Anda di halaman 1dari 3

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 1 PEMETAAN KURIKULUM STANDARD KEPADA STANDARD PRESTASI

Benda Hidup & Benda Bukan Hidup Mengenal pasti benda hidup dan benda bukan hidup Mengenal pasti ciri-ciri benda hidup Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan Mengenal pasti bahagian tubuh manusia Mencerita tentang fungsi bahagian tubuh manusia Mencerita tentang kepentingan bahagian tubuh manusia Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan Menghormati dan menerima keadaan diri seseorang Mengenal pasti haiwan di sekeliling Mengenal pasti bahagian tubuh haiwan Membanding dan membeza bahagian tubuh antara haiwan-aiwan Mengitlak bahawa haiwan mempunyai ciri yang sama dan berbeza Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan Mengajuk bunyi pelbagai haiwan Menunjukkan cara haiwan bergerak Menunjukkan kasih sayang terhadap haiwan Mengenal pasti tumbuhan di sekeliling Mengenal pasti bahagian tumbuhan Membanding dan membeza bahagian antara tumbuhan Mengitlak bahawa tumbuhan mempunyai ciri yang sama dan berbeza Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan Mereka bentuk produk menggunakan bahagian tumbuhan Menceritakan tentang hasil ciptaan Meramalkan keadaan di muka bumi jika terdapat hanya satu tumbuhan Deria PENGLIHATAN o o o o o o o Kenal pasti deria penglihatan Kenal pasti warna, bentuk, saiz Menaakul kepentingan warna dan saiz Memahami ciri objek berdasarkan warna, saiz, bentuk Menggabung objek yang mempunyai ciri yang sama dan berbeza Menceritakan tentang ciptaan Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan B5D5E1 B1D5E1 B2D5E1 B3D4E1 B3D4E1 B4D4E1 B1D1E1 B2D1E1 B5D5E1 B1D2E1 B2D2E1 B3D1E1 B5D2E1 B6D1E1 B1D3E1 B2D3E1 B3D2E1 B4D2E1 B5D3E1 B3D2E2 B3D2E3 B6D1E2 B1D4E1 B2D4E1 B3D3E1 B4D3E1 B5D4E1 B6D1E4 B6D1E4 B6D1E3

Manusia

Haiwan

Tumbuhan

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 1 PEMETAAN KURIKULUM STANDARD KEPADA STANDARD PRESTASI
BAU o o o o Kenal pasti deria bau Menjelaskan benda-benda berbau dan tidak berbau Menaakul kepentingan deria bau dan bau Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan RASA o o o o Kenal pasti deria rasa Mengelaskan bahan makanan berdasarkan rasa B1D5E1 B2D5E3 B4D4E3 Menaakul kepentingan deria rasa dan rasa Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan SENTUH o o o o o Kenal pasti deria sentuh Membezakan ciri bahan (panas, halus dll) Mengelaskan bahan berdasarkan ciri B3D4E3 B5D5E1 B1D5E1 B2D5E2 B4D4E2 B3D4E2 B5D5E1

B1D5E1 B2D5E4 B2D5E4 B4D4E4 B3D4E4 B5D5E1 B1D5E1 B2D5E5 B4D4E5 B3D4E5 B5D5E1

Menaakul kepentingan ciri bahan Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan

MENDENGAR o o o o Kenal pasti deria pendengaran Mengenalpasti pelbagai bunyi

Memberi contoh kepentingan bunyi dalam kehidupan Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan B6D1E5

MENGGUNA SEMUA DERIA o o Mengaplikasi pengetahuan tentang deria Menghargai organ deria

B6D1E5

Timbul dan Tenggelam

Mengenal pasti objek yang timbul dan tenggelam Mengubahsuai objek supaya boleh timbul / tenggelam Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan

B4D5E1 B6D1E6 B5D6E1

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 1 PEMETAAN KURIKULUM STANDARD KEPADA STANDARD PRESTASI
Reka Bentuk Mengenal pasti bentuk asas bongkah (3D) Mereka bentuk objek / struktur menggunakan bentuk asas (2D) dan bentuk asas bongkah (3D) Menaakul kepentingan pelbagai bentuk Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan B6D1E6 B5D7E1 B3D5E1 B6D1E6