BMM 3107

Pengantar Linguistik BM 2 (2+0) 30 jam

2 Linguistik Sejarah & Perbandingan 1.3 Linguistik Kontekstual . Bidang Linguistik 1.1.1 Linguistik Am & Gunaan 1.

Aktiviti yg boleh dikaitkan ialah terjemahan & perkamusan. Ch kaedah terus iaitu mengajar bahasa dgn tidak menggunakan bahasa asli pelajar. Memanfaatkan teori. kaedah dan hasil kajian linguistik dalam mengajar bahasa & menulis buku teks. .1. Dlm pengajaran bahasa banyak dihasilkan kaedah & bahan. Timbul bila bergabung dgn ilmu pendidikan & psikologi. Linguistik Am & Gunaan Dikenali juga sebagai linguistik terapan. deskripsi.

2. Ch Bt. manuskrip lama. Bersurat di Palembang & Terengganu .Samad Ahmad mendapati BM menggunakan huruf Palava (India). Linguistik Sejarah & Perbandingan Mengkaji perubahan & perkembangan bahasa dlm sesuatu j/masa. A. Ch BM melalui batu bersurat.

Iban & Kadazan adalah serumpun. bahasa Sanskrit & bahasa-bahasa Eropah hampir sama. Jawa. Hasil kajian mendapati BM. . Tagalog. kata. ayat & makna. imbuhan.Mengkaji persamaan & perbezaan antara bahasa dari segi bunyi.

2. persekitaran & hubungan antara mereka. harapan peserta. Linguistik Kontekstual Melibatkan lebih 2 faktor yg menyebabkan l/belakang ujaran yg terlibat. Kebebasan bahasa – memberikan huraian ttg t/bahasa . pengetahuan ttg dunia. Kebebasan t/bahasa – memberikan huraian yg baik ttg keseluruhan fenomena t/b bagi semua bahasa. Melibatkan tajuk-tajuk ttg perbualan. Bentuk: 1.3.

Kebebasan hukum – huraian ttg peraturan bahasa. Kebebasan situasi . 5. 4.huraian ttg keadaan bahasa Kebebasan variasi – huraian ttg variasi stalistik .3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful