BMM 3107

Pengantar Linguistik BM 2 (2+0) 30 jam

Bidang Linguistik 1.1 Linguistik Am & Gunaan 1.1.3 Linguistik Kontekstual .2 Linguistik Sejarah & Perbandingan 1.

kaedah dan hasil kajian linguistik dalam mengajar bahasa & menulis buku teks. Timbul bila bergabung dgn ilmu pendidikan & psikologi. Dlm pengajaran bahasa banyak dihasilkan kaedah & bahan. deskripsi. . Ch kaedah terus iaitu mengajar bahasa dgn tidak menggunakan bahasa asli pelajar. Linguistik Am & Gunaan Dikenali juga sebagai linguistik terapan. Aktiviti yg boleh dikaitkan ialah terjemahan & perkamusan.1. Memanfaatkan teori.

Ch BM melalui batu bersurat.2. A.Samad Ahmad mendapati BM menggunakan huruf Palava (India). manuskrip lama. Ch Bt. Linguistik Sejarah & Perbandingan Mengkaji perubahan & perkembangan bahasa dlm sesuatu j/masa. Bersurat di Palembang & Terengganu .

kata. imbuhan. . Jawa.Mengkaji persamaan & perbezaan antara bahasa dari segi bunyi. Tagalog. ayat & makna. bahasa Sanskrit & bahasa-bahasa Eropah hampir sama. Iban & Kadazan adalah serumpun. Hasil kajian mendapati BM.

harapan peserta.3. Linguistik Kontekstual Melibatkan lebih 2 faktor yg menyebabkan l/belakang ujaran yg terlibat. Kebebasan bahasa – memberikan huraian ttg t/bahasa . Bentuk: 1. persekitaran & hubungan antara mereka. 2. Kebebasan t/bahasa – memberikan huraian yg baik ttg keseluruhan fenomena t/b bagi semua bahasa. Melibatkan tajuk-tajuk ttg perbualan. pengetahuan ttg dunia.

3.huraian ttg keadaan bahasa Kebebasan variasi – huraian ttg variasi stalistik . Kebebasan hukum – huraian ttg peraturan bahasa. 4. Kebebasan situasi . 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful