4.

1 Mengetahui dan memahami kedudukan kerajaan-kerajaan Melayu awal
Pernyataan Masalah Apakah sumbangan ekonomi kerajaan-kerajaan Melayu awal kepada kemakmuran negara?

Menyatakan kegiatan ekonomi kerajaan Melayu awal. . Mengenal pasti lokasi kerajaan Melayu awal. Objektif Kajian 1. 3. Menyenaraikan 3 kerajaan Melayu awal. 2.

 Kaedah Kajian Kajian Perpustakaan 2. . Media 1.

Menyenaraikan kegiatan ekonomi pada masa sekarang . 3. Menamakan laut.Persoalan-persoalan lain:1. Menyatakan aktiviti ekonomi berasaskan laut dalam kerajaan Melayu awal. teluk dan pulau pada peta di sekitar kerajaan Melayu awal. selat. 4. Menyatakan keistimewaan kerajaan Melayu awal. 2.

2. Analisis Kajian Perbandingan aktiviti ekonomi kerajaan Melayu awal dengan kerajaan sekarang. 3. Perbezaan lokasi pusat pemerintahan kerajaan Melayu awal dengan kerajaan sekarang. Kepentingan menghargai kemakmuran negara. . 1.

  Laporan Kajian Jadual  Peta Minda  Buku skrap  Lisan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful