Anda di halaman 1dari 2

Penilaian Melalui Soal Jawab

Fokus Utama 1.1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai. Aras 1(i) Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami dan didengar dengan

menggunakan bahasa yang sesuai.

1. Murid ditayangkan video tentang perayaan 2. Kemudian, murid disoal mengikut kumpulan berdasarkan soalan di bawah. a. Bilakah perayaan-perayaan tersebut disambut b. Berdasarkan dokumentasi yang telah dipertontonkan, ceritakan amalan
yang dilakukan pada hari perayaan Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Deepavali dan Gawai dari segi makanan, pakaian dan sambutan. c. Ceritakan bagaimana kamu menyambut perayaan dengan keluarga kamu Nama Murid Penggunaan kata, ungkapan ayat yang sesuai S L B Sebutan yang jelas Intonasi yang betul Jumlah

B B L

L S S PEMARKATAN B=baik S=sederhana L=lemah

B Penggunaan ayat majmuk Dapat menyatakan ayat majmuk yang betul sekurang nya 3 ayat Dapat bertutur dengan yakin sebutan yang jelas tanpa tergagap dan lancar. Dapat bertutur dengan penggunaan intonasi yang betul semuanya.

S Dapat menyatakan ayat majmuk, tetapi masih kurang lengkap. Bertutur dengan sebutan yang jelas tetapi lambat.

L Kurang dapat menyatakan ayat majmuk serta gagap. Bertutur dengan sebutan yang kurang jelas dan tergagap. Bertutur dengan intonasi yang kurang memuaskan dan tidak betul.

Jumlah

Sebutan yang jelas

Intonasi yang betul

Dapat bertutur dengan intonasi yang betul, tetapi kurang memuaskan.