Anda di halaman 1dari 5

LAMPIRAN D

UJIAN Pencapaian
NAMA:________________________________
KELAS:________________________________
TARIKH:_______________________________

40

LAMPIRAN D

BAHAGIAN A: PERSAMAAN
Arahan: Padankan soalan dengan jawapan yang betul.
1.

5+5=
6+4=
2+8=

7
8
10
5

2.

2+2=
1+3=
4+0=

7
4
2
5

3.

4+2=
5+1=

6
4

LAMPIRAN D

3+3=

10
3

4.

5+4=
7+2=
3+6=

6
7
5
9

5.

2+3=
4+1=
5+0=

7
8
10
5

BAHAGIAN B: IDENTITI
Arahan: Tuliskan jawapan yang betul

1.

1+0 = ______

2.

0+10 = ______

10

LAMPIRAN D

3.

7+0 = ______

4.

0+3 = ______

5.

0+8 = ______
10

BAHAGIAN C: KOMUNIKATIF DAN ASIOSATIF


Arahan: Padankan jawapan yang betul.

3+6
7+2

9
8

2+7
2+2

LAMPIRAN D

5+3
1+6
4+5
2+8
6+2
1+9
2+2
7+1

3
4
5
6
7
10
1
2

6+1
8+2
2+6
6+3
9+1
3+5
5+4
1+7

10