BMM 3107

Pengantar Linguistik BM 2 (2+0) 30 jam

1 Linguistik Am & Gunaan 1.2 Linguistik Sejarah & Perbandingan 1. Bidang Linguistik 1.1.3 Linguistik Kontekstual .

Linguistik Am & Gunaan Dikenali juga sebagai linguistik terapan. Aktiviti yg boleh dikaitkan ialah terjemahan & perkamusan. Dlm pengajaran bahasa banyak dihasilkan kaedah & bahan. kaedah dan hasil kajian linguistik dalam mengajar bahasa & menulis buku teks. deskripsi. .1. Ch kaedah terus iaitu mengajar bahasa dgn tidak menggunakan bahasa asli pelajar. Timbul bila bergabung dgn ilmu pendidikan & psikologi. Memanfaatkan teori.

Bersurat di Palembang & Terengganu . manuskrip lama. Ch Bt. Linguistik Sejarah & Perbandingan Mengkaji perubahan & perkembangan bahasa dlm sesuatu j/masa. A.Samad Ahmad mendapati BM menggunakan huruf Palava (India). Ch BM melalui batu bersurat.2.

Mengkaji persamaan & perbezaan antara bahasa dari segi bunyi. ayat & makna. kata. imbuhan. Tagalog. Hasil kajian mendapati BM. . Iban & Kadazan adalah serumpun. bahasa Sanskrit & bahasa-bahasa Eropah hampir sama. Jawa.

2. Kebebasan t/bahasa – memberikan huraian yg baik ttg keseluruhan fenomena t/b bagi semua bahasa. harapan peserta. Linguistik Kontekstual Melibatkan lebih 2 faktor yg menyebabkan l/belakang ujaran yg terlibat. Melibatkan tajuk-tajuk ttg perbualan.3. Kebebasan bahasa – memberikan huraian ttg t/bahasa . pengetahuan ttg dunia. persekitaran & hubungan antara mereka. Bentuk: 1.

Kebebasan hukum – huraian ttg peraturan bahasa. Kebebasan situasi .3. 4. 5.huraian ttg keadaan bahasa Kebebasan variasi – huraian ttg variasi stalistik .