PENEROKAAN LANJUTAN

20 NEGARA TERKAYA DI DUNIA MENGIKUT PENDAPATAN PERKAPITA
BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 NEGARA Qatar Luksemburg Norwegia Singapura Brunei Amerika Syarikat Hong Kong Swiss Belanda Australia Austria Kanada Irlandia Kuwait Islandia Swedia Denmark Uni Emirat Arab Belgia Inggris PENDAPATAN PERKAPITA US$ 90.149 US$ 79.411 US$ 52.964 US$ 52.840 US$ 48.714 US$ 47.702 US$ 44.840 US$ 43.903 US$ 40.601 US$ 39.841 US$ 39.561 US$ 39.037 US$ 39.009 US$ 38.984 US$ 36.750 US$ 36.503 US$ 36.336 US$ 36.176 US$ 35.825 US$ 35.803

Sumber : http://sumber-berita221.blogspot.com/2013/01/20-negara-terkaya-tahun-2012.html

20 NEGARA TERMISKIN DI DUNIA MENGIKUT PENDAPATAN PERKAPITA
BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 NEGARA Zimbabwe Congo Burundi Liberia Guniea Bissau Somalia Central African Republic Eritrea Niger Sierra Leone Afghanistan Ethiopia Malawi Mozambique Rwanda Togo Nepal Comoros Guinea Madagascar PENDAPATAN PERKAPITA $200 $300 $400 $500 $600 $600 $700 $700 $700 $700 $800 $800 $800 $900 $900 $900 $1000 $1100 $1100 $1100

Sumber : http://limineddie.blogspot.com/2013/02/senarai-100-negara-termiskin-di-dunia.html

org/wiki/Celik_huruf .KADAR CELIK HURUF NEGARA DI DUNIA Sumber : http://ms.wikipedia.

. Ini kerana. Dibandingkan dengan negara miskin yang majoriti mempunyai penduduk berlebihan. Negara kaya juga mempunyai taraf hidup tinggi dan kebanyakan negara kaya berpenduduk kurang. Taraf hidup rendah yang berkait dengan negara miskin juga menyebabkan penduduk tidak mampu untuk mendapatkan pendidikan dan mengurangkan kadar celik huruf di negara tersebut. Ini menyebabkan ruang pendidikan terbuka kepada semua penduduknya dan meningkatkan kadar celik huruf negara tersebut. Kesimpulannya. kadar celik huruf yang tinggi dapat dicapai sekiranya sesebuah negara mempunyai pendapatan perkapita yang tinggi iaitu bersesuaian dengan istilah negara kaya. negara kaya iaitu yang mempunyai pendapatan perkapita (jumlah pendapatan isi rumah / jumlah isi rumah) mampu untuk menyediakan peluang pendidikan kepada penduduknya. kadar celik huruf sangat berkait rapat dengan kadar kemisikinan atau kekayaan sesuatu negara. tidak mampu menyedikan peluang pendidikan sepenuhnya kepada penduduk.KAITAN NEGARA KAYA MISKIN DAN KADAR CELIK HURUF Seperti yang dapat dilihat dalam peta.