4.

1 Mengetahui dan memahami kedudukan kerajaan-kerajaan Melayu awal
Pernyataan Masalah Apakah sumbangan ekonomi kerajaan-kerajaan Melayu awal kepada kemakmuran negara?

2. Menyatakan kegiatan ekonomi kerajaan Melayu awal. . Objektif Kajian 1. Mengenal pasti lokasi kerajaan Melayu awal. Menyenaraikan 3 kerajaan Melayu awal. 3.

Media 1. . Kaedah Kajian Kajian Perpustakaan 2.

Menyatakan aktiviti ekonomi berasaskan laut dalam kerajaan Melayu awal.Persoalan-persoalan lain:1. 2. selat. Menamakan laut. Menyatakan keistimewaan kerajaan Melayu awal. 4. 3. Menyenaraikan kegiatan ekonomi pada masa sekarang . teluk dan pulau pada peta di sekitar kerajaan Melayu awal.

Analisis Kajian Perbandingan aktiviti ekonomi kerajaan Melayu awal dengan kerajaan sekarang. 3. Kepentingan menghargai kemakmuran negara. Perbezaan lokasi pusat pemerintahan kerajaan Melayu awal dengan kerajaan sekarang. 2. 1. .

  Laporan Kajian Jadual  Peta Minda  Buku skrap  Lisan .