PENILAIAN KEMAHIRAN MEMBACA

MUHAMAD NASROOL SHAZRIN NUR AIN BAHRIM RAIHANA ABD RAHMAN TAN KOK CHUN

intonasi dan jeda yang betul. menghubungkaitkan idea dengan pengetahuan dan pengalaman yang sedia ada. menyusun idea dan membuat generalisasi dan penilaian. memilih makna yang sesuai.• Kemahiran membaca merupakan keupayaan murid membaca ayat dengan lancar serta sebutan. • Proses membaca melibatkan proses mental yang kompleks iaitu merangkumi proses seperti mengecam perkataan. .

Kelancaran bahasa yang tepat Sebutan dan jeda yang tepat .ASPEK YANG DINILAI: Penggunaan bahasa yang tepat Penggunaan intonasi yang betul.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful