4.

1 Mengetahui dan memahami kedudukan kerajaan-kerajaan Melayu awal
Pernyataan Masalah Apakah sumbangan ekonomi kerajaan-kerajaan Melayu awal kepada kemakmuran negara?

Menyatakan kegiatan ekonomi kerajaan Melayu awal. 3. 2. . Objektif Kajian 1. Menyenaraikan 3 kerajaan Melayu awal. Mengenal pasti lokasi kerajaan Melayu awal.

Media 1. Kaedah Kajian Kajian Perpustakaan 2. .

3. Menyatakan aktiviti ekonomi berasaskan laut dalam kerajaan Melayu awal. selat. teluk dan pulau pada peta di sekitar kerajaan Melayu awal. 4.Persoalan-persoalan lain:1. 2. Menyenaraikan kegiatan ekonomi pada masa sekarang . Menyatakan keistimewaan kerajaan Melayu awal. Menamakan laut.

. Analisis Kajian Perbandingan aktiviti ekonomi kerajaan Melayu awal dengan kerajaan sekarang. Perbezaan lokasi pusat pemerintahan kerajaan Melayu awal dengan kerajaan sekarang. 3. Kepentingan menghargai kemakmuran negara. 1. 2.

  Laporan Kajian Jadual  Peta Minda  Buku skrap  Lisan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful