan mempelbagaika n lagi aktiviti.

2. Refleksi

3. Kerja Susulan

Melayari internet bagi mendapatkan kefahaman yang kukuh berkaitan

kemahiran yang diajar. Menonton perlawanan hoki yang disiarkan di televisyen. Membuat pembacaan tambahan mengenai permainan hoki di pusat sumber.