Anda di halaman 1dari 15

LATIHAN Set 1 1. "Mengapakah _____________ tidak datang ke rumah saya semalam?" tanya Peng Sun kepada kawan-kawannya.

A mereka B anda C engkau D kalian 2. ____________ hasil kraftangan dipamerkan di Pusat Pameran Karyaneka. A Beberapa B Pelbagai C Setengah D Ketiga-tiga 3. Mak Ton tidak berselera untuk makan. Dia makan _____________ nasi saja. A sejambak B sekelompok C sekepal D seketul 4. Pembahas itu memulakan perbahasannya dengan _____________ pantun. A serangkap B sejambak C seutas D setangkai 5. ___________ pelajar, kita harus patuh kepada undang-undang. A Seperti B Sebagai C Sejak D Terhadap 6. Oleh sebab keletihan, _____________ tertidurlah si miskin itu di bawah pohon beringin. A agar B hingga C serta D maka 7. _____________ betul _____________ tidak berita ini. A Kian...kian B Entah...entah C Makin...makin 8. Makcik Midah merebus ubi kayu itu hingga ____________. A lembik B lembut C lemau D empuk 9. Gadis yang jelita itu memakai baju kurung dengan potongan ____________ di sebelah kiri. A condong B serong C bengkok D bongkok 10. Gurdip Singh menjalankan tugas-tugasnya dengan penuh____________. A meyakini B meyakinkan C berkeyakinan D keyakinan 11. "Kemalangan itu sungguh dahsyat dan ____________," kata Aris kepada Zul. A menakuti B menakutkan C ketakutan D takut Soalan 12 dan soalan 13 Kata yang bergaris ialah kata ganda. Pilihlah kata ganda yang menunjukkan bilangan banyak. 12. A Kanak-kanak itu menangis apabilah ditinggalkan oleh ibunya. B Abang membelikan adik gula-gula.

D Baik...baik'

C Kotak-kotak itu tersusuh di dalam stor. D Setiap manusia harus patuh kepada undang-undang. 13. A Lauk-pauk yang tidak habisdimakan itu disimpan oleh Aini. B Abang saya bertugas sebagai mata-mata. C Banyak orang yang lalu-lalang di jalan ini. D Sehari-harian saya menunggu kamu. Soalan 14 dan soalan16 Pilihlah simpulan bahasa yang sesuai untuk mengisi tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah ini. 14. Pemuda itu meninggalkan kampung untuk ____________ di Kuala Lumpur. A mencuit hati B mengambil berat C mengadu untung D mengikut jejak 15. Penduduk Kampung Belanja sudah _____________ nutuk membina sebuah surau. A bulat kata B besar hati C berat hati D burut siku 16. "Janganlah menjadi _____________ apabila di sekolah nanti," kata Puan Zaiton kepada anaknya. A putih mata B kaki bangku C paku belanda D kera sumbang Soalan 17 dan soalan 18 Pilihlah perkataan berlawan bagi perkataan yang bergaris. 17. Kerja-kerja pembinaan sekalah itu sudah selesai. A runtuh B terbengkalai C siap D mula

18. Dia berduka kerana gagal dalam peperiksaannya. A bersedih B bersenang C bergembira

D bermuram

Soalan 19 hingga soalan 20 Pilihlah ayat yang sama maksudnya dengan ayat yang bergaris. 19. Lima orang pemuda yang disyaki terlibat dalam suatu rompakan telah ditangkapoleh polis. A Lima orang pemuda telah ditangkap oleh polis yang disyaki terlibat dalam suatu rompakan. B Lima orang polis yang disyaki terlibat dalam satu rompakan telah ditangkap oleh pemuda. C Lima orang pemuda dan polis yang disyakit terlibat dalam suatu rompakan telah ditangkap. D Polis telah menangkap lima orang pemuda yang disyaki terlipat dalam suatu rompakan. 20. "Simpanlah barang-barang kamu di tempat yang selamat," kata pengawal keselamatan itu kepada Mahmut.

A pengawal keselamatan itu menyimpan barang-barang Mahmud di tempat yang selamat. B pengawal keselamatan itu menasihati Mahmud supaya menyinpan barangbarangnya di tempat yang selamat. C pengawal keselamatan itu menegur Mahmud kerana menyimpan barang-barangnya di tenpat yang selamat. D pengawal keselamatan itu mempelawa Mahmud menyimpan barang-barangnya ditempat yang selamat. Set 2

1. Kim Leng_______pokok bunga itu air basuhan beras. a.mencurahi. b.dicurahkan. c.mencurahkan. d.dicurahi.

2.Guru yang_______ Bahasa Malaysia di sekolah saya telah bertukar ke Sabah. a.mengajar b.mengajarkan c.ajarkan d.diajarkan.

3.Ubi itu akan_______oleh kakak saya sebentar lagi. a.ditanak. b.dikukus. c.direbus d.dijerang.

4.Pelayan kedai makan itu________dulang dengan sebelah tangan sahaja. a.mengandas. b.menjinjing. c.menatang. d.membimbit.

5.______ pemandu kenderaan itu telah disaman,_________ dia tetap berdegil dengan meletakkan kenderaannya di kawasan tunda itu. a.Biarpun, begitu juga. d.Sungguhpun, maka. 6.Dalam kemalangan itu banyak yang cedera_________ terbunuh.________ pemandu lori itu pula hanya cedera ringan. a.lalu, Biarpun. Adapun. b.dan, Manakah. c.apabila, Sementara d.maka, b.Mestipun, kecuari. c.Walaupun, namum

7.Berikan beberapa_________cempedak dan se______ rambutan ini kepadanya. a.biji, buah b.berkas, butir c.tangkai, biji. d.ulas, ikat.

8.Sebelum hujan,beberapa_______bintang kelihatan di langit. a.biji b.kelompok c.buah d.gerombolan.

9.Dia membaling anjing itu dengan se______ kayu api. a.batang b.papan c.berkas d.laras.

10.________pohon kemboja itu dicantas oleh ayah. a.Bebatang b.Bebuli c.Reranting d.Kekayu

11.Sarang_______ yang memenuhi ruang rumah itu telah saya bersihkan. a.lelapi b.lelabah c.Kekabu d.tetupai.

12.Tudung saji digunakan untuk menutup________itu. a.sampah-sarap b.semak-samun c.sayur-mayur d.lauk-pauk

13._______ yang mengatur perlawanan bola sepak antara pasukan itu telah diberkas polis. a.Kaki botol b.Kaki judi c.Kaki bola d.Kaki sapu

14.Budak_______itu dengan mudah dapat menyelesaikan masalah Matematik yang sukar ini. a.otak kancil b.otak udang c.otak cair d.otak beku.

15."Janganlah_______pangkat kamu tidaklah setinggi mana"kata pak cik Leman menyindir Ayub. a.tangkai jering b.hancur hati c.pedih hati d.hidung tiaggi.

16.Dia benar-benar hampa apabila gagal menyertai pasukan bola sepak sekolahnya. a.tewas b.prihatin c.kecewa d.menangis.

17.Murid-murid kelas itu________ menyiapkan kerja masing-masing. a.meminta b.diminta c.permintaan d.mintalah

18.Kehidupannya tidak terurus sejak ibu bapanya meninggal dunia.

a.terpelihara,terkorban d.terbelai,mati.

b.terkawal,tenat

c.terjaga,menemui ajal.

19.Tan tidak berselera hendak makan di gerai yang kotor itu. a.lalu b.biasa c.ingin d.berasa.

20.Dia mengirimkan se__________poskad kepada sahabat karibnya. a.pucuk b.laras c.helai d.keping.

Set 3 1. Ramli ingin menceburkan diri dalam bidang_____________. A peniaga berniaga B perniagaan C memperniagakan D

2. Saya berpeluang untuk ____________ acara perbarisan bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan. A menyertai menyertakan B beserta C penyertaan D

3. Kumar dan Kim Boon tinggal ____________ sejak lima tahun yang lalu. A menghampiri perhampiran B berhampiran C hampir D

4. Pak Khamis memiliki sepuluh __________ tanah sawah. A buah B kelompok C batang D bidang

5. Pihak polis merampas beberapa ___________ pistol daripada perompak-perompak itu. A pucuk B patah C ketul D biji

6. Emak membeli lima ___________ pisang untuk Makcik Limah. A kotak B cucuk C sikat D biji

7. Se_________ burung merpati hinggap di bumbung rumah. A puntung B kawan C rangkap Djambak

8. Para pelajar memperoleh pengetahuan yang berguna ___________ lawatan itu. A daripada B dengan C dari D untuk

9. Banyak orang yang tidak bersetuju ____________ pendapat Zainal itu. A akan B dengan C untuk D seperti

10. _________ saya _________ dia tidak akan menyertai perkhemahan pengakap pada minggu depan. A Entah...entah Makin...makin B Baik...mahupun C Jangankan...pun D

11. _________ bapanya meninggal dunia, Serilah yang menyara keluarganya. A Hingga B Kerana C Sejak D sewaktu

12. Rashid Sidek tersenyum __________ melambai-lambaikan tangannya kepada orang ramai. A maka B tetapi C atau D sambil

13. Padi yang _______ itu akan dituai tidak lama lagi. A kebiru-biruan B kemerah-merahan C kehijiau-hijiauan D kekuning-kuningan

14. Mereka _________ di tepi laut. A porak- peranda B mandi- manda C riuh-rendah D ramah-tamah

15. Nenek dapat mengangkat kotak yang berat itu. A besar B banyak C ringan D kuat

16. Pendaki-pendaki itu sedang berehat di puncak Gunung Kinabalu. A bawah B dalam C kaki D atas

17. Puan Zura berasa sangsi akan kejujuran pemuda itu. A benci B yakin C suka D lega

18. Wanita itu sanggup __________ untuk menyelamatkan anaknya.

A berat hati

B berbelah bagi

C bergadai nyawa

D berhati batu

19. "Janganlah mencuba ________________ saya dengan kata-kata manis itu," kata Rozita kepada Ali. A mengabui mata D mencuci mata B mendarah daging C memeras ugut

20. Adik ____________ apabila melihat alat-alat permainan itu. A putih mata B ringat tulang Panduan Menulis Ulasan : C rabun ayam D rambang mata

Set 4

1.Dia mempergunakan saya sebagai _______________ untuk menjawat jawatan itu. A.batu loncatan B.batu alas C.hati batu D.batu giling 2.Kita mesti____________ semasa guru mengajar. A.rabun ayam B.kaki ayam C.buta huruf D.pasang telinga 3.Diana mencurahkan____________ nya kepada abang saya. A.ambil hati B.isi hati C.buah hati D.mata hati 4.Apabila terdengar berita sedih itu mukanya menjadi_____________ macam mayat. A.biru B putih C.pucat D.hitam 5.Walaupun masih kecil namun dia____________ macam pendeta. A.degil B.lurus C.bijak D.baik 6.Raja negeri Antah Berantah itu__________ macam firaun. A.zalim B.degil C.liar D.buas 7.___________ roda kereta kuda itu dibuat daripada kayu. A.jejari B.tetupai C.kekuda Dlelabu. 8____________ lah ketika memegang ______________ kaca itu.

A.bercermat-cermat, bebalai B.beragak-agak,dedahan C.berhati-hati,berbuli D.perlahan-lahan,deduri 9.Kita mestilah menghormati jiran____________. A.tetamu B.tetangga C.sesama D. kekisi

10.__________ yang rendang itu ditanam oleh tukang kebun sekolah saya. A.dedaun B.kekabu C.lelangit D.pepohon 11.Ayah memberikan beberapa____________ tebu kepada budak kecil itu. A.buku B.ketul C.ruas D.ulas 12.Beliau mendeklamasikan se__________ sajak hasil nukilan S.Y.Din A.jalur B.buah C.gugus D.untai 13.Ibu kehilangan se___________cincin dan se__________ rantai emas. A.buah,jalur B.ketul,gugus C.biji,untai D.bentuk,utas 14.Kelincahan gadis iyu menjadi ____________penduduk kampung kami.esar hati B. ABuah mulut B.rambang mata C.mata keranjang D.kutu rambu 15.''Janganlah berasa ____________ apabila mnlihat dia membeli basikal baru,'' kata loke kepada sim Min Chin. A.besar hati B.kepala angin C.iri hati D.patah hati 16.Kami telah____________ hendak mendaki gunung Everest. A.bulat hati B.isi hati C.busuk hati D.makan hati 17.Dia memang ___________. Setiap hari asyik tidur saja . A.anak angkat B.anak emas C.rabun ayam D.berat tulang 18.Penjenayah yang_________itu telah dibawa ke lokap. A.diberkas B.dicelup C.dijaga D.ditanya 19.Kakak____________ tin biskut itu di atas kepalanya.

A.menjinjing Bmenatang C.menjunjung D.memikul 20.Dia berjalan____________ kerana tapak kakinya luka. A.terkedek-kedek B.tergerak-gerak C.terangguk-angguk D.terhincut-hincut Set 5 1.Setelah berada ____________ di luar negeri, kamiberasa___________ akan kampung halaman. A.jauh,sedih B.cepat,pilu C.lama,rindu D.sering,pedih 2.Masak yang dihidangkan oleh kakak itu__________. A.pedas B.perit C.lembab D.haqnyir 3.Letatkan poster ini_________ dinding ___________ menggunakan pelekat itu. A.di,dan B.pada,dengan C.dari,pada D.daripada,kepada 4Walaupun dia lebih rendah_________ pemain_permain bola keranjang lain,__________ pengerakannya lincah. 5Dia masih marah_________ kami_________ peristiwa itu telah kami lupakan. A.kepada,kerana B.pada,walaupun C.dari namun D.ke,meskipun 6__________ negara telah dibentangkan oleh menteri kewangan pada bulan Oktober yang lalu. A.belanjawan B.sasterawan C.usahawan D.niagawan 7.Para__________ itu telah diberikan Sijil Penghargaan kerana membantu mangsamangsa banjir itu. Aperagawan B.seniman C.angkasawan D.sukarelawan 8._________ yang memperagakan fesyen-fesyen itu terdiri daripada rakyat malaysia. Abiduanita B.peragawati C.bahasawan D.jutawan 9.Kami berlatih bermain bola sepak _____________ stadium ________ tiap-tiap hari.

A.di,di B.pada,pada C.di,pada D.pada,di 10.Pelancong_________ taiwan itu menginap __________ Hotel Istana. A.dari,di B.daripada,di C.pada,pada D.ke,pada 11.Ini kuih _______itu pedas. A.epok-epok B.kura-kura C.api-api D.orang-orang 12.Tauke kedai itu mengira wang dengan __________ . A.beri-beri B.jemput-jemput C.dekak-dekak D. tempat-tempat 13._________ saja yang ingin masukmestilah mengambil pas kebenaran terlebih dahulu. A.mana-mana B.apa-apa C.bila-bila D.siapa-siapa 14.Entah pada pukul__________ abang saya akan pulang dari pejabatnya. A.bila-bila B.apa-apa C.mana-mana D.berapa-bberapa 15.________ kanak-kanak yang berusia enam tahun ke bawah tidak dibenarkan masuk ke dalam kawasan kilang ini. A.setengah B.para C.semua D.berbagai 16.Saya _________ pernah pergi ________ taman permainan itu. A.akan,di B.selalu,di C.bukan,ke D.tidak,ke 17.Kamu _________ membantunya sekarang _________. Amesti,juga B.amat,hanya C.barangkali ,begini D.lagi,saja 18.Budak nakal yang _________ ponteng sekolah itu _________ dirotan oleh ayahnya. A.sering,saja B.mesti,hanya C.selalu,telah D.lagi,sungguh 19.________ manusia mestilah mengamalkan sikap bertolak-ansur untuk mengekalkan keamanan dunia. A.para-para B.tiap C.setengah D.setiap

20.________ pakaian yang dibelinya berwarna kehijau-hijaun. A.kebanyakan B.masing C.berbagai D.sekalian Set 6 1.Berapa ____________ meriam lama ditemui di gua itu. A.butir B.batang C.laras D.ketul 2.Dia menemukan ___________ kunci yang dilaporkan hilang itu. A.selonggok B.sekumtum C.serawan D.seberkas 3.Julian membayar sebanyak RM90 untuk mendapat ________ kasut. A.sehelai B.sekaki C.sepasang D.serawan 4.Kek Hock menggunakan __________ peluru untuk menembak monyet itu. A.sebentuk B.sebutir C.selaras D.sebilah 5.Beberapa __________ pukat yang koyak telahdijahit oleh datuk saya. A.rawan B.keping C.helai D.pucuk 6.Cikgu berkata, ''Murid-murid, _________ mesti menghadiri kelas pada hari sabtu ini.'' A.kami B.awak C.kamu D.saya 7.''Sudah lama _________ tidak mendengar khabar tentang diri __________ ,'' kata Lim kepada budak-budak itu. A.saya,kalian B.kami,kau C.anda,engkau D.kamu,kita 8._______ merupakan putera Raja Perlis. A.baginda B.dia C.beliau D.engkau 9.'' _________ amat kesal akansikap negetif yang ditunjukkan oleh sesetengah rakyat terhadap pembangunan negara ini,'' titah Sultan Perak. A.baginda B.patik C.beta D.tuanku

10.Pekerja itu melonggok beberapa _________ kelapa sawit di tepi se _______ jalan raya sebelum diangkut ke kilang. A.biji,buah B.tandan,batang C.sisir,jalur D.sikat,kerat 11.Adik telah makan tiga ___________ tebu itu. A.ruas B.utas C.ulas D.buku 12.Buah anggur yang dijual oleh Pak cik hanya tinggal___________ . A.sekelompok B.gerombolan C.ketumbukan D.buah 13Beberapa _____________ tentera Malaysia telah dihantar ke Somalia. A.kawan B.ketumbukan C.sebuah D.segugus 14Se ____________ banduan telah melarikan diri ke dalam hutan. A.gulung B.golong C.bidang D.orang

15.Anggota tentera itu melepaskan tiga _________ tembakan ke udara. A.ruas B.buku C.cap D.das 16.Dia mempergunakan saya sebagai __________ untuk menjawat jawatan itu. A.batu loncatan B.batu alas C.hati batu D.batu giling 17.Kita mesti __________ semasa guru mengalar . A.rabun ayam B.kaki ayam C.buta huruf D.pasang telinga 18.Diana mencurahlan _________ nya kepada abang saya. A.ambil hati B.isi hati C.buah hati D.mata hati 19.Apabila terdengar berita sedih itu mukanya menjadi ____________ macam mayat. A.biru B.putih C.pucat D.hitam 20.Walaupun masih kecil namun dia ___________ macam pendeta. A.degil B.lurus C.bijak D.baik

Set 7 1.Sesiapa yang tidak ________peraturan sekolah akan didenda. A.patuhi B.mematuhi C.dipatuhi D.kepatuhan

2.Makanan dan penginapan_________oleh pihak penganjur. A.bersedia B.menyediakan C.tersedia D.disediakan

3.____________Jepun banyak meninggalkan kesan kepada rakyat. A.Menjajah B.Dijajah C.Penjajahan D.Jajahan

4.Abang_________batang ubi kayu itu pendek-pendek. A.memangkas B.mengerat C.mencencang D.menghiris

5.Rantai leher Mimi ___________orang petang tadi. A.dirampas B.disambar C.diambil D.direnggut

6.Harga dua__________coklat itu ialah RM3.00. A.buku B.gugus C.bungkus D.cucuk

7.Cheng Wah mencari____________kuncinya yang hilang. A.sesikat B.sekelompok C,sepasang D.sejambak

8.Polis mengadakan sekatan di beberapa_________ jalan raya. A.batang B.bidang C.pasang D.potong

9."Kami amat_________tentang kebajikan para pekerja," kata encik Law. A.mengambil hati B.mengambil berat C.mengambil angin D.mengambil telinga

10.Lisa tidak akan __________kawan baiknya. A.membuka langkah mata B.membuka tembelang C.membuka mulut membuka

11.lelaki itu_________bapanya sebagai guru. A. mengalih langkah B.mengikut telunjuk C.mengasah bakat D.untuk

12.Julia diumumkan___________pemenang dalam pertandingan itu. A.seperti B.sebagai C.tentang D.untuk

13._________makan,cucilah tangan kamu dahulu A.Selagi B.Sejak C.Selama D.sebelum

14.___________tinggal berjauhan, kami sering beratus surat. A.Seandainya B.Sementara C.Semenjak D.Sehingga

15.Kita mesti menghindarkan perkara-perkara yang ________. A.malang B.jahat C.buruk D.hina

16.Orang yang________harus kita bantu. A.susah B.boros C.kusus D.gila

17.Kereta itu __________selepas berlanggar dengan sebuah bas. A.retak B.remuk C.hancur D.pecah

18.Salwa membasuh pakaian itu hingga_______. A.baru B.bersih C.elok D.lusuh

19."Saya tidak __________," kata Ah Huat. A.berbaik-beik B.bergurau-gurau C.berkata-kata D.berelok-elok

20.Garis itu _______apabila diusik. A.tersipu-sipu B.terkelip-kelip C.tergelak-gelak D.terangguk-angguk

Terdapat beberapa pengajaran /nilai-nilai murni daripada petikan/puisi. Antaranya , kita hendaklah ............................................... Selain itu , kita mestilah ............. ..................................................................... Di samping itu , kita haruslah ........................ ........................................................ Seterusnya , kita hendaklah ....................................... ............................................... Akhirnya , kita wajarlah .................................................... Contoh Bahagian C UPSR 2005 :

Terdapat beberapa pengajaran daripada petikan.Antaranya, kita hendaklah rajin seperti kakak yang pergi bekerja.Selain itu, kita mestilah meminta kebenaran sebelum kita masuk ke bilik kakak. Di samping itu, kita haruslah menasihati seperti penulis yang melarang adiknya bermain-main dengan cendera mata kepunyaan kakak. Seterusnya, kita hendaklah mendengar kata tidak seperti adik yang tidak mengendahkan teguran kakak.Akhirnya , kita wajarlah berasa insaf seperti adik yang meminta maaf dan berjanji tidak akan mengusik barang-barang kepunyaan kakak.