Anda di halaman 1dari 5

SURAT KEPUTUSAN KETUA KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KABUPATEN BANGGAI

Nomor : 15 Tahun 2013 Tentang

SUSUNAN PENGURUS MAJELIS PEMBIMBING RANTING GERAKAN PRAMUKA KECAMATAN SIMPANG RAYA MASA BAKTI 2013 - 2016
Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Banggai : MENIMBANG : 1. Bahwa berdasarkan tanggung jawab dan peran Majelis Pembimbing Ranting terhadap Gerakan Pramuka di Tingkat Kecamatan 2. Bahwa perlu mengukuhkan dengan Surat Keputusan Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Banggai. : 1. 2. 3. 4. AD / ART Gerakan Pramuka Keputusan Presiden R.I Nomor ; 238 Tahun 1961,tentang Gerakan Pramuka. Undang-undang Nomor ; 12 Tahun 2010,tentang Gerakan Pramuka. Program Kerja Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Banggai Tahun 2013, tentang Konsolidasi Organisasi di Tingkat Kecamatan.

MENGINGAT

MEMPERHATIKAN : Kepengurusan Majelis Pembimbing Ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Simpang Raya yang telah berakhir masa baktinya MEMUTUSKAN MENETAPKAN PERTAMA : : Memberhentikan dengan hormat Pengurus Majelis Pembimbing Ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Simpang raya masa bakti 2004 2008, dengan ucapan terima kasih dan penghargaan atas darma baktinya kepada Gerakan Pramuka, khususnya Kwartir Ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Simpang Raya. Mengukuhkan Susunan Pengurus Majelis Pembimbing Ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Simpang Raya masa bakti 2013 2016, sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagai mana mestinya. Ditetapkan di : Luwuk Pada Tanggal : 6 Mei 2013 Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Banggai Ketua, I

KEDUA

Dra,Hj,SULASTRI URUSI,MM NTA. 19.01.01.0002 Salinan disampaikan kepada : 1. Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sulawesi Tengah 2. Bupati/Ka. Mabicab Gerakan Pramuka Kabupaten Banggai (sebagai laporan)

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KABUPATEN BANGGAI
Nomor : 15 Tahun 2013 Tentang

SUSUNAN PENGURUS MAJELIS PEMBIMBING RANTING GERAKAN PRAMUKA KECAMATAN SIMPANG RAYA MASA BAKTI 2013 - 2016 A. PIMPINAN 1. 2. 3. 4. K e t u a Wakil Ketua Wakil Ketua Sekretaris : : : : Camat Simpang Raya Kepala Kepolisian Sektor Simpang Raya Komandan Rayon Militer Simpang Raya Sekretaris Kecamatan Simpang Raya

B. ANGGOTA
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Simpang Raya Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Simpang Raya

Kepala Seksi Perekonomian kecamatan Simpang Raya KUPTD Terpadu kecamatan Simpang Raya Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Simpang Raya Kepala Seksi Trantib Kecamatan Simpang Raya Para Lurah/Kades Se-Kec.Kota Simpang Raya KUPTD Kesehatan Simpang Raya Tokoh Agama Kecamatan Simpang Raya Tokoh Adat Kecamatan Simpang Raya Tokoh Perempuan Kecamatan Simpang Raya UPTD Pertanian Kec. Simpang Raya

Ditetapkan di : Luwuk Pada Tanggal : 6 Mei 2013 Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Banggai Ketua, I

Dra,Hj,SULASTRI URUSI,MM NTA. 19.01.01.0002

SURAT KEPUTUSAN KETUA KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KABUPATEN BANGGAI


Nomor : 16 Tahun 2013 Tentang

SUSUNAN PENGURUS KWARTIR RANTING GERAKAN PRAMUKA KECAMATAN SIMPANG RAYA MASA BAKTI 2013 - 2016
Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Banggai : MENIMBANG : 1. Bahwa berdasarkan tanggung jawab dan peran Majelis Pembimbing Ranting terhadap Gerakan Pramuka di Tingkat Kecamatan 2. Bahwa perlu mengukuhkan dengan Surat Keputusan Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Banggai. : 1. 2. 3. 4. AD / ART Gerakan Pramuka Keputusan Presiden R.I Nomor ; 238 Tahun 1961,tentang Gerakan Pramuka. Undang-undang Nomor ; 12 Tahun 2010,tentang Gerakan Pramuka. Program Kerja Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Banggai Tahun 2013,tentang Konsolidasi Organisasi di Tingkat Kecamatan.

MENGINGAT

MEMPERHATIKAN : Kepengurusan Kwartir Ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Simpang Raya yang telah berakhir masa baktinya MEMUTUSKAN MENETAPKAN PERTAMA : : Memberhentikan dengan hormat Pengurus Kwartir Ranting Ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Simpang Raya masa bakti 2004 2008, dengan ucapan terima kasih dan penghargaan atas darma baktinya kepada Gerakan Pramuka, khususnya Kwartir Ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Simpang Raya. Mengukuhkan Susunan Pengurus Kwartir Ranting Ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Simpang Raya masa bakti 2013 2016, sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagai mana mestinya. Ditetapkan di : Luwuk Pada Tanggal : 6 Mei 2013 Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Banggai Ketua, I

KEDUA

Dra,Hj,SULASTRI URUSI,MM NTA. 19.01.01.0002 Salinan disampaikan kepada : 1. Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sulawesi Tengah 2. Bupati/Ka. Mabicab Gerakan Pramuka Kabupaten Banggai (sebagai laporan)

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KABUPATEN BANGGAI
Nomor : 16 Tahun 2013 Tentang

Kepengurusan Kwartir Ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Simpang Raya Masa Bakti 2013 2016
A. Pimpinan Kwartir Ranting 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Wakil Ketua 4. Wakil Ketua 5. Wakil Ketua 6. Sekretaris 7. Wakil Sekretaris I 8. Wakil Sekretaris II B. Komisi Keuangan dan Usaha Dana 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Andalan Ranting Urusan Dana Anggota 4. Andalan Ranting Urusan Koperasi Anggota : ABDULLAH, S.Sos : Drs. AHYUN, S.Pd : USAMA, S.Pd : RATMAN ABDULLAH, S.Pd : SUHARYANTO, S.Ip. S.Pd. N.Pd : DANIEL DJALIHA, S.Pd : AMIN MUSTAFID, S.Pd : MAHSITUS, S.Pd

: H. SURDI, S.Pd : H. SAIFUL RAHIM, S.Pd : SELPIANUS POLAKU, A.Ma.Pd 1. Drs. MUGI SETYO, S.Pd : AHMAD BAHRI, SE 1. NUGRAH, S.Pd

C. Komisi Administrasi, Manajemen dan Kehumasan 1. Ketua : FAHRI NDEO, S.Pd 2. Wakil Ketua : DJOKO TRIYONO, A.Ma.Pd 3. Andalan Ranting Urusan Organisasi dan Hukum : NASIKIN BAHRI, SH Anggota 1. MINDER KUANGGA, A.Ma.Pd 2. WIJIYANTO, SH 3. YURIKE ADAM, S.Pd 4. Andalan Ranting Urusan Perencanaan Anggaran Anggota : ACHMAD MUCHTAROM, S.Pd 1. ASRI HALADIS, S.Pd.i 2. YULIANUS MAKOTOS, S.Pd

5. Andalan Ranting Urusan Kehumasan dan Hubungan kerjasama Lembaga Pemerintah Dan Swasta. Anggota

: BAMBANG TRIYONO, S.Pd 1. NASRUDIN. S.Pd 2. SURYANTO. S.Pd

D. Komisi Pembinaan Anggota Dewasa 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Andalan Ranting Urs. Pemb. Anggota Dewasa

: SOFYAN HENGKI BANE. S.Pd : YUSUF KADIRI, S.Pd : RANI AKUMO. S.Pd 1. KUSNOTO, A.Ma.Pd 2. BUDI SANTOSO, S.Pd 3. AHMAD YANI

4. Andalan Ranting Urs. Pendidikan dan Pelatihan Anggota 5. Andalan Ranting Urs. Rohani dan Pekerti Angoota

: ROPINGI, S.Ag 1. MAHFIDDIN MN, S.Pd.i : WANTORI, S.Pd.i 1. SUARNI LAMANASA, S.Th 2. I KETUT SUARKA, S.Ag

6. Andalan Ranting Urs. Penelitian & Pengembangan : AGUS RIYANTO, SE, M.Pd 1. PURHADI, A.Ma.Pd 2.YUNIAS LAWIT, S.Pd E. Komisi Program Peserta Didik 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Andalan Ranting Urs. Kegiatan Peserta Didik SIAGA

: Drs. AMINUDDIN : RODIKIN, A.Ma.Pd : : 1. PURWANDI S.Th 2. SUGENG MINARTO, A.Ma.Pd 3. SUKANDONO, A.Ms.Pd : 1. FERI SUSANTO, S.Ag 2. BEJO. S.Pd 3. RUDI NAYOAN : 1. SARINA PANGUMAN, S.Pd 2. I MADE GUSTI ARDIKA, A.Ma.Pd : HASIRIN : 1. BUANG IRAWAN : PAINI, S.Pd : 1. SARINAH, S.Pd 2. SULIS TRIANINGSIH, S.Pd 3. MARLINA, S.Ag, S.Pdi 4. MUSYAROFA, S.Pd :. SAMIN MANUNGGALA, A.Ma.Pd : 1. YULIANTI 2. NI NYOMAN SUMARNI, S.Pd : FERDINAND, S.Pd : 1. ALI MUSTOFA, A.Ma 2. MUHTAR, S.Pd 3. AKZAN ZANI, S.PT

PENGGALANG

PENEGAK

4. Andalan Ranting Urs. Temu Giat Putra Anggota 5. Andalan Ranting Urs. Temu Giat Putri Anggota

6. Andalan Ranting Pramuka Luar Biasa Anggota

7. Andalan Ranting Urs. Saka dan Pramuka Peduli Anggota

8. Andalan Ranting Urusan Dewan Kerja Penegak/ Pandega. : Ditetapkan di : Luwuk Pada Tanggal : 6 Mei 2013 Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Banggai Ketua, I

: AMIR A. YUNUS, S.Ag 1. DJUNAEDI LATJENO, S.Pd

Dra,Hj,SULASTRI URUSI,MM NTA. 19.01.01.0002