Cari dan senaraikan buku-buku rujukan yang sesuai di perpustakaan/ laman web.

BUKU RUJUKAN

Noriati A Rashid, Boon Pong Ying, Sharifah Fakhriah Syed Ahmad. (2012). Murid dan Alam Belajar.Shah Alam: Oxford Fajar Sdn. Bhd.

Mok Soon Sang. (2009). Psikologi Pendidikan dan Pedagogi Murid dan Alam Belajar. Perak : CIPTA Pristing & Publishing (M) Sdn. Bhd.

Phd, C. L. (2008). Murid dan Alam Belajar. Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman Sdn.Bhd.

Laman web 1. 2013. from http://ixoratldm. Permainan tradisional kaum-kaum di Malaysia. (2012. from http://permainantradisionalmalaysia. Retrived 3 Jun. Nur Fadhilah Ahmad Khairi. 2. Hanisah Zaiti.html.com/. September 20). Retrived 3 Jun.blogspot. Permainan kecil: Congkak. 2013.com /2012 /09/ permainan-congkak.blogspot. . March 30). (2009.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful