4.

1 Mengetahui dan memahami kedudukan kerajaan-kerajaan Melayu awal
Pernyataan Masalah Apakah sumbangan ekonomi kerajaan-kerajaan Melayu awal kepada kemakmuran negara?

Mengenal pasti lokasi kerajaan Melayu awal. Objektif Kajian 1. Menyenaraikan 3 kerajaan Melayu awal. 2. . 3. Menyatakan kegiatan ekonomi kerajaan Melayu awal.

 Kaedah Kajian Kajian Perpustakaan 2. Media 1. .

Menamakan laut. 3.Persoalan-persoalan lain:1. teluk dan pulau pada peta di sekitar kerajaan Melayu awal. Menyatakan keistimewaan kerajaan Melayu awal. selat. 4. Menyenaraikan kegiatan ekonomi pada masa sekarang . 2. Menyatakan aktiviti ekonomi berasaskan laut dalam kerajaan Melayu awal.

 1. 2. Perbezaan lokasi pusat pemerintahan kerajaan Melayu awal dengan kerajaan sekarang. Analisis Kajian Perbandingan aktiviti ekonomi kerajaan Melayu awal dengan kerajaan sekarang. 3. . Kepentingan menghargai kemakmuran negara.

  Laporan Kajian Jadual  Peta Minda  Buku skrap  Lisan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful