Anda di halaman 1dari 5

SURAT KEPUTUSAN KETUA KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KABUPATEN BANGGAI

Nomor : 09 Tahun 2013 Tentang

SUSUNAN PENGURUS MAJELIS PEMBIMBING RANTING GERAKAN PRAMUKA KECAMATAN LOBU MASA BAKTI 2013 - 2016
Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Banggai : MENIMBANG : 1. Bahwa berdasarkan tanggung jawab dan peran Majelis Pembimbing Ranting terhadap Gerakan Pramuka di Tingkat Kecamatan 2. Bahwa perlu mengukuhkan dengan Surat Keputusan Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Banggai. : 1. AD / ART Gerakan Pramuka 2. Keputusan Presiden R.I Nomor ; 238 Tahun 1961,tentang Gerakan Pramuka. 3. Undang-undang Nomor ; 12 Tahun 2010,tentang Gerakan Pramuka. 4. Program Kerja Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Banggai Tahun 2013,tentang Konsolidasi Organisasi di Tingkat Kecamatan.

MENGINGAT

MEMPERHATIKAN : Kepengurusan Majelis Pembimbing Ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Lobu yang telah berakhir masa baktinya MEMUTUSKAN MENETAPKAN PERTAMA : : Memberhentikan dengan hormat Pengurus Majelis Pembimbing Ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Lobu masa bakti 2004 2008, dengan ucapan terima kasih dan penghargaan atas darma baktinya kepada Gerakan Pramuka, khususnya Kwartir Ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Lobu.

KEDUA

: Mengukuhkan Susunan Pengurus Majelis Pembimbing Ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Lobu masa bakti 2013 2016, sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan pembetulan

sebagai mana mestinya. Ditetapkan di : Luwuk Pada Tanggal : 7 Mei 2013 Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Banggai Ketua, I

Dra,Hj,SULASTRI URUSI,MM NTA. 19.01.01.0002 Salinan disampaikan kepada : 1. Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sulawesi Tengah 2. Bupati/Ka. Mabicab Gerakan Pramuka Kabupaten Banggai (sebagai laporan)

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KABUPATEN BANGGAI
Nomor : 09 Tahun 2013 Tentang

SUSUNAN PENGURUS MAJELIS PEMBIMBING RANTING GERAKAN PRAMUKA KECAMATAN LOBU MASA BAKTI 2013 - 2016 A. PIMPINAN 1. 2. 3. 4. K e t u a Wakil Ketua
Wakil Ketua

: :
:

Zulkifli Lamanda,S.IP.SH (Camat Lobu) Gustam.M ( Bati Bung)


IPTU Sudigto Mamboro,SH (Kapolsek)

Sekretaris

Sukri Mangantjo,SH (Sekretaris Kecamatan Lobu)

B. ANGGOTA
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Lobu Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Lobu Kepala Seksi PMD Kecamatan Lobu Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Lobu Kepala Seksi Trantib Kecamatan Lobu Para Kepala Desa Se-Kec. Lobu Tokoh Agama Kecamatan Lobu Tokoh Adat Kecamatan Lobu Tokoh Perempuan Kecamatan Lobu Kepala UTD Kesehatan kecamatan Lobu Kepala UTD Pertanian Kecamatan Lobu

Ditetapkan di : Luwuk Pada Tanggal : 7 Mei 2013 Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Banggai Ketua, I

Dra,Hj,SULASTRI URUSI,MM NTA. 19.01.01.0002

SURAT KEPUTUSAN KETUA KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KABUPATEN BANGGAI


Nomor : 10 Tahun 2013 Tentang

SUSUNAN PENGURUS KWARTIR RANTING GERAKAN PRAMUKA KECAMATAN LOBU MASA BAKTI 2013 - 2016
Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Banggai : MENIMBANG : 1. Bahwa berdasarkan tanggung jawab dan peran Majelis Pembimbing Ranting terhadap Gerakan Pramuka di Tingkat Kecamatan 2. Bahwa perlu mengukuhkan dengan Surat Keputusan Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Banggai. : 1. 2. 3. 4. AD / ART Gerakan Pramuka Keputusan Presiden R.I Nomor ; 238 Tahun 1961,tentang Gerakan Pramuka. Undang-undang Nomor ; 12 Tahun 2010,tentang Gerakan Pramuka. Program Kerja Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Banggai Tahun 2013,tentang Konsolidasi Organisasi di Tingkat Kecamatan.

MENGINGAT

MEMPERHATIKAN : Kepengurusan Kwartir Ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Lobu yang telah berakhir masa baktinya MEMUTUSKAN MENETAPKAN PERTAMA : : Memberhentikan dengan hormat Pengurus Kwartir Ranting Ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Lobu masa bakti 2004 2008, dengan ucapan terima kasih dan penghargaan atas darma baktinya kepada Gerakan Pramuka, khususnya Kwartir Ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Lobu. Mengukuhkan Susunan Pengurus Kwartir Ranting Ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Lobu masa bakti 2013 2016, sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagai mana mestinya. Ditetapkan di : Luwuk Pada Tanggal : 7 Mei 2013 Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Banggai Ketua, I

KEDUA

Dra,Hj,SULASTRI URUSI,MM NTA. 19.01.01.0002

Salinan disampaikan kepada 1. Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sulawesi Tengah 2. Bupati/Ka. Mabicab Gerakan Pramuka Kabupaten Banggai (sebagai laporan)

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KABUPATEN BANGGAI
Nomor : 10 Tahun 2013 Tentang

Kepengurusan Kwartir Ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Lobu Masa Bakti 2013 2016
A. Pimpinan Kwartir Ranting 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Wakil Ketua 4. Wakil Ketua 5. Wakil Ketua 6. sekretaris 7. Wakil Sekretaris B. Komisi Keuangan dan Usaha Dana 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Andalan Ranting Urusan Dana 4. Anggota 5. Andalan ranting urusan Koperasi Anggota 6. Andalan Ranting Urusan Sarana dan Prasarana Anggota : Ramli S.Wadjah A.Ma.Pd : Absalon.L.Sambeta,S.Pd : I Gede Putu Antara S.Pd.M.MPd : Suriaddin Lahuse,S.Pd.M.Pd : Kalvim Pompana.S.Pd : Amir Soni : Bambang Moh.Dandu,S.Pd : Suharto Sinale,S.Pd : Sukrianto Ibrahim,S.Pd : : 1.Alma Dg.Paimu 2.Boby Lasandang,S.Pd : 1. Murnop Suade,S.Pd 2. Hasnawati Sinale,S.Pd : : 1. Warni Koem,S.Pd 2. Yustin Taha,S.Pd

C. Komisi Administrasi, Manajemen dan Kehumasan 1. Ketua : Rusli Ndeba,S.Pd 2. Wakil Ketua : Jarnawi Poiyo 3. Andalan Ranting Urusan Organisasi dan Hukum : Anggota 1. Sakmin Lamaliu 2. Didi Djalil 3. Adrian Mapantau 4. Andalan Ranting Urusan Sumber Daya Anggota : 1. Katrina Sinale,S.Pd 2. Marni Abdullah,S.Pd 3. Nurintang,S.Pd

5. Andalan Ranting Urusan Kehumasan dan Hubungan kerjasama Lembaga Pemerintah Dan Swasta. Anggota

: 1. Bambang Moh.Dandu,S.Pd 2. Risaldi Djawa,A.Ma 3. Sumitro Apaladu

D. Komisi Pembinaan Anggota Dewasa 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Andalan Ranting Urs. Pemb. Anggota Dewasa

: Muh.Nur Lumentut,S.Pd : Alfaris Laadjim,S.Pd : 1. Hardiansah,S.Pd 2. Novrio Nento,A.Ma 3. Dian Dwi Astuti : 1. Hartati Ibrahim,S.Pd 2. Iksan Dunggio

4. Andalan Ranting Urs. Pendidikan dan Pelatihan Angoota

5. Andalan Ranting Urs. Rohani dan Pekerti Angoota

: 1. Moh.Djafar,A.Ma 2. Nursalim Lasupu,S.Pd 3. Rita R.Sirang,S.Th 4. Pdt.Demas Sambalang,S.PAK

6. Andalan Ranting Urs. Penelitian & Pengembangan : Anggota 1. Idham Lamanda 2. Samsudin,S.Pd 3. Meis Pohon,S.Pd E. Komisi Program Peserta Didik 1. Ketua : Karto Esing,A.Ma.Pd 2. Wakil Ketua : Dektiarof Lakiu,S.Pd 3. Andalan Ranting Urs. Kegiatan Peserta Didik : Anggota 1..Alfaris Laadjim,S.Pd 2. Marni Abdullah,S.Pd 4. Andalan Ranting Urs. Temu Giat Putra SIAGA PUTRA : : 1. Sakmin Lamaliu 2. Didi Djalil : 1. Abdulrahman Lamaliu,A.Ma 2. Samsudin,S.Pd PENEGAK PUTRA : 1. Abd.Halik Dunggio,S.Pd 2. Bambang Moh.Dandu,S.Pd 5. Andalan Ranting Urs. Temu Giat Putri SIAGA PUTRI : : 1. Meis Pohon,S.Pd 2. Nurintang,S.Pd : 1. Warni Koem,S.Pd 2. Katrina Sinale,S.Pd PENEGAK PUTRI : 1. Yustin Taha,S.Pd 2. Dian Dwi Astut 6. Andalan Ranting Pramuka Luar Biasa Anggota : 1. Marto Tadondo,A.Ma.Pd 2. Reni Dongge,S.Pd 3. Abd.Razak Ibrahim,S.Pd : 1. Pimpinan SAKA Bhayangkara Lobu 2. Pimpinan SAKA Wanabakti Lobu

PENGGALANG PUTRA

PENGGALANG PUTRI

7. Andalan Ranting Urs. Saka dan Pramuka Peduli Anggota

8. Andalan Ranting Ususan Dewan Kerja Penegak/ Pandega.

: 1. Abd.Halik Dunggio,S.Pd 2. Farha Lasantu,S.Pd 3. Fredrik Lakiu

Ditetapkan di : Luwuk Pada Tanggal : 7 Mei 2013 Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Banggai Ketua, I

Dra,Hj,SULASTRI URUSI,MM NTA. 19.01.01.0002