Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) Peperiksaan Akhir Tahun Bahasa Melayu Tahun 5 Kertas 1(objektif) Bil Bentuk Soalan

- Objektif Topik / Aspek Bahasa Morfologi – Kata kerja Kata nama Kata ganti diri Kata adjektif Kata ganda Kata hubung Kata pemeri Penjodoh bilangan Simpulan bahasa Sinonim Antonim Homonim – Kata banyak makna Sintaksis – Struktur ayat Pola ayat Memahami teks Jumlah Soalan
Pengetahuan

Aras Taksonomi
Kefahaman 1 Aplikasi Analisis sintesis Penilaian

Jumlah Item
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 5 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2

1

1 1

Sumber rujukan : http://duniapendidikanipg.blogspot.com/2012/10/contoh-jadual-spesifikasi-ujian-upsr_311.html