MATA PELAJARAN TAHUN BIDANG AKTIVITI TAJUK MASA

: PENDIDIKAN SENI VISUAL : 4 Anggur : Membuat corak dan rekaan : Menghasilkan corak terancang melalui teknik capan pada kertas A3 : Pembalut hadiah : 60 minit

HASIL PEMBELAJARAN : Pada akhir pelajaran, murid akan mendapat: 1. Meneroka bahan yang mempunyai jalinan yang boleh menghasilkan corak 2. Mengenal dan menyatakan alat dan bahan yang digunakan dalam membuat corak dan rekaan dalam teknik capan 3. Menghasilkan kertas pembalut hadiah yang mengandungi corak terancang yang elok dan cantik KEPERLUAN : Alat Bahan Rujukan PROSEDUR : kertas A3, pisau ukir, pisau, berus warna : Daun, ubi kentang, sayur sawi, warna air : buku sumber Guru, Pendidikan Seni Visual KBSR, contoh hasilan capan

: 1. Guru menentukan aras pembelajaran dan pengajaran 2. Merancang dan menerapkan strategi KBKK. Teori Kecerdasan, teori Konstruktivisme 3. Bermula pengajaran dengan set induksi. 4. Memberi contoh hasil cetakan capan. 5. Menunjukkan cara untuk menggunakan pisau dan warna untuk menghasilkan corak 6. Murid-murid mula menjalankan aktiviti

Menerapkan konsep capan. corak termasuk terancang dan tidak terancang.7. Menunjukkan contoh yang telah siap sedia KBKK: Membanding Menjana idea beza. MASA 5 minit Set Induksi Guru capan. 2. . Kontekstual 15 minit Aktiviti 1 Aras 1 Nilai: Teliti Guru dan murid berbincang mengenai jenis-jenis Murid memahami ciri-ciri teknik capan. menunjukkan gambar-gambar BUTIRAN KEGIATAN HASIL PEMBELAJARAN STRATEGI PENGAJARAN Murid akan memberi perhatian dan menghayati Pembelajaran hasilan gambar-gambar yang ditunjukkan. Pelajaran diakhiri dengan sesi apresiasi dan refleksi. 1.

>bertanggungjawab ke atas pembelajaran untuk 20 minit Aktiviti 3 1. bahan yang ingin Keselamatan Ketelitian Kerjasama . Murid menggunakan berus sapu pada Nilai: permukaan dicapankan. Aras 2 cara Murid memahami cara menghasilkan kertas Nilai: Ketelitian Mematuhi arahan menggunakan daun. Guru memerhatikan murid-murid Aras 3 1. 2. 2.10 minit Aktiviti 2 1. menggunakan pisau untuk memotong dan Pembelajaran Masteri mengukir dengan berhati-hati. Guru menerangkan aktiviti ini dijalankan Murd memahami bagaimana menggunakan dengan menggunakan peralatan dan alat dan bahan yang sesuai untuk aktiviti ini. 3. ubi kentang dan sawi pembalut hadiah. Guru membuat demonstrasi. Murid menggunakan pisau sendiri untuk menghasilkan tugasan menghasilkan capan memotong sawi dan mengukir ubi kentang. Guru memberi arahan supaya Murid mengetahui Pembelajaran langkah-langkah Kendiri Akses menggunakan pisau dengan berhati-hati. memetik daun dari pokok tepi bilik darjah. bahan yang sesuai. untuk menghasilkan corak pada kertas.

Teori Kecerdasan dan Intrapersonal Interpersonal . Guru membuat rumusan untuk memberi peluang Mempelajari daripada kekuatan murid lain. Nilai: yang Saling berkongsi Hormat-menghormati - Teori Kecerdasan verbal linguistik 5 minit Penutup Guru memberitahu kepada murid kertas pembalut hadiah yang dihasilkan boleh menjadi pembalut buku atau fail. kepada murid membuat kritikan dan apresiasi.5 minit Sesi Apresiasi dan Reflesksi Guru memilih beberapa karya hasilan untuk sesi Murid membandingkan mana interaksi dan perbincangan memuaskan dan mana yang lemah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful