Cari dan senaraikan buku-buku rujukan yang sesuai di perpustakaan/ laman web.

BUKU RUJUKAN

Noriati A Rashid, Boon Pong Ying, Sharifah Fakhriah Syed Ahmad. (2012). Murid dan Alam Belajar.Shah Alam: Oxford Fajar Sdn. Bhd.

Mok Soon Sang. (2009). Psikologi Pendidikan dan Pedagogi Murid dan Alam Belajar. Perak : CIPTA Pristing & Publishing (M) Sdn. Bhd.

Phd, C. L. (2008). Murid dan Alam Belajar. Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman Sdn.Bhd.

Hanisah Zaiti. Nur Fadhilah Ahmad Khairi. March 30).com/. 2. Permainan kecil: Congkak.com /2012 /09/ permainan-congkak. from http://ixoratldm.blogspot. Retrived 3 Jun. Permainan tradisional kaum-kaum di Malaysia. 2013. Retrived 3 Jun. (2012. (2009.html. from http://permainantradisionalmalaysia. . September 20).blogspot. 2013.Laman web 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful