Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

Tarikh Masa Tahun Mata Pelajaran Tajuk Objektif : 8 Mac 2012 : 60 minit : 3 Cemerlang : Bahasa Melayu : Sukan Dan Permainan : Pada akhir pelajaran ini murid dapat : 1) Menyatakan tiga (3) perkara mengenai gambar Permainan Sepak Takraw dan Permainan Bola Baling yang diberikan dengan bahasa yang sesuai. 2) Membaca tiga (3) ayat tunggal dan tiga (3) ayat majmuk dalam teks. 3) Menulis 4 ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

Aras 1 (ii) Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan.

Fokus Sampingan

3.2 Aras 1 (i)

Menghuraikan maklumat dengan alasan yang meyakinkan.

Memberitahu maklumat tentang sesuatu perkara dan mengemukakan contoh yang sesuai. Membaca perkataan dan ayat dengan jelas, sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

5.1

Aras 1 (i) Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang betul.

Kemahiran Bahasa : Sistem Bahasa :

mendengar dan bertutur, membaca dan menulis.

Sintaksis Kosa Kata

: ayat tunggal dan ayat majmuk : sintetik, gelanggang, rotan

Pengisian Kurikulum: Ilmu Nilai Kewarganegaraan Peraturan Sosiobudaya : Pendidikan Jasmani : Berkeyakinan / bekerjasama / Keberanian : Mengenal permainan warisan (Sepak Takraw) : Laras bahasa

Kemahiran Bernilai Tambah: Kemahiran berfikir : membanding dan membuat keputusan

Kecerdasan Pelbagai : verbal Linguistik, interpersonal, intrapersonal Pengetahuan sedia ada : pelajar sudah mengetahui pembinaan ayat tunggal. Bahan bantu mengajar : video, gambar, kad perkataan, teks, bahan maujud (bola takraw dan bola baling)

Pengetahuan sedia ada : pelajar sudah mengetahui pembinaan ayat tunggal. Bahan bantu mengajar : video, gambar, kad perkataan, teks, bahan maujud (bola takraw dan bola baling)

LANGKAH / MASA Set induksi (5 minit)

ISI PELAJARAN

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

CATATAN

1. Bahan Maujud (Bola Takraw dan Bola Baling) 2. Video Soalan: 1. Adakah anda pernah melihat peralatan sukan seperti ini?

1. Guru menunjukkan bahan maujud seperti Bola Takraw dan Bola Baling. 2. Guru bersoal jawab dengan murid mengenai sukan permainan Sepak Takraw dan Bola Baling

TKP- Verbal Linguistik Bahan MaujudBola Takraw dan Bola Baling

Ya / Tidak

3. Guru mengaitkan jawapan murid dengan

2. Apakah nama peralatan sukan tersebut?

tajuk pelajaran pada hari ini.

Bola Sepak Takraw dan Bola Baling.

3. Adakah anda mempunyai pengalaman bermain atau pernah melihat permainan yang melibatkan peralatan sukan ini? Ceritakan.

Ya / Tidak Pengalaman Pelajar.

2. Tayangan Video mengenai perlawanan sepak takraw dan perlawanan bola baling Langkah 1 ( 10 minit) Lisan 1. Namakan Permainan dalam gambar di atas? Gambar Sukan 1. Guru meminta murid berada dalam kumplan yang telah ditetapkan. 2. Guru mengedarkan gambar sukan permainan Nilai : Kerjasama / keberanian / BBM : Gambar

yang disediakan oleh Sepak Takraw / Bola Baling guru. Bersama gambar juga, turut mengandungi 2. Berapakah bilangan pemain yang bermain dalam permainan itu? soalan-soalan yang perlu dijawab oleh setiap kumpulan. 3. Guru meminta setiap 3orang /7 orang dalam setiap kumpulan kumpulan berbincang untuk mencari maklumat mengenai soalan yang 3. Di manakah sukan itu biasa diadakan? disertakan bersama gambar tersebut. 4. Setiap kumpulan diminta Di gelanggang / padang mencatat hasil perbincangan . 4. Apakah peralatan yang digunakan dalam permainan tersebut? 5. Setiap kumpulan diminta melantik ketua dan membentangkan hasil perbincangan Bola sepak takraw dan Jaring / bola baling dan gol

keyakinan

KP : Interpersonal Penilaian

Objektif 1: Menyatakan tiga (3) perkara mengenai gambar Permainan Sepak Takraw dan Permainan Bola Baling yang diberikan dengan bahasa yang sesuai

Langkah 2 (15 minit) Membaca

Ayat tunggal : 1. Permainan ini biasanya dimainkan oleh lelaki. 2. Bola baling dimainkan oleh 2 pasukan. 3. Setiap pasukan mempunyai tujuh orang pemain.

1. Guru menunjukkan kad yang mengandungi petikan ayat tunggal dan ayat majmuk. 2. Guru meminta seorang wakil daripada setiap kumpulan untuk membaca ayat tunggal dan ayat majmuk tersebut dengan intonasi

BBM : Kad yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk.

Nilai : Keyakinan / kerjasama

Ayat majmuk: 1. Sepak Takraw menggunakan jarring yang memisahkan di antara kedua-dua pasukan. 2. Bola yang digunakan untuk bermain lebih kecil berbanding bola sepak dan bola jarring. 3. Masa yang diperuntukkan dalam permainan ini ialah selama 30 minit dan peruntukkan masa untuk berehat ialah selama 10 mini. Langkah 3 (20 minit) Menulis Ayat Majmuk : 1. Sepak Takraw Pada setiap petang Razak, Adli dan Ravi sering bermain sepak takraw. 2. Menjaringkan Pasukan bola baling SK Seri Cempaka telah menjuarai dalam pertandingan Bola Baling semalam dengan menjaringkan sebanyak 5 gol. 3. Membaling Ali membaling bola baling lalu terkena cermin kereta yang berada berhampiran. 4. Pasukan Pasukan Aina menyertai pasukan bola

dan sebutan yang betul. 3. Guru meminta semua murid membaca ayat tunggal dan ayat majmuk tersebut secara serentak

KP : Verbal Linguistik.

Penilaian Objektif 2 :

dan intonasi serta sebuan Membaca tiga yang betul. (3) ayat tunggal dan tiga (3) ayat majmuk dalam teks.

1. Guru mengedarkan kad perkataan kepada setiap kumpulan. 2. Guru meminta setiap murid untuk membina ayat majmuk dengan menggunakan perkataan yang diberikan. 3. Guru meminta murid secara rawak untuk menulis hasil perbincangan di papan tulis. 4. Guru membuat pembetulan jika terdapat kesalahan penulisan.

BBM : Kad perkataan.

Niai : Keyakinan

KP : Intrapersonal

Penilaian Objektif 3 : Menulis 4 ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan.

baling sekolahnya untuk bertanding dalam Kejohanan Bola Jaring peringkat sekolah. Pemulihan / Pengayaan (8 minit) Pemulihan : Membina ayat majmuk menggunakan kata hubung yang diberikan. 1. dan 2. kerana 3. untuk 4. atau Pengayaan : 1. dan menyertai pertandingan bola baling 2. gentar tetapi bersunguhsungguh. 3.gembira apabila memenangi 4.memuji kerana semangat kesukanan Pemulihan : 1. Guru meminta murid untuk menyalin latihan pada lembaran yang diberi dan membimbing mereka membuat latihan itu. Pengayaan: 2. Guru meminta murid untuk menyalin latihan pada lembaran yang diberi dan menyiapkannya dalam buku tulis. 3. Kemudian murid diminta untuk menggabungkan ayat majmuk tersebut kepada satu perenggan. Penutup (2 minit) Kognitif : Sukan amat penting kepada kita dan titik permulaannya perlu bermula daripada peringkat sekolah lagi. Pelajar sekolah rendah perlu didedahka dengan lebih mendalam mengenai sukan dan permainan. 1. Guru merumuskan isi Nilai : Latihan pengayaan dan pemulihan boleh disediakan dalam bentuk lembaran

pelajaran bersama murid- menghargai murid pendapat orang lain.