Anda di halaman 1dari 4

3.

Model Pengajaran Behaviorisme

Model ini menumpukan kepada tingkah laku yang dapat diperhati dan tugasan yang jelas serta cara untuk memaklumkan kemajuan murid, maka model pengajaran ini mempunyai asas pendidikan yang luas.

Model Pengajaran Langsung (Good et.al 1994)

Model Pembelajaran Sosial (Bandura,1961)


Aspek Prinsip / Proses

MODEL PENGAJARAN
Teori Pemerhatian Teori Peniruan
Peniruan Secara langsung

Jenis Hasil Pembelajaran Pelajar Aliran Aktiviti Pengajaran

Pengenalan Perkembangan Latihan Terbimbing Penutup Latihan Kendiri

BEHAVIORISME
Model Pembelajaran
Masteri (Bloom,1968)

Persekitaran Pembelajaran

Peniruan Sekat Laku dan Tidak Sekat Laku

Model

Prinsip
Murid Normal

Langkah Penilain
Menentukan Hasil Pembelajaran

Peniruan Elisitasi

Unit Pembelajaran Masa Yang Cukup Arahan Jelas Menjalankan PdP

Penilaian

3.2

Model Pemprosesan Maklumat

Pengajaran Ekspositori merujuk kepada cara pelajar memperoleh pengetahuan melalui resepsi/penerimaan dan Ekspositori

Model Inkuiri (Suchman)

Teori Pemprosesan Maklumat(Gagne)

Model Inkuiri Sains

Model Inkuiri Juris Prudential Fasa


Fasa Motivasi

Proses Model Inkuiri Sosial Merekodkan Model Inkuiri Suchman Penyimpanan

Fasa Kefahaman Fasa Perolehan

Ingat Kembali
Fasa Penahanan

Lupaan
Fasa Ingatan Kembali Fasa Generalisasi Fasa Prestasi

Teori Pengajaran (Bruner)

Teori Pembentukan Konsep (Taba)


Peringkat Penyusunan Peringkat Peringkat Data Penyusunan Pembentukan Data Konsep

Sistematik Teratur

Fasa Maklum Balas

Mudah

Peringkat Membentuk Hukum

Peringkat Aplikasi

3.3

Model Personal

MODEL PERSONAL
Model Pengajaran Tanpa Arahan Fasa
Galakkan luahan perasaan Meneroka masalah Membentuk pengertian baru Mengambil tindakan positif Integrasi /kesepaduan Perancangan & buat keputusan

Model Personal adalah untuk membentuk personaliti yg kompeten,bersepadu dan berkeyakinan diri.

Latihan Kesedaran

Pertemuan Kelas

Sinektik

Jenis Perkembangan
Fungsi tubuh Fungsi personal Perkembangan interpersonal Hubungan individu dgn institut sosial, organisasi sosial dan budaya

Prosedur
Cipta suasana kondusif

Memberi perhatian kepada perkembangan dan aplikasi kreativiti

Kaedah sumbangsaran Sampaikan masalah masa sesi perbincangan

Buat penilaian Membuat komitmen Merancang tindakan lanjut

3.4

Model Sosial

Pemerhati dikehendaki mencatat pandangan

Cadangan masa ialah antara 1520 minit

Jenis
Memerihal
Peranan peserta hendaklah jelas dan diberikan masa untuk sedia Memahami situasi dan peranan sebelum mula Senario, peranan, taklimat latar dipadankan

Prinsip

Model Main Peranan

Demonstrasi Latihan

Pembelajara n Koperatif

MODEL SOSIAL
Konsep Utama

Model Main Peranan & Simulasi

Cerminan Kepekaan

Fokus
Pencapaian Akademik

Ciri
Tugsan Koperatif

Simulasi
Fasa Bentuk
Orientasi Pengenalan Simulasi Perbincangan

Pasukan Pengurusan Pembelajaran Koperatif Keinginan untuk bekerjasama

Penerimaan Kepelbagaian

Matlamat

Kemahiran untuk bekerjasama Prinsip-Prinsip Pembelajaran Koperatif

Permainan Permasalahan Persaingan Koperatif

Kemahiran Sosial

Struktur Ganjaran

- Kebergaantungan Positif - Interaksi Bersemuka - Penglibatan Seimbang - Akauntabiliti Individu