SELAMAT DATANG TAKLIMAT SARANA IBU BAPA & SARANA SEKOLAH SK ORANG KAYA SELAIR,MATU.

TARIKH : 08 MEI 2013 MASA : 1430 TEMPAT : DEWAN SERBAGUNA SKOKS

SARANA IBU BAPA DAN SARANA SEKOLAH DI BAWAH PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013 - 2025

Disampaikan oleh : MOHD KHAIRUL SHAHRIR BIN OSMAN

Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025

Hasrat HEM SK ORANG KAYA SELAIR
 Memastikan

kebajikan, keselamatan dan akhlak murid sentiasa pada tahap yang baik serta berkualiti.  Mewujudkan suasana sekolah yang sihat, selamat, bersih dan kondusif untuk proses Pembelajaran & Pengajaran.  Meningkatkan kualiti bina insan berasaskan keseimbangan dari aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek.  Menyediakan perkhidmatan yang mesra pelanggan berasaskan konsep Sekolah dan Guru Penyayang.

LATAR BELAKANG MURID-GURU     SESI PAGI: PRA SEKOLAH HINGGA TAHUN ENAM JUMLAH PELAJAR : 140 ORANG LELAKI : 76 ORANG PEREMPUAN: 64 ORANG GURU : 17 ORANG LELAKI: 6 ORANG PEREMPUAN : 11 ORANG STAF SOKONGAN: 4 ORANG LELAKI : 1 ORANG PEREMPUAN : 3 ORANG .

TAHUN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 – – – – – – 96% 82 % 72 % 80 % 80 % 70 % . TAHUN iii. TAHUN ii. TAHUN v. TAHUN iv. TAHUN vi.AKADEMIK  KEPUTUSAN UPSR i.

DISIPLIN UMUMNYA BAIK  MASALAH YANG MEMERLUKAN PERHATIAN IBU BAPA DAN MASYARAKAT  ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ Gaduh (di luar kawasan sekolah) Mencuri ( di luar kawasan sekolah ) Vandalisme Lambat Masuk Kawasan Sekolah Kerja sekolah tidak siap Tidak Solat Melanggar Peraturan Pakaian Masalah sosial yang lain .

Parents. Community and Private Sector .

Kehadiran ke sekolah lebih bagus. Keciciran persekolahan dapat dielakkan. 3. Kadar pelanggaran disiplin sekolah berkurangan. Inisiatif Ibu Bapa. 2. Mendapat markah dan gred ujian yang lebih baik. 5. 4.Kenapa ibu bapa patut terlibat dalam pembelajaran anak? Faedah kepada anak: 1. Komuniti & Sektor Swasta Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 . Mempunyai nilai kendiri dan motivasi yang lebih tinggi.

Anda akan dapati lebih mudah untuk menyediakan suasana rumah yang sihat. 4. 2.Faedah kepada ibu bapa: 1. Dapat berkongsi ilmu keibubapaan bersama ahli PIBG yang lain. Boleh belajar bagaimana untuk membantu anak menyelesaikan kerja rumah. Ibu bapa dapat mengetahui prosedur dan kaedah membantu anak di sekolah 3. .

maka pandangan setiap individu terhadap masalah yang sama adalah berbeza-beza.Oleh kerana kesan sesuatu masalah ke atas individu adalah berbeza. . Perkongsian idea adalah amalan murni yang saling memberi faedah.

GENERASI MASA HADAPAN BERDASARKAN FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA Jasmani Emosi Rohani Intelek Sahsiah Menghasilkan individu yang holistik Inisiatif Ibu Bapa. Komuniti & Sektor Swasta Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 .

Komuniti & Sektor Swasta Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 .Aktiviti lapangan Pembelajaran dalam kelas Inisiatif Ibu Bapa.

Komuniti & Sektor Swasta Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 .Di mana anak kita berada? Purata hanya 14 % masa pelajar berada di sekolah setahun Selebihnya di rumah dan dalam komuniti Inisiatif Ibu Bapa.

2 jam masa kokurikulum wajib seminggu dan masa tidur 8 jam Inisiatif Ibu Bapa. berdasarkan 42 Sekolah minggu di sekolah dan Tidur purata 5. Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 . Komuniti & Sektor Swasta sehari.Kegunaan Masa Murid 3% Kegunaan masa murid berumur 7 53% – 16 tahun.5 jam di sekolah setiap Rumah dan hari (sekolah Komuniti rendah dan 14% menengah).

Komuniti & Sektor Swasta Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 .Yang berlaku sekarang… Ibu bapa hanya datang ke sekolah apabila: Dijemput untuk Hari-Hari tertentu (Hari Pelaporan. Hari Sukan dll) Anak ada masalah disiplin di sekolah Inisiatif Ibu Bapa.

komuniti dan sektor swasta dalam pembelajaran anak Inisiatif Ibu Bapa.Apa yang ingin dicapai? Peningkatan penglibatan ibu bapa. Komuniti & Sektor Swasta Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 .

 Pelajar Komuniti dan Sektor  PIBG Swasta dalam Pembelajaran Menggunakan Sarana Sekolah dan Sarana Ibu Bapa Inisiatif Ibu Bapa. Sistem Pembelajaran        Pengetua Guru Pelajar PIBG Komuniti Sektor Swasta Agensi Awam Perubahan Paradigma… Sistem Sekolah Menimbulkan Kesedaran  Pengetua  Guru 1 Meningkatkan peranan ibu bapa. Komuniti & Sektor Swasta Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 .Perubahan dari Sistem Sekolah kepada Sistem Pembelajaran Peningkatan Penglibatan Ibu Bapa. Komuniti dan Sektor Swasta dalam Pembelajaran anak di sekolah dan di luar sekolah.

” Inisiatif Ibu Bapa. Komuniti & Sektor Swasta Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 . “Sekolah mesti menyediakan persekitaran yang kondusif untuk jalinan hubungan kerja positif antara sekolah dengan ibu bapa dan komuniti.Apakah “Sistem Pembelajaran” Sistem Pembelajaran mengakui bahawa pembelajaran berlaku melangkaui kawasan sekolah dan boleh berlaku di rumah dan dalam komuniti.

Komuniti & Sektor Swasta Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 .Sekolah dan kerjasama dengan ibu bapa • Mempunyai tanggung jawab yang dikongsi bersama antara ibu bapa dan guru bagi memastikan pembelajaran berkualiti untuk murid • Meningkatkan kesedaran ibu bapa dalam membantu pembelajaran murid • Memperluas peranan ibu bapa sebagai rakan sekolah dalam meningkatkan keberhasilan anak-anak mereka Inisiatif Ibu Bapa.

Komuniti & Sektor Swasta Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 .Sekolah – kerjasama dengan komuniti • Mendapat kerjasama secara sukarela daripada pertubuhan dalam komuniti untuk menyediakan pelbagai perkhidmatan dan memberi manafaat kepada sekolah setempat • Menggalakkan pelibatan murid dalam pertubuhan dan aktiviti komuniti serta mendapat pengajaran penting melalui proses tersebut Inisiatif Ibu Bapa.

di sekolah dan di luar sekolah ” Sekolah Guru Komuniti Komuniti boleh menyokong pembelajaran PIBG Ibu Bapa Semua ibu bapa boleh membantu anak mereka mencapai potensi sepenuhnya dengan melibatkan diri dengan pembelajaran anak” Inisiatif Ibu Bapa. Komuniti & Sektor Swasta Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 . suasana pembelajaran perlu diwujudkan di mana-mana Pembelajaran boleh berlaku di luar sekolah Sekolah perlu menggalakkan ibu bapa memainkan peranan dalam pendidikan Guru mesti mengenalpasti kekuatan ibu bapa dan membantu mereka memainkan peranan yang lebih aktif dalam pembelajaran anak mereka.Untuk mewujudkan sistem pembelajaran.

6. 4. Biro Kumpulan Sokongan Ibu Bapa (Parent Support Group – menghulurkan bantuan kepada ahli PIBG yang memerlukan) 2. Biro Maklumat (untuk menganalisis data) Khidmat Bantu kepada sekolah 1. 5. Iklim Sekolah Komunikasi Berkesan Sokongan Terhadap Kejayaan Murid Tanggungjawab Bersama (Shared Responsibility) Keputusan Bersama (Shared Decision Making) Kerjasama dengan Komuniti B Penubuhan 2 Biro baru dalam PIBG 1. 6. 4.ELEMEN-ELEMEN YANG TERDAPAT DALAM SARANA A dan 6 elemen dalam Sarana Penglibatan Ibu Bapa dan Komuniti (setakat mana sekolah menyediakan keadaan yang kondusif bagi menggalakkan ibu bapa komuniti terlibat dalam pembelajaran anak di sekolah 1. 3. Akademik Ko kurikulum 3K Bimbingan Kerjaya Penyelenggaraan sekolah Motivasi/disiplin murid Inisiatif Ibu Bapa. 5. 2. Komuniti & Sektor Swasta Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 C . 3. 2.

Komuniti & Sektor Swasta Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 .Melancarkan Kempen Kesedaran untuk merapatkan jurang perbezaan sekolah-ibu bapa-komuniti untuk meningkatkan sistem pembelajaran Mesej Anak Nadi Aspirasi Kita : Pendidikan Anak Tanggungjawab Bersama SASARAN UTAMA IBU BAPA KOMUNITI SEKTOR SWASTA 1 MELIBATKAN (ENGAGE) 2 MENGUPAYAKAN (EMPOWER) Mesej  Anak Anda. Tanggungjawab Kita Bersama 3 MEMBOLEHKAN (ENABLE) Mesej  Kemakmuran berterusan melalui pendidikan Mesej  Ibu Bapa: Penggerak Kecemerlangan Pendidikan Kenapa? • Penglibatan ibu bapa di rumah dan di sekolah mempunyai impak besar dalam pembelajaran anak Kenapa? • Komuniti mesti bersatu padu untuk mengutamakan pendidikan bagi kejayaan negara Kenapa? • Sumbangan kepada pendidikan untuk kemakmuran sektor swasta Inisiatif Ibu Bapa.

– kamus Dewan Edisi keempat Inisiatif Ibu Bapa. Komuniti & Sektor Swasta Sarana (Segala) sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dan sebagainya untuk mencapai atau melaksanakan sesuatu.Inisiatif Ibu Bapa. Komuniti & Sektor Swasta Suatu inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan .

blogspot. Komuniti dan Swasta: Sesiapa sahaja yang bertanggung jawab terhadap kebajikan anak dan terlibat secara aktif dengan pendidikannya. Sumber: anyshazwanie.Inisiatif Ibu Bapa. Komuniti & Sektor Swasta Suatu inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan .com Inisiatif Ibu Bapa. Komuniti & Sektor Swasta Ibu Bapa Dalam konteks Inisiatif Ibu Bapa.

com/201 1/09/18/two-top-students-sharetheir-recipe-for-success/ Inisiatif Ibu Bapa.theborneopost.c etro osio ww.m m o . Komuniti & Sektor Swasta Sarana Ibu Bapa s y/article .Inisiatif Ibu Bapa. Komuniti dan Swasta: Suatu alat untuk digunakan oleh ibu bapa bagi membangun. Komuniti & Sektor Swasta Suatu inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan .hm usahem http://w berbincang_ aik /Lebihb elMA le/artik ic t r A l/ na Dalam konteks Inisiatif Ibu Bapa. memantap & memperkasa penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran anak http://www.

com Inisiatif Ibu Bapa. Komuniti & Sektor Swasta Objektif Meningkatkan penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran anak-anak di dalam dan di luar sekolah abihulwa.blogsp ot.Inisiatif Ibu Bapa. Komuniti & Sektor Swasta Suatu inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan .

tapi tiada yang berfikir untuk mengubah dirinya – Tolstoy Inisiatif Ibu Bapa.Inisiatif Ibu Bapa. Komuniti & Sektor Swasta Suatu inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan . Komuniti & Sektor Swasta Bagaimana? Sarana ibu Bapa: • Membangkitkan kesedaran melalui soal selidik/muhasabah • Membuka peluang berkongsi pengalaman melalui Kumpulan Sokongan Ibu Bapa (KSIB) PIBG Semua orang berfikir untuk mengubah dunia.

lwa abihu .blogspot. logsp b .us . a t i uk tegan com t gspo o l b .com Inisiatif Ibu Bapa.Inisiatif Ibu Bapa.com . Komuniti & Sektor Swasta Natijahnya Penglibatan ibu bapa dalam pelajaran anak di sekolah dan di luar sekolah meningkat Kehadiran ibu bapa ke aktiviti anjuran sekolah meningkat Komuniti (termasuk alumni) dan pihak swasta akrab dengan sekolah Sumber: anyshazwanie. Komuniti & Sektor Swasta Suatu inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan castle green pa. k 1 2. o t.

Penyokong – menyokong. menyokong. mengajar. Komuniti & Sektor Swasta Suatu inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan .Inisiatif Ibu Bapa. meyakinkan anak Sentiasa bermaklumat – terkini dengan apa yang berlaku di sekolah Menjadualkan kehidupan – mengatur kehidupan supaya aman dan tenteram. membimbing. menunjuk cara dsb. menggalakkan. Komuniti & Sektor Swasta 6 Peranan Ibu Bapa Jurulatih – menyediakan peluang dan ruang belajar yang seluasluasnya untuk anak belajar di sekolah dan di rumah Mentor – menasihat. menjaga. mempertahan. tenang dan bahagia Sahabat remaja – mendampingi anak remaja sebagai sahabat Inisiatif Ibu Bapa.

Komuniti & Sektor Swasta Kandungan Utama Sarana Ibu Bapa Kenapa Ibu Bapa Patut Terlibat Dalam Pembelajaran Anak? Bagaimana Menggunakan Sarana Ini? Soal selidik Penglibatan Ibu Bapa/Penjaga dalam Pembelajaran Anak Analisis Kendiri oleh Ibu Bapa Analisis Keseluruhan oleh Ibu Bapa Bagaimana Merancang Untuk Mengatasi Masalah? Beberapa Contoh Amalan Terbaik Peranan Ibu Bapa Borang A: Penyertaan Kumpulan Sokongan Ibu Bapa Borang B: Khidmat Bantu Kepada Sekolah Inisiatif Ibu Bapa.Inisiatif Ibu Bapa. Komuniti & Sektor Swasta Suatu inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan .

Beri khidmat kepada sekolah (Borang B) Inisiatif Ibu Bapa. Komuniti & Sektor Swasta Langkah-langkah Menggunakan Sarana Ibu Bapa 1 Jawab Soal Selidi k Empat elemen: 1. Carta alir 2.Sertai KSIB (Borang A) 2. Interaksi sosial dengan anak 3. Amalan terbaik 3.Inisiatif Ibu Bapa. Penyediaan suasana pembelajaran 2. Komuniti & Sektor Swasta Suatu inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan . Selesai masalah / sertai KSIB 4 KSIB / Khidm at Bantu 1. Sokongan terhadap kecemerlangan anak 2 Analis is Kendi ri Skor dan indikator 3 Cuba selesai masala h Rujuk: 1. Komunikasi dengan anak 4.

Komuniti & Sektor Swasta Sekolah + Ibu Bapa + Komuniti + Sektor Swasta = Kejayaan Inisiatif Ibu Bapa.Inisiatif Ibu Bapa. Komuniti & Sektor Swasta Suatu inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful