Cari dan senaraikan buku-buku rujukan yang sesuai di perpustakaan/ laman web.

BUKU RUJUKAN

Noriati A Rashid, Boon Pong Ying, Sharifah Fakhriah Syed Ahmad. (2012). Murid dan Alam Belajar.Shah Alam: Oxford Fajar Sdn. Bhd.

Mok Soon Sang. (2009). Psikologi Pendidikan dan Pedagogi Murid dan Alam Belajar. Perak : CIPTA Pristing & Publishing (M) Sdn. Bhd.

Phd, C. L. (2008). Murid dan Alam Belajar. Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman Sdn.Bhd.

(2009.com /2012 /09/ permainan-congkak. Retrived 3 Jun.blogspot.html. . September 20). from http://permainantradisionalmalaysia. March 30).Laman web 1. (2012. from http://ixoratldm. 2013. Hanisah Zaiti. 2013.com/. Permainan tradisional kaum-kaum di Malaysia. Retrived 3 Jun. Nur Fadhilah Ahmad Khairi.blogspot. 2. Permainan kecil: Congkak.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful