BMM 3107

Pengantar Linguistik BM 2 (2+0) 30 jam

1 Linguistik Am & Gunaan 1. Bidang Linguistik 1.2 Linguistik Sejarah & Perbandingan 1.1.3 Linguistik Kontekstual .

Aktiviti yg boleh dikaitkan ialah terjemahan & perkamusan. Ch kaedah terus iaitu mengajar bahasa dgn tidak menggunakan bahasa asli pelajar.1. Dlm pengajaran bahasa banyak dihasilkan kaedah & bahan. Timbul bila bergabung dgn ilmu pendidikan & psikologi. Memanfaatkan teori. deskripsi. . Linguistik Am & Gunaan Dikenali juga sebagai linguistik terapan. kaedah dan hasil kajian linguistik dalam mengajar bahasa & menulis buku teks.

A.Samad Ahmad mendapati BM menggunakan huruf Palava (India). Bersurat di Palembang & Terengganu . manuskrip lama. Ch Bt. Ch BM melalui batu bersurat.2. Linguistik Sejarah & Perbandingan Mengkaji perubahan & perkembangan bahasa dlm sesuatu j/masa.

Hasil kajian mendapati BM.Mengkaji persamaan & perbezaan antara bahasa dari segi bunyi. bahasa Sanskrit & bahasa-bahasa Eropah hampir sama. imbuhan. Iban & Kadazan adalah serumpun. Jawa. . kata. Tagalog. ayat & makna.

Melibatkan tajuk-tajuk ttg perbualan. persekitaran & hubungan antara mereka.3. Kebebasan t/bahasa – memberikan huraian yg baik ttg keseluruhan fenomena t/b bagi semua bahasa. Kebebasan bahasa – memberikan huraian ttg t/bahasa . harapan peserta. Linguistik Kontekstual Melibatkan lebih 2 faktor yg menyebabkan l/belakang ujaran yg terlibat. 2. Bentuk: 1. pengetahuan ttg dunia.

Kebebasan hukum – huraian ttg peraturan bahasa. Kebebasan situasi . 4. 5.3.huraian ttg keadaan bahasa Kebebasan variasi – huraian ttg variasi stalistik .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful