BMM 3107

Pengantar Linguistik BM 2 (2+0) 30 jam

3 Linguistik Kontekstual .1 Linguistik Am & Gunaan 1.2 Linguistik Sejarah & Perbandingan 1.1. Bidang Linguistik 1.

Aktiviti yg boleh dikaitkan ialah terjemahan & perkamusan. Timbul bila bergabung dgn ilmu pendidikan & psikologi. Ch kaedah terus iaitu mengajar bahasa dgn tidak menggunakan bahasa asli pelajar. . Dlm pengajaran bahasa banyak dihasilkan kaedah & bahan. Memanfaatkan teori. deskripsi. kaedah dan hasil kajian linguistik dalam mengajar bahasa & menulis buku teks. Linguistik Am & Gunaan Dikenali juga sebagai linguistik terapan.1.

A.2. Linguistik Sejarah & Perbandingan Mengkaji perubahan & perkembangan bahasa dlm sesuatu j/masa. Bersurat di Palembang & Terengganu . manuskrip lama. Ch Bt. Ch BM melalui batu bersurat.Samad Ahmad mendapati BM menggunakan huruf Palava (India).

Iban & Kadazan adalah serumpun. imbuhan. Jawa. ayat & makna. bahasa Sanskrit & bahasa-bahasa Eropah hampir sama.Mengkaji persamaan & perbezaan antara bahasa dari segi bunyi. Hasil kajian mendapati BM. . Tagalog. kata.

Bentuk: 1. Melibatkan tajuk-tajuk ttg perbualan. Linguistik Kontekstual Melibatkan lebih 2 faktor yg menyebabkan l/belakang ujaran yg terlibat. harapan peserta. pengetahuan ttg dunia. Kebebasan bahasa – memberikan huraian ttg t/bahasa . persekitaran & hubungan antara mereka. 2.3. Kebebasan t/bahasa – memberikan huraian yg baik ttg keseluruhan fenomena t/b bagi semua bahasa.

5.huraian ttg keadaan bahasa Kebebasan variasi – huraian ttg variasi stalistik . 4.3. Kebebasan situasi . Kebebasan hukum – huraian ttg peraturan bahasa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful