PENILAIAN KEMAHIRAN MEMBACA

MUHAMAD NASROOL SHAZRIN NUR AIN BAHRIM RAIHANA ABD RAHMAN TAN KOK CHUN

intonasi dan jeda yang betul. • Proses membaca melibatkan proses mental yang kompleks iaitu merangkumi proses seperti mengecam perkataan. . memilih makna yang sesuai. menyusun idea dan membuat generalisasi dan penilaian. menghubungkaitkan idea dengan pengetahuan dan pengalaman yang sedia ada.• Kemahiran membaca merupakan keupayaan murid membaca ayat dengan lancar serta sebutan.

ASPEK YANG DINILAI: Penggunaan bahasa yang tepat Penggunaan intonasi yang betul. Kelancaran bahasa yang tepat Sebutan dan jeda yang tepat .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful