4.

1 Mengetahui dan memahami kedudukan kerajaan-kerajaan Melayu awal
Pernyataan Masalah Apakah sumbangan ekonomi kerajaan-kerajaan Melayu awal kepada kemakmuran negara?

. Objektif Kajian 1. 3. Mengenal pasti lokasi kerajaan Melayu awal. Menyatakan kegiatan ekonomi kerajaan Melayu awal. Menyenaraikan 3 kerajaan Melayu awal. 2.

. Kaedah Kajian Kajian Perpustakaan 2. Media 1.

selat. teluk dan pulau pada peta di sekitar kerajaan Melayu awal. 4. Menyatakan keistimewaan kerajaan Melayu awal. Menyatakan aktiviti ekonomi berasaskan laut dalam kerajaan Melayu awal. 3.Persoalan-persoalan lain:1. Menamakan laut. 2. Menyenaraikan kegiatan ekonomi pada masa sekarang .

 1. Kepentingan menghargai kemakmuran negara. Analisis Kajian Perbandingan aktiviti ekonomi kerajaan Melayu awal dengan kerajaan sekarang. Perbezaan lokasi pusat pemerintahan kerajaan Melayu awal dengan kerajaan sekarang. 2. . 3.

  Laporan Kajian Jadual  Peta Minda  Buku skrap  Lisan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful