SELAMAT DATANG TAKLIMAT SARANA IBU BAPA & SARANA SEKOLAH SK ORANG KAYA SELAIR,MATU.

TARIKH : 08 MEI 2013 MASA : 1430 TEMPAT : DEWAN SERBAGUNA SKOKS

SARANA IBU BAPA DAN SARANA SEKOLAH DI BAWAH PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013 - 2025

Disampaikan oleh : MOHD KHAIRUL SHAHRIR BIN OSMAN

Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025

Hasrat HEM SK ORANG KAYA SELAIR
 Memastikan

kebajikan, keselamatan dan akhlak murid sentiasa pada tahap yang baik serta berkualiti.  Mewujudkan suasana sekolah yang sihat, selamat, bersih dan kondusif untuk proses Pembelajaran & Pengajaran.  Meningkatkan kualiti bina insan berasaskan keseimbangan dari aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek.  Menyediakan perkhidmatan yang mesra pelanggan berasaskan konsep Sekolah dan Guru Penyayang.

LATAR BELAKANG MURID-GURU     SESI PAGI: PRA SEKOLAH HINGGA TAHUN ENAM JUMLAH PELAJAR : 140 ORANG LELAKI : 76 ORANG PEREMPUAN: 64 ORANG GURU : 17 ORANG LELAKI: 6 ORANG PEREMPUAN : 11 ORANG STAF SOKONGAN: 4 ORANG LELAKI : 1 ORANG PEREMPUAN : 3 ORANG .

TAHUN vi.TAHUN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 – – – – – – 96% 82 % 72 % 80 % 80 % 70 % . TAHUN iv.AKADEMIK  KEPUTUSAN UPSR i. TAHUN iii. TAHUN ii. TAHUN v.

DISIPLIN UMUMNYA BAIK  MASALAH YANG MEMERLUKAN PERHATIAN IBU BAPA DAN MASYARAKAT  ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ Gaduh (di luar kawasan sekolah) Mencuri ( di luar kawasan sekolah ) Vandalisme Lambat Masuk Kawasan Sekolah Kerja sekolah tidak siap Tidak Solat Melanggar Peraturan Pakaian Masalah sosial yang lain .

Parents. Community and Private Sector .

Keciciran persekolahan dapat dielakkan. 3. Kehadiran ke sekolah lebih bagus. 5.Kenapa ibu bapa patut terlibat dalam pembelajaran anak? Faedah kepada anak: 1. Komuniti & Sektor Swasta Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 . Mempunyai nilai kendiri dan motivasi yang lebih tinggi. 4. 2. Kadar pelanggaran disiplin sekolah berkurangan. Mendapat markah dan gred ujian yang lebih baik. Inisiatif Ibu Bapa.

Anda akan dapati lebih mudah untuk menyediakan suasana rumah yang sihat. 2. Boleh belajar bagaimana untuk membantu anak menyelesaikan kerja rumah. Dapat berkongsi ilmu keibubapaan bersama ahli PIBG yang lain. 4.Faedah kepada ibu bapa: 1. . Ibu bapa dapat mengetahui prosedur dan kaedah membantu anak di sekolah 3.

Perkongsian idea adalah amalan murni yang saling memberi faedah. maka pandangan setiap individu terhadap masalah yang sama adalah berbeza-beza. .Oleh kerana kesan sesuatu masalah ke atas individu adalah berbeza.

GENERASI MASA HADAPAN BERDASARKAN FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA Jasmani Emosi Rohani Intelek Sahsiah Menghasilkan individu yang holistik Inisiatif Ibu Bapa. Komuniti & Sektor Swasta Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 .

Komuniti & Sektor Swasta Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 .Aktiviti lapangan Pembelajaran dalam kelas Inisiatif Ibu Bapa.

Di mana anak kita berada? Purata hanya 14 % masa pelajar berada di sekolah setahun Selebihnya di rumah dan dalam komuniti Inisiatif Ibu Bapa. Komuniti & Sektor Swasta Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 .

Komuniti & Sektor Swasta sehari. 2 jam masa kokurikulum wajib seminggu dan masa tidur 8 jam Inisiatif Ibu Bapa.5 jam di sekolah setiap Rumah dan hari (sekolah Komuniti rendah dan 14% menengah). Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 . berdasarkan 42 Sekolah minggu di sekolah dan Tidur purata 5.Kegunaan Masa Murid 3% Kegunaan masa murid berumur 7 53% – 16 tahun.

Yang berlaku sekarang… Ibu bapa hanya datang ke sekolah apabila: Dijemput untuk Hari-Hari tertentu (Hari Pelaporan. Hari Sukan dll) Anak ada masalah disiplin di sekolah Inisiatif Ibu Bapa. Komuniti & Sektor Swasta Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 .

Komuniti & Sektor Swasta Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 .Apa yang ingin dicapai? Peningkatan penglibatan ibu bapa. komuniti dan sektor swasta dalam pembelajaran anak Inisiatif Ibu Bapa.

Sistem Pembelajaran        Pengetua Guru Pelajar PIBG Komuniti Sektor Swasta Agensi Awam Perubahan Paradigma… Sistem Sekolah Menimbulkan Kesedaran  Pengetua  Guru 1 Meningkatkan peranan ibu bapa. Komuniti & Sektor Swasta Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 .  Pelajar Komuniti dan Sektor  PIBG Swasta dalam Pembelajaran Menggunakan Sarana Sekolah dan Sarana Ibu Bapa Inisiatif Ibu Bapa.Perubahan dari Sistem Sekolah kepada Sistem Pembelajaran Peningkatan Penglibatan Ibu Bapa. Komuniti dan Sektor Swasta dalam Pembelajaran anak di sekolah dan di luar sekolah.

Apakah “Sistem Pembelajaran” Sistem Pembelajaran mengakui bahawa pembelajaran berlaku melangkaui kawasan sekolah dan boleh berlaku di rumah dan dalam komuniti. “Sekolah mesti menyediakan persekitaran yang kondusif untuk jalinan hubungan kerja positif antara sekolah dengan ibu bapa dan komuniti.” Inisiatif Ibu Bapa. Komuniti & Sektor Swasta Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 .

Sekolah dan kerjasama dengan ibu bapa • Mempunyai tanggung jawab yang dikongsi bersama antara ibu bapa dan guru bagi memastikan pembelajaran berkualiti untuk murid • Meningkatkan kesedaran ibu bapa dalam membantu pembelajaran murid • Memperluas peranan ibu bapa sebagai rakan sekolah dalam meningkatkan keberhasilan anak-anak mereka Inisiatif Ibu Bapa. Komuniti & Sektor Swasta Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 .

Sekolah – kerjasama dengan komuniti • Mendapat kerjasama secara sukarela daripada pertubuhan dalam komuniti untuk menyediakan pelbagai perkhidmatan dan memberi manafaat kepada sekolah setempat • Menggalakkan pelibatan murid dalam pertubuhan dan aktiviti komuniti serta mendapat pengajaran penting melalui proses tersebut Inisiatif Ibu Bapa. Komuniti & Sektor Swasta Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 .

Komuniti & Sektor Swasta Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 . suasana pembelajaran perlu diwujudkan di mana-mana Pembelajaran boleh berlaku di luar sekolah Sekolah perlu menggalakkan ibu bapa memainkan peranan dalam pendidikan Guru mesti mengenalpasti kekuatan ibu bapa dan membantu mereka memainkan peranan yang lebih aktif dalam pembelajaran anak mereka. di sekolah dan di luar sekolah ” Sekolah Guru Komuniti Komuniti boleh menyokong pembelajaran PIBG Ibu Bapa Semua ibu bapa boleh membantu anak mereka mencapai potensi sepenuhnya dengan melibatkan diri dengan pembelajaran anak” Inisiatif Ibu Bapa.Untuk mewujudkan sistem pembelajaran.

2. 4. 3. Akademik Ko kurikulum 3K Bimbingan Kerjaya Penyelenggaraan sekolah Motivasi/disiplin murid Inisiatif Ibu Bapa. 6. 6. 3. Biro Kumpulan Sokongan Ibu Bapa (Parent Support Group – menghulurkan bantuan kepada ahli PIBG yang memerlukan) 2. 5. Iklim Sekolah Komunikasi Berkesan Sokongan Terhadap Kejayaan Murid Tanggungjawab Bersama (Shared Responsibility) Keputusan Bersama (Shared Decision Making) Kerjasama dengan Komuniti B Penubuhan 2 Biro baru dalam PIBG 1. 5. 2.ELEMEN-ELEMEN YANG TERDAPAT DALAM SARANA A dan 6 elemen dalam Sarana Penglibatan Ibu Bapa dan Komuniti (setakat mana sekolah menyediakan keadaan yang kondusif bagi menggalakkan ibu bapa komuniti terlibat dalam pembelajaran anak di sekolah 1. Biro Maklumat (untuk menganalisis data) Khidmat Bantu kepada sekolah 1. 4. Komuniti & Sektor Swasta Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 C .

Melancarkan Kempen Kesedaran untuk merapatkan jurang perbezaan sekolah-ibu bapa-komuniti untuk meningkatkan sistem pembelajaran Mesej Anak Nadi Aspirasi Kita : Pendidikan Anak Tanggungjawab Bersama SASARAN UTAMA IBU BAPA KOMUNITI SEKTOR SWASTA 1 MELIBATKAN (ENGAGE) 2 MENGUPAYAKAN (EMPOWER) Mesej  Anak Anda. Komuniti & Sektor Swasta Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 . Tanggungjawab Kita Bersama 3 MEMBOLEHKAN (ENABLE) Mesej  Kemakmuran berterusan melalui pendidikan Mesej  Ibu Bapa: Penggerak Kecemerlangan Pendidikan Kenapa? • Penglibatan ibu bapa di rumah dan di sekolah mempunyai impak besar dalam pembelajaran anak Kenapa? • Komuniti mesti bersatu padu untuk mengutamakan pendidikan bagi kejayaan negara Kenapa? • Sumbangan kepada pendidikan untuk kemakmuran sektor swasta Inisiatif Ibu Bapa.

Komuniti & Sektor Swasta Suatu inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan . Komuniti & Sektor Swasta Sarana (Segala) sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dan sebagainya untuk mencapai atau melaksanakan sesuatu. – kamus Dewan Edisi keempat Inisiatif Ibu Bapa.Inisiatif Ibu Bapa.

blogspot. Komuniti & Sektor Swasta Ibu Bapa Dalam konteks Inisiatif Ibu Bapa. Komuniti dan Swasta: Sesiapa sahaja yang bertanggung jawab terhadap kebajikan anak dan terlibat secara aktif dengan pendidikannya. Sumber: anyshazwanie. Komuniti & Sektor Swasta Suatu inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan .com Inisiatif Ibu Bapa.Inisiatif Ibu Bapa.

com/201 1/09/18/two-top-students-sharetheir-recipe-for-success/ Inisiatif Ibu Bapa.theborneopost. Komuniti dan Swasta: Suatu alat untuk digunakan oleh ibu bapa bagi membangun.Inisiatif Ibu Bapa.hm usahem http://w berbincang_ aik /Lebihb elMA le/artik ic t r A l/ na Dalam konteks Inisiatif Ibu Bapa. memantap & memperkasa penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran anak http://www. Komuniti & Sektor Swasta Suatu inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan . Komuniti & Sektor Swasta Sarana Ibu Bapa s y/article .m m o .c etro osio ww.

Inisiatif Ibu Bapa. Komuniti & Sektor Swasta Suatu inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan .blogsp ot. Komuniti & Sektor Swasta Objektif Meningkatkan penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran anak-anak di dalam dan di luar sekolah abihulwa.com Inisiatif Ibu Bapa.

tapi tiada yang berfikir untuk mengubah dirinya – Tolstoy Inisiatif Ibu Bapa.Inisiatif Ibu Bapa. Komuniti & Sektor Swasta Suatu inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan . Komuniti & Sektor Swasta Bagaimana? Sarana ibu Bapa: • Membangkitkan kesedaran melalui soal selidik/muhasabah • Membuka peluang berkongsi pengalaman melalui Kumpulan Sokongan Ibu Bapa (KSIB) PIBG Semua orang berfikir untuk mengubah dunia.

com . Komuniti & Sektor Swasta Natijahnya Penglibatan ibu bapa dalam pelajaran anak di sekolah dan di luar sekolah meningkat Kehadiran ibu bapa ke aktiviti anjuran sekolah meningkat Komuniti (termasuk alumni) dan pihak swasta akrab dengan sekolah Sumber: anyshazwanie. a t i uk tegan com t gspo o l b .Inisiatif Ibu Bapa. lwa abihu .com Inisiatif Ibu Bapa.blogspot. k 1 2.us . o t. Komuniti & Sektor Swasta Suatu inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan castle green pa. logsp b .

meyakinkan anak Sentiasa bermaklumat – terkini dengan apa yang berlaku di sekolah Menjadualkan kehidupan – mengatur kehidupan supaya aman dan tenteram. menjaga. menyokong. membimbing. Komuniti & Sektor Swasta Suatu inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan . menggalakkan. tenang dan bahagia Sahabat remaja – mendampingi anak remaja sebagai sahabat Inisiatif Ibu Bapa. mengajar.Inisiatif Ibu Bapa. Penyokong – menyokong. mempertahan. Komuniti & Sektor Swasta 6 Peranan Ibu Bapa Jurulatih – menyediakan peluang dan ruang belajar yang seluasluasnya untuk anak belajar di sekolah dan di rumah Mentor – menasihat. menunjuk cara dsb.

Komuniti & Sektor Swasta Suatu inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan . Komuniti & Sektor Swasta Kandungan Utama Sarana Ibu Bapa Kenapa Ibu Bapa Patut Terlibat Dalam Pembelajaran Anak? Bagaimana Menggunakan Sarana Ini? Soal selidik Penglibatan Ibu Bapa/Penjaga dalam Pembelajaran Anak Analisis Kendiri oleh Ibu Bapa Analisis Keseluruhan oleh Ibu Bapa Bagaimana Merancang Untuk Mengatasi Masalah? Beberapa Contoh Amalan Terbaik Peranan Ibu Bapa Borang A: Penyertaan Kumpulan Sokongan Ibu Bapa Borang B: Khidmat Bantu Kepada Sekolah Inisiatif Ibu Bapa.Inisiatif Ibu Bapa.

Beri khidmat kepada sekolah (Borang B) Inisiatif Ibu Bapa. Komunikasi dengan anak 4. Komuniti & Sektor Swasta Langkah-langkah Menggunakan Sarana Ibu Bapa 1 Jawab Soal Selidi k Empat elemen: 1. Komuniti & Sektor Swasta Suatu inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan . Interaksi sosial dengan anak 3. Carta alir 2. Amalan terbaik 3. Selesai masalah / sertai KSIB 4 KSIB / Khidm at Bantu 1.Inisiatif Ibu Bapa. Penyediaan suasana pembelajaran 2.Sertai KSIB (Borang A) 2. Sokongan terhadap kecemerlangan anak 2 Analis is Kendi ri Skor dan indikator 3 Cuba selesai masala h Rujuk: 1.

Komuniti & Sektor Swasta Suatu inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan .Inisiatif Ibu Bapa. Komuniti & Sektor Swasta Sekolah + Ibu Bapa + Komuniti + Sektor Swasta = Kejayaan Inisiatif Ibu Bapa.