SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama

: ……………………………………………..

Wali murid dari

: …………………………………………….

Kelas

; ……………………………………………..

Menyatakan bahwa : SETUJU / TIDAK SETUJU, dengan alasan :
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Demikian pernyataan kami, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Widang, ………………………. 2010
WALI MURID

…………………………………….
………………… (POTONG DISINI) ……………………………………………………………….……………………..
SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama

: ……………………………………………..

Wali murid dari

: …………………………………………….

Kelas

; ……………………………………………..

Menyatakan bahwa : SETUJU / TIDAK SETUJU, dengan alasan :
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Demikian pernyataan kami, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Widang ………………………. 2010
WALI MURID

…………………………………….