PERANCANGAN STRATEGIK PENDIDIKAN KHAS 2012-2015

PEMBANGUNAN MODAL INSAN MURID BERKEPERLUAN KHAS Meningkatkan pencapaian setiap murid berkeperluan khas berdasarkan potensi individu ke arah kehidupan bermakna menjelang 2015. .

PELAKSANAAN KURIKULUM PENDIDIKAN KHAS DI PROGRAM-PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI NEGERI JOHOR .

MODEL KONSEPTUAL KURIKULUM KEPELBAGAIAN KEUPAYAAN INDIVIDU PENDIDIKAN MENYELURUH DAN BERSEPADU PEMBELAJARAN YANG MENGGEMBIRAKAN DAN BERMAKNA PENDIDIKAN SEPANJANG HAYAT BERDIKARI BERDISIPLIN DAN BERSIKAP POSITIF BERMORAL DAN BERETIKA BERKEMAHIRAN DAN BERKETRAMPILAN PRODUKTIF DAN BOLEH MENYUMBANG KEPADA KELUARGA DAN MASYARAKAT SERTA PEMBANGUNAN NEGARA KEHIDUPAN BERMAKNA .

POTENSI INDIVIDU KEMAHIRAN AKADEMIK VOKASIONAL SOSIAL SENI & BUDAYA LALUAN PERDANA •LPM •KSSR •KSSM LALUAN PENDIDIKAN KHAS SUKAN LALUAN PERDANA LALUAN PERDANA ACUAN PKHAS INISIATIF SEKOLAH .

KERANGKA KONSEP PENINGKATAN PENCAPAIAN BERDASARKAN POTENSI INDIVIDU IKS SKM/SMK Umur 17/19 KERJA SENDIRI SPM PMR UPSR PAV KV PERTANDINGAN PERINGKAT KEBANGSAAN/ANTARABANGSA. 6 PERSEDIAAN MURID. ASAS 3M. PRA PAV. 5. PENGURUSAN DIRI TAHUN 1 – TAHUN 3 PRASEKOLAH – KUMPUL MAKLUMAT 4 – 6 TAHUN PROGRAM INTERVENSI AWAL (EIP) – KUMPUL MAKLUMAT 0 – 3+ TAHUN PETUNJUK : LP = LALUAN PERDANA SKM = SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA LPK = LALUAN PENDIDIKAN KHAS SMK = SIJIL MODULAR KEBANGSAAN (KOLEJ KOMUNITI) AKADEMIK 0 Umur DATA PERATURAN PENDIDIKAN KHAS 1997 BAHAGIAN II: KURIKULUM PENGKHUSUSAN PENILAIAN BERTERUSAN INFORMASI PERSEDIAAN . KUMPULAN PROFESIONAL PBS LP LPK INISIATIF SEKOLAH SUKAN (1M 1S) SENI & INISIATIF BUDAYA SEKOLAH LP LPK VOKASIONAL SOSIAL AKADEMIK KEMAHIRAN KENAL PASTI POTENSI. PRA KEMAHIRAN TAHUN 4.

  . OBJEKTIF : Pentadbir/Pelaksana dapat melaksanakan Kurikulum Pendidikan Khas dengan berkesan. RASIONAL : Pentadbir/Pelaksana mesti jelas dengan P & P dan Kurikulum Pendidikan Khas.PELAN OPERASI  PROGRAM : Pemantauan P & P Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Khas.

  .PELAN OPERASI  PROGRAM : Pemantapan Penyediaan Rancangan Pendidikan Individu (RPI) RASIONAL : Pentadbir/Pelaksana mesti memahami konsep Rancangan Pendidikan Individu (RPI) OBJEKTIF : Pentadbir/Pelaksana dapat memhami fungsi Rancangan Pendidikan Individu (RPI) dalam pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Khas.

PELAN OPERASI  PROGRAM : Pembimbing Kumpulan Pakar  RASIONAL : Pelaksana tidak mempunyai pengetahuan mengenai murid pendidikan khas  OBJEKTIF : Pelaksana boleh mendapatkan khidmat nasihat daripda kumpulan pakar pembimbing .

 RASIONAL : Menambah bilangan sumber rujukan berkaitan pendidikan khas.PELAN OPERASI  PROGRAM : Penerbitan risalah/panduan pengurusan kurikulum pendidikan khas. OBJEKTIF : Membantu pelaksana dalam pengurusan kurikulum pendidikan khas  .

PELAN OPERASI  PROGRAM : Meningkatkan bilangan murid pendidikan khas mengikuti aliran vokasional dan kemahiran secara kolaborasi dan ’outsource’  RASIONAL : Potensi murid pendidikan khas dalam bidang ini adalah lebih baik berbanding akademik. OBJEKTIF : Memberi peluang murid pendidikan khas berkerjaya berasaskan kemahiran  .

PELAN OPERASI  PROGRAM : Mengenalpasti kemahirankemahiran yang berkaitan dengan potensi pekerjaan yang bersesuaian dengan keupayaan murid pendidikan khas.  RASIONAL : Memberi kemudahan kepada pelaksana memilih kemahiran yang perlu diajar OBJEKTIF : Membantu pelaksana menentukan kemahiran yang sesuai untuk murid pendidikan khas  .

ISU PENDIDIKAN KHAS  Kekurangan Guru Opsyen  Cadangan: PITO  Bidang kuasa ke atas PPKI Dasar  Pelaksanaan   Pemantauan PdP Pendidikan Khas 80 % Pemantauan  Kepakaran pegawai  .

TERIMA KASIH .