PENILAIAN KEMAHIRAN MEMBACA

MUHAMAD NASROOL SHAZRIN NUR AIN BAHRIM RAIHANA ABD RAHMAN TAN KOK CHUN

menyusun idea dan membuat generalisasi dan penilaian. intonasi dan jeda yang betul. . • Proses membaca melibatkan proses mental yang kompleks iaitu merangkumi proses seperti mengecam perkataan.• Kemahiran membaca merupakan keupayaan murid membaca ayat dengan lancar serta sebutan. menghubungkaitkan idea dengan pengetahuan dan pengalaman yang sedia ada. memilih makna yang sesuai.

Kelancaran bahasa yang tepat Sebutan dan jeda yang tepat .ASPEK YANG DINILAI: Penggunaan bahasa yang tepat Penggunaan intonasi yang betul.