Cari dan senaraikan buku-buku rujukan yang sesuai di perpustakaan/ laman web.

BUKU RUJUKAN

Noriati A Rashid, Boon Pong Ying, Sharifah Fakhriah Syed Ahmad. (2012). Murid dan Alam Belajar.Shah Alam: Oxford Fajar Sdn. Bhd.

Mok Soon Sang. (2009). Psikologi Pendidikan dan Pedagogi Murid dan Alam Belajar. Perak : CIPTA Pristing & Publishing (M) Sdn. Bhd.

Phd, C. L. (2008). Murid dan Alam Belajar. Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman Sdn.Bhd.

Nur Fadhilah Ahmad Khairi.blogspot. 2013.Laman web 1. 2013. (2012. from http://ixoratldm. Permainan kecil: Congkak. Retrived 3 Jun. Hanisah Zaiti. March 30).html. from http://permainantradisionalmalaysia.blogspot. (2009. 2.com/. Retrived 3 Jun. September 20). Permainan tradisional kaum-kaum di Malaysia. .com /2012 /09/ permainan-congkak.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.