Anda di halaman 1dari 1

Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) Peperiksaan Akhir Tahun Bahasa Melayu Tahun 5 Kertas 1(objektif) Bil Bentuk Soalan

- Objektif Topik / Aspek Bahasa Morfologi Kata kerja Kata nama Kata ganti diri Kata adjektif Kata ganda Kata hubung Kata pemeri Penjodoh bilangan Simpulan bahasa Sinonim Antonim Homonim Kata banyak makna Sintaksis Struktur ayat Pola ayat Memahami teks Jumlah Soalan
Pengetahuan

Aras Taksonomi
Kefahaman 1 Aplikasi Analisis sintesis Penilaian

Jumlah Item
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 5 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1

Sumber rujukan : http://duniapendidikanipg.blogspot.com/2012/10/contoh-jadual-spesifikasi-ujian-upsr_311.html