Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran:

Kemahiran Hidup

Tajuk:

Elektrik dan Elektronik

Sub-Tajuk:

Pengenalan Kepada Elektronik

Kelas:

5 Tabah

Tarikh:

5, Ogos 2012

Masa:

10.15 pagi 11.15 pagi (1 jam)

Bilangan Pelajar:

19 orang

Kemahiran Berfikir:

Mengkategori, Membanding beza, Kontekstual, Meneliti

Pengetahuan Sedia Ada:

1) Pelajar telah didedahkan dengan nama, fungsi dan komponen elektrik pada tahun 4. 2) Pelajar telah membuat projek mentol elektrik pada tahun 4.

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat: 1) mengenal pasti 2 daripada 4 nama, fungsi dan simbol komponen elektronik. 2) Membaca dan memahami litar skematik 3) Membuat penyambungan litar berdasarkan lukisan skematik dan bergambar dengan betul

Penerapan Nilai:

Ingin tahu, Ingin mencuba, Yakin diri, Kerajinan, Kerjasama, Tanggungjawab Alatan elektronik (Kamera digital, Pemain MP3, Telefon bimbit),Buku teks, Lembaran kerja, Kad gambar

Bahan Bantu Mengajar:

Langkah/Fasa Masa (Minit)

Isi Pelajaran Pengenalan kepada peralatan elektronik.

Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran 1) Pelajar menyatakan pelbagai jenis alatan elektronik yang diketahui. 2) Pelajar dimaklumkan terdapat litar elekronik di dalam setiap alatan elektronik. 1) Pelajar diberi penerangan mengenai nama, fungsi dan simbol komponen elektronik. 2) Pelajar diminta melukis simbol komponen pada papan hitam. 3) 3 hingga 4 orang pelajar dipilih untuk mengulang semula nama, fungsi dan simbol komponen elektronik.

Catatan Nilai: Yakin diri, Ingin tahu KB: Mengkelas, Meneliti BBM: Kamera digital, Pemain MP3, Telefon bimbit Nilai: Ingin tahu, KB: Menerangkan sebab, BBM: Buku teks, Komponen elektronik sebenar

Set Induksi (5 minit)

Contoh: Kamera digital, Telefon bimbit, Pemain MP3 Pengenalan kepada komponen elektronik.

Langkah 1 (20 minit)

Aktiviti Kelas

1) Pelajar diberi penerangan mengenai alatan-alatan kerja elektronik yang sesuai. 2) Pelajar mengenalpasti kad gambar dan menyusun atur jawapannya dengan tepat pada papan hitam.

Nilai: Bekerjasama, Yakin diri KB: Membanding beza, Meneliti BBM: Kad gambar

Langkah 2 (20 minit)

Penilaian (10 minit)

Lembaran kerja komponen elektronik

1) Pelajar diberi lembaran kerja (Rujukan 5K_1). 2) Pelajar dikehendaki mengisi tempat kosong dengan nama, fungsi dan simbol komponen elektronik. 3) Pelajar diminta untuk menampal

Nilai: Kerajinan, Tanggungjawab KB: Mengkategori BBM: Lembaran Kerja

lembaran kerja di dalam buku nota.

Rumusan pembelajaran

1) 3 hingga 4 orang pelajar dipilih secara rawak untuk menerangkan hasil pembelajaran pada hari ini.

Nilai: Yakin diri, Tanggungjawab KB: Kontekstual BBM: Buku teks

Penutup (5 minit)

2) Pelajar diterangkan kaitan litar elektronik dengan kehidupan seharian, tanpa barangan cukup, litar tidak berfungsi.

Refleksi: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________