Anda di halaman 1dari 16

PLK

BAB 1: PENGENALAN
Oleh: Dr. Sallahuddin Hassan

GMGF1013

Ekonomi Dalam Pengurusan Awam


1

Pengenalan
2

Ekonomi merupakan aspek penting dalam kehidupan. Lima perkara penting mempelajari ekonomi:

Pemikiran ekonomi
Terminologi ekonomi Pemahaman ekonomi Institusi ekonomi Dasar ekonomi
PLK GMGF1013

Definisi Ekonomi
3

Sains sosial yang mengkaji bagaimana manusia mengguna sumber/faktor pengeluaran yang terhad. Mengkaji tentang kehidupan manusia dan masyarakat.

PLK

GMGF1013

Faktor Pengeluaran
4

Tanah Buruh Modal Pengusaha

PLK

GMGF1013

Bidang Ekonomi
5

Mikroekonomi

Pengkajian proses pembuatan keputusan oleh unit atau agen ekonomi, eg. Isirumah dan firma. Pengkajian kepada unit atau agen ekonomi secara agregat.
PLK GMGF1013

Makroekonomi

Masalah Ekonomi
6

Disebabkan: kekurangan sumber/sumber terhad masalah pilihan kos melepas

PLK

GMGF1013

Masalah Ekonomi
7

Apa yang perlu dikeluarkan dan berapa banyak. Bagaimana ianya hendak dikeluarkan. Kepada siapa ianya hendak dikeluarkan.

PLK

GMGF1013

Keluk Kemungkinan Pengeluaran

Kuantiti maksimum dua jenis barang yang dapat dikeluarkan dengan menggunakan sumber ekonomi yang sedia ada pada tingkat teknologi tertentu.

PLK

GMGF1013

Keluk Kemungkinan Pengeluaran

2 bentuk:

Garis lurus Cembung

KKP mungkin beralih ke kanan atau ke kiri disebabkan oleh:


Perubahan faktor pengeluaran Perubahan tingkat teknologi pengeluaran


PLK GMGF1013

10

Jadual Kemungkinan Pengeluaran


Kombina Barang Barang si X (unit) Y (unit) Kos Kos Lepas Lepas bagi seunit 100 90 X Barang 1 10 0 10 2 20 3 30 4 40
PLK GMGF1013

A B C D E

0 10 20 30 40

100 90 70 40 0

11

Keluk Kemungkinan Pengeluaran


A
Barang Y

C
D E
Barang X
PLK GMGF1013

Peralihan KKP
12

Peningkatan teknologi menyebabkan keluk beralih ke kanan

F
Barang Y

B C
KKP baru

D
E
Barang X
PLK GMGF1013

Peralihan KKP
13

Perubahan faktor pengeluaran

Barang Y

KKP baru

D
E
Barang X
PLK GMGF1013

Sistem Ekonomi
14

Kapitalis Sosialis Bercampur Islam

PLK

GMGF1013

Aliran Pusingan Pendapatan


15

Melibatkan isirumah, firma, kerajaan dan institusi kewangan. Wujud hubungan langsung dan tidak langsung antara agen-agen ekonomi. Hubungan tersebut diterangkan oleh rajah berikut.
PLK GMGF1013

Aliran Pusingan Pendapatan


16

Upah

Perbelanjaan/Pekerja

Cukai FIRMA Perbelanjaan

Cukai

KERAJAAN
Gaji

ISI RUMAH

Pinjaman Cukai Pinjaman Pinjaman INSTITUSI KEWANGAN & PERBANKAN Pinjaman Pinjaman
PLK GMGF1013